Nemzeti Sport, 1932. február (24. évfolyam, 23-42. szám)

1932-02-01 / 23. szám

Hétfő 36 fin. 1932 február 1. XXIV. évfolyam, 23. szám Acokclonik csütörtök és szombat kivételével UINDEN NAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Rózsa­ u. 111. (Tel. 112-H. 251-26.) Levélcím: Budapest 62. postafiók 2) Távirati cím: Nemzeti Sport Budapest Caahtrlevékidban 20., Ke, Romániában 18 fal, Ausztriában 50 Gr. Németországban 30 Pf, Svájc­ban 40 c., Franciaországban 2 franc, Olaszország­ban 18 Ura, Amerikában 8 cent. Előfizetési díj: Belföldre negyedévre 12 P, egy hónapra 4.50 P, Ausztriába negyedévre 15 P, Cseh­szlovákiába, Romániába 16 P, egyéb külföldre 18 P. Ma indul Egyiptomba a magyar válogatott csapat, melyet nagy útján végig kísér, hogy lapunk olvasóit mindig és minden­ben gyorsan, híven és pontosan tájékoz­tathassa. Pluhár István főmunkatársunk A magyar párosok első tréningje Lake Placidben — Távirati jelentésünk — A magyar műkorcsolyázó pá­rosok és Minich dr. megérkezésé­ről röviden már megemlékeztünk. Vasárnap hajnalban érkezett táviratunk a következő részletek­ről számol be: Tizenkétórás, de kényelmes vasutazás után pénteken éjfélkor megérkeztünk Lake Placidbe, ahol szakadó zápor fogadott. Szállá­sunkra autóztunk, ahol azonnal pihenőre tértünk, s másnap, szom­baton délelőtt a közel fekvő Arénába mentünk, ahol a két páros tréninget tartott. A futás mind a két párosnak kitűnően ment, simán, bukás nélkül. A műkorcsolyázók most már az olimpiai pá­ros műkorcsolyázásig ittmaradnak — ha ugyan az olimpia szín­helyét meg nem változtatják! — én pedig közben az OTT gyűjtő­akciója ügyében néhány sürgős utat teszek. Minich Jenő dr. Tíz gólt hagyott a Nagy­váradi AC Marseilleben — Távirati jelentésünk. — Marseille, január 31. A Nagyváradi AC csapata ma itt mérkőzött s az Olympique ellen 10:1 (4:0) arányú szenzá­ciós győzelmet aratott. A gólok közül Bodola és Kocsis hármat­­hármat, Kovács kettőt, Stern­berg és Rónay egyet-egyet lőtt. * A III. ker., Sabaria kombinál­­tat verő Olympique 10:1-es ve­resége kissé valószínűtlen. Le­het, hogy a nagyváradiak más marseillei csapattal mérkőztek. Tatabánya készül az Újpest elleni kupa­­mérkőzésre TSC—BTC (Bp) 3:2 (2:1) — Telefonjelentésünk — Tatabánya, január 11. A TSC csapata nagy feladat előtt áll: jövő vasárnap az Új­pesttel kell vívnia a Magyar Kupa küzdel­mei során. A tata­bányai legénység ké­szülődik is serényen az összecsapásra. Ma a BTC-t látta vendégül barát­ságos mérkőzésre s győzött is ellene 3:2 (2:1) arányban. A TSC az egyik edzés alkalmával bokazúzódást szenvedett Risóczky nélkül állott fel. A küzdelem meg­lehetősen nyílt volt s a tatabányai győzelem nem született meg köny­­nyen. Mindkét tizenegyen erősen látszott a kellő felkészülés hiánya. Az első félidő 12. percében Urbán a TSC-nek szerezte meg a vezetést (1:0), sőt a 25. percben Székely a második hazai gólt is bevágta (2:0). A félidő végén súlyos védelmi hibá­ból Haluska szépített az eredmé­nyen (2:1). Szünet után a 15. percben Székely megint eredményesen törte át a BTC védelmét (3:1), rövid percek után azonban Haluska beállította a vég­eredményt (3:2). A hátralevő idő egyetlen eseménye egy 11-es volt, melyet Székely mellé lőtt. A mérkőzés tanulságai alapján jövő vasárnap az Újpest ellen min­den bizonnyal ezt a csapatot állítja ki a TSC: Mahos — Petrovics, Nagy ~~ Hente, Risóczky (v. Járcz), Ko­vács — Jánosi, Keleti, Székely, Urbán, Német. A sport-, korcsolya-, || I hocki-,túra-, vadász­% | cipők és csizmák 9 vízhatlan minőségben &£ I Jakabovicsnál, Ül Wesselényi­ utca 35. sz. ^»Egyesületeknek árengedmény** Csapatbajnoki lakoma — Saját tudósítónktól — Az ökölvívó csapatbajnokság be­fejezése után este ünnepi vacsora ke­retében osztották ki a győzteseknek a díjakat. Ifj. vitéz Horthy Miklós társ­elnök köszöntötte előbb a szövetség örökös tiszteletbeli tagját, Radnai Sándor dr.-t, majd Szukováthy Imre dr.-nak az ökölvívó sport fejlesztése érdekében kifejtett munkájáért a szövetség nagy ezüst plakettjét nyúj­totta át. Hasonló kitüntetésben ré­szesült Steve Klaus, az olimpiai csapat, illetve válogatott keret edzője és Romancsek Vilmos tanácstag is. Az Attila tegnap már meccset játszott Attila—Amatőr kombinált 8:4 (6:2) — Tele­fon jelentésünk — Miskolc, január 31. Az Attila csapata ma vonult ki ez év­ben először a pályá­ra. Az első edzésből rögtön mérkőzés lett, mert váratlanul egész sereg amatőr játékos is felvonult De nemcsak játékos akadt bőven, hanem szurkoló is. Legalább ötszáz ember állta körül a pályát, mikor felállott a két csapat. Igaz, hogy fizetni nem kellett... Az Attila ezzel a tizeneggyel ját­szott: Lippai MVTK — Szemző, Gom­bos (Megyer) — Szabó Pogány, Bán — Netter, MVTK, Pimpi, Ru­das, Szabó II., Sziklai. Az ellenfél jobbára az MMTE já­tékosaiból jött össze. A csatársort ellenben Miskolci, az Attila kitiltott jeles középfedezete irányította. A mérkőzés meglehetősen egyoldalú volt s végül is az Attila legénysége 8:1 (6:2) arányban győzött. A játék­idő 2X30 perc volt, a bírói sípot pedig vitéz Szűcs kezelte. A profik közül különösen Pogány árult el nagyszerű formát, de jól játszott Rudas, Pimpi és Sziklai, vala­mint Miskolci is. Az amatőröknél Ősanya MMTE és Stollár DAC tűnt ki. T. J. Svájc FC Zürich—FC Bern 5:2. Young Fellows Zürich—FC St. Gallen 6:2. Nordstern Basel— FC Shaux de Fonds 8:1. Young Boys Bern—FC Aarau 3:1. Ser­vette Genf—Étoile Chaux de Fonds 0:2. FC Bliel—Grasshop­pers Zürich 0:4 Jól sikerült az egyiptomi útra készülő gárda főpróbája Ferencváros-Újpest-Hur­gária komfo.— Wiener SC 3:0 (0:0) A megolvadt talaj nagyon kellemetlen feladat elé állította a játékosokat — A szép játék és a folyamatos akciózás belefulladt a sárba Az osztrák csapat szorgalmas küzdése döntetlent tudott elérni az első félidőben — Szünet után Kalmár, Avar, majd Toldi juttatta a labdát Franzl kapujába — A védelem az első félidőben meg­bízhatóbb volt — A fedezetsor kissé döcögött s nehezen állta meg a sarat — A csatársor sok helyzetet hagyott ki, míg be tudta venni Franzl jól védett várát — Általában kitűnő kondícióban van a magyar gárda — A WSC jó benyomást keltett s kellemes edzőtársnak bizonyult Hungária-út — 3500 néző — Bíró: Juhász dr. Vasárnap reggelre kelve mo­solygó arccal kukkantottak ki az ablakon a futball hívei: mintha az égiek szive is megesett volna a nagy bajokkal küzdő labdarúgó­sporton, mert a higany erősen a fagypont fölé szökött és a csillogó napsugarak egyenesen hívogatták az embereket a szabadba. A szél még délelőtt elült és a januárhoz képest ideális idő kedvezett az Egyiptomba induló magyar kom­binált csapat búcsúzó mérkőzé­sének. Az már szintén a labdarúgó­sport hagyományai közé kezd tar­tozni, hogy az öröm sohase legyen maradék nélkül való. Az enyhébbre fordult időjárás az érem másik oldalát is megmutatta a pályán, annak a sártengernek alakjában, ami a hungária úti pálya talaját nagyobb részében beborította. Ezért azonban az időjárást ke­vésbé lehet felelőssé tenni, mert ha szabályos füves pályánk lenne, akkor az olvadás következményei sem lettek volna ennyire súlyosak. Még az a szerencse, hogy Egyip­tomban ilyen talajtól semmiesetre sem kell tartaniok futballistáink­nak. Ott inkább az ellenkező vég­let, a szárazság fenyeget. Gyakor­latnak mindenesetre jó volt ez a játék, ha szemre nem is volt olyan tetszetős, mint amilyen lett volna normális talajon. Az edzőtárs meg­választása is sikerült, mert a WSC fair és komoly ellenfél volt, ben­nem jön formába az idény kezdetére. A magyar csapat öltözőjében ugyanaz a kép tárul a belépő sze­me elé, mint a nagy válogatott mérkőzések előtt. Majdnem kivé­­tel nélkül ugyanazok a játékosok, ugyanazok a vezetők és habitnek sürögnek-forogunk. Csak az a foj­tott izgalom hiányzik teljesen, ami a nagyfontosságú válogatott mécs­esek előtt szokta megülni az öltö­zőt. Sárosi elsőnek készül el, leül az egyik sarokban és figyelmesen hallgatja a Testnevelési Főiskola egyik görög hallgatóját, aki fi­gyelemreméltó módon töri már a magyar nyelvet. Blum Zoli resz-vesz a játékosok körül, látszik, hogy most négy hétig az ő gondozására lesznek bízva a fiúk. Az osztrákok autóbusza messzi­re látszik a bejárat előtt, a WSC játékosai már az öltözőben vannak. Itt is teljes a nyugalom. Kestner elnök a pozsonyi konferenciáról beszélget az újságírókkal és meg­állapítja, hogy a két ország sport­ja között nincs ellentét, a vezérek pedig meg kell, hogy hajoljanak ez előtt az igazság előtt. A két öltöző félelme közös, már ami a pálya talaját illeti. Ez a félelem nemcsak közös, de alapos is volt. Szabályos „meccs­ előtti hangulat" A hangulat már a mérkőzés előtt jó volt. A bejáratnál nagy csoportban verődtek össze a szur­kolók. Az egyik csoportban Ará­nyi, Újpest vezérszurkolója arcá­ról már messze levítt izgatott álla­pota. Mikor megkérdezték tőle, miért szurkol, hiszen ez nem is komoly mérkőzés, a következőkép­pen válaszolt: — Kérem, a jó szurkolónak ép­pen úgy el kell kezdeni idejében az edzést, mint a játékosnak, külön- Rossz a pálya Fekete-fehér felszerelésében ter­mészetesen a WSC tűnik fel elő­ször a pályán, de nyomában máris ott van a Hungária ingében kivo­nuló profi kombinált. A két csapa­tot együtt fényképezi le a fotográ­fus sereg, mégpedig tócsával együtt. Mert tócsa, apró kis tó bő­ven található. Különösen a pálya nagy tribün felé eső részén. A túlsó oldalon a taccsvonal mentén még aránylag elég száraz a pálya, a kö­zepe felé már sáros, míg a nagy tribün felé eső oldal már pocsolyás, sőt a taccsvonal mentén — ahová napsütéskor a nagy tribün árnyéka szokott esni — erősen havas még a talaj. A WSC vá­laszt kaput, nap­pal szemben áll­nak fel a bécsiek. A profi váloga­tottnak ugyanis a város felé eső kapu jutott. Profi kombi­nált: Aknai —­ Mándi, Dudás — Barátky, Sárosi, Lázár — Táncos, Avar, Kalmár, Toldi, Hires. Wiener SC: Franzl — Schilling, Purtz — Dumser, Kellinger, Mahal Gelbenegger, Pewny, Semp, Spona, Pillwein. Az I. félidőben: Sokat támadott a kombinált csapat, kevés szerencsével s csak Toldi cé­lozgatta buzgón az osztrákok kapuját Kezdés után rögtön hosszan előre vágják a mieink a labdát, Toldi szökne is, ámde már száll is vissza­felé a labda, úgyhogy Mándinak hamarosan alkalma nyílik „belépő­re". Sikerül is a bemutatkozó, hosszan repül előre a labdája és a közönség tapsol, sőt viharosan de­rül. Híres kapja a labdát, ügyesen fut, de Dumser szerelni tudja. Azonban csak kornerre (1:0). A sarokrúgás jelentéktelen , máris az osztrákok támadnak. Dudás csú­szik, Mándi csúszik, általában nagy _____________

Next