Nemzeti Sport, 1930. április (22. évfolyam, 63-83. szám)

1930-04-22 / 77. szám

6 hátban, de­­ az első 10 perc az óbudaiaké, aminek azonban csak egy korner az eredménye. Utána a Hun­gária is frontba kerül, két kornerrel veszélyeztet, de ezek sem hoznak ered­ményt. A nagy agilitással küzdő Ba­­rátky és Híres szép lövései sok tapsot kapnak, a másik oldalon Kormos hagy ki egy nagy helyzetet és Remmer vét csaknem öngólt. Végre a 23-ik perc­ben Schiller remekül kiugrasztja Dresslert, akinek pontos cente­rét Kormos a kapujában bent­ragadó Németh mellett közvet­len közelről befejeli. 1:0. Hullámzó játék folyik továbbra is. Schillert Nagy egy összecsapásnál úgy gyomorszájon találja, hogy az óbudai összekötő — bár párperces­ pi­henő után játszani próbál — ismét kiállni kénytelen és így szünetig 10 emberrel játszik a III. kör. Egy újabb eredménytelen óbudai korner után Hauer ugratja ki Barátkyt, aki azon­ban a kifutó Fehértől megzavarva az üres kapu mellé pluszk­oz. A 34-ik percben Bihámy hosszú keresztpassza üresen találja Barátkyt, aki a 16-osról szép lövéssel a jobb­sarokba vágja a labdát. 1:1. Ismét a pompás Barátky, majd Bi­hámy ad többször egymásután Fe­hérnek dolgot. A másik oldalon pedig Dnessler lefutásai jelentenek ve­szélyt. A gyors szélső centereit azon­ban sorra lekésik a belsők. Az­ utolsó­­előtti percben Hauer f elől kornerre ment Király, ez sem hoz eredményt és vége a félidőnek. Óbudai támadással kezdődik a má­sodik félidő, a­­2. percben a kitörő Drösslert Mándi a 16-oson elfaultolja, a bíró 11-est ítél, amit azonban • Bíró a kapu mellé pluszíroz. A Hungária most fölénybe, kerül és mind többet támad. Különösen• Híres van elemében. A kitűnő összekötő a 16. percben kiugrik, lövés helyett az üresen álló Hauerhez tolja a labdát, aki a sántikálva kifutó Fehér mellett a kapuba továb­bítja. 1:2. A következő percben Lengyel fejesét, Németh szépen védi. A 20. percben ismét Híres fut le, centerét, épp úgy mint előbb, Hauer ismét tisztárt kapja, Fehér hiába próbál men­teni, mellette belövi­. 1:3. Most már mindenki a Hungária biz­tos és fölényes győzelmét várja, ámde az óbudaiak kapcsolnak váratlanul rá. Drössier beadását Kormos hatalmas erővel a felső lécnek lövi, a vissza­pattanó labdát ismét megkaparintja és remek lövését Németh elnyúlva csak nehezen tolja kornerre. Drössier jól ívelt sarokrúgását a nem eléggé lefogott Kormos éles fejessel most már pontosan a jobb sarokba továbbítja. 2:3. Az iram most ellanyhul, egy-egy eredménytelen korner után úgy lát­szik, mintha mindkét fél megelégelte volna a küzdelmet és belenyugodna az eredménybe, amikor a 43. percben a Hungária védelmének hibájából Kö­ves és Lengyel kiugrik és Kövés be­adását . Lengyel a kiugró Németh mel­lett hatalmas erővel a hálóba vágja, 3:3. Vége! A Hungária nem játszott­­ rosszul, de védelme, amely ezúttal nem volt a szokott biztos, a végén elkönnyelműs­­ködte a­­mérkőzést. A védelmi trióban aránylag még Nagy volt a legjobb. A halfsorban Kompóti csak a második félidőben feküdt komolyan a játékba, akkor jó volt. Rengeteget dolgozott a két szélső half, de minden különösebb eredménye nélkül. A csatársorban az első félidőben Barátky, a másodikban Híres volt a legagilisabb és legjobb. Hauernak még javulnia kell, bár volt egy-két szép akciója. Bihámy nem szélső, Jecki pedig ezúttal sem elégí­tett ki. Meglepően szépen játszott ezúttal és lelkesen küzdött, a III. kör. A sé­rülten kiálló Fehér, nagy önfeláldo­zással igyekezett eleget tenni felada­tának és rengeteget dolgozott a két óbudai bekk is. A halfsorban Lutz volt a legagilisabb, a fürge és veszé­lyes rajtaütésekkel operáló csatársor­ban pedig Drössier és Kormos. Nyilatkozatok: Brüll Alfréd: Kissé könnyelműek voltak ezúttal a fiúk! Úgy látszik el­tanultak az elnöküktől. Lenkey Imre: Kiáltó védelmi hi­bákkal elkönnyelmüsködtük a máso­dik félidőt. Mándi: A vasárnapi meccs sokat kivett a csapatból. Vértes Imre: Ma lelkesebben és jobban játszott a csapat, mint tegnap. Ha nem könnyelmüsködtük volna el a 11-est, megérdemelten nyertük volna a mérkőzést. Dressier: A döntetlent minden­esetre megérdemeltük. Feren­c­város— 1 :0­­2 Turay terhátj­á­téka nagyot lendített a zöld­fehéreken Góllövő : Táncos (11-es), Takács 11, Hungária­ út, 5000 néző. Bíró: Klug. Ferencváros:­ Háda — Takács I., Papp — Lyka, Turay, Óbecsei Táncos, Takács II, Toldi, Szedlacsik­, Kohut. Újpest: Aknai — Kővágó, Fogoly III. —­­Borsány­i, Köves, Vig — Tö­rök, Mátéffy, Sólyom, Spitz, P. Szabó. Egy K-es és egy orszá­d­­nak reklamált gól idegileg tönkreteszi Ifjig&stet A szerencse Óbe­cseinek kedvez. Új­pest az élesen tűző nappal kerül szembe s kezdi a játékot az­­ állóhely szokásos él­­­­jedzése közben, ami a zöld-fehéreknek szól. Taccsra jut a labda s a bedobásnál Sólyom és Turay összeütközik. A center elterül, ki­viszik s cmk a 3. percben tér vissza a mezőnybe. Közben Török , lefutott, ravaszul csavarodó beadását Háda szinte a kapufa sarkáról kaparja le. Takács szöktetése túlfut a vonalon, majd a Sólyom—Török—Spitz—Vig —Spitz támadás szépen gördül, de az összekötő lábáról a kapu fölé száll a labda. A Ferencváros támadásának Turay a befejezője, de labdája nem veszélyes. P. Szabó iramodna el, de a taccs­­bíró jelzésére Klug­ofszájdot fütyül, ami nyilvánvaló tévedés. A ferencvárosi támadásnak nincs kellő befejezése, Török meg mellé lö­véssel fejezi be lerohanását. Sólyom jut most Orszájára és a rúgás után Takács és­ Táncos viszi a támadást a 9. percben. Fogolyról visszapattan a labda a szélsőhöz, aki most remek starttal szökik utána. A bekk kellemet­len hátrányban van vele szemben, nem tud másként ellene tenni, jobb karjá­val tartja, nyomja, tálja métereken keresztül a 16-on belül. Tisztán lát­ható a szabálytalanság s a bíró fü­tyül, a kapufa mellé megy s a tizen­egyes pontra mutat. Újpest rekla­málni igyekszik, de hasztalan. A labdát Táncos erős rúgással küldi a bal oldalhálóba, védhe­­tetlenül. (1:0). A Ferencváros most a frontban marad s élénk játékba kezd. Óbecsei faultja szakítja csak meg támadásait, mely után Sólyom fejese, majd Török be­adása ad munkát Hádának. Minden a jobbszárnyon snegy a zöld-fehérek­­nél. Takácsot azonban szerelik. Az újabb támadásnál is már-már el­veszti a labdát, de még Táncoshoz tudja továbbítani s nyílként ugrik a Gramofon, rádió és minden más hangszer legnagyobb raktár RÉMÉ­N­Y KIÉL aluár,peSis VJ, KIráLy­ u. SS 60 Készpénzáron k­ed­ve­ző fizetési feltételek zetét. Újpest balszárnyát leszerelik s az előrevágott labdát Takács II. fejjel továbbítja Kohut elé. A szélsőtől Toldi kapja jó helyzetben a labdát, de jobbra tolja tovább, Takács is és ezzel el is romlik a támadás. Újpest támadásának pedig az ássa meg a sír­ját, hogy a kapu belőtt Sólyom és Mátéffy összefut. A 31. percben Fo­goly III. szabadrúgását Háda nagyon szépen csípi el Sólyom feje elől. Turay faültos, Taccs lesz s a dobás után Só­lyom szép lövése éppen csak elcsúszik a kapufa mellett. Újabb Újpest-táma­dás végén Sólyom fejesét kell vetődve védenie a kapusnak s a center lab­­dástól akarja a kapuba kotorni a ka­pust. A Ferencváros minden táma­dását a jobbszárn­yon viszi, a bal­szárny állandóan üresen jár le-fe. Egy ideig most jó mezőnyjáték fo­­­­íyik, míg végre Kohut is kapna jó labdát, de Fogoly III. idejében ke­resztez s menti a helyzetet. 40. p. Ismét támad a zöl­d-fehér csatársor s a végén Takács kitűnő helyzetbe hozza . Táncost.­ Menthetetlennek látszik a gól, amikor a bíró sípja szól s ofszájd­ rúgással oldódik fel a támadás. Téves ítélet volt. Sólyom céltalan labdát vág előre, majd szabadrúgás után Kohut lő messze kapu mellé. Még egy roham ide is, oda is, éppen Takács oldja meg hibásan helyzetét, amikor a bíró a félidő végét jelzi. 2 a sikernek egyik legfontosabb feltétele a sportban és az egész létért való küzdelemben. A tar­talékerő harcbavetése sok csatát döntött már el; gazdasági krízi­sekben azok a vállalatok állják meg helyüket, amelyek jó időben tartalékot gyűjtve, a végszükség esetén ezeket latba tudják vetni. Hasonló a helyzete a sportoló­nak és versenyzőnek. Csak az győzhet, aki elegendő tartalék­erővel rendelkezik, hogy a végső küzdelemben az optimumig tudja fokozni izmainak, idegeinek és egész szervezetének teljesítőképes­ségét. Ennek az eléréséhez segít az Ovomaktine természetes erősítő tápszer, amely koncentráltan tar­talmaz igen nagy tápértékeket és az életkedvet, munkaképességet, vitalitást fokozó vitaminokat. Az Ovomastine könnyen emészt­hető, kellemes ízű, a reggeli és uzsonna tejhez 2—3 kávéskanálnyi, elegendő, hogy megadja a sportolónak testi és lelkű erőben azt a pluszt, amelyre szük­sége van. * Ára a doboz nagysága szerint : 5.1. 2.80, 1.50. Mintát és ismertetést ingyen küld a Dr. Wander gyógyszer- és tá­pszergyár részv.­ttárs., Budapest, 100. postahivatal, 1. az. posta­fiók. ­ 1 . GUMITALPÚ VÁSZON CIPŐT 1­­ Csak parafatalpú betétes cipőt fogadjon el, mert a­­ parafa az izzadtságot beszívja Csak „Maralkon" védjeggyel valódi Százezrei kérik a híres, pritefnes Kedd, 1930 április 22. lyukra. Aknai és Vig tör reá, míg Kővágó a túlsó oldalról közeledik. A kapus és a hall között azon­ban a csatár lába éri el a lab­dát, mely a hálóba repül. (2:0). 14. p. A nézőtéren nagy vita támad, sokan orszájdnak minősítik Takács helyze­tét, holott Kővágó semlegesítette. A bíró teljesen egy vonalban állott a je­lenettel, tehát feltétlenül jól láthatta az eseményeket. Újpest meglehetősen kedvét vesztve játszik most. Nem elég energikus, nem elég friss Mátéffy rendszer, Sólyom labdája gyenge s a 20. percig a Ferencváros támad foly­ton. Ekkor Vig nagyon okosan adott labdájával lendül előre Újpest, de P. Szabó hibáz. Török beadását Sólyom jól fejeli, de Háda a helyén van. Vig rendsze után is az újpesti balszárny támad, de Spitz lövése kapu fölé jut. A 25. percben Turay szerel, rögtön a Takács—Táncos szárny lendül előre. A szélső beadását Toldi fejjel Szed­­lacsik elé ejti, aki így tiszta gólhely­zetbe jut. A bíró orszájhot fütyül, holott a Táncos elé robogó Fogoly III. ottragadt a kornervonalnál a túlsó oldalon s ezzel semlegesítette Szedlacsik hely­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék