Magyar Közlöny, 1981. szeptember-december (51-85. szám)

1981-09-01 / 51. szám

SUSGL­­ . ” i t- H □ Lv A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1981. szeptember 1., kedd 5. szám­ ­ra: 4.— Ft TARTALOMJEGYZÉK 1981. évi 13. tvr. 9/1981. NET hat 8/1981. (IX. 1.) EüM 9/1981. (IX 1.) EüM 6/1981. (IX. 1.) MVM—MÉM 12/1981. (IX. 1.) MM 13/1981. (IX. 1.) MM—BkM—HM—KPM IV—OTH—1981. hirdetmény Oldal Személyi rész — — — — — — — — — 699 A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa Alapokmá­nyának módosítása tárgyában Moszkvában, 1979. június 28-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről — 700 Egyes bíróságok illetékességi területéne­k megállapí­tásáról —­ — — — — — — — — — 702 A tanulóifjúság üdülésének és táborozásának egész­ségügyi feltételeiről — — — — — — — 703 A Munka ,Törvénykönyve egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 1/1980. (II. 10.) EüM számú rendelet módosításáról — — — — — — — 705 A felsőoktatási intézmények nappali tagozatán ta­nulmányokat folytató szakmunkásképesítésű hall­gatók támogatásáról szóló rendelkezések módosí­tásáról — — — — — — — — — — 706 A Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja tagjai­nak segélyezésére vonatkozó rendelkezések módo­sításáról — — — — — — — — — — 707 A tanulóifjúságot és a sorkatonákat megillető egyes kedvezményekről, valamint a diákigazolványról 707 A Bábolnai Napok ’81 rendezvényen, valamint az Építőipari és Építőanyagipari Újítási és Találmá­nyi kiállításon bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek és ipari minták kiállítási elsőbbségéről 710 Személyi rész A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a munkásmozgalomban kifejtett több évtizedes eredményes munkássága elismeréseként, 80. szü­letésnapja alkalmából Csaplár Péternek, a Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakszervezete nyugdíjas bizottsága ve­zetőjének, a munkásmozgalomban kifejtett több évtizedes tevékenysége elismeréseként, 70. születésnapja al­kalmából Igaz Sándornak, a Ruházatipari Dolgozók Szak­­szervezete központi vezetősége tagjának a SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGÉRT ÉRDEMREND kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k. Dr. Nagy Sándor s. k., a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának K­aftha titkára helyett A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa eredményes munkájuk elismeréseként Czank Józsefnek, a Tolna megyei Moziüzemi Vállalat igazgatójának, dr. Fitz Jenőnek, a Fejér megyei Múzeumok igazgatójának a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; eredményes munkájuk elismeréseként, nyugál­lományba vonulásuk alkalmából Tóth Istvánnak, a Fővárosi Tanács V. B. gép­kocsivezetőjének, Tóth Margit, istenmezejei köz­ségi körzeti védőnőnek a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata. Stolár Mihálynénak, az ajkai IV. sz. Általános Iskola igazgatójának a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata kitüntetést adományozza. Dr. Trautmann Rezső s. k., Katona Imre s. k., a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának helyettes elnöke titkára

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék