Magyar Nemzet, 1971. április (27. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-08 / 83. szám

MagyarNemzet-Csütörtök, 1911. április 8. 8 | Pest megyei Építő .Tervező vállalat fel-ITextílvegyesz technl­­* I Elcserélném szoba kom. j Balatonboglárun. part-1 Balatonszárszón tíz- Parketta c&lszotáat; — ÁLLÁS I ehyag- Szerelőipar:vételre keres, segéd-1kúat több évee gyakor- Főszerkesztő: Mibalyfi Ernő 1 fortos lakásom, tanácsi] mentjén 2 szoba ossz- személyes nyaraló — lakkozást, ganauctávad-mmm-mmhJ ! Váll (Bp, V-, Szent j munkást, portást és 1 jatban mosoda vezeti Szerkeszti a szerkesztő bizottság (hasonlóra, Erzsébetre.! komi. családi ház, ga-! egész idényre kiadó, vállalok 358—766. Takarnonoket, u,.*- István krt. 1.) köz- teleloidrezelőt. Jelem*. ihaiyettesl munkakörbe releias „adó: sala Sándor, a Lapkiadó Vállalat igazgatója I VI- Aradl u- 61. rázzsah 350 °00 fórin-1 Orosziné, Kiskunfél. Fo,M[JlTltí, ]cac^2 díjast ts felvesz Lap- pontjába azonnal íei- UYATERV. Bp., .'„Jo. veszünk. — Munka Szerkesztősé, és kiadóhivatal VH Lenin krt l»_ll I- 13- 1**“ béko.tözhetoen e- egyhaza, Horváth Z. saMmn MalafcovuBJ kiadó Vállalat, Bpest. vesz: gyors-gépirónö-(Vigadó tér 1. Gazda- köre nagyobb részt ad. Telefon 321-355 221-293 429-350 322—1US Fiatal házaspár ena/r- Ml6- Leveleket »Al- u. 54. pj-ben „ VIL. Lenin krt. 9-11 két, gépésztechnikus, isági osztály, tszt, 19. mlnlsztrációs Jellegű Terjeszti a Magyar Posta. Előtlzethetö a helyi (Budapesten |táat vállal lakásért, vft'> aTSSOs-....................J ' . Hetvenes trolinál. ­'1S'ai ®“ba. végzettseggel “uieze- Főiskola keres azon- Jelentk evésben, rész- a kerületi) kézbesítő postahivataloknál és a kézbesítőknél vagy albérleti szobát * siófoki hirde-J OKTATÁS I Nyugdíj ásóknak i»a­gondnokság__________tőt. valamint külső n&]j rakta- ^ önéletrajzzal és Előfizetési dl) egy nőnapra 2U.- lórim keres belterületen. Cím: tőbe kérem.__________» I sedmemyel. Hossru Irodai gyakor- wereiesi munkákra la- rost Jelentk.: >Gya- f**.0181 müködt-sl ;e- Athenaeum Nyomda, Budapest -- Rotációs nyomai* Sí kér., Ringló u. 86. Vennék gyümölcsöst, irógépelést, helyesírást TTffí—"tIZII' lattal rendelkező mun- os szak- é<s se8é^” korlott rafctsrveietó f^savai a Főváros' Felelő* veaető: Soproni Béla igazgató Papp László. vagy telket. »Nagyobb könyvelést legrövidebb 7n ’ - , kaerő meghatározott munkásokat fgalabb 1584< ^ kérünk . Ifjján Korház gazda- , s«k»héFrtLrt"T5S: terütetttt N- ^ alatt megtanulhat. Időre, behelyettesítés- 5 éves szakmai gya- FeteMtoadnlá. téri hlr. sáf ^zgatójanál ~ --------------------------------mqex.-^.UUö.................................... !"*?^ISLt *ére a ^adóba. Telefon: 297-703. rn ív víffíiál- korlattal. Jelentkeze:- Jelentk.: Bp., IX., Tortos lukasomat cm- ------------------------—--------------------------------kisebb tárgyaik téasl-Urf in . * a központi munkaügv Nagyvárad tér 1 Kalkulációs csoportve- Konyhabútor 400 elő- 1957-es Opel Rekord dapestire cserélném. — II. kerületben értékes Német nyelvtanítás — tésére műhelynek vagy last változtatna. *Prft" 0„„tá,von ° -----------------------------zetö, belső ellenőrt, léggé), 16 havi rész- Olympia gépkocsimhoz Tel. 213—662 egész villát vennék. Csere- speciálisan, nyugdíjas- irodáinak kiadó. sMia­”* *[■ 2141< Jelig, a » KÜLKER. Faipari váLlalaft keres anyagkönyvelőt, kon-lletre. Népszínház u. vennék komplett hen- nap. lakás lehetőség. Mun- nál. X'lli 1., Hegedűs gántulajdon N. 3óí>l« kiadóba._____________ VÁLLALAT utókalkulátort, buda- tlrozó könyvelőt, gép-124. gerbiokkot. Tel.: 637— Elcserélném" il. emeleti küldőben: 113—622, j Gyula u. 49-51. m. 3 Jelig, a kiadóba. Felveszünk építőipari m vasútépítésben, gtokocí^etőt^^to' ír6nöt, ke^'sv? IVéőS magáé kész- 364 ^te 6 óráig. másfél szobás Ossz- Orbinhegyi útnál ház-: Tel- éő1—173, üslethelvlséa ég nmTT műszaki revizort, el- .. KERES , ~ 6en 65 KórhAatecbnl- pfnzar0n típusbútoro- Wartburg újszerű álla- komf. távfűtéses tá- rész lakottan eladó. — Gépírás 20 órán,.belüli pince 80 nm., főút-S2tít ^“Slmeléti 8e ‘ j ] gyakorlattal rendel- Ipart munkáikat. - vS «ea ' TM: kat- begyatókot, ruha- pótban eladó. Este: nácsi lakásomat, na- Reggel, este 412-522, gyakorlással, - gyors vonalon, átadó. TeL: hí,*! TERVEZŐ- kezó .Azonnali! belépés - nemüt. kombináltál, 356-488. gyobbra, kis hazra - SMOtendrén P1smány- eredmény, korrepetá- 140-792. házkezelési vizétől, - MÉRNÖKÖKET «•* ellenőrzési 1538* Jeli*, a Feteaa- I La e7/íuni fWo I ket^arm.rtráf^ka’ FUit 8S0- CUI* meB*y‘ T'1" ban kettőszáz öi» be-1»»- ”" Bcm ^ Társulnék kereskedeí knnwelnr cínirót és Tezetőt, badulás téri hirdetőbe. I ÍRD*. űZAMULDGlP I ket’ g^nit,irfV reka’ **ínü igényesnek eladó _____________ kerített telek olcsón P»rt 50 II. 3. (Mar- mi j rl va_ egjéb adminiKy/rátort Je ÉS TECHNIKÜ" tigyviteJsaervezésben — ■ i J miét, hálószobát, pia- Dunaharaszti, Kossuth Keresek egy—kétszobás eladó. Tel. munka- git-hídfőnel) 1^6-377. tevéfcenykedéshez. i-Tö­lenTt őnélctraJzza: SOKAT, és Fény otcal piacon *U'A ba“nAlt kézi nlnőt. 336-662. L. u. 8. beíterülett főként bu- napon_í«6-050._____ I .urr„ 'nni'.'nnvfn I k<vel és közremükS-személyzeti vezetőnél. hóerógépésg­­elekteontkaban üzemelő, ói, .„z,1'TM1*'TM Lrgmaga.abb kész- 1958-as kiadású Ford t*.i Vk:,lisikH,zJs“ *■'« «oba ősszkom- | GYERM. GONDOZÁS | déssel N. 4463< Jelit-Wv- VL kér. ingat- méroókökct. £ HALSETÖNKBE ^35, “«el TM 10 k^ Pénzárat fizetek ti- Tjonua ktfogástaáan fortos házrész azonnal »■„............... — - a bladóba___________ lankezeld V. Bp. VI., valamint szervezml vezetőt, HALoETŐNKBE pusbútorért, háló- állapobban eladó. - 33<^232 beköltözhetően eladó. 1 ° Gorkij fasor 8/b. gyakorlott üzletkötőt NŐI ..............- moháért earnltúra- Megtek. Bp. XV. kér. —-------——r——————— ----- XIX., Áram u. 29. — , . .........................■ i ■ i francia—némát munkaerőt írógépét, számológépet . háromajtósért Szabadságharcosok Elcserélnem VM. kér. Legfel cs€D.g^. * sat a Frankhegyen, a »—*5 GÉPÍRÓNöKET nyelvtudással KERESÜNK. megjavítja, megveszi útja 41 Csengery utcában levő ■ fenyvesben vállalom. ptftt gyors-, gépírót. Nádorfalvi. VI., Ró- dls8jtúr8yasert, sző­­‘ .. .— külön bejáratú 2 sao- u-* Bimbó út 96..atett n., Frankéi L. u. 8. ; negysetmeteroa A 8ZIM FELVÉTELRE *4,^; 7t.« Ferenc u 52 Te- nye8ért, hagyató- Autó-motorkorekpar nagyméretű építendő társashazban mmma^mmH ' KERESÜNK. »K ü IkeiT^ ^gja kor la t rendelkezők kimegyünk. rH* |j23£S£ SI “S. ív£?| ÍÍÍáS,éI.iH:| I VEGYES 1 HETMGEt GÉPGTAKA Jellg^Tb é£L*ba- I I SÍP. SZERSZÁM | iü^ ^ “Tlm^ KERESŐNK m vrc7 i « - “í 'SÜSS SSÜ Tk^: rtLftűA adóba. tZTw óra kozott, XI. kertért. íekvőgarnltúrá- |.... uHtluu ” 1 lakásra. 224-^08. dcssel N. 4463* jelig. FORCiAi soió óTodankbaTMBudar^.t TX F.dömér u. 4. IV. 2. kért, rekamlékért, há- | KÖNYV | Fiatal hazaí^rnr magas-------------------------1----- a kiadóba. »rest belterület- ■ munkakörbe murakaeföl csarnok tér 5' Telmen. Park étterem- lőszobábúlorokért, - ~ . , . életjáradékot fizetne, Balaton/üredcn, Ba- 1618. SZAK­­Keresünk azonnaű oe- felveszünk jelentkezés nél. konyhabútorokért. 336 örTMsl szakapo- e]tartásl rlcska üdülőtelepén - TV-ANTENNA _ gépéazmernő. naponta reggel 8 őrá- A” ■ a^j,aIOS tast8. , ........ , ....... ■ ■ ,-027. k«t - a számdfor- ^tn* lakárért. Telefon fűthető nyaralóegysé- sz„cl«, Javítás. » Femzabaduiias veri MTNKASOKAT, kot vagy gépész technl. tói a szöVOSZ Ovo- m6Jlaíó ví_. ' .izsze- I R |] T fl B I ..... dulőtOl — olcsón «1- gek leköthetők. — Dr. 162—627, este. hirdetőbe, LAKATOS taa5t' .. techno lóg usi dában. Bp., V., Aulich re!í ' *lö _ I HUlU» | Magas áron típus- adna Tarr Pál, Oros- -—■ -----Tomcsányl, 2. tigyvéd: munkjalkörbe. Híradás-Ui 4—*. sz. ív. emelet. .gltanunJtasokat ezen Eladó biedermeier há- bútorokat, kombi- háza, Luther u. 18. vásárolható laka Munkektwőeség, Veszp- TÖEntasT^SSEüs^ ^ SZAK­­“Chntka |iu tanintézet ke^ - S£5?'^ Jfd- SSStTSSS és ná.tekát, gjrnttúrá- jegyzéket kükl._______^ tőr U. tu^ rmvdszeres ta- 335-F10 ««onon. MTTNRASOKAT J3'1 MrL’ ÍS—Irh' Luo1 szigeti üdülőié, munkásokat — lő éves vitrin, Intarziások. — tat, rekamtékat, ni- Dr. Forgács könyves- fülkés mfszt.-l, >«- 110 14~ tartust rövid VON KASOKAT, ^.^Khaantejs lech­­ldas3afcra _ torta i6 keresünk Tel. 494-684. oisat Is, ^hájomaj- boltja, I„ Corvío feöi tattees. termáivtzes !.d*re „vaUa!f£' 18ft~ -,waa~«jP FÉRFI T gondnokot és kdsegl- azonnalit belépéssel. - BétorvéMÍ Meg lesz ^ l Nyl"'a *- s”m' saövetkeaetl lakást BALATONI 132, 19 után.________ ookorromát, vU&£i­— 1 ,1- öt. Lehet nyugdíjas Jelentk.: »ÁpriMs 4.< elégedve' Hagyatékot ha*yat^3cot- baton Is. Tel.. 153 adok, vagy családi TARSAS- Piszkos falak tiszti- t-a^dae fájtává-MUNKÁSOKAT FELVÉTELBE *■. Jetenít:' L1?1-' régi és 'típusbútorokat: S* “"II meg-|j ÜDÜLŐBEN IItás*. Gádor, Népszln- i asttéfcbS*5 'minden betanított KirR.p.KYTW XIV., Hungária krt. Auróra u. 23. Munka- rekamlékat. szőnyeget. ° ^ a egyezéssel. Tel. 201— ----------«.»<. úúz u. 3A Telefon: ginben, saelektálit mi-KERESÜNK U4 atat*. Vágy tey._________________dísztárgyak.!, könyve- Legtöbbet fizetek Va- 409 eata-____________ reprezentatív mi-SOI,______________ nőséglben. Csomagol,. MUNKÁRA, i 5®1;; ” Megbmbató jnktárl két. 336-966. rla bútorokért, típus- tZ? metezefékw ^ Méálls, Rákóczi úti lakrészek Pol„5kairtás dtszkré. fóliásaikban. Dr. Aborc VALAMINT * 1,i0mbalt Elvételé- anyagmozgatót kere. Bútorvásárlás kés? bútorokért, fekvőgar­­' . , (Nagykörúton belül) ELŐJEGTEZHETŐK 1/eD| klköltözée nél- László, Bp. HU., Adj 'el' s(iDk aKTMlail’i fxilépís- pénzért, típusbútoro- nitúrákért, hibás re- I s níCUÍTtl I tettöszoha hall ossz­­gw-a kül, jótállással. - Endre u. 49.________ FÉRFI ELSZÁMOLÓ!, sél. Erkölcsi bizonyít- v.a, haiA.znhit. tnm. kuniéért, háromajtós I AuASVtltl | komf. lakásomat el- R.iloker. tel. 889-232. Három heMség iro-SEGED- 1 kövvítlöt Habselyem ^7 ^Fséges. Je- SSu,*t. hároiajtóst, szekrényért, dísztér- 1 Festnléllíek ^ta,1^üiüM i| , ,h , . . m dának bérbe adó. SEGÉD­­KÖNYVELŐT, Köt«ttji,rnrvir lentk. szemeiyesefm. — rekamlét sarnltúrát. gyakért, tollért, sző- .7 **., nJe,» színes pODÜ ^^50 3—4 szó­­. .. u üzlethelyiség. 25 nm KÖ3pon-td fűtés, telefon MUNKASOKAT “>i^S,ZT“*‘ " ÉLTERV személyzeti ^ nyegért hagyatékért. ^‘flily1t5'yh“ »a* őasdkomf. lakás­­_ alapterületű. Ipar! Sá/’h-nlb MUNKASOKAT. TOROKAT. „f--. .. osztály. Bp.. XI.. Bu- “‘'‘^t Jbrekát. - Azonnal megyek: 135 »**• ora ra. Lehet Budán. - 7 Aram, víz bent van, a»a5m*tossU vmn. _ FÁÉRT FELVÉTELRE at »• *• ~ OÍ-sS -m. Zoa 25*~J<a------------- Tél, 300-OW. %£££ Szó ütólnak 16 Erdekl. 2^764,463— Jelentkezés. Jáltolt, _136 - -r-­­. . RUHANEMŰT, Népstadionnal szoba, to (vŰtenybojler) .T 754-• gyári Münnjoh 'rérete KERES "“'müní"4 S* fúT*í ^ SZŐNYEG | “ÍIsArÓluN^kT ' tZ«i' laka^Tdok' ta.a. la»«- a klalWba­munkaerő- | _ “• W. em. s m4szakbl ^„„,5 ri.“Z'T .. .wemélves klubgarn'itú- Tökéletes szőnyegjavl- 131—553. kettő- vagy 2ii szó- társalgó, melegítő Drótszőrü foxterrier KOVÁCS. - f-ajsB-jj: a út- -trss sre jsl; a sí**- - «•«■*>-im *sr- t»’: .. sítj- -• -TL-^Lif-atssiiorg-aV írni is tudó munka­­^ m'D,ka Ketszemelym, egysze­­_ . »«■ 3-6 óráig. vaj ehátoH. Minden klkoltózcs nélkül. MEGVÉTELRE lóriit _ Jcientbe';es: ^, 1 mélycs rekamié. sezlon _ I eset miatt ejftdo. III., ----------------------—_ ,v** i' ., saranciával. Vegh,- - ^Lw’iUa Bp.. XX., ^aífíü*11 Olcsón eladó. — VII., HANGSZER I GaJagooja u. 8/A. Terezvaro.1 n. em. lakosztályból kilátás üllői ut 23. Bovácsbengerld sza-B^relszamoló munka- ^ 22^f ^ (Pestermébet), ®heuoeeg. Thököly út 32. Kár- 1 ■* VlliiHrboj'hr" 7Ő hte- 2 “<’ha ^ rdcKm; 184-364. bld kapacjtM a „. kürtié gyakorlott ét sa,bidttMs téri ^ Torok Flórt* ■. UK TelentkeMo pitos. Angolmeehamkas »n- ktfoeiataian. réz- <or.to,n*t exserélném 1 BekOitöshető. 1972 . , . , kendő nőt nuinkneió- Tel, 479-loo/lOü-os * Halértékesitó ' ......sora, modern törpe a °*a ^ szoba komfortra vagy taraasio, Parkcttcsiszclast, lak­­dekel. kót (góplris tudáüsaJ) " ' mellék. Vállalat MODERN HEVEBÓK pianínó eladó. Fenyő- t e'^dó .nagyméretű garaomra. I^flcrésaek meg ie. koikst, íalradlroaiet alkalmaz Gyapjúior­­nagykereskedelmi 986,— Ft. né, Lenin körút hu­­* i csak utcai jól Icarban- köthetők: azonnalra közületeknek KeKI-satel Váll. *BP. VI.. AZONNALI j —^^^—^— telepén. készítőnél. szonhat. Javítások. tartott lakásra. Budai »Gyors lebonyolítás i8 vállalok. 140-732. SZERSZÁMGYÁR, Révai? u. 13. Bércen* FELVÉTELRE Budapest, IX.. Vl - Lenin krt. 53. Harmonikák, iazzorso- 1 UUNYHAT, elön-jtwn. Tel. 4L1-124 N. , . Parketta fektetést, át. tvii port Tel. 124—3S7; KERESÜNK hirdetünk az 1971- Cmrtmk tőr 5. gTnTSXi'SP.------Edinák precíz jíritása, PÁRNÁT ; 4 6ra után. (Lakó- Johgcre a kaadobo. raMB,. íavlt4jí,, dísze- H^ríüá^L. 137-es mellek. gyakorlott 1972. tanévre 6 a.talá. ____________ tét bútorok részletre hangolás garanciával. | Jól értékesíthet. I t«I» kilzárva.) MM, lakkozást garan. MüszaJkí főosztály. ——“ es kezdő n<» iskoíát végzett Kereskedelmi vállalat vásárolhatók. — VIII.. Mikrofonbeépitést, — I Telelőn: U3—549. | ^ IValatonlelIe koapout- ciával vállalok. 412— Gáj Árpád. FELVÉTELRE GÉP- ílúk IySiaéie lestO-iuá. bérolszámolOt, könyvé- Futó u 3. (Rarose ut- Postamunkát vállalok. Porcelánt ""urítárgTa- I ALBÉRLET I J*ban vlzhözellben há- l25 Télleíoin; 290—613. KERESÜNK IRIVNOKFT «>10. vUlaatyuzcirelő. lót, gyors-gépírót és .4nA1, Cser h»ngszerkészítő- v- .., 7- ,.' I nm*n*i.i | romszobas osszkomfor- .. - ■ ------------- -mi—.a. asztadoe, ács, burkoló, kocsikísérőket felvesz —-—*-----;____________mester Bnest Ráfcó- ’ bérültet Is, (P? j KrjeéiiláUó orvos *1- J06 ház bekoltoehetöeu Mosogepjavitoi expressz-ÍJogysrergyirto i,i.nikbádogos é6 kőműves Jelentk. Trlál Vállalat Naromajtos (vltriues) , , 1 ' menyeket, szobrokat, áárleLet. keres beiterü- eladó. —Megbízásból: szolgálat lakásán Jót­munkára .saakmifcbain. Jelentk.? mueiraiurvi osztsiv — barokk szekrény, re-------------1------------------rí*1: Pénzeket, kltuu- __ .OIlr^r „ v«ss Vilmos. Balaton- állással. 311-322. Kereskedelmi vállalat „*®VAROSI | muisaaugyi ^vary, tom)é Bsméretü pia. vmnek pianlnót, eset- Ütéseket, fegyvereket, **“• lelle 11 1 . vásárolna VH. ierü-I VEGYESIPARI wn A«itai n fi- fépkó:ztáücébzetoény e'adó ^ V lég kereszthúros rövid antik bútort, háztar- -1*11*- a t ad<iba- -----------rr— Cscrepkalyhajat letton Wesselényi-. technikusokat, JAVÍTÓ 23 Ság_őtja 4._ ___kér . Beloiannisz u, zongorát készpénzért, tásban teleslegesaé vall Fiatal műszaki hazas- y11 kertletl egy-ezobas viUanyfőtésüre Rumbaoh Sebestyén gyógyszergyártó VALLALAT Gyapjuforrahnl VállT 13 .. Telefon: 426-872 régiségeket veszünk, pár külön bejáratú ai- komi. gázfűtéses un. ÁTALAKÍTOM utoáícban, vagy azok szakmunkasokat, munkaügyi csoport, 1 kereskedelmi osztálya ' .—_1—__----... —, 411-131. bérletet keres, fürdő- emeleti) Hites orokla- garanciával, közvetlen közelében üz-Begédmunkasokat, Budapest, IX., rrnirm nr azonnali belépésre ke- Veszek típusbútorokat, 129 basszusom 16 »ál- . sáppá, használattal, — kasomat eladnám, — ARDAI, 226—16g. ujtheLVlséget vagy ki­továbbá Lenhoseék u. 18. FELVÉTELRE res Yezdö és gyakor-hálószobát, kombinál- tőa tangébaniéontka, -• veszünk azonatalra ,in„ új lakótelepi egyszobás komf. vágj . . , ........ . bb raktárt vLehei villanyszereié.____________________I lőtt gyors- és gépírót tat- konyhabútort, re- ^ap^a k^ettas. a;—g'-t —tlh■_, tojil'ait, bú- előnyben 325937k jelig garzon belterületi bér- Belyeggyujtemenyeket, . , . ....o. lakatos Kereskcdetmi vaüalat IfCDFQÜM^ (érettségizett), vala- kamlékat porcelánt, ^ét. EMe 6 utác,. tort, hagyatékot, - a Pelszabadúlás téri l»*ás cserétel. Telefon sorozatokat állandóan S^JLd..tez Je csőszerelő. személy- es tehergép- MKtoUNh mint gépelni tudó ad- ruhaneműt, tollat. _ OTV.. Érméét király- (e5tményt, limlomot hirdetőbe 224-982. vásárolok. Kovács né- ", * * « 'xzr&^.z ké,mö.mk. rte,r; :?t ^ %*.;■ ^^ k e-ssrt mSSSSU T Bpúv- FtNrEZO a7u- “•TeWco: éTS sr SS“SS1 %. 'ZZ?»T't ZSSXm isss-üSí-m ^ hütőren- es Aipár^ GyuU u. 16. MŰHELYBE 'JLzL------------------­­bíbá. róka­­túrát, vitrint, sublótot 651, J^J*. á kiadóba. n.-Ol oKék ^sz- Sá. «*., «ri* u. ^ kompresszor- N<>1 Kőzgardasári ^ Só T^Tu S Or. mindenféle régiséget, Kem doüany»ó értei- ffAJL ”*3< ‘ ~~ r-■ j------- íenvó, gömbfenyd, ­keselöket, PAivá^A-n mhanemüt. 339-197. 213—354 romállapotban is. - miségl féríi részére. k'^ ^'_____________ AgrtoUtisrtiUs meg- ciprusok, ühuyák, ju-ni. valamint PÁLYÁZATI DOLGOZÓKAT. i----------- Porcelánt, vitrintAr- at., 0^., van vi<ié_ Érden, Sóskúti út 4. várható, Lenin krt. 89 peruiak csemeték da­t&srta munkára FELHÍVÁS ^5éítt° ’ aíStSát' ühlvií hangszer- gyakat> festményeket, iten> ür€s^ kis méltiü alatt, 375, 422 n.-öles, írté megyek, hazavl- raibjai er,üstienyö 6 Pl, Kékek KERESKEDELMI Jelentkezés: ****«*“> »»*<>«*• hibám Is. - Ré»í | kflai. ftttéew aSérMU ^ üézfl, oszt- szem, 122-415, jUrieDy<, 3-4 Ft, fe-Szatanuukaaképzés. ÉS MIRKÖZ rendelkező ruhaneműt, limhLot £ikák' véS*TM'péazek*1- fehéreket,Lobát keresek ^Beío- ^ bázne^ek, bu^- szőnyeg-, kárpit-, ab- ketefenyő 2 Ft. hima­továbbtanulás TERJESZTÉSI KSZ. Nöl vonnék. 315—032. adásánál rrogblzható 1 eadé hi'llatiozaUal »• lákttotttáal. takárl- Iája íenyő 26 Pt, ­NMnafhaa oszTAiv „ , _ ,°l . -------------------------------íTM*18* ‘uegDisnato tlk bútort, gyertyaégős 2495. jelig, a kiadóba, vezoen etadók. Er- t&st falradírozást — eeérti lenyo 6 Ft, — biztosítva. | OSZTÁLY­­Budapest, X., munkaerőt Magas keszpénzárban értékbecslés, szaktanács csillárt, régi Íróasztalt, ________ dekl. Bp. XI Ozorai közületeknek ts válla- maihónia, Mer, magnó­jelentkezés: 4,, 4« Kőbányai út 49/b. KERESÜNK vásárolokl Tipusbúto- Javítás szakgaranclá- romosat Is, veszek, vl- I lyniri ■ u I ú. 7. Szombaton dél- lot 276-735 ha. Pasaréti fenyő-Kőbánra! ueTKííívoenv » rokat> kombinált be- val. Rikóczl út négy- déien ls, 125-614 reg- I IHaHllflB I útánoníként 6 óráig. ------------------------------- kertészet, Bp. U. kér. Gyogyszerarugyar, BETÖLTÉSÉRE __________________ ELLENÉRZÉS! r':adezé5tl£lert; „“rom- I“dÖ‘, l3S'TM’ V4leI> *al. ,fRé6‘- Seroksári Dunaágban Eledé ÚJ I. emelete.- ■WWiniWR Guyom Rlchard ú. 3. munkAü^yl ősziig, ! . . . munkakörbe szekrényeket, eladaa. aeg lllló« jelig, a 3?0 beterített te- 4 szobás összkomí. — Te- 36^—022 Budapest, X.. ^lyazati feltételek: gyakor]attail TTTX---------1 Felszabadulás téri hix- ^ ^ lífch^ó hideg-melegvizes - 2 ,-------y—m m Győmröl út 19. egyetemi va«y íöis- traik-torosokat azonnali Jelentkezés kamlékat, hAloszoba- I RÁDIÓ I detöbe- 40 nm hazaal sürgő- családnak is megíe- BPltl ^1^ 8 Ha7A^SAC I Teiefou: 149—027. k»hil végzettség, egy belépéssel. Jelentk a a Halértékesitó bútorokat *S7ton»t. | ,.„J ”t"”cm ' \ sen eladó. >100 ezer- lelő ház (garázs van) isi&i nnino*nw | nyelv ismeret, ~ tsz köapoatjábain * a2 Vállalat ruhaneműt, dlsztar- —im..* ■■ ^—1 ',,mm LA KAS I 2310S« jeliig, a Fel- Meglök, szombaton, Keresek o'yan 18 e? ^korlattal renáe’k'- Síserve^-, veaető- agronómián. Bp., XI., kózponüában, f^akst» hagyatékokat. gyorsszerviz ,tw..... i ■ szabadulás téri Mrd©- vasárnap. Mátyásföld. ------------------v-----------körüli inteH. csinos. J2S Sí. képesség. Budaöm Út 1289. hrsz. Budapest, V., 142'173- T|J karanciatal, , bzövetketeti 2-2L* [öbe XVI., Miklós U. 13. Parkettacsiszolást, lak- magányos feleséget, ­ío gep.aaatosoaai. 5ur ■ » — Münnlcli Ferenc ■ TM­szobás lakást keresek ——--------——.— --------- -----. ...------------—— kozást azonnalra vál- atí vzeret vdc«cen Bősen felveszünk TMK Részi6fces önétetraj- u. a6. Ves«* típusbútort, vasárnap is. Cserébe adok 2 szoba U- Vöroshacücreg l-alck‘ Közületeknek is: é]n[ ^ kedves ott­üjemrészünltbe. Epű- ^ ÜNTVKRZALIB garnitúrát, hibás .......................... konvhaa naiví bérű 'JlM építendő tanai- aLrandda. szemben te*- »86-439 . letasztalosipari és Fa- vbbaalb, ■_ li.,",...... t........ P. rekamlét, három*!- Televíziót, hibását tr 5S88 habban kettő- és há- kok eladók. - Va “8 ---------------hon várja »Mm*áU ipart Vállalat, Lágy- R ^ KAROSSZÉRIA- kceuútík. kombináltál, - |Veszek. álmasy, 411- ráfHeMmél romieobái, étkezde la- László, Bp. XrV. kér Nagytakanta.t, falra- V 74. jeüg. a M-mányoel Gyár*, XI., lollí.\ “t^obá. LAKATOST ttSttri SéÍk t,-' ruhaneműt, h*gy.. SIS. S",, káeok éj garázsok le- TbotOIy üt 167. ^-------,------s_^. Then Károly u. 20. 2SÍ221 ~ tékot, égytoüet. «■ ■■■ ■ ■, —■ N j2tU ieüg a ki- köthetők. Tel.: 325- XI kerületben telek !alunk- . Kittieteknek \aioban csinos f'.eutaos------------------------------- ------------------------------ FELVESZÜNK “T | RUHÁZAT I 5J- J " ____________ beii^0l^lak1^:‘a,.m”lnak- " önzUÓ Női konfekció wmbk- Jcient2ceaé6. gépíró gy^or lat tál üütorfeivásárlas .cg- Lsznalt ruhákat, szó- 30 000 Pt kószpenz : ^MltSSU ^ 6^8 Mosógépek, centriíii- tartatod cethez fe;: szervezoi-flemzöl szatunkba gyakorlott ‘ *•* *.*“? magasabb készpénzár- Lyegeket, régiségeket, részletért szabad ^ bás h,a/,réőz el_ ^^ott gák. porszívók Javitá- tétlenül totell. modern munkakörbe, c zab ászt fclvesziim. 138—078-as nbzt atorokat. Jelent- hanJ Típusbútorokat, iágytollat limlomot ve- rendelkeze.sii házrészt, Éciek’ 5 ó-a —----:---------------------sa éves garanciával komoly gondolkodású. valamint Cím: Modell Nőiazaho Í!^SL kombinált berendezé- Jek Tel : 424-475. - illetve laJtast (Iebfl után Vöróshadscxeg Az,,nnaI heköltözhete iakíif>an. ti8V_ö31< Hu_ 48 köriül jó megje e­vesető Szövetkezet, Bp., IX.. tezefonszamon. Wato Vall. Bpest, seketf fe*V6garnltúrá- SSEilí szövetkezeti) keresek. ^ ház tc:ctkc:* szár. nésü érteWgi ha­terv-statisztikusi Üllól ut 95. VIII«, Vlsy I. u. 6. — . . retamlékat há- ------------------------------- belterületen. í>Sürgös utja 1 . Aa vasaí Szigetszentmiklóscxn el- -------------------------------- zastársat keres »örük munáakórbe iszunk-------ZSSZ ~ lószobabútorobat,' há- N‘ ”l7‘ ^---------- af • *■**'■. *lTMn 1“ávV <•.«. N. 44*i. jeti* ur-rn munkásokat anyagié- rcs Pannónia Szőrme- Tel. 34—988.________ romajtós szekrényeket. “.^Lr^S: adtfl>a-_______________Beköltözhető négyszo- János. Szxgetha.om, Pritcr t4 - 8 l!:lallvt>a-___________ K&.RES lepünkre. Bp. XV.. kikészítő és Szőrme- Kutatóintézet takarí- hagyatékokat. 369-476. rtgijpé-bekéri Pcst központjában II csa**di ■^badlaai u, 264. 335-307.’ Ismeretség hiányában Pozsonyt út 63. konfekció Váll. Bpest, tónőt keres, Jelentk.. Azonnal felkeressük kószDénízci mecek — emeleti kettő szobás, bo/vont- notiai 2 szoba halj, '■«4i.mh■ ■■ ■ ■ ■ .e\ele7nék házassá* legalább —————— ^ Václ út .M 134—410 telefonon. ötszáz forint előleggel 495-709. uU:ai' köTM- fütéses _ ‘JL^hSnul tah hír* »>rotlaias ^ ela*°- rALRAHiROZAS, céljából magas nőtlen. t—3 éves 1 ' Népstadion és Intéz- Beruházási előadót ke- rekamlét, fotelt, fo- , — ■ gu,—v,:;;- ko“f- lakásomat, egy- " • Klsuikást beszámítok parkett- JoMémes 38 év körit:- . . Ffl VFTFIBÍ ménjm azoomaJH Délé- résünk felvételre meg- telágyal, heverőt, síé­­_?**}_ J*8* ?^oha komfortosra d«l£be.---------------------- »Xőrter N. 2501. jel- PARKETT dm'ooiás férilv*!. ­gyakorlattal rLLItltUU pésre felvesz konyha felölő képzettséggel esket készít kárpitos, - í,““Viatlfi cserelcm- ,Ha erdemes Csopakhoz 2 tan-re - •gerc a átadóba. CSISZOLÁS, Igénye*, nyúlánk, 10 rendelkező urnphiisio lioyokit, (ekraolgálO- gyakorlattal. írásbeli Wesselényi u. húzzon- “r? “1 disriárev*: K- **** 1<ög' 8 U' 240 “•*«*» teUla* Eladó Berek-GyOgy- LAKKOZÁS megjoienésü lány va. fiatal KSRFFiiINK kát es segédmunkázo- jelentk. a Peiszabadu- egy. adába-_______________ adc*. Érdekl. Székes­­n, „...művi.. *S<*- 'Közös cél N. h_ , bat. Nyugdíjascikat is 1*6 tó*-! hirdetőbe " kcszoenaért 212—004. Gutcnbcrg térnél kettő fehérvár, Schonhor? óJön ^ hclylaégbó: ■oi_- h 2532< jc.lg, a kiadóba állandó délelőtti Jelentik.: a munka- ^Azonikail 101701* Jelig. Legmagasabb árat ------------_L--------------- szobás komf. utcai — Z. u. 43. Mohainé. álló vtHa. — Szoba * * Pestről ha-onló körül­budapesti mi. . ügyi osztályon. kérünk. fizetek típusbútorért Hívjon bizalommal! — kúton konyhás kelie- Cserszegtomajon —- parkettás, üvegezett - ményeJükel bíró íntell , kereskedelmi műszakba ^ v; B. K, M *»'e““iiert, há- Ruhaneműt, hagyató- mes társbérletem cse- Keszthely mellett, vl- veranda, vlz-viilan,, "rkeUa-, egőanéje* rokcnMIao nagyráUalat TAKARÍTÓ­­■ ”hzü^amos AHomáaszareló V.« r»“‘Oto,ert, fest- kot bútort, toJl.t, - ré!em c|tj,_„a.;cl s-zo- kendteíkek kivan! kis aúto épület, tlata. h.ízastársoőt keres nagyvallalat. iakakiio m 0w4ra xi Kő- “'ej-regu.es, ha- limlomot magas aronbasgomJ főbérletre. nagy-ságban eladók - grümöícsfakka . beke- aí^a~ra %al“~* “ wumökjsö* otthonáoa Pályázatokat a »®“»­­%. £5£r.j5££ — «’ ” ' ker^s •>-««; fíl «“ levők. Eile 3tó„4M. Munka- Arzenonuné. 8*nf mre. Strand 2 pere. XV ^ «*• —! Tetszaibadulás téri ka 11536: jelig a budapesti és vidéki belül ott vagyok. 630-552^_____________ hely OMZimét hivassa! endre, Arany János u 15 évig adómentes. - lü ’ r<J _ hetven éves vNyúkdl-Mrdetöbe Jelentkeze,: f’eiszabadúláa téri hír- munkahelyre lakatoso­­lU-i.l. Veszek női, férfi ni- iai-301 Plllarné, | 1. ez._______________ Érdekl. Tisza mire. “JTMa da Jas 33878< Jelig, a Fel­sönálló 899« detöbe á»*. villanyszerelőket, Négyszcmélyé^-Ték? hit’ “mdenféle típus- másfél szobás szolnoki BaUtonberényben, víz Karcag. Bem u. 3. ' ----------—------ szabadulás téri birde-Jeilgére kérjük MUtKoZ ^ férfi és nő: beUui- ml" garnitúrák. „j. botort, garnitúrát. - betvároai telje:, kom- j mellett, 300 n.-01 tel-| ■!. „.7. 1 I Par*e‘<a csiszol ato, - te te. bekuidem. KSZ. mt^^'not^^kir“ j^dL í"“. “UDki".ok?.t: .por' >°n. ágyneműtartós he- ^a,teto,l„;, fonó ÚJ likasomat el- ken. gy ümölcsös, s| ÜDÜLÉS | M éves, 162 cm ma-Budapc&t, X , c.om.eoedídaérre. tMOk*1 és ,esWket- ** verő, fotclágy, varia pakat* rc* 8 101 cserétoím budapesti heiyiaégtodl al ó villa, Limm i m>m J n... J* . 4v. ' ’ Kaa, barna, karcüú, Jó fíibánvad út 49/b bevásárlásra heti 3 j€letltk- a g5'ár mun‘ színben Is, részletfize- lat* sztoy get. zon- egy—bét »t>ba& lakás- berendezésed e'adó. - Dalatonszemesi új kem- ; 220—713 Kovács, megjelenésű s7a»cnuiu-Va telin boli hozásra Kőbányád ut 49/b. tovasar 4sra heti 3 kaügv) o^,tálján, tel. tésre. Vili., Kiss Jó-,-?al “e8jek* l35‘677* ra. íMegegyeaéssel N. ár dekl. dr. Marláasy ionos, kétszintes, ót- ok 228-718, Kovács. ^ hozzáillő elvált •Péppel rendeBbező be­­w, r*éHÍ*ÍI 358—869/289 mellék, — u. 13. Bezerédy l33"023- 1774c Jelig, a kiadóba Dezsoné, Miskolc, Sze- szobás, tizennégy férő- Fogsorjavitás megvár- asszoa.v ismeretié?©*. dolgoao! — folyamatos ___, rlmim„ “ ,»Anv V«*J 468-*30 Feivc- Ui sarok. Egyszázhar- j I Miskolci fürdósrobás “ere u. 1. helyes njraraiő Lar-jüató^ Majakovszkij u. k»mt h.izassag oélja­muümtuáiáme* Mva SL müszákJ „Ünckilenc - három- | JARIIS I garzon lakúi: csere ez Eiadő egy lene szóü; Sa'^:./0°1:haIal ~ I ^ Te' 413-°j0l— « Csak fényképez ezttala^ Jelentk . Fővá- .^hniuml érett- 10133< jelig, a Pcl_ fairoldüit «ltóet kezdő sz4aötvenhárom. . . J . . \ budapesti fürdőszobás házzal, yürgósen vagy ií, “ParkctU csiszolást, -.eveei kerek ^Diszkre-SjC^- ^ ^ •“hiTdt­­•sn.jsLr: sas.-sr - - ^ “■ sss-sjasö: sr-vir-rtt: “ — “• rss -isls: ss- “■ m- "S Lehetőleg tömegcikk- **** 'SUá'íl v“’^íí,k®dt“bn, lövök. 430-610. Tel, 290-379. kom. Bajcsy Zz. út 48. ^__________ válialiv bii "Wliwl leköt- Társasházak, 5SÍ5: még ééni mozgású 5C5rsH­~ ssáu ^ -tsa ^ öt.am készülék szerkesz­­, --------------------------—— . . ^ íMUnret** ífnnchiitn nyesnek Cjjkíű. — Ifj. n-vnadiias. kertgondo- kőze’ében telket vágj Velcncefürúőn árnyé- és üzemek, épü.et Vj - szolid, rrugodt fele­tóL valamint ^or-^Jchg a ^elaza- Kereakedelml vállalat *»“ '— ““ ° fékv0g^ ttúrl- Ma József, Kismaros. SSS^ÍSSSÜ- SK&TTtwÍE k« gyümO'.csösbsn - íanyszcro.éset garan séget keres. - Lakaz lőtt utókalkulátort és '-”8188 tferl hirdetőbe. gyor6. é6 géplrfit, tak- mélyzeM i^talyah - rókát, lelvog^mtura KifetáTES_^ag (ér , reléabóí Is Jártas - helyiségeké- 500—1500 kettő szobás komi. ólával és rövid határ- szükséges. Lati-, na­anyagkönyvelőt, kezdd j Nagyker. vaüaSat ke- tárt fiatkai dolgozót W »-«l, J88!’** iffá.JÜft.. di52ttr: Ford Taumiz------5=5T! kertet binbii hákfel- SÍií^— AJánlatofcal nyáirahS három sze- Idővel, minőségi kivi- gyobMtisához, *£ziriTrss^n^é *r;fa-;t~ékoT k^r^iogá^'^fjva^ t srsr bPvíi^: detdhe. '"TT em • sác úü* 4. ^ perc). ölő. 1 J **’ ____•__________________________________________________________—

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék