Magyar Nemzet, 1961. október (17. évfolyam, 233-258. szám)

1961-10-12 / 242. szám

8 __MagvarNeinzet _-Csütftrtök, 1961, ekMbtt Ti. Háztartáai aJfcalma- rjTTM* . Anéo! Veszek hálószobát, —| A Hazafi** Tfépfroni te&fe Házhely, 340 öl. HL Velencei-tó kórnyékién A Tilág legújabb ró- 40—15 kftvöttt, kocnoly. 111,83 I zofctat kertes házba |ÍRD- SZflWULDGcPg kombinált szekrényt.; Fő*s*r&e*rtó: Mihályit ttrní ker • J®Wonka u.— készpénzért kisebb zsáiról és azok keze- Józan, független. íehe­felveszek. XIV.. Május . . . _ rekamiét. konyhabú- Forrás u. sarokterüle- telket vennék. »Nem léséről Ingyen küld főleg diplomás. evan. Eyyedfilálló beteggon- 1. út 31. (Liget mel- ”* ** ­­tort, hagyatékot, ru­­. Szerkesztő bizottság: ten eladó. Gulyás M. gyümölcsös 42864« jel- tájékoztatót Halász gélifcus, és életrevaló doatofft keresek, bé-! lett.) Jelentje, de. . .,___- . . ' haneműt, ágy tollat.— __... _ on i Ricbard, Jámbor István, Bp., VH.. Kazinczy u. le éré a Felszabadulás rózsatermelő. Újpest, férfi ismeretségét ke­ntolWkvő édesanyám _______* ■, N«ym«í hat. - 33_so_27 UrpM Aurai. Martin Ferenc, Molnár Erik, * »M7 I»« 18. ;érl hirdetőbe. Dóma György út 77. rest házassá* céljából.-u*.. Wftnt tiyermcKszereto naz- Teréz templomnál. — ­­Ortntoy Gyula, P*ál Ferenr, Párrásri György, Péter János, ---------—-------------------------------------------------------------------------------------------------------7Q *___ s^s-s-r*- »:“7« ~EF33t ^ ^ t- r- “ • *a*‘ári regéiuiunkist ' Fó^T u' "•Jteais. «. Kisunkal snekesstéa <10 órától): 731-392, 231-393. ____________________Nagytétény. Hunyadi SzobafMtést, mázolást, ,7 ]ellg-..'‘Jgflgft8 épitfflpari^ ^anyagiamé. TERVEZŐ IR DA ’ Tel ^ 229 -156 259—341.________________ Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a helyi (Budapesten Nógrád verőcén szép, u- 23»__________________ kisipari munkával, hl- CCIMI VÖDET rettel. kőműveseket és FELVÉTELRE j————:-----------------—— Keleti perzsa össze- • kerületi) kézbesítő postahivataloknál és a kézbesítőknél. napfényes 2 szoba. Vennék szabad rendel, vatalos áron vállalok. LdllUWUIlC kőművesek mellé ae- f {írógépek, szamologé- ^ő szőnyegek prl- Előfizetési dfj egy hónapra 14,— forint. konyha, kamra, pl-ncés, kezésü beköltözhető la- 407—109. menvasszonvl keres vátnak eIaöők'. Ri- Atbenaeum Nyomda. Fv.: Soproni Béla. több mellékhelyiséges káét. lakrészt va«y Neo Perpetuum zomán. vőlegény! ruhák. 8*h?-<irsssrr jzsynsssra n,e,.,,e,„ é^. arss^-au: s& sári a —ren «. 5—7) Munkásszállás I élelmiszer tagoza- ' ■ ' -----------— tás. szőnyestisztítás. szélvédő és csomag- lakáscserével átadom, méretű négy-ötszobás Nógr&dvcrőcc.__________ ten. ^Gárdony 54853« személyes r ék amié el- Tel.: 222—231. ránc* tón végzett általá- I p£p C7EDC7HU I szőnyegrojtozás. sző- tartóval eladó. — 17 Pesterzsébet Attila luxuslakást kérünk. — Beköltözhető villaszerű ÍeliS- a Felszabadulás adó. Révész, V.. Szt. .... nna yACWoAHW I nyDf^0iav(u. Gór- órától: 131—786. utcát általános Iskola. Adunk három príma1 nyaraló. 150 n.-öl gyű- Wri hirdetőbe. István krt, 13. ruggetl^, JLntell., ^fi-i r*B4B, ! Harisnyakötőgépek. — dón, VI.. Jókai u. ?• Opel Olympia személy- 2 szobás teafülkés egyszobás komfortos Imölcsös' telken. n.. Salgótarjáni 2 szoba Söi frxir-Lfzat.bnn Ha/tz- f“nleMcű» 59 év€S- fta* FELVESZÜNK MÉRNÖKIJÉT j»»“'eL«zedöíépek. há- 319-996. üzlethelyl- Slreüsen. - tetotonoz • rézMdomUt l**^4*- - aI*^yes Adylleeton. áron zku komi. ház. termő gyű- ll4 al^ ^ SS-rCL*E9£Wnn MÉRNÖKÖKET, rammtoaa automatikus ségembem______________ lém elfogd,étö «aréle3 1 pzobáz gar. N. 5888, elaá6. 352-169. mailben, igényének haUTrité búm. dar». -övSémméT S' AZONNALI MÉRNÖKÖKET "ylnnbontok ^ késZ<tfee. Szőnyeget minden mé- 4ron eladó. Bp . n.. ronra, megegyezéssé.. a Mádéba.______ CJpett központjában. Selgáiarján. Jó- -TOnl!ént e^relezáz fo­­egvedS' nm.ftPftSHK .................... l!?7ltiía^ Rökáe VTt., rétben, sezlónterítöt. Mártfrok útja 71. — 357—408 Elcserélnénk budai, Klauzál u. 16. ház “éf Attila utca 37.— rmtért éladó. Zsllka lltó BELÉPÉSRE | Kfcrtgéjta. «aü.n iDoasa György út 44. plflssöket. nöl- térti- Jánosi. Tel, 353-98!. k^rémérn n kertes viUában lovö 1 >,i-e (lakottah) télek- Rokkant-telep._________Kálmán. Cstoy, uifn nveS általános ! Végzett Autoszllon csavarme- ruhát, hagyatékot ve- Jiwa as0_es fctókerekű jeti. telefonos, utcai. sa>l>a. na*I teraszos, árban, nzetésl köny. Balatonszabadi fürdő­­dolgozó fttggetlm férc. MÉRNÖKÖKET, net Javítása. Varró- j szeg. 227__110- ----------- motorkerékpár, kitűnő nagy garzonomat. — kornf. lakásunkat, bu. nyítéssel eladó. Bara- telep központjában. — NŐI SZABÓT, személyébcffi. 60—»5-lg. IflSlflltACnkaf TECHNIKUSOKAT, gép jayitás garancia- Szőnyegeit művészien állapotban eladó. Hu. hipermodern nagy gar- dal kétszoba összfcom- bás, Üllői út tíz. posta mellett, be&erí. mesterlevéllel s>Részletes tájéflcoztatá^ ian<91U3íl dly tervezői és rajzéi- ^a|- harminc- megjavítom, vegyileg t7t^T mérnök, Alrná^- zonra. vagy szoba hal- fortosra. 181 767. Tel.: 331—264._________ tett gyümölcsösben 2 rendelkezik, özvegyi jN. 6863« jelig, a kU Íomn-7 lenőri munkára. kettesek tere 2._______ kitisztítom. rojtíwom, füzitő. Kőolajipari V ál- lóéra, I. eme lót ig. — Rózsadomb alján, le- Balatoni telkem eladó, szobás villa, beköltőz- jogom van. adóba.__________________ IgihCZ- írásbeli ajánlatokat Harisnya szemfetezedő- átszabom.^ Szállítás ]alat megegyezéssel. Reggca választható 3 szoba Bp., Balzac u. 50. V. hetőséggel eladó. Sió-1 keresek. 20 éves érettségizett , . . , . életrajzzal kérjük gépem eladó. Kresz dJÍtala£/ P°mé,ny’ Skoda SoartaR igé- 7~ig 319—899. hallos társbérletért — 3. Tel. 206—881. fok, Petöfl-sétány 16. : j w ' lány kimondottan esi­lakatosokat, az alábbi címre: Géza u. 37/b. ltot. 3. ^ nul^n" eladó Salgó- Miskolci, Fő utcai. (társbérlő egyedülálló városmajor utcában. | flMTIlTÍÍC T ^^íildóba^6 a nos férfl ^reteését . *. Géptervező és Mű- ; Singer varrógép eladó, i v- . Majakovszkij tarján, József Attila nagj-méretü szoba. kérünk: 2 szoba, kevés költséggel kiaJa- !—wnir,v , ”g f mtmmmmamml keresi házasság célja . hegesztőket szaki iroda külön motorral-. Igen 5«’ «. Telefon: u- 37._________________konyhás lakásomat el- frisszesnélyzetis, budai ^ítható garázs részére Harmonikázni tanuljon Vásározó kereskedő, jbői. Leveleket »Oab­• mélyzeti osztály, {olcsón, — Surányiné. 42Q g37’ 402-e« Moszkvics el- cserélném budapesti föbérletet. — Esetleg telek eladó. Telefon Mamitztól. 154—947. gépkocsival rendelkező rieila N. 892< jelig, a va ani m ! I.. Krisztina krt. XIV., Nagy Lajos ki­­...........-, ad0_ ftrdekl. lehet: hasonlóért. »Bárhol N. nagyméretű szoba hall 3S4—044. hétköznap 17 Pasaréti út 33. Gya- társat keres. »MegéI-! kiadóba._________________ MAfféil irály útja 187. fisat. 4. I X BP ix. Közraktár lö2c ielig- a kiadóba, személyzetist. 353—786. után. korlási lehetőség. hetés biztosítva — N. (33 éves. 178 maga.-. SCgCU- 1 11 '.IIM............ Megtek. 17—19 óráig. ...C u. '12/b. m 6. — Lakásért eltartana öaszeköltözők! Adunk F.gT«obá- hatina ftr«t- Pedagógusnál matema- 8052* Jelig, a kiadóiba, barna. vezetőbeosztá­mhuLmaaLhI Fiatal építésvezetőt f“TM"nl-,Tnn—Vennék jóhangú zon- pájer. egyedülálló nőt, vagy körtéri 3 szoba hall, lakás negwenötezer tikából előre megta- Agysodrony, vasbútor, sú, nőtlen férfi, 2200 mUllKaSOKai | keres sürgős belépésre | BŰI UK I gorát, esetleg pianí- y A javításra szó- férflt, középkorban személyzetis, erkélyes, iettőszobás hallos hét.’ nulhatják három hó- összecsukós ágy, kár- Ft fixxél. elvált asz-Bérezés megegyezés ;5>xÍM!lpiari .szövetkezet., Veszck hálóbútort _ nót készpénzért. Meg. sz^élygépkocsit. levö gyermektelen, dől- telefonos lakást. Ké- venezer + OTP el- nap alatt egy osztály pitozva is, vaskerítés samy vagy lánnyal szerint. {Résdetos őnéletrajzo*. kOTnhináltat rekamiét beszéüiető telefonon: ^.ánlatokat levélben 8086 házaspár. sBéfcés vünk 2 db szoba kom- adó. Sashalom. Rom- teljes anyagát, glm- készítés. VII., Barcsay nősülés céljából meg-Imunkahelyek megjelö- pár0űszekrén'yfc párost 426~872-_______________ Landesz József Bd családi élet 42656* jel- fortosat. egyiket fel- hány! u. 26/b. názium és technlku- u. 11. Bartucz. Ismerkedne, egy gyer-Jeflentkezée: résével kérünk »Bu^- fc „ihan^Qt ha- Sürgősen vennék rö. x Ma^lódi u *7 * igére a Felszabadulás tétlenül Budán. 366— városmaior ntoai tár mofe növendékei. XIII . 1 , . mek nem akadály. 1*2* I96^ gyíkot ^062 vid * zongorát pUvní- ^ J- - térl hirdetőbe. 414. 1^-22 óra között v/^^f ^tcai tár- ^ u 20 „a | MáZISSÉQ I ^*ás ”**»• fekete-KERESKEDELMI jeMg. a Felszabadulás —----------:----------------------- ho,_,4u'» yVA_, DKW személygépkocsi. -----—----——------——— sasház építéséhez tár- . ___gg0 %—.!■■■ ■—/ tenger-parti pihenés N. GÉPGYÁR ! téri hirdetőbe. Konyhabútorok, havi kitűnő állapotban el- 1 enzJ° ©határai, ha- bss^koltozoknek! El- ^at keresünk. Tel.: . ' ... _ Fiatal, csinos, barna. 7722« leiig a kiadóba Személyzeti Osztály. ^lZI7fT1Z--------500 forintos részletre. pénzért~ Te-L-5^-T7^1 adó. Kiss lakatos. Du- zasPár rfeaér« utcal ^erélném rózsadombi 384-044. hétköznap 17 rnynn-rííeü magas leány keresi ér- F7rihEZmei^--------kTfoT Bp, X. ker. Moneri _J' TM R&köczi út 59. Beji- Viliímárká, amfora, naföldvár. »»*» főútvonalon ki. 2 szoba összkomfortos 6ra után. ^ÍRM..CONDÖZ|S| telmlstel leinformál- ' eo a„~. « ^ SSSS5J5 ,SSÍ£ -í “ «■ *• Skmia 445,-mi^n^ %■ gXuZ' w" árlmos riSsoS”1 ha». J6^.tuált förfi <5°­_______________________jmérő műszerészeket. ------------------------ Fenlkné h“aMlhat' kintetben klfogásU. ^ é r e lyén- Erdel Strandnál lalck. vm, Vig u. ^. Házasság mölyélrzéBüi taton.. W. " 4 Híradástechnika Ktsz. Világítóé rekamiék. — ------------n----------- Van. igényesnek eladó. fórt Katin naavmél éPÜW két’ 15- n- 6 cédából 30-ig. Lakás S7.ltuálit dolgozóhoz. — Fozőmlndencst, fiateüt. yn Péterf Sándor fotelok. székek, jót. Fian.nót vennék ma- 2031.134 _ háromtól: Mrdet?gl--------------- *1^’ ear»mt 'Siető szobás öröklakások és f— ...............mmma"Tu'k Van‘ Kizarólag lnte11 Jelige: ^7 évig N. kis háztartásba. Jó u ^ 42S_^94 Sllle állással, fizetési köny- gánkéztoöl. sürgősen. 410_076'. Kettő kétszobás, tea- örökgarázsök 1962-es [VEGYES HIPOHÉS I komoly férfl válaszát 77174r akiadó!ba. fízetóssel felveszek. — i n' ■ ■■ ■ i nyítéssel — Varga Tel. 156—Ml. —-------------r~z— ------— leonyhás lakást, egyik 10g , +l_., ,.T*‘ beköltözéssel előjegyez- l*** —»-«—várom. ^Tiszta erkölcs ^ -Ur« ^M«i«a»nv Pannónia u 30 ttt 4 T, .. , v —------——---------------------— Háromkerekű, uzemké- r<?eré- 2011 lakást, belterüle- . .t__j_ Elveszett vasarnap este kj 58R4« íí>lí2 a k.1 éves özvegyasszon>, KELENFÖLDI IMÓ. VL. Majakov- zongorát vagy pianí. pe8, 75 kean-es Sachs ^ f^fSv JSrt ten. Este 6 után 355- Jíf!k- . V* ker-; ő.d nevű korcs far- fdóbí * dolgozó, berendezett OrvoscMlad gyermek-' HŐERŐMŰ V. sztaJ u- 90-____________ nót veomék magán- jármű beteg ffft-V.-, SS' 649 Bajcsy-Zsilinszky út feaskutvám — Jutalom ad6ba‘---------------------------- házzal, és 59 éve® sa. S*,': víz, fizott AfTMÚronr. vzsbútor. tózből. Tol.: 428-819. íal!y t.cyí.b: Gözlüté^-----llöTúrt 8 M’ °~f61 9~lg'---------- SlenéLn. 'üllői út 39- Két nnigttljjnl. U*4s­mlndanoBt fdvose bent- K.4ZAN- csöbútor, férő bútor, I.aaborfor Gloes pán. nek elatíó. Mrfftelkint. '■ ------:------------ szobást cseréiéi ha “•>»*«“•» víztől 43 v 39 ailatt mericednémek lnte.l.. budapesti lnteB ikáosoL Túl.: 404— KEZELŐKET. isr.eos'jkiiat* vasiüi’aH c«ulk&5. 3 peöilos. : hotö vasárnap egész Elcser'taím <x- í“''- .cmióutcaiért -ÍvTM m‘re 150 nr®lön Bontásból---------gerenda ífí’'1?/ - TM®derTMon- saaJTMwtnk.ás vagy 6r­_9°- TURBINA- készítése, javítása. - kereszthúros. mignon, nap, hétköznap dél- ,H«'Y «•> * f"b°' £jiW PU ú J0 - 5-6 <Mnél7 llrt" Sít d-h Ifc ®“ I,, “Wíí' "“iíl nyugdíja* j GÉPÉSZEKET. Vincze. Népszínház 26. amfora eladó. XXV. Itttán í-ttil. Bp.. XV.. *omf. lakásomat. — aékaJmas nyaraié, tel- ae^Ka’ vafy elvált asszonyok- férjekét keresnek. ­Kelóoésre ! valamint Kötszemélyes-----rekamié Sarkantyú u 2 m' Körvasútsor 98. nagyméretű haüoa 1 ^aemgyorgyl.----------------- Jes berendezéssel el- ^ Bp.. Jász- aalt 25—35 között, ha- Részletesen megírt vi. W«4"«a érettségizett em 9 44-e» 46-os — ■ | szobás komfortosra. - Elcserélném XX. ke. adó. Eösfák között N. berénjl ut 40986. - aaaság oéljábél. Vá- !asaok»t vMegkülön-KERE8ÜNK fiítalei^beröLt tíSÍÍií-i TtaíliTM ^ buszai ' | KÖNYV I Tel. 121-630/152 mel, rűletl, főútvonalon. - 5959c jelig, kiadóba. (Italbolt mellett.)-------- [aszókat vNem bánj-ik böztetett levelek N. SEGÉDTURBINA- tT A^nhal d I ..-..J «k._____________________ reprezentatív utcai ÖÍÜStEíí^i—SSÜ Táriraklinika, minden, meg N. 5993a jelig, a 5919a jelig, a kiadóba. AiyrrQTn GÉPÉSZNEK vihető — Műhely: (Könyvet, folyóiratot, Egyszoba, konyháé. foWsaln*<®’ beköltözhető kettőszo- 1165110 táskajavita®. — kiadóba.________________Rendezett körülmények Ül mi Lű IU (váltósaoigálatra) Visegrádi n 4 Hassaiált metszetet veszek. Lő- elsőemeletl főbérlete- na^y lAkásomat. ki- bág eladó, készítés, szakműhely- Tisztviselőnő mégis- között élő. 40 éves. — —» . i—. ____.-- 8? SSSTí SL-TSSéT: StnJSWi STSS^ S&TS3Z; 3Sf. ."Sí aa-TBuS! mta-.kfcrt.t: irsars ZONGORÁT i-25r-s=n~. - * a^--r-sS: |||||i||i"“: Jelentkeaéu* : “g a j­­v^ck h^ebát, hl' W-fc-L **»«£,*­­‘ *“**?-- SSS^m£. *« hlr­­*»■ B2-ZaaMCOaá- 410—356. ^ * Lás rekamiét. fotéló- 5®“ “«>■ ^ ‘W vagy Budin. Ajánla- T J7TTTTrf( _______________________ MW‘ KÖZÉRT Karban- .. .. ———— — , kat igytollat, varró- 13 • Mester u- ls- *• törlesztésen 3 szoba tótat- Bp 5 ^ I ■ 1 [ Bkl Férjhezmenne egyedül- ’■ kiadóba._____________ (aité ég Szolgáltató h4163TM1*4*... r|| AIMIIDT gépét hagyatékot Író. *• M1”-_________________ hallos, beépített kony. postahivatal. 10-es ] | i , I J iUó nó. nyugdíjas és Keresem azt a gyer-V általat Terv gazda­­^ PIAMINOT asztalt. 339—197.' Budai, közp. fűtéséé. ha.. telefonos örökm- MUa4k cimre kérünk | ti Ilii jyennektelenhez 60- mektiolen 43—56 éves. **“ JSST—SÍÍbSJ: igytotof CyaX ' r,nm,1U' Dunyhát pirniV W-' «—-• »•- Yt^íSi «í ^em! r áiUgHJ » «■ Bp.. XIV. Ajtósé. Igei. 10 éves gyekor- iimkZt: 1^-769. jobbul fetMresithet. ­­rS*« H 6»ekemíor- ^TT TT £l ^ .*» berendezett tértit^ hág^ágoéljá-DUTA:“427-37(Í. !;BÍátoírn<^yZe^uda. VáSSFOl “é^MoníS^ elcserólném.' kizárólag ’ ro^f temí- Te!” ^ST-ért I | | | | l f | J*“*; * “‘JSíSLem pest környélK jelig, a Ha I** o!cs<>n 415. modern nagyobbra. — 211-492.------------------------ Bunaföldviron. Far- ] , l\» ji I I . | l:badu!ás térl hirdetőbe, 300 m jövedelmem Ma<rvar Hirdiető Ba- ftkaJ vásárolni ke­­wyrr kért&zoba haltig. Tol. Szoba komfort Tagy n,izsmakcirt asa Egyedülálló 56 éves van’ házamban Idősebb házaspár, in­­, roew). # | • »IYfeidinger<i kályhákat . •,M_ooa fAUcamf Taiká.e.f kere- ■ ___,1 x ** w ‘ iakom Hajós vagv formációk épe® háztar- Ia-tonfüred._____________ ZONGORATEREM vennék (törötten is) —------- ■ - - - 20OOO Ft kp.-vei Szaba» konyhás ház _ férfi korban alkalmazott tásl alkalmazottat ke- Leinformálható ház­­. ... Szász. n. Vöröshad- Elcserélnél Krl^tiná. ^ törlesztéssel ela<i6. lakáscserével g ^ JF tP irfl 1°Z,Zá^: .reTV<je^-. to~ előnyben ^Erdélyi N. TO iT^tL *JT1‘^tt HaSZIialtClkk Budapeot Vl., ______OTP-vel. vCsere: azéMJ. » Hadóba^ TeL 42B-469, este 6- VTP7 Azonnal pénzhez int! 3^^,, pótlótanémtes “^P TM“ N- 783U 3®1- P a «*- Kertészkedést kedvelő. Süt-----------------------,-----­­Lenin korút 161 Duryh.it, párnát, ma. telefonos lakóim _ Igére a kiadóba, R pesU hirdetőbe. barkácsol*, józan. Z **íí*‘ 39^!^' Telefon: 133-398. IU* árért veszek. - paíarétI egyszobás Nagyméretű szoba hal- E“ter4”“ban TM W I wj 63 év'es Takással ren- nyugdíjas legényember "tűit.1 ' ' OÚTnD Tel. 411—411. komfortosra. 366-160, les, komi.. Danán «*“«• *■ ■ ■ W m^inyoeTs. boldogságra >P.aMJá«zony N. 5925v Gyengeáramú BÚTOR' Zongorák, planínók el. nilMVHÁT PÁRNÁI ^SSa.t ””2 Pto^t. Arpád^ út” 8^1'^ | M <c^° eug. kiadóba. EEEKTRO­­Ü7ICTCIT adása, javítása, bírö DUNYHÁI. PÁRNÁI retű ntcM kétomhóo. KTM inká-socmt^ z „ „ , W JH kettőtől hatvani,, pest-MŰSZERÉSZ, UZLtltlI Zése. hangolása. — a legjobban ö«.-,akamfortoe.ra cseré. Ugyanitt alig használt -dfWÍ btr^eiK ^a^Ktoí*'l Krnyé4:röL eLpac05 N. MINŐSÉGI ! RÁDIÓ­­Llpovniczky. Rákóczi értékesíthet. w-íwJL, vm' lem 5 óra után. IX.. szivattyún kút eladó. wrdetöte*' “apa“1 8000c jelig, a kiadóba. CIPŐGYÁR I E”«|“*ÉLS*Ó8 Kaphatók U1Í-. fék­­^ fe^lia-MK ker.. Szezsgyár ' n. Bo^iri tt H. B. ». J ;i éves'. '^0^7 jel- Xsvegyamzony vagyok. azonnali belépesse. .„kmunkásokat vfibütorok. háló- és - ■3J' ■; ■ -, ­­, „ I fszt. 3._________________UaszeköKözők! Belvi­­“*• pT»Jj|^ f # || lemos diplomás fiatal, ^esekmagamhoz / ; I FFEVFSZtiNK komb- szobák, va- Eladó angol piozton szivattyús kút, alti Elcserélném kettőszoba r«é 2 szoba M1«. I I I 1 I 1 1 1 (“b®. alacsony, mo- “■ .JS-^ Í2E® felVeSS FELVESZÜNK. (amint Irodai búto- trombita, egy taanló használtan eladó. í:r. ö.sca>romf telefonos erkélyes. közp. fflté- lé^el- »Cserel«kúwal g ^ jjj jS j j.kS lett kislány ismeret-11*1” ldSseW>. iedTes kéz, szlnvágá m\ (MunkásozáUÓ. rak régi hegedű Marx tór 1T 6ra „tfa: £*"gLtri.^ se, lakásért keresek. ^ »■««« .« kérj h^ie házaatársnit komoly. kellékvágó i nincs.) . 4, I. 18, Débreczenl. trjpest. Árpid út 8— földszlatl lakásunkat kétszobás összkomtor- ieUg- a kiadóba.--------- céljiból. röszlnteség fé^1 Wt-Elcktronlkns Mérő- I jffPn H37V Világmárkán, modern. 12. H. 2. Gábriel. — hasonló emeletiért v. togt ée külön egy gár- Üdülőhelyen szép két- Kft » « táj B B |«| 500444 jelig, a Fetsza- ** '“f01”, SZABÁSZOKAT készülékek Gyára, I 6 S} hórompedálos, páncél- Ugyanitt 784 öles esz- raaládi házért, mm- z°nt. 188—134,_________ szobás, kertes háza- Wi i/Wl'l iM badulás téri hirdetőbe, szeretet N 6496c jel. Bpest XVI. ker., válélS7tPkh/)R tölc<s- röTtd zongora, tergomd gyümölcsös el. egyezéssé!. Cím: Páll. Fürdőszoba. 1 szobás t”at. előnyösen e!cse- jL, —, .i.mi , W........................ keresők lg*re a-?la-0—----------­Jelentkezés: Sashalom, f dldMUSAUdlI - angolmechanlkás. adó.____________________Bp.. m Klsfuva- házfelügyelöségem ra«”. wt' R.T7»NT1fflliKrFM viddhet kedvelő, füg^ 46 .ÍTO- 174 m«af-Bp. VIII.. Kora- Czdráky utca 26—32. VII., Lenin krt. 37. páncélos, fceresathúros Rét-szárnyas üvegeaett ros n. 4. fsat. 2. — sürgősen elcserélném, szobás főberJetre. getlen. jólelkü egész- fl^talos. jóene-gjelene­nyi’ Sándor «. 3. — VH.. Wesselényi ut- ptaninó eladók. XXV., ajt6, takka/1. olcsón Tel. 137—970. este. hasonló lakásra. Tel. ra utca 7' ' ,. 1 1 séges, 50 év ' körüli. *®> Ittejetjen Személyzeti Ősz- Eérti segédmunkaso- ca 39. Dózsa György út 9. eia<jó. Tel. munkaidő- zuglói kétszobás össz. 130—592._______________ Csobinka.---------------------- Testápolás pattaná- Rözépte-rmeta szerény, btőopcsti sBjat, be­zály. kat. kőművesek mellé. Kőztlletek részére iszt. 2. Strokl.________ ben 189—900/145 mel- komt elsőemeletl la- 1 árabérletemet — kfl- Azonnal beköltözhető «*. arctteztitalansa. lnteU,_ Dem dohányzó retidezetit hazzal. anya­______________________ kőműveseket és festő- csak: ('t lók, Molnárné,_________ kasom két belterületi jön utcai nagy szoba egyszobás családi ház B?Í-, ®?®rezA'la^; ff6”' nő személyében, aki Sí?*1* Háztartási alkalma “ ^lépésre Cg., Ecsery Út 4. I HÁPlO I ---------garnitúra, pi- egyszobás komi. la- közős molléKhelylsógek föWövwhtben. ^„tttása F^ítóTM M bereodraet* 0tö10' ^cJndottS^'S^' zottat 2 személyhez teÍv,tS“:tlnk' Televizlójavítia ház. rosszekrény, nögyógyi- kásra <az egyik lehet — családi ők miatt í1,11*!*' masszázs ' karcsúsítás’ nom^an az, éIetemet n6ve, .2_iK _1 fciveszék. VII.. Ga- tzáHás van. ^c*en?*' Veszek hálót kombi- hál. Jótállással azon- szati. sebészeti müsze- félkoml. is) vagy 3 elcserélném, társbér- 8^P°® kézpénzén él- - ‘ ' &zehbé tenné. Részle- CG£uk ' -—Aezott kórül­ray U. 44. fsat. 6. vés: j.Aprllts 4v Ép - íetaolét ni.nal Perjést. 407-069 rék, böiömWk olcsón; szobás nagyméretű, le. i„t». esetleg garzon. Tel. este 318- Vét-fi^nák fcüiön ren- tes_ komoly, lehetőleg ^v.70^““ Tel. 434-466. telPart.. Szövetkezet. han^űtr“J^^* vagy 496-966. jókkrban keleti perzsa választható össztomf. rs. vagy szoba, kony- BM._____________________ ^ ' fényképes levélre vá­.xc.rvi.t.ló-----»p*. vm- gyatékot' limlomot. - t . \ nm-e 600.-. 113-347. lakásra cserélem. - ha wc-re. belterüle- Kertes ház élettára- ----------------------- lassulok, amit l«na­^ . Auri5ra U' 3' - ■" " I WIHÁZat I y^rh- „á.vi^.T - megegyezéssel. XIV.. ten. Tel. reggel 6-10 dékra. egy személy. Közreműködő pénzes- gyobb diszkrécióval SS7B« JeU** a mazottat keresek. Tel. KÖBANYAI VAS- Különleges rekamiék, Veszek használt férfi- vegyestüzelésü kályha mte* 7*t«X *' 6raig <27—743.------------- bköítóSSt^ío raereS' bútorre k^pírcs01'^ Ín^ b^m ’ ma- Magas termetű tanár-157—006._______________ ÉS ACÉLÖNTÖDE, foteIofc_ s^ek. részj női ruhát, fehérnémüt, eladó. Ligeti. Város- Magyar, est. 7-től. _ Flcerélném 2 szobás, beköltözhet. IQ ^ezerrel. bútor* klsl^r^ Este .Nm bmom^a ma- ^ ^ ^ m6g. FAVOIllT Bpest. X. ker., letflzetésre. Javítást tollat, hagyatékot. 136 major u. 22. Megtek. XI., albertfalvaá mo- elsőemeleti olcsóbérű tCta" ■:----------—: ------- a kiadóba § felelő ismeretség hlá-TBGTESnABI F'rWi «• “■ vállalok. Dohány z. -028! pénteken._______________ dern szoba félkomfor- lakásomat, bettőszebáe ger-telep. KrtMgt.------ Kulonlege. etíist szm **”**»■ . nylábaI1 teIkiekben ^ KRV. FELVÉTELRE 29. Vas kárpitos. „___________________ Marabu Gvöngy táiy- l*sat cserélek, kétszo. komfortosra. du. 5- Keresek beköltözhető *ncéfc. v*trlndfsa«lk és 3 tnteIHgendában hozzá ­. . SZ- . KERES „ _ —^ ■---------------- Nerc pézsma bunda. TM Te, ~í bás iwo.komfortosra. tői. xm.. Teve 47. I. kétszobás komfortos, ajándéknak olcsón el- lázott, fizikai dolgozó. £zeretetre vágyó budapesti munka- Harmasszekrény, re- teljesen új magas h4t vcnr‘<í,k Tel' ”** i >Belte- 40 TMilé hím vagy adók 318—240 pesti lakással. Jó- J**0* £f*l FELVESZ ÖLT“ . al2ítrem5eiT SS «• * ^ ^ Szoba, kmyha. kamre I ^Lf ’ZS építőipari munki- MU^ASO^IT. ía^^noSu^ oí- Vlllanyrezm, kétlapos. ifÁstJX íSS Hlettjhari^’ iSIt‘^áUatT0"0’ vTfa^éslev^' vá- *«■* ****«»•-------------­h0* Jelentkezés a ca6n 295-314. Pannónia 17/b. H. 2. 220 voltos, teljesen üj. *<**> e‘*serél* ““ tőberletl lakásai ^Jás. “± laszolufc 54485c jelig, a Kedélye, díplamáe KUBIKOSOKAT í munkaügyi oszt.-on szombaton. Este 6 órától. eladó. xm„ Pannó- n* . Rudapesten egy- elcserélném 2 szoba ^-^Lakáelev^ .tás SZÜCS^LAKATOS, Pelsz0hadttlás téri hir. férjhezmenne doktorált se£d. Lredü,á.,ó a , S^át kés^nényű Mübőrk.bit, ' 'nT^ «£*■ 7 ­­Zl . «. Bíró La-1 ^1 * . fgTaSLiTSSSí C “ kTL- a“ «—« ZZ^ Kü.ónbóző ezüst ' tár- ^ ^ 1 ^ TJ^TÍ öröklakás S^m^ ^ r°“ Üt Ílg iéSO^^N. 77wí*í£: Konyhabútor 500 fo- ^ totoiok.<? titeák.^ét-' ®tc**h”^mé^0^ «• 17 ..“tto* . ^ **** “ özve«’e Egyedülálló 54 éveiéi 'mw megállónál. vra .‘“wéiiítohta' M. í~—^ !' , ■ " 1 \ SS^iő^^^ifcslett lakást Budapest terű- kornf utcal. erkélyes.' MT„h*I5f; L»káafesté,t. mázolást. STehm^l tirm7 60- jcLnémtfi Iparos vagí *— ,. . ?■".■■—lígr^uay*"- Asztalosnál. I IÁRMO I másfele.-, összekötő) telén házért cserélnek, autógejzeres. telefonos í^omVi ooofori ntért szép klvitelben válla- 65-ig. ki nyugalmas nyugdijáéihoz. vMeg-Loborator.uml Tegze-jbentlakással. - ___I--------------------------------------J£aJ5i!----------I különféle méretű kép- 240-462._________________ lakásom. 1 szobás. «“»; «“•luk. közületektöl is. otthont, hűséges fele- értő 42834« jelig. « relések Gyára keres. egyedttláUÓ gyeimek- “ Skoda. Moszkvics autó- fcaretek eladók. Meg. Nagyméretű utcai te- nagyméretű komtor- cserével bekö1^^- 159_354 séget keres. Csak in- Felszabadulás téri Ur­uzonnali belépésre esz­­. *« * ££$* *££ Ulnltav speciális min- t{k i^tTl óráig lefoíos szép szoba hal- tosra. Erdélyi utca 19. 18 ín' ------------------------------------- '**'•*. >^*>« -tetőbe.__________________ tergályos, marós, —haztartasban is segít. m*n£­­rIWKoly dennemű javítás ga- .-—.haton egész nau ka lakásomért 2 ki- I. 3- Tel. 337—452. ^31. október 18-an. | viran _ acsalódott Nősülne 40 éves »­présgépbeállitó. laka. CM-ládtagnak t^nt- ut 32. Kárpitos.----------1 randával. - Joachlm. H6 é xn ' he.tó ^.'bbo: kérek, 's-2-lg »« úritól, vasárnap !7 or^fr­­n' \ SÓDER előnyben N. 117. jel- rogástalan terméizotfi: tos. bádogos szak- )***• Lehet nyugdíjas (Vásárolok hálóbutort. Árpád fejedelem út 48. út 2í * 340—482 reggeltől. Z7. iszu. íz. aiarc. folyami. vagonba, igére a kiadóba. 173 magas jól kereső munkásokat, férfi se- te. Tel. 331-058. 18 [kombinált bútort, re- Tel. 353-257.__________ l~ " ' — iftr,., '. ,Llin házaspár ldóT rla-ió szoba, konyha.] iatósági áron. - !Nrufaüaa értelmiségi gépésztechnikus. csak gétounfcásokaü vala- óra után. ikamlét. - háremajtés „.o ------»„»-.4 - j LAKÁS I írffltt Sl- ^bb szeméW laki- «*kamra. Szentem!- i utánvéttel Is. Utisztviselfl feleségül részletes levélre vála. BÍlrír,«rl!,'eBTa^0tt.v k/1 ín iTonunmoviT !S^lényj' Pateátok- rázs. Opel Kadett. — ■— ----------------—. * területt Iarson lakást sért eltartana vagy re- Attila u. 16.______ VÖRÖS CSILLAG [venne molett, egészsé- szolok. hajadonnakfc zánfütőt Jelentkezés:] ALLATG0ND02GKAT irényt- Azor.na: ^fé.ke- Renault Trabant kis- Elcserélném nagymé- meacevezéssel .Sürgőd életjáradékoi fizetne. 2 szoba összkomfortos] TSZ. TÖKÖL. -es hölgyet. Részletes 25—30-lg. »Erd«y — unkaügyi osztályon. | AZONNAL [;Mtm'__25—21—94.------- kocsi részére alkalmas, retü. átalakításra al- .. 769]< , „ a_' megegyezéssel. rSzeret.'öröklakás. beköltöz-! Tel.: 15. választ kér aöszlnte- 554ól< jelig, a Fel-.ja-FELVESZÜNK. | Veszek hálót, kombi- 1600 Ft. Megtek. 17 kabnas. zöldövezetben jóba i>éfc otthonra találni hetőem eladó. Reindl. 7mmmmmmmJ s>ég N. 7695* Jelig, a badiulás tér 1. hírde-Később szállást |náltat. rekamiét. ha- órától. XI.. Bukarest levő. szoba, konyha. —-—------————----- n. 5980c jeü«. a ki- I. Batthyány u. 65. Bel«a tnkrot, velenceit, xiíidóba. tőbe. FÉRFI biztosítunk [gyatékot. tollat. Hí- u. 7. Házfelügyelő. mellékhelyiségekből Szabadrendelkezesu a(]óba Du. 5-töl. »Gurl-^urlU hatvan mMmmummmwBmmm avafr 1 ’ . Ivánra lövök 335 255 Ti---------~, —— ---------- álló lakásomat 2 szó- kétszobás lakást, vagy —■—:---------------------------- --------------------— ---------—■ forinttól, üveg-bútor- | SEGÉD* Országos Mestersé- -—_—_— ------ 47 ezret TJ50"“ ba össakomf. laka. lakásleválasztást keres Fiata'» egyműszakban Egyszoba hallos. I. fogantyút, fürdőszoba Nyirkos törlőruhára per­imuvíenvlT ÍM T,'rra'k",yi‘c5i **?**—** - *”6 lromb modern >3p0rt ?.or”* .ért megegyezésre, diplomás házaspár. - dobozó nő. különbé- am főútvonali csere- s2efcrényt képkeretet mf>W77Íink pev kévéi MUNKÁSOKAT Központ, szefaény. dupla reka- eladó. Bakfc Láló. ^ tStixgfe — N Tel. 336- 894 este s JA»tú bútorozott szó- teiással házat vennék. készltók VKiZe,k. VII.. mol«ZZZUHK egy RevéS- _________________ ] Budapest. XIV.. mié, asztal, két fotel Várpalota. Szénbányá- **”• után bát keres, belterüle- 50 000-i«. sSürrős — Landler Jenő u 16 K FT Tüí. “^Tkára Remény u. 42. eladé. Tel. 154-386. _ Fzatl—Tröszt.---------------­­Tárabóriétetr ih«"T te°: Tel. 1^-180/119 42983. jelig, a Fetezá- Saaküztet. 422-2Íú. M FELVESZÜNK lagy„y„máai""TaSr ”^>n. Főtengely köszörülés zrtl ^ bútorozott a,bérlett badulás. téri hhdeiőbe. vörftsrte 1S>. türaa. Mk. TŰKOR PAMÜTKOLOR hoz vlmgizott fűtőt ?,"*«». «>tefonM társ- eaöbát keres, különbé. ?rai«. .munkanapokon. Vennék Széchenyl-he- tály.h> komplett, mo. MÜVEK azonnalra felveszünk, selényl utca 33.------------ jTM1-. bérletért kérek, szoba Járattal, fiatal házas- Kulonbejaratú bútora, gyen. Vörös Csillag wdcsapto- / ILJŰL mnrfnen 9hlj)ktÍ<7títM Bo XI Bártfai Matériái Vegvl Ksz. Mindennemű asztalos- krt. 32 Tel. 202—8-0. >.,n l v;igy gar- pár. Jelige: aCaendes zott szobát keres 48 Szállóhoz közel, telket. ,ep ei-ld,j Tel 311 KpSöSE IlIUllCl II du[JMIoilltűt ntca v Bp. XX. Határ út munkát, bútor, épü- A Solti A. G. keres zont. belterületen. He- otthon N. 6451c a ki- éves. jözanéletü dtp- hétvégi házzal. 383— 859 ’ ralriiuüBm óo rijir-roSli iu- ol 61. 'sa. letet ls. Javításokat könyvjóválrissal tör- gedfis Gyula u. 14. n. adó.ba,__________________lomás. Ágynemű van. 031, reggel 10-le. este |*:;,! IJRJR» es u°IXSOl]üK el Gyors-gépirónöt azon- Ferfekt nyugdíjas ^'tete15:. <*nre kimé. ténő átvitelre 3.5—5 4 (Volt Csáky utca.) 'Elcserélném utcai, mo- »Margt!híd környéké 8-tól 10-lg.­­összeáilitásban rugó- W» nVimö S5 3 tisztítandó nalí belépésre felvesz házvezetőnő kis ház- eyek;- Tel' este 6 ut4n tonnás teherbírású Tel. 314—479, _ dem garzonomat, bu­­előnyben N. M62< jel- Eiadó beköltözhető 2 val rug6 _ íj , . ,i| feiÜlelen, majd Építőipari szövetkezet, tartást vállal bentla- 185—58°. TO - Hársfa diesel tehergépkocsit Elcserélném Zugló köz- dai nagyobbra, meg- t^re a kiadóba. szobás. összkomfortos Győgyhaskőtők szülés P SÉ SZÓ ráz .-uhával jGyak ártott 1200c Jel. kással. Levélcím: Bl- ----------------------------ős 1 db IFA-furgon 1 pontjában levő szabad, feléréssel. Hétköznapi I vlUa házrész Gödöllőn. műtét ut4n gitnnor; pM jn if Igére a retaavbadulás monné. Csillaghegy. Eladó kisipart komb. to. teherbírású gépko- rmdebiOTé6S s^-ba é—6 óra között. XI , I HMHW I HÉV. MÁV végállo- sailyedésnél hasfali. -,<W LOTOIJLK ai tért hirdetőbe._________Kosnvthu. 1.__________ szoba, sziztizes csa- ősit. Levélcím: Solti komf lakásom, hi- Fehérrirl üt 32. m. Haszonbérbe keresők te451"1 * Perc. Cím: sérTOél. _1 Karcsúsító f , - - , Gyermckazcretö ház- Gyermekszeretö ház- varös mosógép. Dél- Állami Gaadasag. Solt. rpniszobásra, vagy 2 3- (Lift.)______________ktstélkes szoba, kony- Gödöllő. Fürdő u. 11. füzők-győgyfüzők. Mű- IzlüSüS műanyag flivkontian tartásé alkalmazottat I tartási alkalmazottat ,Itan H7 7^~________ Telefon: Solt 38.---------kis lakásra (lehetnek Utcai, napos, garzo- hás házat. kAsőbh Rtes, Tel. 168.________.mellek, kisanellüeknek kapható a egy 8 éves gyermek ibentlakással. gépest- Eladó jóállapotú or- Elsökézböl Skoda 440. társbérletek te) meg- mrnkat elcserélnénk 2 esetleg megvételre Pest!Beköltözhető 2 szabás melflpótlás —Pehely. HÁZTARTÁSI mellé teívesaek. Cím:] tett háztartásba fel- vosl íróasztal, műszer- príma állapotban. Igé- egyezéssel. Du. 6-tól. szoba összkomfortosra, környékén. 30 tem-en családi ház. sürgősem könnyű lúdtalpbetétek. RŐT TOKRA TV üzlet. V.. Régiposta; veszünk. Jelenti. d<u. szekrény, műszeres nyesnék eladó. Telefon XIV., Gyarmat u. 49. vagy komfortosra. — beiül. j-Penten dolgozó eladó. XVm.. Pest- Gáspár kötszer észnél. öí-NLaXKJíIVdAX^ ii. 17.) Forgács Mik-j V., Nádor utca 33. I. asztalka. Tel. napköz- 411—893^ reggel 9—6 B. ép. m. lépcső, IV. megegyezéssel. — m., N. 664« jelig, a ki- Imre. Ady E, n. Bp., I., Alagút utca Fogyasztói ára: 9 forint lómé. 3. ajtó. 'ben 184—592. óráig. 7. ajtó. Zápor U. 16/to. Hl. 2. adóba. 153/b. *4. Tel. 152—230. I— ■ i —■———■ mmmui

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék