Magyar Lányok, 1933-1934 (40. évfolyam, 1-52. szám)

1934-06-17 / 38. szám

,9 GYÁR LÁNYOK LÁNYOK. tS ANCSÁK KÉPES HETILAPJA SZERKESZTI: TUTSEK ANNA MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP EGYES SZÁM ÁRA 36 FILLÉR, előfizetési ára negyedévre 4 pengő. — Jugoszláviá­ban egyes szám 8 dinár, negyedévre 60 dinár. — Romániában egyes szám 14 leu, negyed­évre 140 leu. — Csehszlovákiában egyes szám 3.— Ck, negyedévre 34 Ck. Budapest, 1934. június 17. XL. évfolyam, 38. szám ELMÉLYEDÉS LELKIVILÁGUNKBA Bizonyára valamennyien tudjátok, hogy kétféle lelkihajlamú ember van, az egyik könnyed gon­­dolkozású, közlékeny, vagyis kifelé élő: extrovertált, a másik magáhavonult, zárkózott, vagyis befelé­élő: introvertált. Most az első csoportról szeretnék néhány szót szólni, mert azt hiszem, hogy ezzel hasznosat cselekszem. A közlékeny embereknél nem ritkaság, hogy lelkűket fenntartás nélkül kiöntik. Ezeket, ha az élet bármilyen mozzanata és eseménye meg is kapja, azon könnyen túlteszik magukat. Méltán szá­míthatjuk őket a boldogok közé, mert a társaságba való beilleszkedésük nem okoz nehézséget. Min­denütt hamarosan feltalálják magukat, fellépésük természetes, szórakoztatók, ezért az emberek leg­többje keresi társaságukat. Könnyen kötnek barátságot és hivatásukban is könnyen boldogulnak. Ilyen a külső képük. Van azonban ezeknek az embereknek egy belső, mélyebben fekvő lelki­képük, amelybe, ha bepillantunk, sok emberi gyengeséget fedezhetünk fel. Lelkűknek állandó feltárá­sával, érzelmeik továbbadásával végül bensőleg ellaposodnak, üressé válnak. Ezért volna nagy szük­ségük arra, hogy időközönként magukba szálljanak. így teljesen egyedül lévén, időnként csak saját énjükkel állnak szemben és megtanulnak visszafelé is tekinteni és saját magukba pillantani. Sokan nem tudják ezt megtenni, mert ez szenvedéssel járna, de éppen ez bizonyítja legjobban, hogy milyen nagy szükségük volna erre. Legalább egyszer napjában próbálnák csak meg, rövid időre, magukba­­szállni, így el tudnának mélyedni lelkivilágukba. Kíséreljék meg egyszer, a nap egy bizonyos szakában, komoly dolog felett gondolkodni. Ezáltal nagyon élénk lelkiéletükben, mely eddig csak külső tény­kedésben merült ki, az elmélyedésnek olyan alapja alakulna ki. mely alkalmas volna arra, hogy idővel bensőbb lelkiéletet élhessenek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék