Magyar Idők, 2017. június (3. évfolyam, 126-150. szám)

2017-06-01 / 126. szám

www.magyaridok.hu • 2017. június 1., csütörtök • III. évfolyam 126. szám • 180 Ft ELLENZÉKI FELJELENTŐK Mint egy korrupcióellenes Helsinki Mozgalom, a Jávor Benedek, Juhász Péter és Vágó Gábor által bejelen­tett Közérdekvédelmi Központ arra készül, hogy feljelentéseket tegyen, pereljen, és ha kell, Strasbourggal, Brüsszellel ítéltesse el a kormányt és a „hatalom embereit”. Jávor Benedek a Magyar Idők megkeresésére az el­lenzéki politikusok kezdeményezé­sét azzal indokolta, hogy a Legfőbb Ügyészség nem jár el kellő alapos­sággal a korrupciós ügyekben - vagy ahogy ő fogalmazott: „nagy­vonalúan válogat a feljelentések kö­zül”. A politikusok a Közérdekvédel­mi Központ munkájánál saját alapít­ványaikra is támaszkodnak. Mind­két szervezet mögött felsejlik Soros György is. A 1­2. oldal JELÖLNÉK A KÜLÖNBSÉGET Törvénymódosítással venné elejét a kormány a nagy élelmiszergyártók tisztességtelen gyakorlatának, amely­nek során az EU nyugati felét maga­sabb minőségű termékekkel látják el, mint a keleti blokk országait. A Föld­művelésügyi Minisztérium előterjesz­tése kötelezné a multikat arra, hogy az azonos márkanév alatt, de eltérő receptúrával forgalmazott élelmisze­rek csomagolásán tüntessék fel, hogy speciálisan a magyar vagy a régiós pi­acra készült áruról van szó. Bár a mó­dosító javaslatot a kormány már elfo­gadta, az Országgyűlés elé máig nem kerülhetett a tervezet, hiszen előbb az Európai Bizottság jóváhagyására van szükség. A tárca a jogszabályterveze­tet május 19-én küldte ki Brüsszelbe, s az eredmény legkorábban augusztus végén születhet meg. 11. oldal KAPOSADIÁKHITEL Összesen 14,1 milliárd forint kölcsönt folyósított tavaly a Diákhitel Központ Zrt. - derült ki a szervezet jelentésé­ből. A közlemény azt is tartalmazza: a 2001. évi indulásától a múlt év vé­géig több mint 354 ezren részesültek szabad felhasználású hallgatói hitel­ben (Diákhitel 1). A 2012 őszén indult új, kötött felhasználású (általában tandíjra fordítható) Diákhitel 2 ter­méket a társaság közel 25 ezer igény­lőnek folyósította eddig. A tavaly ki­helyezett kölcsön jelentős részét már­ciusban és októberben utalták át, a Diákhitel 1-et 8,2 milliárd forint, míg a Diákhitel 2-t 5,9 milliárd forint ér­tékben. A 4. oldal I IDŐJÁRÁS Forrás: OMSZ PÉNTEK­­ SZOMBAT | VASÁRNAP­I ÁRFOLYAMOK Forrás: MNB EURÓ­­­I SVÁJCI FRANK 307.78 ^ 282.66 ^ magyar idők konzervatív közéleti napilap Követségeknél robbantottak, rengeteg halott Kabulban * 7.oldal Rémhírkeltés a szombati csíksomlyói búcsú előtt *1­4. oldal Telt házzal indítják a nyári szezont a hotelek * 12. oldal Botka László és Soros György is Brüsszelben tárgyal Alakul a kerítésellenzők nemzetközi szövetsége Magyar Idők - Mély európai elkötelezettséggel ér­keztem Brüsszelbe - jelentette ki Bot­ka László sajtótájékoztatóján az unió fő­városában. Az MTI tudósítása szerint Botka azt mondta: Orbán Viktor az el­múlt két évben hazug kampányával elér­te, hogy az emberek döntő többsége ret­teg a migránsoktól és a terrorizmustól, de megjegyezte, hogy ez az unió hibája is, mert a migrációs hullámmal kapcso­latos késlekedés alapot teremtett ehhez. Botka úgy fogalmazott: szeretné, ha mi­hamarabb el lehetne távolítani a kerítést, de ehhez az kell, hogy működjenek az új európai mechanizmusok a határvéde­lemben, és megszűnjön a válsághelyzet ott, ahonnan az emberek menekülnek.­­ Azért fogadták tegnap Botka Lászlót, az MSZP miniszterelnök-jelöltjét Brüsz­­szelben, mert megígérte, hogy lebontja a határkerítést - mondta a Fidesz kom­munikációs igazgatója. Hidvéghi Balázs szerint ekkor született meg a megálla­podás az Európai Bizottság és a szocia­lista politikus között arról, hogy Botka megnyitja a határokat a migránsok előtt. Folytatás a 2. oldalon A Fidesz szerint azért fogadták Botka Lászlót Brüsszelben, mert meg­ígérte, hogy lebontja a határkerítést. Az MSZP miniszterelnök-jelölt­jének állítása szerint útjának fő üzenete az, hogy az Orbán-kormány­­nyal szemben a magyarok döntő többsége Európa-párti. „Nyugtalanító folyamatok zajlanak Ma­gyarországon és Lengyelországban.” (Frans Timmermans a Die Zeit című li­berális hetilapban, 2017. május 4.) „Ha úgy teszi fel a kérdést, hogy meg­­építettük-e volna a kerítést, határozot­tan azt mondom, hogy nem.” (Botka László a Reutersnak, 2017. május 24.) „A migráció okozta problémákat nem a falak és a szögesdrótok, hanem az eu­rópai összefogás oldhatja meg.” (Gian­ni Pittella, Röszke, 2015. szeptember 14.) Külső tényezők nem befolyásolhatják a terrorpert Összeül a Szegedi Ítélőtábla Kulcsár Anna Terrorcselekménynek minősül-e az a magatartás, amelyet a röszkei határál­lomásnál, 2015 szeptemberében tanúsí­tott Ahmed H­ a megafonos migráns­­ként emlegetett szír férfi? - vizsgálja a június 15-i tárgyaláson a bűnügyben el­járó Szegedi ítélőtábla fellebbviteli ta­nácsa. Harangozó Attila, a Szegedi Íté­lőtábla elnöke, egyben a bíróság szó­vivője lapunknak elmondta: minden­ki azt mond, amit akar, olyan állásfog­lalást tesz közzé, amilyet jónak lát, az ítélkezőmunkát külső tényezők nem befolyásolhatják. Arra a kérdésünkre, nem találja-e különösnek, hogy az eu­rópai parlamenti állásfoglalás éppen az ügy jogerős eldöntése előtt látott nap­világot, a szóvivő úgy válaszolt: a nyil­vános ülésen az elsőfokú ítélet ellen bejelentett fellebbezéseket bírálják el, a jogi helyzetet ítélik meg. Az ügyész az első fokon kiszabott tíz év szabad­ságvesztés súlyosbítását kérte, a védő és a vádlott felmentésért fellebbezett. Az ítélet Ahmed H. közreműködését részben terrorcselekménynek, rész­ben pedig a határzár tiltott átlépésé­nek minősítette.A vád képviselője úgy látta, Ahmed H. elkövette a terrorcse­lekményt, büntetése azonban enyhe, mert a tíztől húsz évig, esetleg élet­fogytig terjedő büntetési tétel közép­­arányosat, a 17 és fél évet sem éri el. * 3. oldal Ahmed H. 2015-ben a röszkei határnál Fotó: Kurucz Árpád Rekordot hozott a nemzeti konzultáció Szalai Laura Az eddigi legsikeresebb nemzeti kon­zultáció zárult le tegnap, mintegy 1,68 millióan mondták el a véleményüket - jelentette ki tegnap Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parla­menti államtitkára. Jelezte: a részvé­teli arány mintegy hatvan százalék­kal nagyobb, mint a 2015-ös beván­dorlási konzultáció esetében, „pedig az sem volt kevés”. Tájékoztatása sze­rint a résztvevők 94 százaléka postai úton küldte vissza a kérdőívet. A politikus a kormány nevében kö­szönetet mondott azoknak, akik „ki­álltak Magyarországért”. Szerinte az ő kiállásuk a magyar demokrácia ere­jét bizonyítja, és azt, hogy a „magya­rok soha sem hagyják, hogy nélkülük döntsenek róluk”. Dömötör Csaba rá­mutatott: a nemzeti konzultáció egy Európában is innovatív lehetőség arra, hogy az állampolgárok időről időre ál­lást foglaljanak fajsúlyos stratégiai kér­désekben, és „ez a véleménynyilvání­tás aztán a kormányzati politika kon­túrjait is kijelöli”. Folytatás a 3. oldalon Politikai fegyver lehet az uniós pénzekből Magyar Idők Rövidesen nyilvánosságra hozza a német kormány azt a javaslatát, amely az euró­pai uniós kohéziós támogatások kifize­tését a jogállamiság betartásához köt­né - erősítették meg a sajtóhíreket teg­nap Berlinben. A német kormány elő­ször hivatalosan meg fogja küldeni az Európai Bizottságnak az EU 2020 utáni kohéziós politikájáról készített állásfog­lalását, majd bemutatja a dokumentu­mot, a felvetésre érkező reakciókra csak ezt követően fognak reagálni. Hangsú­lyozták, a javaslatot nem konkrét esetek vagy tagországok tevékenysége alapján állították össze. Varsó közvetlenül a berlini bejelentés előtt kizártnak nevezte, hogy Lengyel­­országot az uniós alapokból való része­sedésének korlátozása fenyegethetné. A 2020-2026-os uniós költségvetési keret és a Varsóval szemben elindított uniós jogállami mechanizmus két, egymástól független téma - nyomatékosította Ra­­fal Bochenek kormányszóvivő. Rámu­tatott: a Lengyelországgal szemben ta­valy a jogállamisági mechanizmust el­indító Európai Bizottságnak (EB) eb­ben a pillanatban nincs hivatalos állás­­foglalása. A következő uniós költségve­tés kereteiről pedig csak néhány hónap múlva kezdenek tárgyalni - folytatta. * 8. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék