Magyar Közlöny, 1977. január-július (1-56. szám)

1977-01-10 / 1. szám

­­ 1. szám­ nak, a Gépipari Elektromos Karbantartó Válla­lat kereskedelmi-beruházási igazgatójának a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; dr. Wirth Endrének, az Országos Meteoroló­giai Szolgálat főosztályvezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata; Polgár Endrének, az Országos Meteorológiai Szolgálat főosztályvezető-helyettesének, Vékony Károlynak, az MSZMP Fejér megyei Bizottsága munkatársának a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata, az észak-déli metró I. szakaszának átadása al­kalmából, eredményes munkájuk elismeréséül Cselovszki Pálnak, a Kőfaragó és Épületszob­rászipari Vállalat kőfaragójának, dr. Dalmy Ti­bornak, a Fővárosi Mélyépítési Tervező Vállalat műszaki igazgatóhelyettesének, Dervalics Ferenc­nek, a Közlekedési Építő Vállalat brigádvezető vájárának, Huszár Antalnak, a Villamosberende­zés és Készülék Művek főszerelőjének, Ocskó Mi­hálynak, a Gép- és Felvonószerelő Vállalat laka­tos csoportvezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; Bernwalner Józsefnek, az Út- Vasúttervező Vál­lalat osztályvezetőjének, Hambrich Károlynak, az Országos Szakipari Vállalat üveges szakmunkásá­nak, Harmath Benjáminnak, a Betonútépítő Vál­lalat felépítményes brigádvezetőjének, Kálmán Gábornak, a Fővárosi Tanács V. B. Közlekedési Főigazgatósága főelőadójának, Keresztély Bélá­nak, a Metró Beruházási Vállalat műszaki ellen­őrének, Lelkes Ödönnek, a Csőszerelőipari Válla­lat vezetőszerelőjének, Németh Istvánnak, a Gép- és Felvonószerelő Vállalat lakatos részlegvezető­jének­, Szegedi Csabának, a Budapesti Közlekedési Vállalat brigádvezetőjének, Uliczki Máriának, a Közlekedési Építő Vállalat gépkezelőjének a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata; Bokros Károlynak, a Villamosberendezés és Készülék Művek főszerelőjének, Horváth Mihály­nak, a 21. sz. Állami Építőipari Vállalat kőműve­sének, Jakab Dezsőnek, a Közlekedési Építő Vál­lalat brigádvezető pajzsgépészének, Juhász István­­nak, a Hídépítő Vállalat gépkezelőjének, Lakatos Ervinnek, a Közlekedési Építő Vállalat főépítés­vezetőjének, Müller Lászlónak, az Út-Vasútterve­ző Vállalat osztályvezetőjének, Nyeste Istvánnak, a Metró Beruházási Vállalat műszaki ellenőrének, Rusa Györgynek, a Közlekedési Építő Vállalat fő­építésvezetőjének, Sári Istvánnak, a Közlekedési Építő Vállalat brigádvezető vájárának, Seres Györgynek, az Aszfaltútépítő Vállalat brigádve­zető kubikusának, Szabó Gyulának, a Közleke­dési Építő Vállalat művezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k., Cseterki Lajos s. k., a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa nyugállományba vonulásuk alkalmából, ered­ményes munkájuk elismeréséül Spilák Lajosnénak, a Zala megyei Tanács V. B. osztályvezetőjének, Szécsi Andornak, a Kossuth Könyvkiadó osztályvezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; Demján Ernőnek, a Gyulai Betonáruszakipari és Szolgáltató Vállalat betoncsőgyártó szakmun­kásának, dr. Székely Andornak, az Orosházi Vá­rosi Tanács Kórháza osztályvezető főorvosának a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata; Boros Józsefnének, a Nagyszénási Nagyközségi Tanács V. B. főelőadójának, Fabó Jánosnénak, a Szarvasi Városi Tanács V. B. csoportvezetőjének, Tóth Tibornak, a Békés megyei Tanács V. B. fő­előadójának; eredményes munkája elismeréséül Császár Józsefnének, a Tolna megyei Tanács V. B. főelőadójának a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata kitüntetést adományozza. Dr. Trautmann Rezső s. k., Cseterki Lajos s. k., a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának helyettes elnöke titkára MAGYAR KÖZLÖNY

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék