Magyar Közlöny, 1971. július-december (56-101. szám)

1971-07-17 / 56. szám

MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1971. július 17., szombat 56. szám­­ra: 2,50 Ft TARTALOMJEGYZÉK 1971. évi 15. tvr. 1971. évi 16. tvr. 3/1971. (VII. 17.) BkM 3/1971. (VII. 17.) Eü­M 22/1971. (VII. 17.) ÉVM—PM 6/1971. (VII. 17.) KPM 11/1971. (VII. 17.) MÉM Személyi rész A Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szerzői jogok köl­csönös védelmére Budapesten, az 1967. évi november hó 17. napján kötött egyezmény hatályának meghosz­­szabbításáról szóló jegyzékváltás kihirdetéséről A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szo­cialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya kö­zötti idegenforgalmi együttműködés tárgyában Buda­pesten 1971. január 29-én aláírt egyezmény kihirde­téséről Egyes helyi belkereskedelmi igazgatási hatáskörök át­ruházásáról / Az ivóvízellátás terén felhasználásra kerülő aftjCagok£ közegészségügyi szabályairól \­­. A légszennyezési alap járulék mértékéről és fizetéséről A munkások és az alkalmazottak alapbérének állapításáról szóló 7/1971. (IV. 1.) Mü M számú rere­­delet végrehajtásáról A kezdő szakembereket foglalkoztató mezőgazdasági üzemek kedvezményeiről és a termelőszövetkezetek szakemberellátásának támogatásáról szóló 2/1971. (III. 20.) MÉM számú rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról Közlemény I. Főrész Személyi rész A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Államvasutak fennállásának 125. év­fordulója alkalmából, eredményes munkájuk el­ismeréséül Berendi Tibornak, a Budapest-Ferenc­­város MÁV állomás főnökének, Fabók Jánosnak, a MÁV Miskolci Építési Főnökség vezetőjének, Ka­szai Imrének, a MÁV Humán Kató Vontatási Fő­nökség mozdonyvezetőjének, Keszthelyi Jánosnak, a MÁV Dunakeszi Járműjavító Üzem lakatosá­nak, Nagy Istiánnak, a MÁV Kiskunhalasi Vonta­tási Főnökség mozdonyvezetőjének, dr. Pethes Im­rének, a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Vasúti Főosztálya Pártbizottsága titkárának, Si­mon Jánosnak, a Szombathelyi Vasútigazgatóság osztályvezetőjének, Szabó Istvánnak, a MÁV Du­naújvárosi Pályafenntartási Főnökség pályames­terének, Tatár Sándornak, a MÁV Gépjavító Üzem géplakatosának, Tóth Sándornak, a Záhonyi MÁV állomás térfelvigyázójának a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; Antal Imrének, a Felnémeti MÁV állomás fő­nökének, Farkas Józsefnek, a Nyíregyházi MÁV állomás térfelvigyázójának, Gőbölös Józsefnek, a MÁV Kaposvári Pályafenntartási Főnökség pálya­mesterének, Hatvani Istvánnak, a Váci MÁV ál­lomás forgalmi átmenesztőjének, Ikládi András­nak, a MÁV Szentesi Vontatási Főnökség motor­vezetőjének, dr. Jáni Zemának, a MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet vezető főorvosának, Kaj­­csa Józsefnek, a Vasutasok Szakszervezete osztály­­vezetőjének, Kertész Gézának, a MÁV Nagykani­zsai Vonalfőnökség gócponti menetirányítójának, Kiss Sándornak, a Szegedi Vasútigazgatóság osz­tályvezetőjének, Kondor Pálnak, a Várpalotai MÁV állomás főnökének, Kulicskó Lajosnak, a Budapest Keleti MÁV Vontatási Főnökség­hoz­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék