Magyar közlöny, 2001. december (154-159. szám)

2001-12-25 / 154. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2001. december 25., kedd 154. szám Ára: 1400,- Ft II. rész JOGSZABÁLYOK Törvények 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról* A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosí­tása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése, a befektetések biztonságának növelése, a befektetők védelme és a tőkepiac hatékony felügyeletének ellátása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja: * A törvényt az Országgyűlés a 2001. december 18-i ülésnapján fogad­ta el. ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA 1. § Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed a) a sorozatban kibocsátott értékpapír Magyar Köztár­saság területén, valamint magyar kibocsátó által külföldön történő forgalomba hozatalára; b) a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendel­kező nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzésre; c) a Magyar Köztársaság területén végzett befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási és áru­tőzsdei szolgáltatási tevékenységre; d) a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendel­kező befektetési szolgáltató, árutőzsdei szolgáltató, illetve befektetési alapkezelő külföldön alapított fióktelepe által | TARrrAIT­ÁLfFeA^^ v J^T oldal 2001. CXX. tv. A tőkepiacról ................................................................................. 11515

Next