Nemzeti Sport, 1935. augusztus (27. évfolyam, 150-171. szám)

1935-08-01 / 150. szám

Csütörtök 12 fill. 1935 augusztus­­ XXVII. évfolyam, 150. szám. Megjelenik szerda és szombat kivitelével MINDEN NAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VI., Rózsa I.. Itt. (Tel.­ 113-a, 151-26.) Levélcím: Budapest 63, postafiók 24. Távirati cím. Nemzetisport Budapest. Csehoslovskiában 1 Ke, Romániában « *«*» Jugoszláviában dinár Ausztriában 10 fr., Németországban 13 Pf. Svájcban 15 c., Franciaországban 1 fr., Olaszországban 1.80 f., Amerikában 4 cent. Előfizetési díj: Belföldre negyedévre 6 egy hónapra 3 20 P. Ausztriába negyedévre a P. Észak-Amerikába 10 P. egyéb kül­földre ! P. 2 . Kiadás Szombat-vasár­nap magyar bajnokságok a Császárban — Saját tudósítónktól — A három nemzetközi fronton di­csőséggel megvívott csata után szombat-vasárnap Budapesten sze­repel az úszógárda színe-java. A két napon 19 bajnoki szám kerül lebonyolításra és vasárnap befeje­zésül a főiskolai válogatott vízi­­pólócsapat vívja meg próbamérkő­­zését a válogatott csapattal. A bajnoki számok sorrendje a következő: szombaton délután 5-kor a Csá­szár uszodában: hölgy műugrás, 200 m férfi gyorsúszás, 200 m férfi hátúszás, 100 m hölgy gyorsúszás, 300 m férfi mellúszás, torony­­műugrás, 3x100 m ifj. vegyes­staféta, 400 m hölgy gyorsúszás, 1500 m gyorsúszás; vasárnap délután 1 6-kor a Csá­száruszodában: férfi műugrás, 100 m hölgy hátúszás, 100 m férfi gyorsúszás, 200 m hölgy mellúszás, 100 m férfi hátúszás, 200 m hölgy gyorsúszás, 200 m férfi mellúszás, 400 m férfi gyorsúszás, 3x10­0 m ifjúsági gyorsúszás, 3x100 m ifj. hölgy vegyesstaféta. Volentikkal tárgyal a Bocskai —* Tele­fon jelentésünk — Debrecen, július 31. A Bocskai szerdai edzésére Her­­czog Edvin több próbajátékost ho­zott. Ezek közül Orosz Mihályt, Dél­nyugat válogatott csatárát az edzé­sen mutatott jó játék után azonnal leszerződtette a Bocskai. A jó moz­gású, nagy lendületű játékost a jobbösszekötőben fogja szerepeltetni a kék-sárga csapat. Hajdú, az új balszélső a mai edzé­sen is kitűnően játszott és a közön­ség sokszor megtapsolta. Máris nép­szerű Debrecenben. svÁJCI STOPPER ÓRA ÓRAGYÁR, Kossuth Lajos­ u. 5. Az edzésen megjelent Volentik is, az Újpest volt válogatott center­­hallja. A mai edzésen meghűlése miatt ugyan nem vetkőzött le, de a Bocskai vezetősége szerződtetés cél­jából tárgyal vele. Valószínűleg si­kerül is megegyezni. A portyán résztvevő játékosokat csak pénteken jelöli ki a vezetőség. .. A SOROKSÁR szerda délután háromszor 30 percig tartó edzőmérkőzést játszott a Zsol­­nay TE csapatával. A harmadik har­madban a SAC váltotta fel a profi­kat. Végeredményben 5:3 arányban győztek a soroksáriak. A mérkőzésen három próba játékos is résztvett, de szerződtetésükre aligha kerül a sor. Valószínű azonban, hogy egy amatőr centerhalfot — akinek a nevét még titokban tartják — szerződtetnek. Kelemen átadásának az ügye még mindig nem intéződött el véglegesen. Távirat- és levélváltás folyik Spa­nyolországgal, ahonnan értesülésünk szerint csütörtökön este érkezik vég­leges válasz. Vasárnap délután a Budafoki MTE csapatával játszik edzőmérkőzést a Soroksár. A Klebelsberg Kupáért folyt III. torna végeredménye: Magyarország 5 5 — — 34:13 10 Belgium ’• 5 3—2 19:17 G Németország 5 3 — 2 21:19 6 Svédország 5 3 — 2 14:13 G Franccaország 5 1— 4 13:20 2 Jugoszlávia 5 — — 5 5:22 — Nem döntött a fellebbezési az Attila-Nemzeti ügyben Nehéz és csúnya mérkőzésen : magyarország-­­ Jugoszlávia 5:2 9:1­ A jugoszlávok lőtték az első gólt és Hoffmann rossz bíráskodása mellett szabadon szabályta­lankodhattak Németország 5:4-re győzte le Francia­­országot - A belga-svéd pedig nagy küzdelem után 4:2-es belga győze­lemmel zárult A­­VI­USz ajánlotta fel a végleg megnyert helyett az új vándordíjat vitéz ifj. Horthy Miklós elnök tiszteletére Pénteken délben 12 óra 40-kor érke­zik a diadalmas gárda — Telefonjelentésünk — Éppen ma egy hete kezdődött meg Brüsszelben a hat európai vízi nagyhatalom gigászi csatája. Mindenki mindenki ellen küzdött ebben a „maratoni” vízipólóharc­­ban és a harcból különálló klasszis­ként emelkedett ki felvértezettsé­­gével és összeszokottságával a ma­gyar válogatott. A Nemzeti Sport és a Magyar Úszó Szövetség által alapított gróf Klebelsberg Kupát ezúttal harmad­­ízben és végleg megnyerte a ma­gyar válogatott olyan maximális pontszámmal és­ olyan szép gól­aránnyal, hogy az legszebb diada­laihoz is méltó. Nagy büszkeséggel és elisme­réssel írjuk le a magyar csapat­ról itt a különben köztudomású tényt, 1928 augusztus óta, amikor az olimpiai vízipólódöntőben Né­metországtól 2:5 arányban szen­vedett meg nem érdemelt vere­séget, a mai napig nem talált legyő­zőre. Pedig a közben eltelt kerek hét esztendő alatt közel 70-szer állt ki hivatalos válogatott mérkőzés­re a kereteiben azonos, de új erőkkel is felfrissített csapat. Dicséret és dicsőség nektek magyar fiúk! A brüsszeli vízipólótorna be­fejező napjáról dr. Beleznai László vízipóló kapitány alábbi telefonjelentése számol be: Brüsszel, július 31. A tribünökön a megszokott kép, alig 300—400 főnyi közön­ség, kissé borús, de enyhe idő. A miénk az első mérkőzés. Fe­kete sapkában és a kis vízben kezdünk, változatlan összeállítás­ban. A jugoszlávoknál új embe­rek is játszanak. Magyarország— Jugoszlávia 5:2 (3:1) Bíró: Hoffm­ann (Németország). Magyarország: Bródy — Ho­monnai, Sárkány — Halasy Bo­zsi, Németh, Brandy. Jugoszlávia: Fabris — Czvet­­kovics, Dobrovics — Cziganyo­­vics — Standinger, Farana, Toso­­vitz. A jugoszlávok érik el a labdát és Cziganyovics lövését Bródynak rövidesen védeni kell. Halasy le­úszik, Bozsi—Brandy a labda út­ja, Fabris fog. Dobrovics 20 mé­terről a kapufát találja el. Az­után Cziganyovics—Tosovitz összjáték nyomán Bródy a kapu­fáról szedi le a labdát. Válaszul Homonnai lő kapufát. NÉMETHET ELÚSZÁ­­SÉRT KIÁLLÍTJÁK, A JUGOSZLÁVOK LÖVIK AZ ELSŐ GÓLT A bíró most nagy meglepetésre Némethet elúszás címén kiállítja. A jugoszlávok nem is gondolnak arra, hogy az előnyt azonnal ki­használják, ugyanúgy időhúzásra rendezkednek be, mint tavaly Mag­­deburgban és egymásnak adogat­­ják a labdát. Végre is Bródy Dab­­rovicsnak egy könnyű labdáját be­engedi a kapuba, hogy Németh visszatérhessen. 0:1. A kiegészülés után Homonnai Halasynak, ez Né­­methnek passzol, aki közelről be­vágja, 1:1! Nemsokára itt van a második gól is. Németh Brandynak, ez Bo­­zsinak, ez visszajátszik Némethnek, Németh védhetetlen gólt lő. 2:1! Dabrovics félpályáról lő, Bródy fogja. Homonnai elfog egy rossz jugo­szláv passzt, Halasy szökik, Bozsi­­nak ad ki, Bozsi Némethnek ad be, már 3:1! HALASYT ÉS NÉ­METHET, DABROVI­­CSOT ÉS CZVETKO­­VICSOT KIÁLLÍTJA A BÍRÓ Kiúszásnál a jugoszlávok fogják el a labdát, kicsit nagyon feléjük sikerül Hoffmann bedobása. Mégis a miénké az első gólhelyzet, de Brandy mellé lő. Aztán Németh és Brandy szabaddobása kecsegtet eredménnyel, de mind a két hely­zetet megöli az erőteljes jugoszláv védelem. Hoffmann most Halasyt és Dobrovicsot elúszás miatt, Né­methet és Czvetkovicsot pedig összetűzés miatt állítja ki. ő­-5 ember marad a vízben. HOMONNAI A CENTER A MÁSODIK FÉLIDŐ ELEJÉN A második félidőre úgy állunk fel, hogy Homonnai megy előre centerbe, de a jugoszlávok úgy el­nyomják, hogy két-három szabad­­dobást is ítél javára a bíró. Bozsi messziről lőtt labdája kecsegtet eredménnyel, majd Sárkány szerel egy jugoszláv akciót, Bozsit szök­teti, ez Homonnainak ad be, Ho­monnai kiad szélbre Brandynak, Brandy belövi: 4:1! MOST NÉMETHET ÁLLÍTJA KI A BÍRÓ Homonnai előre megy, szökése fölélövéssel végződik. Németh a kapu előtt igyekszik kibújni a ju­goszláv ölelésből a bíró fütyül és a magyar centert hátralökés címén kiállítja. A jugoszlávok megint csak az időhúzáshoz folyamodnak, adogat­ják egymásnak a labdát olyan fleg­mával, hogy a végén Hoffmann bíró is megunja a látható és a sza­bályokba ütköző időfecsérlést, el­veszi a labdát, szabaddobást ítél, amelyből Homonnai fölé lő. Halasy van azután támadásban, Farana buktatja, a bíró 4 méterest ítél.

Next