Szarvas Gábor és Simonyi Zsigmond: Magyar nyelvtörténeti szótár, 3. kötet

MAGYAR A LEGRÉGIBB NYELVEMLÉKEKTŐL A NYELVÚJÍTÁSIG. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTÉK SZARVAS GÁBOR ÉS SIMONYI ZSIGMOND. HARMADIK KÖTET SZ-ZS SZÓ MUTATÓ. BUDAPEST KIADJA HORNYÁNSZKY VIKTOR AKADÉMIAI KÖNYVKERESKEDÉSE 1893.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék