Nemzeti Sport, 1935. április (27. évfolyam, 65-85. szám)

1935-04-01 / 65. szám

Hétfő 12 fillér 1935 április 1. ^ ^ XXVII. évfolyam. 65. szám. fpf^Éj Z' í[é\ W |\ Megjelenik tierda ét szombat kivételivel WMIBMB • AfRwf Hkk /» (■Ilii 4 _\ MINDEN NAP HfegpF W / CjP I I I Vr \ Szerkesztőség ét kiadóhivatal! ■BhJchM # ^ j ffi S ’ 1/ \ Budapest VI., Rózsa­ u. 111. (Tel.: Ui­l­. 151-H.J §föfjjig§S f ml­­T .£ 1 9 I Levélcím: Budapest 62, postafiók WKmBM I VA nyr I Távirati dm: Nemzetisport Budapest. mHnn SSpPffirrP 1 'A? [)CkA(X V I Csehszlovákiában 1.50 Re, KoménláhaB aarnBiyf 6 lei, Jugoszláviéban 2’á dinár­­ - ^j£r. vf-Tg tHefepr / Ausztriában 20 Gr., Kometországban 15 Pf. I Svájcban 15 c.. Franciaországban 1 f­. Mft l.'ll fflIffffMMHiT­WBBWEBtomMbmwK­BMaggWH \ /7/. l/ADl |ATn Cv1 / Olaszországban —80 1. Amerikában 4 e*nt. V % hMsHHlv) A / Előfizetési díj: Belföldre negyedévre fi P., ^Q't' •.-t\\C / 2 20 P. Ausztriába negyedévre \ s/Cfi R 47A'/v)l' 7 P. Észak-Amerikába 10 P„ egyéb kill- 0 földre I P. i — pa — ■ .­­ MIEW73 SZOMBAT Újpest, Megyeri-út: Újpest— Somogy. VASÁRNAP , Üllői-út: Ferencváros—Kispest, Hungária—Szeged. Nagyszombat-utca: III. ker. FC—Soroksár. Újpest, Berlini-utca: Phöbus— Bocskai. Miskolc: Attila—Budai „11”. A II. ligában: Erzsébet—Nagy­tétény, Csepel­—Szürketaxi, Vác —Vasas, Budatétény—Váci Re­mény, Drogisták—Nemzeti, Bu­dafok—Millenáris. Az amatőröknél: Elektromos— BMTE, MTK—MAFC, Csepeli MOVE—Köb. AC, Törekvés— MÁVAG, WSC—FTC, FVSK— EMTK, III. ker. TVE—Pamut, ZSE—UTE, Turul TE—Testvéri­ség, TLK—Postás, URAK—HAC, BSzKRT—BSE. A Nemzeti Sport-IBUSz olimpiai tár­sasutazásra az előzetes jelentések változatlanul folynak az IBUSz Karosszék­ (Rá­­kóczi­ út 73.) fiókjában. Mint meg­állapítható, a jelentkezők túl­nyomó többsége a kéthetes, tehát a teljes olimpiát felölelő utazáson akar résztvenni. Közöltük, hogy mindenek előtt úgynevezett mini­mál utazás kategóriát állítottunk fel, azaz megállapítottuk a nélkü­lözhetetlen és legegyszerűbb szük­ségleteket. Ez a minimál­ utazás ma­gában foglalja a III. o. vasútjegyet Budapesttől Berlinig és vissza (nappali utazás), a 16 napra (il­letve 8 napra) érvényes olimpia­­passz, tehát a stadionba szóló ál­landó belépőjegyet (ülőhely), a szál­ Helyest lodai szobát, reggelit a szállodában, kiszolgálási díjakat és a vonattól a szállóig és vissza szóló autóbusz­jegyet Berlinben. Ez a minimál utazás számításaink szerint 186 márkába (316 pengőbe), illetve az egyhetes csoportban 116 márkába (197 pengő) fog kerülni. Egyelőre azonban még az előzetes jelentke­zéskor pénzt nem kell lefizetni, mert erre vonatkozólag még nem fejeztük be tárgyalásainkat az en­gedélyezést megadó Nemzeti Bank­kal. Az előzetes jelentkezéskor a ne­vet és pontos lakcímet kell meg­adni, s mi majd postán minden elő­zetes jelentkezőnek elküldjük a ki­töltendő jelentkezési íveket. Ezek aláírásával és benyújtásával­ egy­­időben azután majd megkezdődik a részletfizetés, s bélyegalbum­­jegyzéket érdeklődőknek bérmentve küld : Abonyi Jenő bélyegkíres eckke, Budapest, IV, Váci­ utca 45. szám igyál „FRANCK**­gótkávéval ízesített „KATHR­EINER-féle Kneipp malátaká­vét!" „Szürke forduló" öt várt eredménnyel és egy Hatal­mas meglepetéssel: Soroksár— Hungária 2:1 A Ferencváros lépésben, a Bocskai stílusosan, Újpest a finisben győzött A Budai hiába lőtt három gólt, lsl-re végzett­­ Szeged döntetlenül játszott Kispesttel M­i az igazság az Attila-ügyben — Saját tudósítónktól Most, hogy a Ferencváros—At­tila mérkőzés már lezajlott s pilla­natnyilag úgy látszik, hogy a vihar­felhők elvonultak az Attila feje fe­lől, elmondhatjuk, hogy mi is volt az elmúlt héten a helyzet az Attila körül. Mi természetesen az ügy minden fázisát jól ismerjük, de az Attila miskolci vezetőségének és fő­­városi képviselőjüknek ismételt ké­résére részben az Attilának, mint a vidéki futball egyik érdemes kép­viselőjének, részben magának az egyetemes sportnak az érdekében nem hoztuk nyilvánosságra az aláb­biakat, mert nem akartuk zavarni és megnehezíteni a folyamatban le­vő mentőtárgyalásokat. Az Attila körül a helyzet a kö­vetkező volt: Már a múlt vasárnap kezdődtek a nehézségek. A Szeged FC vasár­nap nem kapta meg a neki járó úti­költséget, sőt az Attila Budapesten tartózkodó játékosa, Kővágó sem kapta meg a visszautazáshoz szük­séges összeget. Itt Budapesten jelentékeny ösz­­szeg, mintegy 2500 pengő erejéig volt felfüggesztve az Attila. A játékosok a hét elején sztrájk­ba léptek, mert már hetek óta nem kapták meg járandóságaikat s kü­lönben is régebbi követeléseik is voltak a klubbal szemben. A szer­dai edzésen csak két játékos jelent meg, ezek is csak véletlenül, mert nem tudtak társaik elhatározásá­ról. A szerdai helyett hirdetett csütörtöki edzésen azután már egy játékos sem jelent meg. Szombat este Opata Zoltán azért utazott fel előbb, hogy írást hozzon fel magával, amelyre Má­­riássy dr. itt pénzt szerzett. Csak késő este sikerült részben haladé­kokkal, részben fizetéssel elintézni a pesti függő tartozásokat.­­ Miskolcon szombat este az volt a helyzet, hogy a játékosok nem akartak elutazni, ha nem kapják meg járandóságaikat. Ezért nem jöttek szombaton, csak­ vasárnap. Végre, mikor a pesti képviselő te­lefonon jelentette, hogy a pesti ügyek úgy ahogy rendezve vannak, némi pénzzel és rábeszéléssel sike­rült a játékosokat rávenni az el­utazásra. így tudott kiállni aztán az Attila a Ferencváros ellen. Az I. liga állása: 1. Újpest 17 12 4 1 53:14 24 (6) 2. Ferencváros 17 10 4 8 54:28 24 (10) 3. Hungária 17 10 3 4 54:25 23 (11) 4. Szeged 17 8 4 5 33:33 20 (14) 5. Kispest 17 fi­­6 5 32:38 18 (Ifi) 6. Budai „11“ 17 fi 4 7 29:27 Ifi (IS) 7. Soroksár 17 6 4 7 28:38 Ifi (18) 8. Phöbus 17 5 5 7 37:37 15 (19) 9. Bocskai 17 6 4 1 31:39 1­4 (20) 10. Attila­­ 17 5 3 9 20:44 13 (21) 11. III. ker. FC 17 4 4 9 23:34 12 (22) 12. Somogy 17 1 3 13 18:64 5 (29) Biztatás A soroksári pálya végében affé­le kőporkánya van. Homokos, bom­lasztott hegyfal. Erre mutatott egy soroksári benszülött s így fordult egy hungaristához: ■— Tudja, kérem, hogyan rob­bantják itt a homokot? — Ekrazittal, ugy­e! — Fenét, leérem. Leteszik a lab­dát a 16-osra, aztán a Vadász a hegynek lövi... Ingspecialistai térti | fehérneműek \ és i sportingek [ ' (in: 16».1­ kSzAt 25 \ az udvarban A szövetségi kapitány előtt már kialakult a svájciak elleni csapat Ma este keret-válogatás — Saját tudósítónktól — Hétfő este már­ keretet állít össze a válogatóbizottság a Svájc elleni április 14-i mérkőzésre Nem érdektelen tehát, hogyan vé­lekedik a kapitány a helyzetről. Dietz dr.-al az Üllői­ úton a Fe­rencváros—Attila mérkőzés vége felé kezdtünk beszélgetni. — Látott-e a két meccsen kapi­tány úr a válogatás szempontjából valami örvendeteset? —­ Az előmeccsen Rökk formája okozott örömet. Az, amit a II. fél­időben mutatott, a mai viszonyok között elegendő. A kis­­Wéber is tetszett. A brünniek elleni csapat­ban számolok vele. Szikártól töb­bet vártam. P. Szabó még mindig jó. A budai csapatból nagyon tet­szett Sztancsik. Nagyszerű me­zőnyjátékos, rengeteget és jól dol­gozik. Egészen elsőrangú Magda. Felfejlődött a legjobbak közé. — És a Ferencvárosból kit lá­tott jónak? —­ Csak Sárosi és Polgár jöhet számításba. Polgár biztos két­lábas, gyors, bik­aerős játékos. A legesélyesebb pályázó a jobbhát­­véd-helyre. — Hogyan áll a válogatás kér­dése jelenleg? ■ — Nehéz kérdés a kapus, a jobb­szélső és jobbösszekötő helyének be­töltése. Vitás a jobbhátvéd posztja. Nem azért, mintha itt rosszul áll­nánk, de vitás, hogy a jók közül kire essen a választás. Rosszul csak a kapus helyén­ állunk. Itt Hári, Vági, Háda a jelölés sorrendje. Ha­bát nem ejtem el azért sem, mert a klasszist még formahanyatlás ese­tén is számon kell tartani. — Jobbösszekötő? — Újpestről várok híreket. Ha ezek jók, akkor megoldódott a cen­terkérdés is, amit különben nem­csak az egység­ elve követel. Külön­ben sincs nagy választékunk, ha Sárosit visszavonom. — Ezek szerint, ugyebár körülbelül így festhet a svájciak elleni válo­gatott: Hári — Polgár, Sternberg —■ Palotás, Sárosi, Szalay — Rökk, Vincze, Avar, Cseh, Titkos. A kapitány bólogat: — Lehet, lehet. Még van egy ko­moly bajnoki forduló addig! Majd azután kiderül. Holnap azonban ke­retet minden esetre kijelölünk. bacedonai hasoulat — Hogy égetik ezt a Szedert! — Mint a spanyolviaszt! FUTBALL A LEGJOBB KIVITELBEN SKABAesPLÖKL SPORTÁRUHÁZAIBAN Vilmos cs.­út 33 ÁRJEGYZÉK! Váci­ utca 40

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék