Frankl Vilmos - Zádori János szerk.: Magyar Sion 1871. (Uj Magyar Sion 2. évfolyam)

Értekezések - Magyar szertartási régiségek

90 MAGYAR SZERTARTÁSI RÉGISÉGEK, per me A­nth­o­ni­um literatum nobilem d'franci ex­istens penes Albam regalem. 8-rét. a m. n. muzeumé, q. hung. 386. sz. a. pap. Sajnos, hogy a nagyhéti szer­tartások benne hiányzanak. Megemlítendő tovább­á­ Budai Mihály szerkönyve. Agenda dni et fris M­i­chaelis de Buda (a 47. 1. szerint Domonkos rendi) socius dni Benedicti Epi Transilvani. XIV-ik századbeli kézirat kis negyedrétü hártyán. Az előtt Jankovich, most a nemzeti muzeum tulajdona. 1088.Q.l.sz.a.Azon­ban vázlatunk leggazdagabb leltára az esztergomi káp­talan könyvtárában található 6) Missale (Sign. L. I. 7.). Ezen fölötte megrongált, különben jól irt és lapszám­mal ellátott hártya kézirat, a XV-ik század első felé­ből származik. Ezt követi a magyar egy­ház legrégibb Missaléja, mely a XV. század végén a nyomdász neve nélkül ,,Ve­ronában jelent meg, ezen sajátságos kezdő formulával : Incipit­or de­missalis secundum ritum do­minor­u­m ultramontanorum cum quibusdam novis officii­s. Végén az aláirás ez : Impressus verone vigesima septia augusti MCCCC. octogesimo. A sorok alatt A. S. L. U. betűk állanak. Denis nem ismert, és csak Pray, Index rar. libr. Bibl. Univ. reg. Bud. 1781. II, 116. után idézte: Ann. typogr. Vienn. 1789. supplementumában ezen helytelen czim alatt: „Missale secundum diorum alme Ecclesie Strigoniensis." Ver. 1840. I. 120. Pray különben emlitett iratának 8-ik lapján a helyes czimet adta. Nagy ivrét, szép gót betűkkel, erős papiron, őrszem, lapor és lapszám nél­kül. Az u. il. kezdő cap­it­ál-be­tűk ékítve látszanak, a közép kezdőket a rubrikátor felváltva vörös és kék színben írta be, az igen kis kezdő betlik nyomtatvák, sok szó rövidítése, ritka írási jellel. Zenejegyek néhány darabnál: praeconium pasch­are, benedictio fontis egé­szen; másoknál, mint praefatiókban atalán szabad kézzel írvák az üres térre. Mentse ki ezen közelebbi leírást az, hogy e nyomtatvány, alkalmasint egyik

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék