Magyar Idők, 2016. június (2. évfolyam, 127-152. szám)

2016-06-01 / 127. szám

www.magyaridok.hu • 2016. június 1., szerda • II. évfolyam 127. szám • 180 Ft Gyurcsány megválik cégeitől. Akár két új központi kórház Bernd Storck kihirdette a politikára koncentrál * z.owai is épülhet Budapesten * s.oldal franciaországi Eb-keretét * zo.owai AMERIKAI FIGYELMEZTETÉS Figyelmeztetést adott ki tegnap az amerikai külügyminisztérium, amelyben arra hívják fel az ameri­kai állampolgárok figyelmét, hogy nyáron Európa-szerte számítani le­het terrortámadásra. Washington egyik aggálya a Franciaországban idén nyáron megrendezésre kerülő futball-Eb. A június 10-től egy hóna­pon át tartó sportesemény nem csak a terrorveszély miatt okoz fejtörést a franciáknak: a mintegy két és fél millió külföldi látogató mozgássza­badsága a szakszervezetek országos tiltakozó akciói miatt is veszélyben van. A sztrájkoló légi és vasúti dol­gozók, illetve kamionsofőrök mun­kabeszüntetései ugyanis könnyen megbéníthatják a turisták és a foci­rajongók közlekedését. ^1­9. oldal A KAMARA IS ELÍTÉLI A CSALÓ PATIKUSOKAT Nemcsak a patikájukat, de a munká­jukat is elveszíthetik azok a gyógy­szerészek, akikről bebizonyosodik, hogy részt vettek orvosságok illegá­lis exportjában - tette nyilvánvaló­vá a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) elnöke lapunknak adott in­terjújában. Frankó Zoltán szerint jo­gos elvárás az is, hogy a betegek ér­deke fontosabb legyen a profitnál, miután a jelenlegi kormány kiemel­ten támogatja a patikusokat. Alá­húzta: a gyógyszertári marketing nem lehet azonos a gyógyszergyári termékmarketinggel, elsődleges cél­jának is annak kellene lennie, hogy a vásárlók tájékozottak legyen, segít­sék őket a döntésben. A 1­5. oldal LENGYELORSZÁG KIADNÁ POLANSKIT AZ USA-NAK A lengyel igazságügyi miniszter ki­adná az Egyesült Államoknak a lili­­omtiprással vádolt Roman Polanskit. Zbigniew Ziobro tegnap bejelentet­te, hogy kész fellebbezni a krakkói bíróság 2015 októberi ítélete ellen, miszerint Lengyelország nem ad­hatja ki az Oscar-díjas rendezőt Wa­shingtonnak. „Úgy vélem, a jog előtt mindenki egyenlő” - hangsúlyoz­ta Ziobro, utalva arra, hogy a közis­mert rendező világszerte nagy nép­szerűségnek örvend, Lengyelország­ban pedig épp múlt héten kapott dí­jat a lengyel mozi külföldi népszerű­sítése miatt. Polanski még 1977-ben ismerte be, hogy közösült egy 13 éves lánnyal. 7. oldal I IDŐJÁRÁS Forrás: OMSZ /­G / I ÁRFOLYAMOK Forrás: MNB EURÓ _­­ SVÁJCI FRANK 314,20­7* 284,68 S­­ MA * 27 °C w e CSÜTÖRTÖK I PÉNTEK I SZOMBAT Aj. 23\Af. 241/^25 y:? 15 \J;y' 141 13 magyar idők konzervatív közéleti napilap Holnap nyújtják be az Országgyűlésnek az NGM javaslatát az átalakításról Kafetéria: évente százezer járhat készpénzben Jakabász Tamás A jövőben két típusú béren kívüli jut­tatás illetheti meg kedvezményes adó­zású keretek között az alkalmazot­takat a Nemzetgazdasági Miniszté­rium előterjesztése nyomán, amely holnap kerül az Országgyűlés elé - nyilatkozta a Magyar Időknek Varga Mihály. A tárcavezető jelezte, a ma­gánszektorban 450 ezer forint volna a kedvezményes közteherrel adható kafetériajuttatás felső határa. Az ösz­­szegből százezer forint lehetne a kész­pénz, a fennmaradó 350 ezer forint kerülhetne az érintettek Szép-kártyá­jára. A közszférában kétszázezer fo­rintos keretet határoznának meg, ez egyenlő arányban oszlana meg a két juttatási forma között. Fontos, hogy a százezer forintos készpénzbeli jutta­táshoz mind a négymillió hazai mun­kavállaló hozzájuthat. Az új szabályok jövőre léphetnek életbe. A módosításra az Európai Unió bíróságának döntése miatt van szük­ség, de a változtatásra egyébként is volt kormányzati szándék. Ezért döntöt­tek végül úgy, hogy az eddigi béren kívüli juttatások egy részét készpénz­ben kaphassák meg a magyar mun­kavállalók. ^113. oldal A pénzbeni juttatás mértéke eltérő a közszférában és a magánszektorban Fotó: Kurucz Árpád LAKÁSALAP A gazdasági növekedés serkentése érde­kében a kormány ösztönözni kívánja a hitelezést, ezért la­kásalapot hoz létre. Ez tisztíthatja a bankok mérlegét - mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Reu­ters hírügynökségnek. Az alapba a bankok átcsoportosít­hatják a nem teljesítő hiteleiket. A miniszter kitért arra, hogy Magyarország 30-40 milliárd forintot fizet az Erste­­részesedésért, míg Budapest Bankot jövő év végéig ad­hatják el. Varga elmondta még, az idei év vége előtt, vagy a jövő év elején újabb jüankötvényt bocsátunk ki. (MTI) Újabb Tesco-áruházakra kerülhet lakat Thurzó Katalin Tizennyolc magyarországi Tesco áru­ház továbbra is jelentős veszteséget ter­mel, ezért Csepelen valamint a Sorok­sári úton működő egységekben már a bezárás híre terjed a dolgozók körében. Hasonló a helyzet a Bécsi úti nagyáru­házban - jelezte a Magyar Időknek egy vállalati vezető. Több hipermarketben, például a Budaörsi úton csökkentet­ték az eladóteret több ezer négyzet­­méterrel úgy, hogy az épületen belül az árusítóhely egy részét bérbe adták más kereskedőknek. Eközben minde­nütt szűkült a kínálat, az áruházakban kisebb lett a raktárkészlet, megszűn­tek az optikai részlegek, a mobiltele­fonos szolgáltatást kínáló miniboltok, továbbá a pékségeket is automatizál­ták - mondta informátorunk. A Magyar Idők megkeresésére a Tesco cáfolta, hogy újabb áruházbe­zárásokat terveznek. A cég szerint az eladótér átalakítása semmilyen ösz­­szefüggésben nincs az adott áruház teljesítményével. Ezzel szemben la­punkat több iparági szereplő, köztük más kereskedelmi vállalatok képvise­lői is arról tájékoztatták, hogy hóna­pok óta napirenden van a Tesco ma­gyarországi vállalatának értékesíté­se, egyelőre azonban több változat is szóba jöhet. 16. oldal Sokkolta az LMP-t Schiffer András távozása Magyar Idők Telefonvégi mély sóhajok, értetlenke­dés és hírzárlat - ez jellemezte tegnap az LMP-t, miután hétfőn éjjel a párt alapítója, emblematikus arca, Schiffer András hivatalosan is bejelentette az elnökségnek, hogy távozik a pártpo­litikából. A társelnöki posztról júni­us 1-jével, a parlamenti mandátumról augusztus 31-ével mond le. Ügyvéd­ként dolgozik tovább, ám párttagsá­gát megtartja és az LMP körüli szel­lemi erőtér felépítésén is dolgozni sze­retne a jövőben. Közéleti szerepválla­lását várhatóan egy alapítványon ke­resztül képzeli el. Az LMP hivatalos közleménye szerint a párt nem ma­rad ugyanaz Schiffer András nélkül, de ugyanazért dolgozik, mint eddig vele közösen. Kiszelly Zoltán politológus a Ma­gyar Időknek azt mondta: csapdahelyzet volt az LMP-nek, hogy a bal- és jobb­oldal között helyezték el őket, de nem sikerült harmadik pólussá válniuk.­­ Ha az LMP végleg elbukja vagy feladja ezt a pólusképző kísérletet, akkor kö­zépen felszabadul az a hely, amit an­nak idején Bajnai Gordon is megraga­dott. Én arra tippelek, hogy sokat fo­gunk beszélni egy teljesen új harma­dik, zöldmezős párt megjelenéséről - jelentette ki. 3. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék