Magyar közlöny, 2002. május-június (70-91. szám)

2002-05-22 / 70. szám

A MAGYAR KÖ^tI^SASA&%VATALOS LAPJA Budapest, | TARTALOMJEGYZÉK | y/ °ldal 2002. május 22., ovwn»^,/ 2002. XI. tv. ~ "X Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról .... 4433 szerda 21/2002. (V. 22.) OGY h. Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának meg­alakulásáról ...................................................................................... 4434 22/2002. (V. 22.) OGY­­. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek , fó­r­zja­i és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY­­ vf* oZiCllll határozatmódosításáról.................................................................. 4435 23/2002. (V. 22.) OGY­­. A Magyar Rádió, a Magyar Televízió és a Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnökségének, illetőleg Ellenőrző Testületének kiegészítéséről ......................................................... 4436 II. rész JOGSZABÁLYOK Törvények 2002. évi XI. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról* Az Országgyűlés az Alkotmány 34. §-a alapján a követ­kező törvényt alkotja: 1. § A Magyar Köztársaság minisztériumai a követ­kezők: Belügyminisztérium, Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Informatikai és Hírközlési Minisztérium. * A törvényt az Országgyűlés a 2002. május 21 -i ülésnapján fogadta el. 2. § Ahol e törvény hatálybalépését megelőzően ki­adott jogszabály a) Egészségügyi Minisztériumot, egészségügyi minisz­tert, valamint — a munkaügyi feladatokat kivéve — Szociális és Családügyi Minisztériumot, szociális és család­ügyi minisztert említ, ott Egészségügyi, Szociális és Család­ügyi Minisztériumot, egészségügyi, szociális és családügyi minisztert, b) Környezetvédelmi Minisztériumot, környezetvédelmi minisztert, valamint — a vízügyi feladatkör tekintetében — Közlekedési és Vízügyi Minisztériumot, közlekedési és vízügyi minisztert említ, ott a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumot, környezetvédelmi és vízügyi minisztert, c) a munkaügyi és foglalkoztatáspolitikai feladatkör tekintetében Gazdasági Minisztériumot, gazdasági minisz­tert, illetőleg Szociális és Családügyi Minisztériumot, szociális és családügyi minisztert, továbbá a felnőttképzés tekintetében Oktatási Minisztériumot, oktatási minisztert említ, ott Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Miniszté­riumot, foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztert, d) a közlekedési feladatkör tekintetében Közlekedési és Vízügyi Minisztériumot, közlekedési és vízügyi minisz-Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Külügyminisztérium, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Oktatási Minisztérium, Pénzügyminisztérium.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék