Magyar Sakkvilág, 1913. április - 1914. március (3. évfolyam, 1-24. szám)

1914-02-22 / 22. szám

Magyar Sakkvilág 335 14. Hd4—f5 0—0 Vagy 14. . . eXf5 15. VXd5, fXe4 16. FXd7f, FXd7 17. VXa8f stb. 15. Hf5Xe7+ Hd5Xe7 16. Fa4Xd7 Bf8—d8 17. Vdl—g4 f7—f5 Ha 17. . . FXd7, ugy 18. Hf6J-, Kh8 19. Vh4, gXf6 20. VXf6+ s utána VXe7. 18. He4—f6f Kg8—f7 19. Vg4—h5f ! Kf7Xf6 Vagy 19. . . Hg6 2,0. FXc8, KXfO 21. FXe6, VXe6 22. VX h7 stb. 20. e3—e4 ! Bd8Xd7 20. . . FXd7-re 21. Fg5f, Ke5 22. FXe7 stb. 21. e4—e5f Kf6Xe5 22. Fe1—f4f ! Ke5—f6 22... KXf4-re következnék Badl védhetetlen mattal. Nem jobb egyéb királylépés sem 23. Vf3f stb. foly­tatás miatt. 23. Ff4—g5f Kf6—e5 24. Vh5—e2f Ke5—d6 25. Bal—d­ He7—d5 26. Bf1— el! Bd7—c7 A legjobb volt 26. . . Be7. Ha 26. . . Bf7, úgy 27. BXe8 stb. nyeréssel. 27. Ve2—e5+ feladja. Következhetnék 27. . . Kd7 28. VXg7f Kd6 29. Vf8f, Be7 30. FXe7f Kd7 (HXe7 ? Bedlf mattra vezet) 31. Fh4 és nyer. Igen érdekes játszma. A Budapesti Sakk-Kör története. (Folytatás.) A Budapesti Sakkozó Társaság és a Pesti Sakk-kör az ezred­éves ünnep idejére tervbe vett nemzetközi verseny előkészítéséhez közös bizottságot küldött ki, mely rendező bizottság 1892 május 24-én megalakult. Tiszteletbeli elnök lett Erkel Ferenc, elnök Jónás Ödön, titkár Lehner Vilmos, pénztárnok Ungár Ignác. (A bizottság azonban korán alakult meg, úgy hogy helyébe később más alakulás lépett.) A Budapesti Sakkozó Társaság 1893 május 6-án évi rendes közgyűlést tartott. A tisztujitás során elnök lett K. Jónás Ödön, al­­elnök Lehner Vilmos, titkárok Schuster Zsigmond és Havasi Artur, pénztárnok Fleissig Sándor, könyvtárnok dr. Exner Kornél, választ­mányi tagok: Diener Hugó, Ehrenstein Mór, Heller Ármin, dr. Jacobi S., dr. Kanyurszky György, gróf O’Donnell Henrik, Oesterreicher Miksa, dr. Pick Mór stb. A tagok száma 109 fővárosi és 38 vidéki. A magyar sakkozást 1893 június 15-én érte újabb súlyos nagy veszteség: Erkel Ferenc hunyt el, a lánglelkű zeneszerző, a sakkjáték­nak egykor egyik legelső bajnoka, a Pesti Sakk-körnek felejthetetlen elnöke (szül. 1810-ben), kinek halálát egész ország gyászolta. Erkel Ferenc elhunyta folytán a Pesti Sakk-kör 1893 október 30-án rendkívüli közgyűlést tartott, melyen dr. Vidor Zsigmond mondott magasan szárnyaló nagy emlékbeszédet. Ezután újra válasz­tották a tisztikart. Elnök lett Ungár Ignác, alelnök Bláthy Ottó Titusz, titkár Erkel Lajos, pénztáros Feldmann Gyula, választmányi tagok : Ehrenstein Mór, dr. Győri, dr. Jacobi, Lichtenberg és Pfeifer. A köz-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék