Nemzeti Sport, 1936. október (28. évfolyam, 192-213. szám)

1936-10-01 / 192. szám

Csütörtök _ U 11 ^ 1936 október 1 ff­lup 8BB 4 xxvm. évfolyam, 192. noa JHwMBHr tiwBp HB Ém HOL HTÉt Az ellenfél kapujáéign A ra. 5 12 fillér ^ hoz előrefelé vezeti Csehszlovákiában 1 Ke. WHL «HB * legrövidebb út.|| Romániában.. 6 lei ■HHHklK Minél kevesebb cse-(| Jugoszláviában 27* din. 1W mIMMÉMI lezés! Minél gyor-1H Ausztriában .. 20 Gr. áMI HHN­FBI sabb passzolas, amigH d­aixorszá^b.. .......­­ so Kr. ^*“*ndig meredeken § H Svájcban IS a. 1 llflfl *5 Vasárnap: Haladás—III. kerület bajnoki mérkőzés lesz Szombathe­lyen. A két egyesület megállapodott, hogy a november 15-én esedékes baj­­noki mérkőzésüket most vasárnap játszák le. A III. kerület volna a pályaválasztó, de a jogát feladta és így Szombathelyen, lesz a mérkőzés. Alakul az október 11-i futball műsor A Phöbus—Bocskai Szombatra menekült a rangadó elől — Saját tudósítónktól — A Hungária—Újpest rangadó elől menekülnek a többi bajnoki mérkő­zések. Most már bizonyos, hogy a Phöbus szombaton, október 10-én délután játszik a Berlini­ utcában a Bocskaival. A Budai „11”—Ferenc­város mérkőzés újszerűen vasárnap délelőtt lesz az Üllői­ úton. A Kis­pest—III. Kerület a 11-i rangadó előmérkőzéseként szerepel. A többi mérkőzés változatlan, illetve marad az eredeti sorsolás szerint. Tehát Budafok a Haladást, Szeged a So­roksárt és az Elektromos­­ Nemze­­tit látja vendégül vasárnap dél­után. Dél válogatottja vasárnap a következő összeállításban játszik Orosházán Kelet ellen: Mester — Zsilinszky­­B. MÁV, Tóth dr. KEAC — Csonka KEAC, Szekeres SzTK, Sipos MAFC — Csül­­lög BTE, Lukács MAFC, Harmat KAC, Kovács II. KEAC, Till II. SzTK. Tartalék: Tóth II. KEAC és Csi­­csely B. MÁV. — A gyulai Csonka neve mellett nem tévedésből áll az, hogy „KEAC”. Csonka ugyanis be­iratkozott a szegedi egyetemre és a KEAC-hoz igazoltatta magát. láda Springer Ferenc dr. lakásán járt s utána nyomban arról suttogtak a Ferencvárosban, hogy H­á­d­a vissza­szerződik a Ferencvároshoz. — Igaz ez? — kérdeztük szerdán este Springer dr.-tól. — Csak az igaz, hogy Háda nálam járt. Visszaszerződésről jelen pilla­natban nincs szó. Olyan messze va­gyunk egymástól, mint Makó Jeru­zsálemtől ... ­ Akiért már 20.000 fontnál több pénzt adtak Gallacher, a sokat vándorolt skót válogatott csatár a Derby Countytól a Notts Countyhoz szer­ződött. Az elmúlt évek során Gal­­lacher háromszor cserélt egyletet, több, mint 20.000 fontok ellené­­ben... A Newcastle United 6500 font sterlinget 1925-ben Galla­cher ért az Airdrieonians-nak. 1930-ban a Chelsea vette át a Newcastletól 10.000 sterlingért, két évvel ezelőtt már csak 8800-at kapott a Derby Countytól. Vájjon most mekkora lehetett a vételár? az úri világ nyúlszőrkalapja Kérje mindenütt * Kilenc dugót vágtak ne Nemesen a nagy válogatottnak , három ellenében B) csapat-A) csapat 9:3 (3:0,5:3) Gyakorló mérkőzés, Hungária-ú­t vezette Schaffer A Bukarestbe készülő válogatott csapat szerdán délután az MTK pályáján tartotta gyakorló mérkő­zését, amelyen a B) csapat­ volt az ellenfele. Egy óra után kezdett gyülekez­ni a gárda és amikor fél 2-kor Dietz Károly dr. szövetségi kapi­tány megjelent az öltözőben, már minden meghívott­ ott öltözködött a padokon. A kapitány figyelme legelőször Feketére és Lázárra irányult, akikről sérülési hírek kerültek forgalomba. Fekete szinte szabad­kozott, hogy ő sérült volna: — Ez olyan húzódás, ami csak mérkőzés után fáj egy kicsit, já­­ték közben nem is érzem. Lázár is megnyugtatja a szö­vetségi kapitányt és Pollatschek dr. főorvost is, hogy nincs semmi baja, Dietz dr. feleleveníti a va­sárnapi emlékeket: — Bizony, bennem is majdnem meghűlt a vér, amikor bedobtad magad Adamék elé. Lázam mosolyogva mondja: — Biztos voltam, hogy nem lehet bajom. Három dugót ken be a fölényeskedő nagy csapat kapujába a második garnitúra Negyedháromkor Schaffer veszi kezébe a sípot és így áll fel a két csapat: A) csapat (piros ing, fehér nadrág): Csikós — Polgár, Fe­kete — Seres, Szűcs, Lázár — Sas, Vincze, Cseh, Toldi, Titkos. (A válogatottból tehát csak a szegedi Pálinkás hiányzik, akit tudvalévően nem hozatott fel a szövetségi kapitány.) B) csapat (fehér ing, fekete nadrág): Havas — W­éber, Béldi — Gombkötő, Szabó II., Dudás — Béky, Sztancsik, Nemes, Kállai, Déri. A fehérek nagy ambícióval kez­dik a játékot, Déri egypárszor re­mekül elfut, egyik beadásából Ne­mes el is találja a kapufát, nem lett volna azonban amúgy sem gól, mert Spéci már lesállást fütyült. Az első válogatott támadást Sas vezeti, beadását Vincze lőné, de nagyon megtolják hátulról. Pol­gár egyelőre még mindig nem akarja komolyan venni Dérit. A fürge balsz­élső elszalad mellette, pompásan beível is Nemes kapásból csodálatos gólt ragaszt Csikós hálójába, 1:0 a B­ csapat javára. A válogatott ellentámadását új­ra Sas vezeti, a beadását Cseh si­­mán belőhetné, de megvárja, amíg a hátulról befutó Wéber leteríti. A 11-est Toldi bombázza még csak nem is felső fára, mint az osztrákok ellen, hanem sokkal magasabbra. Majdnem a­ klubház tetejére. Cseh továbbra is játsza a flegmát, biz­tos helyzetben háló helyett a felső lécet találja el. Polgár végre meg­állja Déri grasszálását, rákapcsol nagy sebességére és akkor már Dérinek nem sok keresnivalója marad. Egypár Kállai-lövés követke­zik, de messze elkerüli valamennyi a célt. Feltűnően jól irányít Szabó II. a fehérek fedezetsorában. Fe­ketének súlyos gikszer csúszik ki. A válogatott általában nem na­gyon erőlteti meg magát. A 21. percben Szabó II. újra szép labdával szökteti Békyt, a szélső nagyszerűen elfut, behúz és betálalt labdáját Kállai ha­lálos biztonsággal helyezi a hálóba. 2:0-ra vezet a B­ csapat! Akárcsak egy héttel ezelőtt, Cseh elegánsan átengedi Vincze passzát, a labda pontosan Wéber­­hez fut. Nemes jól megszúrt lab­­dáját Csikós szépen fogja. Béky átmegy Lázáron. A mentés céljá­ból átfutó Polgár előtt begurítja a labdát Nemes elé, aki nem hibáz. A 25. percben a B­ csapat vezet 3:0-ra. Seres és Vincze egyelőre vasár­napi formáját igazolja. Fekete szögletre fejeli Dudás passzát, Déri kapu mögé csavarja a szög­letet. A 27. percben végre véget vr az első harmad és elkezd sze­mezni az eső. Feljavul az A­ csapat, 3:5-re javít Még­ négyet bekapnak a nagyok A második harmadra helyet cse­rélnek a csapatok. A nagycsapat­ban nincs változás, a B)-ben Biró lesz Béldi helyett a bal­­hátvéd, jobbszélső az újpesti Kocsis, Tóth pedig átmegy a kiálló Déri helyére balszél­sőnek. 30 mp sem telik el és már a negyedik gólját rúgja a B­ csa­patnak Nemes. Kocsis vitte le a támadást s beadását Kédlai he­lyezte Nemes elé. Nemes aztán!... — 4:0. Most azután elszégyelli magát a nagycsapat és a 3. percben végre megszerzi első gólját. Vinczétől indul ki az akció, Sas szépen szö­kik s beadása Cseht a kapu tor­kában találja. A középcsatár si­mán belőhetné a labdát, ehelyett azonban hátrapasszol, de most már szerencséje van, a befutó Vincze lábára fut a labda és az összekötő a há­lóba helyezi a bőrt. 4:1. Cseh most már jobban ügyel a szélsők szöktetésére! Sas kap tőle nagyon szép labdát, a folytatás azonban elakad. Toldi nagyszerűen szökteti Sast, a beadást Csikós úgy elkapja, mint a legyet. Válto­zatos a játék, a fehérek akciói most is veszélyesebbek. Most kel­lene Csehnek átlépnie egy Toldi­­passzt. Megfogja, el is romlik a támadás. A 10. percben Cseh lövi a válogatottak második gólját. Titkos labdájával kiugrik, bele­viszi ugyan a labdát a kifutó Ha­vasba, de szerencséje van, mert a kapusról újra eléje pattan a labda és most már köny­­nyen helyezheti az üres há­lóba. 4:2. Seres fejese hátrafelé sikerül, Nemes máris küldi Tóthot, akit csak szögletre tudnak szerelni. Cseh cselekkel próbálja kihozni a tömegből a labdát, persze ered­ménytelenül. Titkos mm percek óta nem kap labdát. Annál jobban eteti a fehér csatársor Kocsist, Sztancsikkal párosban vezetett tá­madása sikerrel is jár. A lap percben Kocsis beviszi a labdát a kapu elé, lő és Csikósról a labda a hálóba pattan 5:2. A kezdéshez nagyszerűen érte­nek a pirosak, a kiadott labdával Sas szélsebesen elfut, beadását Havas vetődve próbálja védeni, de elveszti a labdát és Cseh előtt újabb alkalom nyílik, hogy technikáját csillogtatva rúghasson gólt. 5:3. Még mindig változatos a játék és nagy az iram. Most Vincze tün­teti ki magát néhány labdával, amelyekkel Sóst szökteti. A 21. percben vége a második hamad­nak. A harmadik harmadra marad mind a két csapat úgy, amint a második harmadban játszott. Né­hány szép passzal brillíroz most a piros csapat, azután Lázár „pis­­zitja meg” még Sztancsikot is. A 3. percben Nemes labdáját Tóth majdnem a szögletvonalról tolja vissza Kállai elé, a balösszekötő gyengén célozza meg a u­olsó kapu­fa tövét, Csikós későn dobja­­ ma­gát és a labda a belső lécről a há­­lóba pattan. 6:3! Egy percen belül újabb gólt lőnek a fehérek: Tóth elfut, át­vágott labdáját Kocsis visszakül­di. A leálló piros védelem mellett Nemes átengedi a labdát Tóthnak, aki a hálóba he­lyezi. 7:3. További egy perc múlva gyö­nyörű gólt rúgnak a fehérek. Sztancsik a Kocsis helycserével véghezvitt villámgyors támadásból Sztancsik pompásan íveli be a lab­dát középre s a teljes iramban berobogó Nemes a kifutó Csikós mel­lett biztosan vágja hálóba a labdát. 8:3. A pirosak erőtlen ellentámadá­sát Dudás szereli. A fehérek na­gyon belekóstoltak a gólokba, állandóan támadnak. Egész meg­lepetésszerűen és váratlanul hat Titkos nagyszerű lefutása, bom­bája azonban csak kívülről találja el az oldalhálót. A 12. percben Kocsis hosszú cselezés után ka­­ p

Next