Rácz Sándor: Bökény ragadványnevei - Magyar Személynévi Adattárak 75. (Budapest, 1987)

MAGYAR SZEMÉLYNÉVI ADATTÁRAK 75. Rácz Sándor BÖKÉNY RAGADVÁNYNEVEI Budapest, 1987. Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége

Next