Magyar Ifjúság, 1971. szeptember-december (15. évfolyam, 36-53. szám)

1971-12-17 / 51. szám

— Milyen minőségben tartózkodik Budapesten ? — A Magyar Televízió vendégeként nagyon szíve­sen jöttem Magyarországra — mondja. — Kíváncsian vártam a személyes talál­kozást ezzel az országgal, mert ha közvetve is, valami kapocs már volt, ami ide kötött. Egy nagy magyar zeneszerző és pedagógus — Kodály Zoltán — módsze­rét sokat tanulmányoztam, rengeteget tanultam köny­veiből, és örülök, hogy most megismerhettem azt a földet, amely ezt az embert adta a világnak. — Hogyan kezdte a pá­lyafutását? — Apám pap volt Doro­­thyben. Heten voltunk testvérek. Kilencéves ko­romban játszottam először a nyilvánosság előtt, abban a templomban, ahol apám lelkipásztor volt. Szerencsé­re a templomi orgonán elég gyakran játszhattam, így, ami tetszett, megtanultam. Módszeres tanulásra azon­ban csak akkor volt lehető­ségem, amikor már saját keresetem lett. Tizenhét éves koromban felvettek a Westmister Choir Collegé­be, de a tanulást három év után abba kellett hagynom, mert elfogyott a pénzem. Ekkor triót alakítottam, és ezzel a kis együttessel be­jártuk az USA keleti ré­szét. Négy évvel később a Manhattan zeneiskolában befejeztem klasszikus zenei tanulmányaimat, így nappal zenetanár, éjszaka pedig jazz-orgonista voltam New Jersey és New York night clubjaiban. Rhoda Scott életének to­vábbi momentumai már karrierjének kezdetét jelen­tik. Bemutatkozás Count Basie harlemi jazz-klubjá­­ban, olyan kiválóságok tár­saságában, mint Eric Dol­­phy, Thelonius Monk, Slide Hampton. 1967 nyarán Pá­rizsban részvétel Nadia Boulanger nyári kurzusán, ahol összhangzattant és el­lenpontozást tanul. 1969: régi barátai, Eddie Barclay és Raoul Saint-Yves taná­csára bemutatkozás Fran­ciaországban, Cannes-ban, a MIDEM fesztivál gálaest­jén. Itt összesereglettek a világ show-szakemberei. Jelen volt Bruno Coquatrix, a párizsi Olympia Színház igazgatója is, aki azonnal szerződtette Rhodát Gilbert Becaud show-műsorába (amelynek egy részét a Magyar Televízió nézői is láthatták). Az Olympiában óriási sikert aratott: a szín­ház történetében először, önálló programra szerződ­tették. Azóta járt Spanyolország­ban, Portugáliában, a Né­met Szövetségi Köztársa­ságban, Lengyelországban, Svájcban. Magyarországi útja előtt televíziófelvétele volt Svédországban, vala­mint egyhónapos turnéja Hollandiában és Belgium­ban. Eddig négy nagyle­meze jelent meg. Az elsőn jazz- és slágerösszeállítás­sal szerepel, a másodikon musical részleteket ad elő, a Kánkántól a Hairig. A harmadik lemez címe: „Come Back to me!” Ezen klasszikus zeneszerzők mű­veit játssza, jazz és soul elemekkel. Utolsó albuma röviddel ideutazása előtt jelent meg. Ezen az Olym­­pia-show műsorát játssza. Hazánkban a Televízió egy önálló show-műsort készí­tett vele. Felvettek egy-egy számot a legközelebbi Tapsifüles és a szilveszteri műsor részére is. — Budapestből sajnos nagyon keveset láttam — mondja —, mert férjem el­utazásunk előtt egy héttel eltörte a lábát, így csak autóból és autóbuszból néz­hettük meg a várost. A leg­jobban talán a magyar étel­­specialitásokat ismertük meg. Szinte törzsvendégei lettünk a Mátyás pincének. A magyar konyha méltán világhírű, szívesen kóstol­gattam a különböző finom­ságokat. Remélem, lesz még alkalmam a várost is megismerni. Boldogan jön­nék ismét Magyarországra, akár egy hosszabb kon­certturnéra is. Csenterics Ágnes Fotók: Lippay Ágnes „Muzsikálni mindig örömet jelent.” 71/51 SÜI MAGYAR IFJÚSÁG DECEMBER 17. PÉNTEK K: 12.35: Tánczenei koktél. 17.59: Az Ifjúsági Rádiószínpad bemutatója. Gomba kinn van. Vallomás két hangra. P: 14.00: Mindenki kedvére — kettőtől hatig ... 21.06: Rá­­diószínház. Milyen nap van ma? Szakonyi Károly hangjá­téka. DECEMBER 18. SZOMBAT K: 12.30: Melódiakoktél. 15.10: Csak fiataloknak! 15.00: 108 óra. 22.20: Táncoljunk! P: 16.15: Lemezs­úzeum. Szergej Prokofjev zongorázik. 19.1®: Puccini: Manon Lescaut. DECEMBER 19. VASÁRNAP K. 10.30: Vasárnapi koktél. 15.38: Vándordiák a paradi­csomban. Hans Sachs népi ko­médiája. 1­6.18: Az elmúlt év legjobb tánczenei felvételei. IV. rész. 19.15: A Budapesti Filharmóniai Társaság zeneka­rának hangversenye a stúdió­ban. Vezényel: Medveczky Ádám. P. 11.23: A Cseh Filharmo­nikusok zenekarának hangver­senye az 1­971. évi Salzburgi Ünnepi Játékokon. 14.00: Tás­karádió. 18.10: Ez is, az is... Hámori Éva műsora. DECEMBER 20. HÉTFŐ K: 12.35: Tánczenei koktél. 18.00: Húszas Stúdió. Ki a sze­gény, ki a gazdag? P: 14.00: Kettőtől haitig. .. A Rádió kívánságműsora. 19.34: A Biblia világa. VI. rész. DECEMBER 21. KEDD K: 12.35: Melódiakoktél. 18.00: Könnyűzenei híradó. 19.25: A Budapesti Filharmóniai Társa­ság zenekarának hangversenye a s­túdióban. 20.30: Krúdy Gyula: Szindbád a Kárpátok­ban. Rádiójáték. P: 14.00: Randevú kettőtől hatig . . . 19.34: A Biblia világa. VH. rész. 21.19: Rádiószínház. Arany János költeményének rádióváltozata: Pázmán lovag. DECEMBER 22. SZERDA K: 12.35: Tánczenei koktél. 17.20: Hallgassuk együtt. Kroó György műsora. 18.15: Anyám könnyű álmot ígér. Sütő And­rás naplój­egyzetét rádióra al­kalmazta Dénes István. I. rész. 20.59: Ablak. Egy óra Bilicsi Tivadarral. P: 14.00: Kettőtől hatig... A Petőfi Rádió zenés délutánja. 18.15: Fiatalok hullámhosszán. 20.43: Gondolat. DECEMBER 23. CSÜTÖRTÖK K. 12.35: Melódiakoktél. 15.15: Rádiószínház. Egmont: Goethe drámájának rádióváltozata. 18.07: Anyám könnyű álmot ígér. 2. rész. 19.45: A Moszk­vai Nagyszínház vendégjátéka a Magyar Állami Operaházban. Csajkovszkij: A Pikk Dáma. P. 14.00: Kettőtől hatig... A Petőfi Rádió zenés délután­ja. 19.34: A Biblia világa. VI. rész. 20.28: Játsszunk együtt! Az Ifjúsági Rádió műsora. 21.40: Láttuk, hallottuk. TV DECEMBER 17. PÉNTEK 17.35: Muzsikus fiatalok. III. középdöntő. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Tatay Sándor: Nagy­apák, szüleik, unokák. Tévé­játék. DECEMBER 18. SZOMBAT 16.00: Antenna. 16.40: Kará­csonyi Könyvvásár. 17.45: Min­dennapi és örök . . . Visszaem­lékezés az elmúlt esztendőben meghalt nagyjainkra. 19.30: Tv-híradó. 20.05: Kriminális. Két krimikomédia. 22.35: Éj­szakai bemutató. Karinthy Fe­renc: A tetovált nő. Tévéjá­ték. DECEMBER 19. VASÁRNAP 14.55: Telesport. Női kézi­labda világbajnokság közvetí­tés Arnhemből. 18.00: A Flint­­stone család. 19.00: A Hét. 20.05: Kettős szerepben. 21.30: Interfórum ’71. DECEMBER 20. HÉTFŐ 18.35: Ól cimb­et­űs vall­o­m­á­sok. Halasi Mária. 18.55: Szovjet­unió—Svédország jégkorong­­mérkőzés az Izvesztyija Ku­páért. Közvetítés Moszkvából. 21.20: Riportműsor a Parla­mentből. DECEMBER 21. KEDD 18.25: Riportműsor a Parla­mentből. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Két mamám, és két pa­pám van . . . 21.30: Jogi ese­tek. DECEMBER 22. SZERDA 17.35: Mindenki közleke­dik .. . 18.40: Mi újság? 19.30: Tv-híradó. 20.00: Találkozások. Magyarul beszélő francia film. 21.30: Nagypéntektől — május 1-ig. Milyenek az olaszok? DECEMBER 23. CSÜTÖRTÖK 17.25: Kukkantó. 18.25: Szá­mítógépek Magyarországon. 19.30: Tv-híradó. 20.00: O’Hen­ry: Visszaeső bűnös. 21.16: Colt és muzsika. 7. befejező rész. 22.20: Napjaink. DECEMBER 17. PÉNTEK 17.30 órakor: Spanyol filmművészeti sorozat I. DECEMBER 18. SZOMBAT­­ 15.30 órakor: . ,Légkondicionált lidércnyomás.” Az Európa Könyvkiadó estje a mai amerikai irodalomból 19.30 órakor: Oláh János: Kenyérpusztítók DECEMBER 19. VASÁRNAP 15.30 órakor: „Magyarország messzire van.” Bálint András előadóestje December 17. Péntek délután 3 órakor: CSIPKERÓZSIKA December 18. Szombat délután 3 órakor: CSIPKERÓZSIKA December 19. Vasárnap délelőtt 11 órakor: CSIPKERÓZSIKA A fiatalok utazási irodája 1972-ben is gazdag programmal várja az érdeklődőket. Íme néhány ajánlat: Moszkva—Le­­ningrád—Moszkva, 11 nap, uta­zás gyorsvonattal. Irányár: IV. 30-ig és X. 1-től 2350 fo­rint. Szezonban 2550 forint. In­dulási időpontok: IV—XII. hó­napig. Krakkó—Gdansk—Var­só, 12 nap utazás: repülővel és gyorsvonattal. Irányár: 2500 forint. Indulási időpontok: VII., VII. hónapokban. Magas- Tátra—Besztercebánya, 6 nap, utazás autóbusszal. Irányár: 1200 forint. Indulási időpontok: VI., VII., VII. hónapokban. Berlin (Potsdam) 7 nap utazás gyorsvonattal és repülővel. Irányár: 1350 forint. Indulási időpontok: vn., vm. hóna­pokban. Jelentkezni lehet: Express If­júsági és Diák Utazási Iroda, Bp. V., Szabadság tér 16.; VHL, Rákóczi út 57/b. és a megyei kirendeltségeknél. December 19. LOCOMOTIV—NON-STOP HANGVERSENY Pécs — Színház December 20. LOCOMOTIV—NON-STOP HANGVERSENY Ajka — Művelődési Ház DECEMBER 17. Józsefvárosi Ifjúsági Klub, 19 óra A SCI-FT (Ismeretterjesztő előadás) Fővárosi Művelődési Ház, 18 óra Fiatal Utazók Klubja DECEMBER 18. Józsefvárosi Ifjúsági Klub, 19.30 óra Muzsay András önálló estje Kőbányai Ifjúsági Klub, 18 óra Bemutatkozik a klub Rádiószínháza KPVDSZ — Tizenévesek Klubja, 17 óra „A társas élet kézikönyve” — Etikai sorozat EB. DECEMBER 19. KPVDSZ Ifjúsági Klub, 17 óra Tánc. Játszik az Idesüss együttes DECEMBER 21. Kőbányai Ifjúsági Klub, 18.30 óra „Kicsoda — Micsoda?” — kőbányai módra Fővárosi Művelődési Ház Honismereti sorozat, 17.30 óra Pécs — a Mecsek gyöngye Idegen nyelvűek Társalgási Klubja, 18 óra XI. ker. Tanács művelődési klubja, 18 óra Társadalmi ismeretek II. DECEMBER 22. KPVDSZ Művelődési Központ, 16 óra Ki mit gyűjt klub Józsefvárosi Ifjúsági Klub, 18 óra „Forr­­­a­­­dalom” (diapanoráma) Derkovits Gyula Ifjúsági Klub, 18 óra Technikusok Klubja Fővárosi Művelődési Ház 17 óra ülés­klub, a kórteremben, DECEMBER 23. XI. ker. Tanács művelődési klubja, 18 óra Magyar Ifjúság — Világ Ifjúsága — Ifjúsági Magazin — „Újságolvasói rejtvényjáték” KPVDSZ Ifjúsági Klub, 18 óra „Népi hagyományok és szokások” Játékos foglalkozás M­ŰSORKALAUZ 19.30 órakor: A Benkó Dixieland hangversenye DECEMBER 20. HÉTFŐ 19.30 órakor: Passió, magyar versekben DECEMBER 21. KEDD 17.30 órakor: Spanyol filmművészeti sorozat H. DECEMBER 23-i FILMBEMUTATÓK: A balkezes újonc Voith Ági és Harkányi Endre a Csipkerózsika című előadás­ban Egy vidám, örökké nótázó fiú kalandjai. Színes szovjet filmfelújítás. Korhatár nélkül megtekinthető Szines magyar-nyugatnémet koprodukció KÁLMÁN IMRE operettjéből Csipkerózsika Az ismert GRIfylM-mese szines, szinkronizált NDK film­­változata. Korhatár nélkül megtekinthető. Közös erővel Szines, magyar rövid rajzfilm SLÁGER - 51 Mostani (Legutóbbi) Hetek h­elyezés száma 1 (2) Rég volt — szép volt — KONCZ ZSUZSA 19 2 CD Valahol egy lány — KONCZ ZSUZSA 7 3 (5) Elvonult a vihar — ILLÉS 18 4 (4) Boldog vagyok *— LGT3 5 (6) Sziklaöklű Joe — ZALATNAY SAROLTA 18 6 (7) Ha volna szíved — LGT3 7 (5) Ne sírj — KORDA GYÖRGY 18 8 (9) Human rights — ILLÉS 37 9 (8) A pesti férfi — KOVÁCS KATI 20 10 (11) Fák, virágok, fény — ZALATNAY SAROLTA 20 11 (10) Eleonóra ARADS­ZKY LÁSZLÓ 20 12 (13) Lélegző, furcsa hajnalon — NON-STOP 19 13 (12) Várj, míg sötét lesz — KONCZ ZSUZSA 20 14 (15) Őszi levél — DÉLHÚSA­GJON 12 15 (14) Pillangó — SZÉCSI PÁL 15 Kérjük, újabb szavazataitokat legkésőbb kedd (decem­ber 21.) déli 12 óráig küldjétek be címünkre (Magyar If­júság szerkesztősége, Slágerlista, Bp. VII., Somogyi Béla u. 6.). Szavazataitok csak úgy lesznek érvényesek, ha mind­egyikhez mellékelitek heti ,,52”-es jelzésű slágerlista­­szelvényünket. SLÁGERLISTA - 52

Next