Napi Gazdaság, 1996. augusztus (6. évfolyam, 177-201. szám)

1996-08-24 / 195. szám

WESTERN UNION Több mint egy éve működik Magyarországon az Egyesült Államokban kialakult Western Union számítógépes pénz­­átutalási rendszer, ami a Budapest Bank fiókjaiban vehe­tő igénybe. A pénzintézet a szolgáltatást ügynöki szerződés keretében nyújtja, kizárólag magánszemélyek részére. Átutalás percek alatt A Western Union jelenleg 110 ország közel 28 ezer szolgálati he­lyén (ügynökségeknél) igényel­hető­. Lényege, hogy egy közös hálózaton keresztül lehet átuta­lásokat lebonyolítani, informá­cióhoz jutni. (A rendszer cso­mópontjai nemcsak pénzintéze­teknél találhatók, hanem más in­tézményeknél is.) A központi adatbázisba a hálózat minden tagja közvetlenül beléphet, tranzakcióit a rendszer segítségével bármely ügynökség elvégezheti és nyomon követheti. A számítógépes kap­csolat előnye, hogy az átutalás kedvezményezettje szabadon megválaszthatja, hol kívánja a számára átutalt összeget felven­ni. A technikai háttérnek kö­szönhetően gyakorlatilag megszű­nik az átfutási idő. A gyorsaságot az is növeli, hogy a be- és kifi­zetések számlamozgás nélkül, kész­pénzben történnek. A szolgálta­tás igénybevételéért felszámított jutalékot, amely magasabb a ha­gyományos átutalási díjaknál, a feladó fizeti. Az átutalásról szintén a fela­dó értesíti a címzettet, de ezt a kötelezettségét külön díj fejében átruházhatja az ügynökségre. A kifizetés helyi valutában, illetve dollárban történik, a kedvezmé­nyezett személyazonosságának iga­zolása után. A küldött összeg­hez az értesítéstől számított 30 napon belül juthat hozzá a pénz jogos gazdája. Abban az esetben, ha a címzett elvesztette iratait, jelszó használatában is megálla­podhat a küldő féllel. Ekkor a kifizetés a feltett tesztkérdésre adott válasz helyességén múlik. A szolgáltatás keretében egyéb­ként tranzakciónként legfeljebb 10 ezer dollárnak megfelelő va­luta küldhető. A Western Union szolgálta­tásait a Budapest Bank hetven fiókjában lehet igénybe venni ta­valy június óta. Az akkori devi­zajogszabályok az elmúlt évben jelentős korlátot jelentettek a kül­földi átutalásoknál. A jelenleg érvényes devizajogszabályok alap­ján magyar devizabelföldi személy konvertibilis pénznemben 50 ezer forintnak megfelelő valuta-érték­határ alatt készpénzben, e felett devizaszámláról vagy érvényes ki­viteli engedély birtokában utal­hat. Egy további rendelkezés sze­rint devizakülföldinek történő átu­taláskor a belföldi megbízónak igazolnia kell, hogy a kedvez­ményezett közeli hozzátartozó­ja. Ennek következtében - a bank tapasztalatai is ezt támasztják alá - a Western Uniont leginkább turisták, vendégmunkások, külföl­dön tanuló diákok, üzletemberek és külföldön élő rokonok, isme­rősök veszik igénybe. E. Cs. (százalék) J­­ JEGYBANKI KAMATOK’ — (Érvényben: 1996. július 16-tól) I. Jegybanki forint refinanszírozási kamatlábak Alapkamat 25,50 1. Alapkamatozású és hosszú lejáratú refinanszírozási hitelek a) Pénzintézetek 1 évnél hosszabb lejáratú refin. hitelei 25,50 b) Devizabetét fedezete mellett nyújtott projekt finanszírozó hitel (megegyezik az alapkamattal) 25,50 2. Váltók viszontleszámítoláskor alkalmazott (rediszkontláb), ha a viszontleszámítolás és az esedékesség közötti idő 0-90 nap 24,00" 3. Kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelek Export céghitelek (új szerződés nem köthető) 180 napig terjedő lejárat esetén 10,00 180 napon túli, 1 éven belüli lejáratnál 11,00 éven túli lejáratnál 12,00 Forgatható exportokmányok leszámítolása 8,50 Egzisztenciahitel refin. hitel 3,00 Start- és Japán hitel refin. , (az alapkamat 75 százaléka) 19,125 Újrakezdési, pályakezdési kölcsön (új szerződés nem köthető) (az alapkamat 75 százaléka) 19,125 II. A jegybanknál saját elhatározás alapján elhelyezett letétek és betétek után fizetett kamatok Nem hatósági letét után fizetett kamat 5,00 III. A kötelező tartalék összege után fizetett kamat: a forintforrások után képzett tartalék után 14,50 a devizaforrások után képzett tartalék után 21,00 IV. A jegybanki büntetőkamat mértéke +10,00 * Meghirdetett kamatok. " A rediszkontlábat az MNB negyedévente vizsgálja felül. A MAGYAR NEMZETI BANK­­ ÁRFOLYAMAI ~ Hivatalos Valuta deviza Vételi Eladási Érvényben: 1996. augusztus 23. 1 egységre, forintban_________ Angol font* 240,48 237,70 242,46 Ausztrál dollár 122,28 121,22 123,62 Belga frank** (100) 504,63 499,01 509,03 Dán korona 26,89 26,60 27,14 Finn márka 34,27 33,83 34,51 Francia frank 30,47 30,14 30,74 Görög drachma (100)­­ 64,41 65,71 Holland forint 92,68 91,65 93,49 ír font 249,72 246,69 251,63 Japán jen (100) 142,81 141,46 144,28 Kanadai dollár 113,00 111,90 114,12 Kuvaiti dinár 516,76 511,11 521,31 Német márka 103,89 102,64 104,70 Norvég korona 24,02 23,75 24,23 Olasz líra (1000) 102,02 100,86 102,88 Osztrák schilling 14,77 14,58 14,88 Portugál escudo (100) 101,31 100,04 102,04 Spanyol peseta (100) 123,02 121,69 124,11 Svájci frank 128,23 126,82 129,34 Svéd korona 23,44 23,17 23,63 USA-dollár 154,82 153.23 156,29 ECU (Közös Piac) 195,82 193,91 197,79 * Skót és az északír kibocsátású is ** És luxemburgi frank 1. A devizajegyszabályok alkalmazásában konvertibilis deviza még: a cseh korona, görög drachma, izlandi korona, luxemburgi frank, mexikói peso, török líra, új-zélandi dollár. 2. Konvertibilis valuták a fenti jegyzett és az 1. lábjegyzetben felsorolt pénznemek. Az MNB fenti jegyzett pénznemeken túlmenően valutaárfolyamot a görög drachmára is jegyez. DEVIZÁK (Tőzsdei jegyzés alapján) 1996. augusztus 23. 1 USA-dollár az egyes országok pénznemében Amszterdam 1,6674 Athén 236,85-236,95 Bécs 10,4633-10,4668 Brüsszel 30,6325 Dublin* 1,6118-1,6148 Frankfurt 1,4894 Helsinki 4,5205 Koppenhága 5,7575 Kuvait X Lisszabon 152,666 London* 1,5532-1,5542 Madrid 125,519-125,771 Milánó 1516,84 Oslo 6,4362-6,4382 Párizs 5,0770 Stockholm 6,5885 Sydney 1,2639-1,2649 Tokió 108,28-108,38 Torontó 1,3700-1,3705 Zürich 1,2065-1,2075­­ ECU USA-dollárban 1,28059 , 1 font USA-dollárban Devizatáblázatunkban az egyes tőzsdék délutáni jegyzéseit adjuk meg.­­ AZ SDR ÁRFOLYAMA­ (Washington, 1996. augusztus 22.) RTS 15,204900 AUD 1,838880 BEF 44,485900 CAD 1,995030 CHF 1,754420 DEM 2,168000 DKK 8,345840 ESP 183,414000 FIM 6,566700 FRF 7,405350 GDP 0,939694 IEP 0,905139 ITS 2210,450000 JPY 157,621000 NLG 2,437850 NDK 9,351070 SEK 9,626010 USD 1,454740 * A Nemzetközi Valutaalap által jelentett s az MNB által is tájékoztatásul közölt árfolyamok az egyes országok pénznemében. __AZ MNB NEMESFÉM* ÁRFOLYAMAI Ft/gramm) Július 10-i tájékoztató Jellegű adatok Vétel Eladás Arany 1876,86 1914,78 Ezüst 24,88 25,38 Platina 1914,11 1952,78­­­ NEMZETKÖZI ARANY (dollár/finom uncia) London 387,50 Zürich____________386,50-389,50 MAGYAR HITEL BANK RT. 1996. VII. 16-tól Energiamegtakarítást szolgáló beruházási hitel kamata: (jegybanki alapkamat 50%-a+3,5%) 16,25% DWIX-Daiwa-MKB kincstárjegy-hozamindex 1996. augusztus 22. 23,81 (*0,22%) Mennyiség: 168 000,0 MFt KERESZTÁRFOLYAMOK A FŐBB PÉNZPIACI KÖZPONTOKBAN 1996. augusztus 22. 100ATL USD GBP 100CHF 100FRF 100NLG 100DEM 100 ITL 100 JPY Osztrák schilling­­ 10,4520 16,1900 869,4500 205,6500 628,0000 703,6500 0,6880 9,6640 USA-dollár 9,5675­­ 1,5490 83,1850 19,6757 60,0842 67,3220 0,0658 0,9246 Angol font 6,1767 0,6456­­ 53,7029 12,7023 30,7894 43,4620 0,0425 0,5969 Svájci frank 11,5015 1,2021 1,8621­­ 23,6529 72,2296 80,9305 0,0791 1,1115 Francia frank 48,6263 5,0824 7,8726 422,7814­­ 305,3732 342,1590 0,3345 4,6992 Holland forint 15,9236 1,6643 2,5780 138,4475 32,7468 - 112,0462 0,1096 1,5389 Német márka 14,2116 1,4854 2,3009 123,5629 29,2262 89,2489­­ 0,0978 1,3734 Olasz líra 14534,8837 1519,1860 2353,1977 126373,5465 29890,9884 91279,0698 102274,7093­­ 1404,6512 Japán jen 1034,7682 108,1540 167,5290 8996,7922 2128,0008 6498,3444 7281,1465 7,1192 1 hónap 3 hónap BÚBON 23,50 23,53 re ffr A CIB TÁJÉKOZTATÓJA . A NEMZETKÖZI PÉNZPIACI CIB KAMATOKRÓL 1 hónapos 3 hónapos 6 hónapos ____________________________lekötésekre_________________ ATS 37,-3% 3VB - 3% 33/18 - 3'/,, BEF 3-37, 3%, - 33/,, 3V, - 374 CHF 27,-27, 2V4 - 2% 2'I, - 23/, DEM 3VB-3V4 3'/,6 - 3%, 3'/s - 3'/4 ECU 4%,-4%, 4’/„ - 4%, 4%, - 4V„ FFR 37,-3% 3% - 3% 33/4 - 3% GBP 5'V„-5”/m 5% - 5% 57, - 5’%, JPY V % V, - •/„ 7, - % NLG 37,-3% 2’%, - 2’%, 2% - 3 USD 5%,-5%, 5% - 57,B 57, - 5% USD prime rate:8.25% CAD prime rate:6,00% KELET-EURÓPAI VALUTÁK­­— SZABADPIACI ÁRFOLYAMA -­ GWK-MAV Tours Utazasi Iroda Budapest (Ft) Bécs (ATS) (100 egységre, nemzeti valutában) Cseh korona 510,00/580,00 36,70/40,70 Szlovák korona 460,00/510,00 32,00/36,00 Lengyel zloty 4000/6000 Román lej 3,50/4,80 0,00/0,38 Horvát kuna 2450,00/2950,00 Szlovén tolár 90,00/120,00 Orosz rubel 0,10/0,60 Magyar forint 6,80/8,00 ~ A SZLOVÁK KORONA JEGYZÉSE ~~ (100 egységre, forintban) Vétel Eladás Budapest Bank SLK 430,00 500,00 Magyar Külkereskedelmi Bank SLK 450,00 520,00 BANK- ÉS PÉNZÜGYEK - ÁRFOLYAMOK 1996. augusztus 24. A Rákóczi Bank az Interneten Az augusztus 25-ig nyitva tartó Miskolci Nyári Vásár az idén banktechnikai szakkiállításnak is helyet ad. A rendezvényen most először vesz részt a miskolci szék­helyű Rákóczi Bank Rt. A di­namikusabb növekedési pályára átállt pénzintézet elsőrendű fe­ladatának tartja, hogy javítsa és szélesebb kör számára is elérhe­tővé tegye szolgáltatásait. Ennek megfelelően szeretne kilépni a miskolci székhellyel járó regionalitásból, ezt azonban nem a hagyományos fiókrendszerrel kí­vánja megoldani - mondta a NA­PI Gazdaságnak Nyíri Attila ügy­vezető igazgató -, hanem a leg­korszerűbb technikai megoldás­nak tartott számítástechnikai há­lózatrendszer segítségével. A bank azt az előnyét kíván­ja kihasználni, amit a kis és ru­galmas szerkezet, a gyors dönté­si mechanizmus jelent, és ezt sze­retné kiegészíteni az informáci­ós rendszerekhez történő csat­lakozással, melyet a legkorsze­rűbb számítástechnikai eszköz­park támogat. Mint Nyíri Atti­la elmondta: a fejlesztések se­gítségével a home banking (ott­honról igénybe vehető számító­­gépes bankszolgáltatások) mel­lett a regionális pénzintézet szá­mára ideálisnak tekintett fiók nél­küli bank is megvalósítható. A fejlesztés jelenleg kísérleti stádiumban van, melynek első lépéseként a bank információs anyagai kerültek fel az Internet világhálózatra. I. S. BANKHÍREK ♦BOSZNIAHERCEGOVNÁBAN EGYSÉGESÍTETTÉK A FIZE­TÉSI FELTÉTELEKET. A lé­pés célja egyrészt a bosnyák­­horvát föderáció elmélyítése, másrészt az ország nemzet­közi hitelekhez jutásának le­hetővé tétele. A változtatás nem jelenti új nemzeti valuta beve­zetését, hanem csak azt, hogy az ország egész területén ér­vényessé tették az eddig for­galomban lévő három fizető­­eszköz, a bosnyák dinár, a hor­­vát kuna és a német márka használatát. A Világbank 90 mil­lió dolláros hitelt és a külföldi adósságok átütemezését he­lyezte kilátásba azzal a felté­tellel, hogy megteremtik az egy­séges valuta bevezetésének fel­tételeit Bosznia-Hercegoviná­ban. ♦A DEUTSCHE BANK ISMÉT CÁFOLTA NÉMETORSZÁGI AKVIZÍCIÓS SZÁNDÉKAIT. A legnagyobb német pénzintézet bejelentette, hogy nem szán­dékozik növelni 5,21 százalé­kos részesedését müncheni ri­válisában, a Bayerische Vereinsbankban. Hilmar Köpper, a Deutsche Bank vezérigaz­gatója úgy nyilatkozott, hogy a részesedést csupán a po­tenciális vevők elriasztására sze­rezték meg. A hír hallatán a Vereinsbank részvényei csak­nem 2 százalékkal estek a frank­furti tőzsdén. + ÜDVÖZLIK AZ ÉRINTET­TEK AZ ÚJ LITVÁN BANK­TÖRVÉNYT. Az ország jegy­bankja és kereskedelmi bank­jai, valamint a Nemzetközi Va­lutaalap egyaránt úgy nyilat­koztak, hogy a bankrendszer újratőkésítése és a rossz hi­telek kezelésére szakosodott új pénzintézet létrehozása ré­góta esedékes lett volna. Ötvenmillió dolláros hitelt vett fel az MHB A Magyar Hitel Bank Rt. pén­teken 50 millió dollár összegű középlejáratú hitel felvételéről írt alá szerződést a Fuji Bank, a Crédit Suisse és az Union Bank of Switzerland által vezetett szin­dikátussal. A három tekintélyes bankon kívül a szindikátusban további 12 nemzetközi bank sze­repel, többek között a Bank Austria, a Creditanstalt és a Bayerische Vereinsbank - derül ki az MHB közleményéből. A kölcsön lejárata a lehívás­tól számított öt év, a futamidő végén egy összegben törlesztendő hitel kamata 90 bázisponttal ha­ladja meg a londoni pénzpiaci kamatlábat, a LIBOR-t. A nem­zetközi pénzpiacon a hitelt 36 millió dollárral, azaz több mint másfélszeresen túljegyezték, ám a hitelfelvételre az MHB erede­ti üzleti igényei szerint került sor. Az újonnan kapott forrás se­gítségével az MHB bővíteni kí­vánja a vállalati ügyfeleinek nyúj­tott középlejáratú kölcsöneit. Az összeg igénybevételét megelőző­en, idén májusban az MHB a lejárat előtt törlesztette az 1994- ben aláírt 30 millió dolláros szindikált hitelét, amelynek kama­tozása - LIBOR plusz 2 százalék - a jelenlegi feltételeknél sokkal kedvezőtlenebb volt. (NAPI) Az ING is beállt a sorba A holland és német bankok többségénél megfigyelhető ten­denciával öszhangban az amsz­terdami székhelyű Internationale Nederlanden Groep N.V. (ING) is látványos eredménynövekedés­ről számolt be félévi teljesítmé­nyét ismertető tájékoztatóján. Az ING abban a tekintetben sem lóg ki a sorból, hogy az év má­sodik felére a nyereség mostani növekedési ütemének lassulásá­ra számít. A tavalyi év azonos időszaká­hoz viszonyítva a pénzügyi cso­port 28 százalékkal növelte adózott nyereségét, amely elérte az 1,51 milliárd guldent. A csoport biz­tosítási tevékenységből szárma­zó adózás előtti eredménye 16,8 százalékkal, banki tevékenységé­nek nyeresége 39,2 százalékkal emelkedett. Az életbiztosítási piac Észak-Amerikában gyengült ugyan, ezt azonban ellensúlyoz­ta a hollandiai és a japán élén­külés, valamint egy ausztrál ak­vizíció. A banki területen első­sorban a jutalék jellegű jövedel­mek és a saját számlás kereske­delem eredményezte a kiemel­kedő nyereségnövekedést. A bank mindazonáltal figyelmeztette rész­vényeseit, hogy a második félév során az eredmény növekedése lassulni fog, a bázisidőszakban ugyanis már beindultak a mos­tani nyereséget eredményező fo­lyamatok. Elemzők némi elégedetlenséggel vették tudomásul, hogy az ING nem ismertette külön a tavaly márciusban megvásárolt brit Barings befektetési bank ered­ményeit. A holland pénzintézet szerint a Barings hozzájárult a befektetési banki tevékenység nye­reségnövekedéséhez, ennél töb­bet azonban nem árultak el, ar­ra hivatkozva, hogy a londoni székhelyű pénzintézet immár in­tegrálódott az ING-be. Szakér­tők szerint a Barings valószínű­leg nyereséggel zárta a félévet, bár a váratlan hallgatás valami gondot is jelezhet. (Reuter, AP-DJ) Az ÁÉB finanszírozza a térség gázszállításait (Folytatás az 1. oldalról) A további tőkemegerősítések során újabb, a Gazprom érde­keltségi körébe tartozó tulajdo­nosok is megjelennek majd, de a Gazprombank megtartja többségi tulajdoni hányadát. A ma még 927 millió forint saját tőkével rendelkező kisbank néhány éven belül az egyik legtőkeerősebb bank lesz Magyarországon - jelentet­te ki Rahimkulov Megdet. Az új tulajdonos elképzelése szerint az ÁÉB lenne az egyik finanszírozója a déli tranzitgáz­vezeték építésének. Tárgyalások folynak az OTP-vel és a Ma­gyar Külkereskedelmi Bankkal egy közös konzorcium létrehozásáról. A beruházás első szakasza 1999-ig tart, a 250 millió dollár költség felét a­ Mal, felét a Gazprom állná, a megvalósulás után a tulajdon­jog a közös cégre, a Panrusgaz Rt.-re szállna. A beruházás foly­tatódna 2000 és 2002 között: az ugyancsak 250 millió dollárt felemésztő beruházás során komp­resszorállomást és föld alatti gáz­tározót szándékoznak építeni. Ma egy év alatt 5,8 milliárd köbméter gáz érkezik Oroszor­szágból Magyarországra, de a Gazprom a korábbinál jóval na­gyobb szerepet kíván játszani a magyar gazdaságban - hangsú­lyozta az ÁÉB igazgatóságának elnöke. Két-három év alatt 12- 14 milliárd köbméterre növelné a magyarországi szállításokat, ami a déli exporttal együtt 15-17 mil­liárd köbméterre emelkedhetne. A Gazprom egyébként újabb be­fektetésre készül az energiaszek­torban, ezúttal egy hőerőművet kíván megvásárolni. Az ÁÉB feladatai közé tartozna a környező országokba irányuló gázszállítások elszámolása is. Az új elnök szerint a bankban ra­gadt „fölös” deviza hatékony ki­helyezése is megkezdődik: 200— 250 millió dollár összegű, meg­bízható oroszországi hiteligény mu­tatkozik. A kihelyezések mögött álló garancia - így Rahimkulov Megdet - gáz és kőolaj, illetve a Promsztroj Bank esetében a bank aranytartaléka. Az Általános Értékforgalmi Bankhoz kerül át a Gazprom im­portforgalmának egy része is. Az ügyfeleket megválogatják, a na­gyobb forgalmú, illetve betéttel rendelkező magán- és vállalko­zói ügyfélkört bővítik tovább. Ter­veik között szerepel saját érték­papír-, illetve bankkártya-kibo­csátás is, valamint a lakossági ügyfelek számára kedvezőbb ka­matkondíciók kialakítása „a be­tétek növelése érdekében”. Az ÁÉB mérlegfőösszege au­gusztus 23-án 32 milliárd forint volt, 5 milliárd forint hitelállo­mánnyal. A tavalyi évet 73 millió forint veszteséggel zárták, miu­tán felhasználtak 593 millió fo­rint általános tartalékot, illetve 563 millió forint eredménytar­talékot. A Gazprombank idén nyáron vásárolta meg - kevés­sel névérték felett - a kisbank részevényeinek 100 százalékát az ÁPV Rt.-től és a CEDC-től. G. Á.

Next