Magyar Közlöny, 1991. június-október (59-112. szám)

1991-06-03 / 59. szám

III. rész HATÁROZATOK Az Alkotmánybíróság határozatai Az Alkotmánybíróság 28/1991. (VI. 3.) AB határozata A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnöknek az Or­szággyűlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett tör­vény aggályosnak tartott rendelkezései alkotmányellenes­ségének előzetes vizsgálata iránti indítványa alapján — dr. Vörös Imre alkotmánybíró különvéleményével — meg­hozta a következő határozatot. I. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében az állam által 1949. június 8-a után az állampolgárok tulajdonában igaz­ságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló, az Országgyűlés 1991. április 24-i ülésén elfogadott törvény (a továbbiakban: törvény) egyes rendelkezései vonatkozá­sában az Alkotmánybíróság az indítvány kérdéses sorrend­jében a következőket állapítja meg: a) A törvény 1. §-a — kivéve az 1949. június 8-i időpont­ról szóló rendelkezést — nem alkotmányellenes. b) Önmagában nem alkotmányellenes az, hogy ez a törvény nem rendelkezik a nem tulajdoni kárt, hanem rá a­­ juh i \' A IDQDIOIDODI­O(. c.; MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest,­­ TARTALOMJEGYZÉK | oldal 1991. június 3., hétfő 28/1991. (VI. 3.) AB­K. Az Alkotmánybíróság határozata .................................................... 1091­ 59. szám Ára: 20,- Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék