Magyar Ifjúság, 1977. január-április (21. évfolyam, 1-17. szám)

1977-03-18 / 11. szám

Külszíni fejtés Vietnamban Hatalmas munka folyik a Hanoitól északkeletre levő Quang Ninh tartományban, a Deo Nai nevű szénbányában. A kutatók itt óriási szénmezőt fedeztek fel, közvetlenül a föld felszíne alatt. Jelenleg a szénréteg szabaddá tételén dolgoznak, nagy teljesítményű szállító járművek hordják el a földet és a sziklát. A feltáráson dolgozók felajánlásaik túlteljesítésével akar­ják elősegíteni az 1977-es év gazdasági eredményeinek nö­velését. G­uruló akármi Bár a neve Ding (azaz: Holmi), mégsem ez a leg­fontosabb ebben a háromkerekű, akkumulátormeg­­hajtásos micsodában, hanem az, hogy a gyártó fran­cia cég városi járműnek szánja. Új sziget születik A fotón nem a furcsa, bál­na formájú repülőgép az érdekes, és nem is az alat­ta látható felhők, hanem az az ugyancsak felhőnek tű­nő világos folt, ami a kép bal alsó részén húzódik. Ez a folt nem más, mint egy új sziget születésének a je­le: a Csendes-óceánban, Inojima szigete közelében tenger alatti vulkanikus te­vékenység következtében egy kicsiny sziget kezd ki­emelkedni a habokból. A japán tudósok most ponto­san figyelemmel kísérik a nem ritka, de csak ritkán megfigyelt jelenséget. RH PANORÁMA A ROCKVILÁG HÍREI dfc A Films and Filming cí­­mű angol film folyóirat el­készítette az 1976-ban készült brit alkotások rangsorát. Ami ebből a rockkedvelőket ér­dekli: az év legjobb filmjének ítélték a Nicolas Roeg rendez­te Az ember, aki a Földre esett című alkotást, melyben David Bowie alakítja az egyik fősze­repet; a legjobb dokumentum­filmnek pedig a Led Zeppelin együttes koncertfilmjét minősí­tették, címe: A dal ugyanaz marad. ""§ Ús, külföldi előadók kis­­■­ lemezei kerültek forga­lomba hazánkban. A slágerze­ne kedvelői bizonyára szívesen fogadják az Abba együttes le­mezét, melynek mindkét olda­lán egy-egy sikerszámuk van: a Tánckirálynő és a Fernando. Szintén a könnyű dallamok hí­veinek ajánljuk Elton John & Kiki Dee tavalyi világsikerét; címének helyes magyar for­dítása így hangzik: Ne szomo­­ríts! A discozene elkötelezett­jei James Brown Gyere el on­nan! és az 5000 Volts együttes Csókdoktor című számait ve­hetik meg reprezentatív borí­tójú kislemezeken. • A Be-Bop Deluxe együt­tes új-zélandi születésű basszusgitárosát kiutasították Nagy-Britanniából. Nem ka­pott ugyanis munka- és lete­lepedési engedélyt az angol ha­tóságoktól. Ám a zenekar szo­lidáris magatartást tanúsít Charlie Tumahai iránt: to­vábbra is a Be-Bop tagja ma­rad, lemezeiket ezentúl Ang­lián kívül készítik el. Az együttes jelenleg Dél-Francia­­országban tartózkodik. • Az Abba együttes angliai koncertbemutatkozása nem volt oly sikeres, mint le­mezeik. A Melody Maker fő­­szerkesztője, Ray Coleman ki­fejtette cikkében: „Zeneileg az Abba mindent jól csinált, de előadásuk steril, merev volt, azonnal elfelejthető.” Jobb, mint a stoptárcsa Egyszerű, mégis nagyszerű: az olasz közlekedési rend­őrök kitalálták, hogyan le­het megállítani a legvadabb gyorshajtót, vagy a legel­szántabb, menekülő autós gengsztert. Ez a tüskés acélrúd a legbiztosabb módszer: ha elhelyezik az úttesten, a delikvens aligha lóg meg. (Hacsak nem tö­mör gumis kerekeket hasz­nál — de a tippet nem mi adtuk!) Mentés helikopterrel A nagy autós világ­versenyeken napiren­den vannak a súlyos balesetek. A verseny­kocsik vezetői gyak­ran azért sérülnek meg életveszélyesen mert a kigyulladó kocsit nem lehet gyorsan eloltani, hi­szen az esetleg több tíz kilométer hosszú pálya minden szaka­szán nem állhat egy tűzoltóautó. Francia szakemberek most azzal kísérleteznek, hogy egy, a verseny ideje alatt állandóan készenlétben levő, haboltó vagy poroltó készülékkel felszerelt helikopterrel próbál­ják megoldani­­ a problémát. A heli­kopter ugyanis igen rövid idő alatt odaér­het a pálya bárme­lyik részére, s az égő kocsit közvetlen kö­zelről tudja oltani.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék