Magyar Sakkvilág, 1936 (21. évfolyam, 1-12. szám)

1936-07-01 / 7-8. szám

230 A tornavezetés munkáját Blanár Sándor (Salgótarján) és Tartler Frigyes lelkes odaadással és tapintattal látták el. A verseny örvendetes bizonysága an­nak, hogy a sakk-enthusiasmus a nehéz viszonyok között is tud maradandót alkotni. Méltók a magyar sakktársadalom hálájára mindazok, akik részt kértek a verseny erkölcsi és anyagi sikerének biztosításában. A zandvoorti verseny méltatását A. Beeker-töl szeptemberi számunkban közöljük. ZANDVOORT 1936. VII. 18.—VIII Fine l)r. Euwe Keres Dr. TartakoweJ Bogoljubow Maróczy Grünfeld Landau Spielmann van Doesburgh | Becker Prins Fine ..............................._ 1 1 V2 1 Vi 1 3^V2 1 1 8V2 Dr. Euwe ...................... 5*— 1 V2 0 1 1 y Vi 1 V2 17 Vi Keres ................................0 0— Yz 1 0 K 1 V2 1 1 1Gy Dr. Tartakower..........0 Vi Vi— Vi y Vi 1y y 1 1 6V2 Bogoljubow ................ .. ^1 0 Yt— V2 0 0 1 y 1 1 6 Maróczy .....................0 0 1 Yz V2— % 1 V2 V2 1 V2 6 Grünfeld ...................... 0 Vi y*1 y — V2 V2 V2 y Vi by Landau ..........................0 y 0 0 1 0 Vi— % 1 1 1 5 V2 Spielmann ................ V2 Vi 3^0 V2 y V2— y Vi 1 by van Doesbourgh . . ... y 0 0 Vi y Vi y 0 Vi— 0 1 4 Becker ..........................0 Vi 0 0 0 0y 0 Vi 1— X 3 Prins ................................0 0 0 0 0 Vi y 0 0 0 Vi— IV* A csehnémet szövetség versenye A reichenbergi verseny nagy diadala Barcza Gedeon első nemzetközi szereplésének. A csehországi német sakkszövetség XV. kongresszusával kapcsolatos komoly és nívós küzdelem le­folyásáról itt adjuk a fiatal magyar mester és sakkíró — munkatársunk helyszíni beszámolóját: (Szerk.) Sämisch, bármennyire paradoxonszerűen hangzik, állandó időzavarával nyerte a versenyt. Kevésbbé rutinos ellenfelei be akarták csapni és maguk csa­pódtak be. Ennek minimálisan két pontot köszönhet. Gilg az I fordulóban vesztett Elstner ellen, azután nagyszerűen nyomutt előre. Végig egyenletesen és biztosan játszott. Én maradtam egyedül veretlen. Eredményemben eggyel több a döntetlen, mint a nyerés: óvatosan játszottam, a remis-állásokat nem erősza­koltam. Első három és utolsó két versenyjátszmán lett remis, míg a torna kö­zepén hat fordulóból 5Vi egységet hoztam ki. A többiek, mint a táblázat is mutatja, külön versenyt futottak. Pelikán viszonylagosan gyengébb szereplése a podiebradi nagy verseny fáradalmaival

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék