Magyar Közlöny - Törvények és rendeletek tára, 1949. január-június (1-137. szám)

1949-01-01 / 1. szám

1. szám. Budapest, 1­141. január 1. szombat. MAGYAR­­ KÖZLÖNY RENDELETEK TÁRA A LAP MAI SZÁMÁBAN KÖZZÉTETT RENDELETEK TARTALOMJEGYZÉKE: 0.637. 13.340/1048. Korai. szám. A magyar köztársaság kormányának rendelete a vámjövedéki kihágási eljárások során jogerősen elkobzott árak értékesítésének újabb szabályozása tárgyában. 0.320. 13.350/1043. Komi. szám. A magyar köztársaság kormányának rendelete a házadótételek újabb megállapítása és a Közületi Ingatlan Központ által kezelt épületek adóztatása tárgyában. 6.222.15.202. 13.360/1048. Korai. szám. A magyar köztársaság kormányának rendelete a városi, illetőleg vármegyei kölcsön­kötvény kibocsátó bizottságok megszüntetése tárgyában. 0.100—8263. 13.370/1048. Korm. szám. A magyar köztársaság kormányának rendelete a Magyar Állami Mezőgazdasági Gépüzem és gépállomásai iparűzése tárgyában. 4.746. 13.380/1948. Korm. szára. A magyar köztársaság kormányának rendelete a dologi honvédelmi szolgáltatások igénybe­vételéből eredő igények érvényesítésének újabb korlátozásáról. 10.547. 63.400/1948. A. H. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a textiláruk legmagasabb viszonteladói és fogyasztói árának újabb megállapítása tárgyában. 10.481. 63.630/1948. A. H. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a hazai származású tűzifa legmagasabb el­adási árának újabb megállapítása tárgyában. 10.489. 63.640/1948. A. H. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a külföldről behozott tűzifa legmagasabb eladási árának újabb megállapítása tárgyában. 10.482. 63.650/1948. A. N­. szám. A Gazdaságii Főtanács főtitkárának rendelete a belföldi fűrészüzemekben hazai és külföldi származású fenyőgömbfából termelt fűrészáru legmagasabb eladási árának újabb megállapítása tárgyában. 10.489. 63.660/1948. A. 11. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a külföldről behozott fenyő fűrészéi­­k legmagasabb eladási árának újabb megállapítása tárgyában. 10.548. 63.740/1948. A. II. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a feldolgozott (konfekcionált) textiláruk legmagasabb eladási árának megállapításáról szóló 104.091/1917. Ip. M. számú rendelet újabb módosítása és kiegészítése tárgyában. 8.500. 128.500/1918. F. M. szám. A földm­ívelésügyi miniszter rendelete az állattenyésztés fejlesztéséről szóló 8.500. 13.130/ 1948. Korm. számú rendelet végrehajtásáról. 4.211. 51.763/1948. H. M. szám. A honvédelmi miniszter rendelete a katonai büntetőtörvénykönyvről szóló 1948. évi LXII. törvénycikk és a katonai igazságügyi szervezet, valamint a katonai büntetőbíráskodásban a fellebbvitel módosításáról szóló 1948. évi LXIII. törvénycikk hatálybaléptetése tárgyában. 9.170. 20.800/1948. Ip. M. szám. Az iparügyi miniszter rendelete az Országos Villamos Energiagazdasági Tanács szervezeti szabályai és ügyrendje tárgyában. 7.700. 95.500/1948. Közp. M. szám. A közlekedésügyi miniszter rendelete a tehergépkocsik közúti forgalmának újabb szabá­lyozása tárgyában. 6.401. 5.600/1948. P. M. szám. A pénzügyminiszter rendelete a karácsonyfagyertya, petróleum, rézgálic és szénsav lilán fizetendő árkiegyenlítési forgalmi adókról. 0.137. 5.630/1948. IV. a. P. M. szám. .A pénzügyminiszter rendelete a postatakarékpénztári takarékbetétek kamatlábának újabb megállapítása tárgyában. 0.042. 5.690/1918. el­. Gazd. P. M. szám. A pénzügyminiszter rendelete az állami adóhivatalok letétpénztári hatáskörének megszüntetéséről szóló 12.650/1948. Korm. számú rendelet végrehajtása tárgyában. 6.401—6.402. 5.740/1948. P. M. szám. A pénzügyminiszter rendelete a belföldi forgalomban fizetendő termelői, általános és fényű­zési forgalmi adókról szóló 3.400/1948. P. M. számú rendelet egyes rendelkezéseinek kiegészítése, illetőleg módosítása tárgyában. 0.401. 5.750/1948. P. M. szám. A pénzügyminiszter rendelete egyes üvegáruk, bőranyagok és papíráruk után fizetendő árkiegyenlítési forgalmi adókról. 0.401. 5.760.1948. XI. K. P. M. szám. A pénzügyminiszter rendelete egyes textiláruk után fizetendő árkiegyenlítési forgalmi adókról. 6.401 5.770/1948. P. M. szám. A pénzügyminiszter rendelete a tűzifa, a fenyőfürészáruk, a faragottfa és a faszén után fizetendő árkie­gyenlítési forgalmi adókról. 6.453. 5.850/1918. I. b. P. M. szám. A pénzügyminiszter rendelete a városi és községi bor- és húsfogyasztási adókról, vala­mint sör- és szeszfogyasztási adópótlékokról szóló 2.700/1948. I. K. P. M. számú rendelet módosítása és kiegészítése tárgyában. 6.540. 309.550/1948. XV. P. M. szám. A pénzügyminiszter rendelete a szeszesitalforgalmi illetékre vonatkozó „A." táblázat módosítása tárgyában. 6.317. 318.594/1948. VIII. P. M. szám. A pénzügyminiszter rendelete a rab és köles földadófizetési eszközül való felhasz­nálásának megszüntetése tárgyában. 1.262. 6.000/1948. V. K. M. szám. A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete az értelmi fogyatkozás és tankötelesek általános iskolai oktatásának szabályozása tárgyában. Helyesbítés. A magánfordítás, valamint a másolás és leírás, továbbá a sokszorosítás legmagasabb dijának megállapítása tárgyában kiadott 11.170/1948. Korai. számú rendelet (megjelent a Magyar Közlöny — Rendeletek Tára 1948. évi no­vember hó 5­­­245. számában) helyesbítése.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék