Nemzeti Sport, 1903. március-december (1. évfolyam, 1-38. szám)

1903-03-15 / 1. szám

Mészáros­­Miklós a magy. kir. szabad. osztály­sorsjegyek főelárusitója Judapest, Vill., József-körut 22—24 a­jánlja a m. kir. szab. osztálysorsjegyek főárudájából való közvetlen beszerzését eredeti árakban : %____ 1.50 3.— 1// 2 Vi korona.6.— 12 — Megrendeléseket czélszerüségből postautalványon kérem. I­luzás május hó 22. és 23-án. szabadalmazott szivarszipkák a legegészségesebbek, mert nikotin­­fogóval vannak ellátva, a legolcsóbbak mert legtartósabbak. Darabja 6 fillér. IRGLÜCK Fekvés­nél és berendezésénél fogva idegbetegeknek, üdülést keresőknek stb. A sanatoriuma és vizgyógyintézete Szénsavas fürdők. — Diaetetikus gyógymódok (We,ir-Mitchell-féle hizlaló gyors­mód, — czukorbajkezelés, soványitó­ kutak st­b.) — Állandó orvosi felügyelet. Kitűnő ellátás. — Mérsékelt árak. — Telefon. — Prospektus. ------ — . —: : rrr — Igazgató-főorvos: Dr GLÜCK GYŰL ' Budapest, városligeti fasor II. sz. Lovagló- és sport-felöltő Kaki drapp- és világos Koch­­sze­ntből, utolsó divat szerint elkészítve 25 frttal feljebb. Károly- Ői­ körút mm%M% Vadász- és sport-gallér kék gummiszövetből és vízmentes loden-szövetből Sportüzőknek nélkülözhetlen 6, 7, 8, 9 és 14 frt. Rodingot-öltön­yszürke Chat,laterhr,rothbót sfilyem­_________________18, 20 és 22 frt. _____________ KIJÜH TESTVÉREK férfi- és gyermek ruhák minden alkalomra Budapest, Károly-körút 26. szám. BŐK- és SPORTRÜHÍR óriási választékban. ■ ■ —-—· Automobil-kabátok 18 frttal feljebb. Football-nadrágok 6 frttal feljebb. Torna- és vivónadrágok 5 frttal feljebb. Taillers for Breches and Dresses. Minden sportöltönyben óriási választék. The English Clothing Company KOCH TESTVÉREK Károlv-körut 26. PARR JÁNOS, ékszerész Sgtgg­m

Next