Lyka Károly szerk.: Művészet 9. évfolyam (Budapest, 1910)

3. szám - Balogh Bertalan: Jegyzetek művészeti politikánkhoz

114 Balogh Bertalan:­­Jegyzetek művészeti politikánkhoz véget! Százszor és ezerszer nem igaz, hogy nem tud a közért többé lelkesülni. Csak módját ejtsük, hogy hozzá férkőzzünk lelké­hez — szívéhez, csak tudjuk vele megértetni, hogy áldozatkészségét egy nagy nemzeti cél megvalósítására kérjük s gondunk legyen reá, hogy ezzel visszaélések ne történhesse­nek, valamint, hogy érdeklődését állandóan ébren tartsuk s azok, akik ma kishitűségük­ben utópiának tartják a magyar közönségbe vetett bizalmunkat, már rövid időn belül tisztelettel hajolnának meg e közönség előtt. Mert — ismétlem — utópiák nincsenek s csak a kishitűség mondhatja emberileg el­képzelhető dolgokról, hogy azok lehetetlenek. Micsoda perspektíva: 14 vidéki képtár! A közönség műízlésének, a műszeretet fejlődé­sének micsoda csábos reményeit kelti! Milyen erős alapját, eredményekre jogosító feltételét képezné az ifjúság nevelésének, mely a közeli környékből is évenkint többször is zarándo­kolna el, hogy lássa, élvezze a művészet alkotásait, azokból okuljon s az életbe a művészettől ihletett, megnemesedett lélekkel lépjen ki. Minden argumentáció helyett azonban te­gyük föl a kérdést: van-e szükség vidéki képtárakra? . . . S miért nincsenek? ... És mikor lesznek ? . .. BALOGH BERTALAN A BABOCSAY-VILLA BUDAPESTEN ÁRKAY ALADÁR MŰVE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék