Magyar Szemle 24. kötet (1935. 5-8. sz.)

Lukács Károly: Kultúrafejlesztés a Balatonon

Máj. LUKÁCS: KULTURA A BALATONON 67 egyetlen összefüggő fürdőteleppé alakul az egész 80 km-es déli Balaton­part. Beszerzett adatok és térképek alapján itt adjuk az utolsó négy év parcellázási tevékenységének számszerű összefoglalását: 1. Balatonakarattyán, a m. kir. Tanulmányi Alap bir­tokán, a magas parton 800, a most feltöltött vízparti részen 30 telekből az elsők mind eladva, az utóbbi 30 jórésze még gazdátlan. 2. Balatonszabadi községnek vízparti fenyveséből 220 telket alkottak, ebből csak mintegy 30 eladatlan (Magyar Tisztviselők Takarékpénztára vállalkozása). 3. Siófok községnek a veszprémi káptalantól átengedett 40 kat. hold parti, részben fenyves területéből 220 telket szintén az előbb nevezett pénzintézet parcellázott, s félév alatt az összes telkeket értékesítette. 4. Balatonújhelyen a Siófok fürdő r.-t. tulajdonából 74 fenyves telket ugyancsak a Tisztviselők Takarékpénztára, a régi lóversenytér 350 telkét a Magyar-Hollandi Bank parcellázza, az ő külön­leges, életbiztosítással kapcsolatos fizetési feltételeivel. Az elmúlt nyár három hónapja alatt a banknak 156 telket sikerült gazdához juttatni. 5. Balatonszéplakon a veszprémi káptalan volt legelőjét 950 telekre osztotta egy amerikai stílusú propagandával dolgozó vállal­kozó. Ebből a komplexumból is több száz telek már gazdára talált és közel száz villa hirdeti a fejlődésnek induló parti kultúrát. 6. Balatonzamárdi és Szántód partvonalán, a tihanyi apátság korábbi birtokán, a Balatonmenti Fürdők Rt. és az Égisz válla­lat által megindított nagyszabású telekértékesítési akció során 1090 telek­ből már több, mint 800-at eladtak. 7. Balatonföldváron, hol a fürdőt 40 év előtt alapító Széchenyi Imre gróf kezdte meg a parti telkek árusítását, a jelenlegi tulajdonos fürdő r.-t. új parcellázási terv alapján 270 telket bocsátott áruba. 8. Balatonszárszón, Hunyady gróf birtokából a Magyar-Hollandi Bank 460 telekből álló parti sávot parcellázott rendkívüli siker­rel. Alig 3%-a a telkeknek vár még eladásra. 9. Balatonőszödön a Magyar Kegyes Tanítórend érté­kesíti (Bikfalvy mérnök útján) parti telkeit, melyek száma 340. El­adatlan még kb. egyharmadrész. 10. Balatonszemesen, Hunyady gróf birtokán, második éve folyik 760 telek parcellázása a Székesfővárosi Községi Takarék útján. 11. Az evvel határos Balatonlellén, ennek közel öt km hosszú partvonalán már úgyszólván alig van üres, beépítetlen telek. 12. A szomszédos Balatonboglárnak is csak nyugati határában, a vasútállomás és a határárok között vár még betelepítésre Gaal Gaszton örököseinek kb. 120 üres telke. 13. A csehi-i gróf Jankovich-uradalom meglepő sikerrel végezte az ú. n. Jankovich-telep parcellázását, ahol a 140 telekből álló apadásterületből alig néhány van még eladó. 14. A Fonyódhoz tartozó Üszög-puszta parti területét a tószegi Freund-család parcellázza Fonyódliget néven. A felkínált 625 telekből 360 már gazdára talált. 15. Az evvel határos Baseh-birtok ugyancsak Fonyódhoz tartozó 850 balatoni telkéből is jelentékeny mennyiség került eladásra a két éve megindult parcellázás folyamán. 16. Balatonfenyvesen báró Inkey örökösei bocsátanak áruba nem egészen 200 telket, végül 17. Balatonfenék és Keszthely között Festetics her­ceg uradalma kezdte meg legújabban az ú. n. Helikonliget 450 telké­nek értékesítését. Az északi Balatonparton szép eredménnyel folyik a Magyar Tanul­mányi Alap fűzfői (mind a 150 telek eladva), a veszprémi Káptalan alsóörsi és csopaki, valamint a tihanyi Apátság ottani parcellázása. Ezek közül legjelentékenyebb az alsóörsi, ú. n. Szentmihálytelep­é, ahol egy fenyőfákkal beszegett és tölgyerdővel koronázott dombon 400-nál több telket kínál megvételre a Magyar-Hollandi Bank. Ez a vállalat az értékesítés első két hónapja alatt több mint 50 telket vevő­höz juttatott.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék