Magyar közlöny, 2004. június-július (85-105. szám)

2004-06-19 / 85. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA * Budapest, 2004. június 19., szombat 85. szám Ára: 3381,-Ft TARTALOMJEGYZÉK 2004. LIV. tv. 9 2004. LV. tv. 194/2004. (VI. 19.) Korm. r. 195/2004. (VI. 19.) Korm. r. 30/2004. (VI. 19.) BM r. 88/2004. (VI. 19.) GKM BM-KvVM c. r. 23/2004. (VI. 19.) IM r. 31/2004. (VI. 19.) PM r. 22/2004. (VI. 19.) ABh. ] Oldal A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosításáról..................................... 8346 Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módo­sításáról ................................................................................................. 8347 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról............................ 8355 Az üzemanyagok jövedékiadó-mértékének időszaki csökkentéséről 8355 A katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átlépé­séről, a határterületnek minősülő repülőterekről, kikötőkről és vasútállomásokról, a menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasút­vonalakról és vízi utakról, a nemzetközi forgalom számára ideig­lenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határ­­forgalmi ellenőrzéséről szóló 34/2001. (XII. 22.) BM rendelet módosításáról..................................................................................... 8356 A gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM-BM KvVM együttes rendelet mó­dosításáról........................................................................................... 8357 A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról............................... 8499 A kényszerítő eszközök alkalmazásának részletes eljárási szabá­lyairól .................................. 8501 Az Alkotmánybíróság határozata......................................................... 8503 A Kormány törvényalkotási programja az Országgyűlés 2004. évi őszi ülésszakára................................................................................ 8510 () A nemzeti kulturális örökség miniszterének közleménye a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről................................................ 8511 A nemzeti kulturális örökség miniszterének közleménye a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről................................................ 8513 A nemzeti kulturális örökség miniszterének közleménye a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről............................................... 8513 Helyesbítés.................................................. 8514

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék