Magyarország, 1930. június (37. évfolyam, 123-145. szám)

1930-06-01 / 123. szám

8 SZÍNHÁZ minzmmár Szombaton, június 7-én zenés vígjáték bemutató HillarBillla írta: Edwin Bürke. Fordította: Harsányi Zsolt Főszereplők: Titkos Ilona, Makay Margit, Dayka Margit, Esterházy Ilona, Rajnai, Törzs, Vértess, Gárdonyi, Bárdi K* Jegyek már válthatók “91 MAGYARORSZÁG 1930. június 1. vasárnap . BALKON AZ OPERÁBAN f­i Fa caldo signore. Che caldo! Meleg van. 30 fok a­­ gyanú árnyéká­ban, de az Ope­­raház színpadán esik a hó. .gastta­gon hull a fehér alt-hangú hó, a kemencében a pa-­ rázs igazán eon fuoeo dolgozik és Maleczky Oszkár úron is nehéz me­leg ragasztott szakáll. Térdig érő csizmák. Farsangi lakodalom. Díszelőadás. Szmokingok és bokaverő szoknyák a nézőtéren. Eldermeyer. Szűkmellű, fázékony kor. A kicsit akarás kora. A semmit akarás­ kora. Mindez azonban csak stílus ebben a gVl­operában, Poldini Ede bárolyfelvonásos kedves echerzojában. (Az egész opera egyetlen scherzo.) Lehetne kérdezni, hogy miért éppen ezen (az egyébként) nagyon kedves, nagyon használható, de fájdalom, egyáltalán nem reprezentatív dalmon át reprezentálták illusztris Vendégeinknek a magyar muzsikát, amikor itt volnának­... De hagyjuk ezt. És annál kevésbé legyünk ünneprontók, mert az előadás valóban kitűnő volt. Laurisin Lajos, Farkas Nán­dor, Nagy Margit, Bo­danovits Mária, Ha­lász Ditta, Maleczky Oszkár nagyon jók és főkén­t, főként Seb­eők Sári, akinél muzsi­­kálisabb humort és­­ humorosabb muzsikali­­tást hirtelen elképzelni se tudunk. Ahogy önmagát persziflálja énekben és játékban, vidám és dallamos játékossága, abszolút stílusérzéke, mindez igazán kitűnő. És Márkus László rendezése, amely ezer kis ötlettel, ezer egybefolyó, egyetlen stílus­ba beleívelő ötlettel (szinte) eseményt tu­dott csinálni a Farsangi lakodalom elő­adásából. Liszt Ferenc, Bartók Béla, Kodály Zoltán — három magyar zenei zseni. Három magyar zenei óriás. De kiváló intézmény (különösen így május 30-án) az Opera nagy nyitott utcai erkélye. Milyen világvárosi kép volt (a nagy Renoir, stílusában) ez az erkély megreflektorozva ezüstös cigarettafüstök­ben hullámzó estélyi ruhák és ", szmokingok és lent az Andrássy út kitárva és elnyúl­ja. Világosság és élet. Ma este­ erősen nyugaton éreztük ma­gunkat és nyugaton érezhették magukat vendégeink is. Ked­ves és megnyugtató volt az estében, hogy nem volt benne semmi tolakodó parádé. Az igazi ünnepe éppen hétköznapi köny­nyedsége és magától értődöttsége volt, az, hogy éppen ezen az estén át érezhette az idegen, hogy nálunk sok ilyen este van és­ kultúra és­­választékosság itt nem sá­toros ünnep (egyszer az esztendőben), ha­nem mindennapi kenyér. Éppen az volt a szép az estében, hogy nem ordított, ha­nem halkan beszélt. A vendég érezhette a kultúra rutinját és ha mellette itt-ott ta­lán érezte­­a kultúra blazirtságát is, az se nagy baj. Ez is csak azt fedte fel, hogy már régen benne élünk ezekben a dolgok­ban. Értelmes este volt. Nem volt kár érte. Kaptak egy nagyon jó előadást, egy nagyon szép képet a színpadon és egy másikat erkélyén annak a háznak, amit Ybl Miklós épített. Intelligens este volt. *­(Kár, hogy nem rendeztek a szer­zők tiszteletére egy filharmonikus estét is. Kár.)# Május városa: Budapest. Szép város, tehetséges város. És micsoda — micsoda színpadi dekoráció. Balkin az Operában. Egy kis sértődés a nemzetközi kongresszuson A franciák megsértődték lemondánik az ülést, de Heltai Jenő csakhamar kibékítette őket A színpadi szerzők mai ülése egy kis incidenssel kezdődött. A franciák váratlanul nem je­lentek meg a ta­nácskozáson. Elnö­kük, Charles Méré, levelet írt Heltai Jenőnek, amelyben bejelentette lemon­dásukat. Kiderült, hogy, valami apró­ság miatt sértődtek meg a franciák. Az operaházi ültetéssel nem voltak meg­ Heltai Jenő elégedve. Heltai Jenő meglátogatta Charles Mérét és néhány perc múlva tisztázták az ügyet. A francia dele­gáció megjelent az ülésen és részt vett a tanácskozáson. Ma egyébként két részre oszlott a társaság. Markina spanyol delegátus elnöklésével a színpadi szerzők az ak­tuális kérdéseket vitatták meg, a má­sik teremben pedig Huszka Jenő ze­nei dolgokról referált. Rendkívül neves volt ma is a szer­zői kongresszus. Több mint 80 szerző jelent meg a tanácskozásokon. A Főváros Művész Színházat Sebestyén Dezső kapja, a Magyar Szín­­házra még csak kombinációk vannak Péchy Erzsi Góthék visszalépésével tisztázódott a helyzet a Fővárosi Művész Színház bérbe­adása körül. Góth Sándor és Kertész Ella különböző nehézsé­gek miatt lemondtak a Fővárosi Művész Színház bérletéről és visszaszerződtek a Vígszínházhoz, így aztán a különböző kombinációk között csak Sebestyén De­zső bérleti ajánlata­­mutatkozott komoly­nak. A­­főbérlő részvénytársaság jogtaná­csosa és Sebestyénék jogi megbízottja tegnap egész nap tanácskozott a szerző­désről. A főbb pontokban már megegyez­tek, úgyhogy a szerződés aláírása rövid idő kérdése. Mint értesülünk, Sebestyén Dezső ope­retteket akar játszani a Fővárosi Mű­vész Színházban. Lehetséges azonban, hogy a főszezonban néhány prózai művet is bemutat. Egyelőre azonban az a terve, hogy nagy zenekart és teljes operett tár­sulatot szervez. Péchy Erzsivel már meg­indultak a szerződtetési tárgyalások. Az új színház természetesen csak szep­tember végén nyílik meg. Itt említjük meg, hogy a Magyar Szín­ház ügyében még mindig nincs döntés, csak kombinációk­ vannak. 4 PRELEMBERG m­a este folytatja, vendégjátékát legragyogóbb szerepeiben a Vígszínházban Hírek egy mondatban A belgrádi nemzeti színház szerb nyel­ven bemutatta Szabadkán Lengyel Meny­hért vígjátékát, az Antóniát.­­ Saljapin ma este koncertet adott Párizs­ban­ és onnan Olaszországba utazik. H holnap este nyílik meg a Royal Or­feumban a színészek kabaréja. • O’Neill, az ismert amerikai író, a Külö­nös közjáték szerzője, megjelent Párizs­ban egy új darabja bemutatóján.­­ Schubert Lee, az amerikai színházi vál­lalkozó két napi tartózkodás után eluta­zott Budapestről. Karl Heinz Martin a jövő évre is meg­tartja a berlini Volksbühne vezetését és megkezdte új társulatának szervezését. * Sztáray Gizit, a Városi Színház volt énekesnőjét a jövő szezonra a saar­­brückeni Operaház szerződtette.­­ A berlini Reinhardt-ünnepségeken a Magyar Színpadi Szerzők Egyesületét Márton Miksa dr. képviseli. Az Omniában ma este főpróbát tarta­nak a megnyitó kanbréműsorból a takácsi és fertőhomoki tűzkárosultak segítésére. * Emma Granm­atica, az ismert olasz szí­nésznő megkezdte Párizsban vendégsze­replését. I A mai és holnapi előadások Operaház: Szombat: Seherezade, Bajaz­­zók, vasárnap: Tannhäuser (Vi8).. . Nemzeti Színház: Szombat: A liliomos királyfi, vasárnap: Légy jó mindhalálig vm. Kamara Színház: Szombat: Hajnalban, délben, este, vasárnap: Azra (a/18). Vígszínház: Szombat: Familie Schimek, vasárnap délután: Dér Watlway, este: Fa­­milie Schimek (Max Wallenberg és a Deutsches Volkstheater társulat vendég­játéka, 3, 8). Belvárosi Színház: Szombat és vasár­nap: Fruska (8). Magyar Színház: Szombat: Volpone, va­sárnap: Morfium (8), vasárnap délután: A Meseszínház vendégjátéka: Koldus és királyfi (VI4). Király Színház: Szombat: Viktória, va­sárnap: Alvinci huszárok (8). Városi Színház: Szombat: Aida (Lauri- Volpi és Németh Mária vendégjátéka),, vasárnap délután: Gyermekelőadás, vasár­nap este: A víg özvegy ('/ti, 8). Fővárosi Művész Színház: Zárva. I­­ Színház: Szombat: Béla, aki 26 éves,­­ vasárnap: Lemberthier úr (8). Budai Színkör: Szombat, vasárnap dél­után és este: Lehullott a­ rezgő nyárfa..., szombat délután: Ludas Matyi (V-4, Va8).­­ Andrássy úti Színház: Szombat és vasár­nap: Molnár-darab és új műsor (9). Terézkörúti Színpad: Szombat: Májusi műsor (9), vasárnap: Nyári szűrtél. Bethlentéri Színpad: Szombat és vasár­nap: Ijj vidám műsor (6, 9). Royal Orfeum: Szombat: Májusi búcsú­­műsor, vasárnap: Te boldog Budapest. Komikusok nagy énekes és táncos kabaré­­revüje (*/19). Nyári Komédia (Városliget, Angolpark mellett). Egész héten: Steinhardt, Tábori, Solti, Weigand, Olga, 3 Albertos, Torbinó, 3 Hohlfelds, Razzia és Kaméliás Tyúk, bo­hózatok■ (Kezdete este 9, vasár- és ünnep­nap délután 5 órakor). Kedvezményes jegyakciónk Az Est-lapok kedvezményes színű előadásai: Június 8. Azra. Kamara- Színház. Június 5. ’ Légy jó mindhalá­lig. Nemzeti Színház. Június 9. Kréta­kör. Kamaraszínház. Kedvezményes jegyek kaphatók az Operaház elő­adásaira, valamint rendesárú jegyek a Fórum-moziba. S ................... SZOMBATON éjjel fi­l órakor eljeik a Komédia Táncpalota Angol Park kijárója mellett.Telefon: Aut.255—10 H’,lllUIIIIIHI!lllllllllll!H!!llllli>llll,llllllllllllilillllilllllllll||ll|lli||||||l|!||||||||||||||l^ A színházak jövő heti műsora Magyar Királyi Operaház: Hétfő: Nincs előadás. Kedd: Gioconda (. bérlet 29. sz.). Szerda: Boris Godunov (D. bérlet 31. sz.). Csütörtök: Lohengrin (B. bérlet 30. sz.). Péntek: Paraszt becsület. Bajazzók (B. bér­let 30. sz.). Szombat: I. Himnusz. Ft. Ün­nepi nyitány. III. István király (Új be­tanulásban. Díszelőadás a Szent Imr­e­­ü­nnepségek alkalmából. (6. bérlet 18. sz.). Vasárnap: Seherezádé; Pillangókisasszony (Bérletszünet). Hétfő: Sába királynője (A Nemzetközi Irodalmi és Művészeti Szö­vetség kongresszusa alkalmából. C. bérlet 30. szám).­ Kedd: Farsangi lakodalom. (A nemzetközi iparjogvédelmi kongresszus alkalmából. Bérletszünet). Szerda: Gio­conda (F. bérlet 29. szám). Csütörtök: Az Országos Zeneművészeti Főiskola operai növendékeinek vizsgaelőadása. Péntek: Boris Godunov (A. bérlet 30. szám). Özom- ! Vasárnap, június 1-én lllsHvsl!­i Kémikusok nagy revüje 21 képben .IfiUAÉl Babos, Sartladi, Boross, Herczeg, Gárdonyi, Pethes, Dénes, Pártos Helyárak 50 fillértől pengőig !■

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék