Muzsika, 1989 (32. évfolyam, 1-12. szám)

1989-12-01 / 12. szám - Ismeretlen Mahler-levelek az Operaházban (Közreadja: Wellmann Nóra)

Ismeretlen Mahler-levelek az Operaházban Az Állami Operaház emlékgyűjteménye kevéssé ismert lelőhelye a magyar operajátszás történeti dokumentumai­nak, jóllehet igen sok értékes kéziratot őriz, különösen a múlt század második feléből. Liszt, Wagner, Erkel, Meyerbeer, Berlioz kezétől származó írások mellett a gyűjtemény néhány Gustav Mahler-levéllel is büszkélkedhet, melyek egy kivétellel itteni operaigazgatói tevékenységéhez, a színházi üzem mindennapjaihoz kapcsolódnak. Jellegüknél fogva (belső feljegyzések, énekesek iránti tájékozódás) különösebb szenzációval ugyan nem szolgálnak, ám árnyalják, kikerekítik a Mahler budapesti működéséről alkotott képet, jól illusztrálva gondosságát, részletekre kiterjedő figyelmét. Az utolsó dokumentum már Mahler bécsi operaigazgatóságának idejéből való, ám a budapesti Operaházhoz, közelebbről annak balettegyütteséhez kapcsolódik: a Bécsből elszerződő Nicola Guerra éppen Mahler ajánlólevelével érkezik Budapestre, ahol csaknem másfél évtizedes koreográfusi-balettmesteri tevékenysége meghatározó jelentőségű. E mind ez idáig nem közölt levelek publikálásával is tisztelegni kívánunk Mahler emléke, az I. szimfónia bemutatásának jubileuma előtt. WELLMANN NÓRA 1 Budapest, 1890. jani­er. Wohlgeboren Herrn J. Wild in Wien Bezüglich auf Ihre Offerte vom 18. d. bitte ich Sie, gef. mittheilen zu wollen: ob der Tenor Filippi ungarisch zu singen bereit wäre -weiche Bedingungen er stellt -, und wann er frühestens bei uns gastiren könnte? Mit Hochachtung Gustav Mahler Direktor ir 20. (Itsz.: 85. 422) [Tekintetes J. Wild Úrnak Bécsben F. hó 18-án tett ajánlatára visszatérve kérem, szíves­kedjék közölni, hogy Filippi tenorista kész volna-e magyarul énekelni -milyen feltételeket szab -, és mikor tudna leghamarabb vendégszerepelni nálunk? Kiváló tisztelettel Gustav Mahler igazgató] Cégjelzéses levélpapíron („A Magy. Kir. Operaház Igazgatósága"). Ismeretlen kéztől származó fogalmazvány Mahler autográf aláírásával, ceruzával írt, áthúzott emlékeztetőkkel (az egyik olvashatatlan, a másik: „ob bereit auf Ung gastiren" - hajlandó-e magyarul fellépni). Mahler, aki budapesti kinevezésekor ígéretet tett, hogy maga is megtanul magyarul, döntő fontosságot tulajdonított a nemzeti operajátszásnak. Minden erejével azon volt, hogy megszüntesse a több nyelven való éneklést, ami lehetetlenné tette, hogy a közönség valóban értse az előadásokat. A meglévő operaházi együttest az állandó primadonna- és tenorhiány miatt azonban ő is kénytelen volt vendégművészekkel kiegészíteni - ezek gondos megválogatásának dokumentuma a fenti levél. Ez esetben azonban a tájékozódás nem vezetett eredményre: a nevezett tenorista budapesti fellépésének nincs nyoma. 2. Budapest, 1890. január 1. (Irsz.: 79.10) Euere Excellenz! Hiermit mache ich die ergebenste Anzeige, dass ich von dem mir contractlich zustehenden Rechte meinen Vertrag zum 1. September dieses Jahres zu kündigen, Gebrauch machen muss. [Excellenciás Uram! Ezennel tisztelettel bejelentem, hogy kénytelen va­gyok élni azon szerződésben biztosított jogommal, hogy szerződésemet ez év szeptember elsejével fel­bonthatom.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék