Felsőmagyarországi Reggeli Hirlap, 1937. január (46. évfolyam, 1-25. szám)

1937-01-24 / 19. szám

■*n é <*m 9. KERESZTREJTVÉNY Nagy magyar fizikus Drót Béla úri és női divat­jal», Széchenyi ucca. Kanizsai kézimunka üzlet, Horthy Miklós tér 14. Székely, Győri, Morvai ruha ér­­lete, Széchenyi ucca 36. Schaffer Miklós műszaki üzlete, Széchenyi ucca 117. Koraeh Lajos illatszertára, Szé­chenyi ucca, Méth Jenő divatáruháza, Saéeh®­­nyi ucca 54. Kálnai Lipót kesztyű és orvosi műszer szaküzlete, Széchenyi­ u. 14. Szász László könyv- és papírke­reskedés, Hunyadi ucca 1. Magyar Kereskedelmi Vállalat Rt. fehérnemű és divatüzlete, Szé­chenyi ucca 199. Elite fényképészeti műterem, Sö­tét kapu mellett. Meinl Gyula cég miskolci fiókja, Széchenyi ucca, Haner illatszertár, Széchenyi-K. Schumann asztalos üzem, Faze­kas ucca. Krämer Gyula írógép, töltőtoll, fotó- és irodafelszerelési szaküzlet, Széchenyi ucca 21. Budapesti Reisz áruház miskolci fiókja, Horthy Miklós tér 9. Dénes János úri és női fodrász,­­tenne, Kazinczy ucca 1. Városi Drogéria, Széchenyi­ u. 61. Dévai képszalon, Széchenyi ucca. Városi szeszfőzde, Ecker és Sugár rőfös- és divat­öz­lete. Gedeon kézimunka szaküzlet, Szé­chenyi ucca 38. Gerhardt Jenő cipőüzlete, Széche­nyi ucea 10. Gracza Ferenc divatáru és rövid­­árú kereskedés, Széchenyi ucea 9. Tury Lajos fűszer- és festékke­reskedő, Lichtenstein József ucea 7. Feitscher Ernő és Társa üveg-, porcellán és díszműárú kereskedés, Széchenyi ucea, Böczögő József Korona étterem, Pataky Rudolf utóda Ozirbusz Testvérek fűszer és cservegevaler, Csabai kapu 9. Meteor Csillárárugyár , iskolai fiókja, Széchenyi ueca 26. Abram­ovics Dezső órás és éksze­rész, Széchenyi ueca. Halmos Mór úri, női divat és gyerm­ekruha különlegességek a li­léié. Flegmáim Tokaji Bor lerakat, Szé­chenyi ucca. Iványi cukorka és csokoládé nagykereskedő, Zsolcai-kapu 2. Bodnár játéküzlet, Széchenyi­ u. Lehvarc/. Soma könyvkereskedése, Széchenyi ucca 58. Barna fényképészi műterem, Szé­chenyi ucca 29. Johny Ferenc kanári tenyészd­é­­je, Szentgyörgy ucca 26. Miskolci Villamossági Rt. városi mintaraktára, Hunyadi ucca 2. Miskolci Asztalosok Bútorcsar­nok Szövetkezete utóda Kluger, Cselényi és társai kft. Miskolc, Szé­chenyi ucca 36. Drah­os József nemes kanári im­­nyészdéje, Búzatér 3. Rubois kölnivíz Rubois púder Rubois arckrém Városi drogéria. DCKOLDONDO: a keresztrejtvény kivágva, a megfejtes tintával beírva és a fizikus neve Utolsóelőtti keresztrejtvény Itt az utolsóelőtti keresztrejtvény. A legközelebbi vasárnapi számunk­ban még egy keresztrejtvényt köz­lünk, amellyel be is fejeződik a Fel­sőmagyarországi Reggeli Hírlap óriási érdeklődés mellett megtartott keresztrejtvénypályázata. A 16. keresztrejtvény megfejté­seinek beküldése után nyomban megkezdődik a helyes megfejtések kiválasztása. Azután... azután min­denki, akire a szerencse csak egy kicsit is rámosolyog, megkapja meg­érdemelt jutalmát. Többszáz juta­lom van már felhalmozva kiadó­hivatalunkban. Valamennyi új gaz­dára vár! Mindenki nyerhet, érde­mes tehát gondolkozni. íme itt van a 9. feladvány. Megfejtő neve: ......................................... ........................ Lakása:........................................................................................­......................................................... Vízszintes:­­ Tudományos intézet, melynek a fizikus elnöke volt Az első két szó rövidítve. 13. Van ilyen csiga is, ékezethiány. 14. Korcsma része. 15. Van ilyen öröksé­g, intelem, ál­dás. 16. Ford. női becenév. 17. Mulatóhely. 18. Ford. ujjságanyag. 20. Egy betűvel az elején tivornya id. nyelven. 22. Japán tábornok neve. 23. Magyar költő vezetékneve, foaiet. 25. Angol fizikus. 26. Közintézmény névibetűi. 28. Sonka konzervál­ó szer. 29. Algir város. 30. Értesül 32. Dunai sziget nevének második része. 33. Esemény. 34. Az észak amerikai háború tábor­noka. 36. Francia búcsújáróhely főnét. 39. Szélhárfa. 41. A 34. fonetikusan. 42. Kettős idegen, összetételekben. 43. Érzékszerv. 44. Betű, főnét 46. L. B. 47. Dán filmszínésznő keresztneve. 49. Cipőkrém, főnét. 50. Olasz fejedelmi család. 52. Hiumua észt sziget parti városa. 54. Főnök, úr törökül. 55. Ford. híres francia szobrász. 56. Izomn­kötő szalag. 57. Svéd fizikus. 58. Egyforma betűk. 59. Föld latinul. 61. A mimika abszolút egysége. 62. Ford. sza­bolcsmegyei község. 64. Férfinév. 65. Német személyes névmás. 66. Élesítette. 67. Belga fürdő, főnév. 68. Elhunyt magyar író vezeték­neve. 69. Nemes gáz. Függőleges. 2. Magyar fizikus. 3. Német fizikus. 4. Ford. kettős mássalhangzó. 5. Olasz fizikus. Egy r betű hijján. 6. Dáll ikerszava. 7. A „Rubois“ kozmetikai szerek miskolci árusítási helye. 8. Betegség. 9. Két szó­: I. Svájci üdülőhely. II. Kuruc vezér. 10. Hiánytalan. 11. Francia fizikus. 12. Ik. 16. Ennek elméletével foglalkozik a magyar fizikus egyik műve. 19. A magyar fizikus itt folytatott tanulmányokat. 21. A Forint fok mellett fekvő al­gériai város. 22. Műgyűjtő, a kecskeméti múzeum megalapítója. 24. Ismételve c­secsemőverés. 27. Idegen szem, névmás. 29. Növény. 31. G. E. 35. Stájer vasércbányatelep. 37. Két szó: I. Európai főváros. II. Félhangga­l mélyített „h“. 38. Bajor egyetemi város. 40. Kisebb városokban még van lámpa.... 42. Bőrfajta. 45. Híres porcellángyára. 48. Szem. névmás. 51. A Sárvíz jobboldali forrás pa­takjának m­ássalha­­­gzói. 53. Ázsiai fensík. 55. Mithológiai alak. 60. A rivalda magyar nevének más­salhangzói. 63. Női név páratlan betűi. A 8. számú keresztrejtvény helyes megfejtése. Vízszintes: 1. 1 iparvá­rosiezen, 14. urán, 15. saráiny, 16. pont, 17. dárda, 19. act, 20. lenti, 2. ostade, 23. gau­ges, 24. ov, 15. szügy, 26. do, 27. il­lat., 29. merev, 30. ivadéka, 35. ev, 37. emlélődaru, 38. kn, 39. ura, 4. eta, 42. eno, 43. ikat, 44. miam, 46. das, 48. skole, 50. ugri, 51. bábél, 52. áram­, 53. norge, 55. rom, 56. slepp, 57. rabi, 59. ella, 60. eh, 62. etyek, 65. po, 66. r házfő­­i templom. Függőleges: 1. ludovice eumunger, 2. írás, 3. pártoló, 4. ondava, 5 a­ra, 6. ára, 7. rácfürdő, 8. ont, 9. sy, 10. spende, 11. zongora, 12. ante, 13. at istván templom, 18. ad, 20.. la, 22. es, 23. gy. 28. tim­ea, 29. maros, 31. vet, 33. édesem, 34. kan, 36. origo, 38. kalap, 40. a­arrr, 43. korea, 45. vigasz, 47. abonyi, 49. káillop, 54. eh, 56. sl, 58. leó, 59. eke, 61. hh, 63. tt, 64. et, 65. po.­ -Eddig­­, következők ajánlottak fel díjakat: Radványi Ignác szőnyeg és rőfös üzlet, Széchenyi ueca. Ferenczi B. könyv- és papír keres­kedés, Széchenyi ueca 1.3. Corvinia könyv- és papírkereske­­dés, Széchenyi ueca 19. » 1937. I. 24. — Növendékhangverseny. A Mis­kolc városi Hubay Jenő zeneiskola hétfőn délután 6 órakor kezdi meg növendék­hangiversenyei­nek spipolza­­tárt­ Az első hangversenyen a zon­gora, hegedű, gordonka és magán­ének főtanszak alsó tagozatú osz­tályainak növendékei szerepelnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék