Nemzeti Sport, 1937. január (29. évfolyam, 1-21. szám)

1937-01-01 / 1. szám

Az évek stafétája váltott. 1936 lihegését 1937 még ott érzi közvetlenül a háta mögött. De máj,­­az Újév fut, a­ régi befejezte szerepét a végtelenség nagy verse­nyében. ......... Az évek — de főleg azok, amelyek­ben a mindenkori halandó él — gyor­­­san szaladnak. Némelyik úgy elillan, hogy észre sem vesszük. De van olyan is, amelyiknél érdemes meg-megállí­­tani az időt, hogy emlékezhessünk arra, ami elmúlt. Ilyen esztendő volt az 1936-odik. A nem sportoló „civilek” nagy társadalma is büszkén emlegeti ezt az évet, mint a magyar név világot hódító esztendejét. . Siért „ a­­XI. modern olimpián, a modern ember békés harcaiban a maroknyi Magyar­­ország hódította meg a világot. Tíz olimpiai aranyérem nemes fénye csillog elő az elmúlásba tűnt óév idő­bátyla mögül. Ami mellette siker született,­ csak szerény gyarapítója ennek a csillogásnak. Ami balsiker és visszavonás ha történt, szitást veszti. Az öreggé vált 1936 pompásan futott! Olvasóinak nolrog ,! *.:■ ‘l i- W; ’• r • évet kíván a jpohT Hungária— Máltai válogatott január 10-én —• Távirati jelentésünrt — Málta, Valetta, dec. 31. — Ajánlatot kaptunk,a máltai szö­vetségtől, hogy janu­ár 10-én a Hungária mérkőzzön meg a máltai válogatottal. Az ajánlatot termék szélesen, elfogadtuk. Hungária — Preiszmann. (Az ajánlat kétségtelenül hízelgő a Hungáriára. Úgy látszik a derék máltaiak sehogy sem­­ tudfeafc­­'bele­törődni abba, hogy csapataik közül egyik sem tudja elkapni a Hungá­riát, tehát megpróbálják, hátha a válogatottak mégis megállítja a kék-fehéreket máltai diadalát rák­ban.­ X 5PB TÉLP SPORT ÜZLETEK VI. Vilmos császár­ út 33 IV, Váci­ utca 40 Egy-két­­hét múlva itthon lesz­nek portyázó csapataink. Nem so­kat pihenhetnek, hiszen négy egye­sületnek— köztük a Ferencváros­nak és a­ Hungáriának — febru­ár 7-én már bajnoki mérkőzést kell játszania. Ezeknek tehát négy hét múlva már komoly barátságos mérkőzéssel kell készülődniök. Alább összefoglalva­ közöljük a Nemzeti Bajnokság, a Profiliga és a budapesti amatőr I. osztály tavaszi bajnoki mérkőzéseit. Ter­mészetesen beillesztettük a válo­gatott mérkőzéseket is. Pálya­választók az elölállók. Február 7. . . /Vfc’vwu —a • ' *** Ferencváros—Budafok Bocskai—Hungária Február 14: ősztől elmaradt mérkőzések: Nemzeti—Br.-Sp. Elektromos—Kispest Budai—Hungária Phöbus—­Budaf­ok B­ocskai—Újpest Ferencváros—III.. ker. Haladás—Szeged A budapesti ama­tőröknél az­ elma­radt MPSC—BVSC, BSK­—BVSC és GSE—ZSE mérkőzés közül kettőt ek­kor játszanak le. ' ’ Február 21: Budai—Nemzeti Elektromos—Ep.-So. Szeged—Ill. ker. Kispest—Újpest , Hungária—Budafok Phöbus—Ferencváros Bocskai—Haladás Profi liga: Szürketaxi—­■Vác FC, SBTC—­Etc FC,, Váci Remény— Zugló, Ladén—Vasas, Drogisták— Alba Regia,­­ Nagytétény—­Csepel. (Ebből a fordulóból több mérkőzést május 9-én játszanak le.) Amatőrbajnokság: P­á­r­­­o­s-cso­port: MTK—BTC,­ Kispesti AC—Tö­rekvés, SzAC—SzFC, EMIK— MAFC, BMTE—WSC. — Bi fő­csoport: Testvériség—ZSE, MPSC— UTE, Turul TE—BVSC, BLK—Gold­berger SE, URAK—BSzKRT, HAC— Postás. Február 28. Haladás—Budafok Újpesti—Hungária III. ker.—Kispest Br.-Sp.—Szeged­­ N­em­zeti—Elektromos Ferencváros—Budai Bocskai—Phöbus Profi liga:. Zugló—Ladén, Etc FC -Váci Remény, Vác FC—SBTC, Alba Regia—Szürketaxi, Nagytétény —Drogisták. Amatőrbajnokság: . P­á­r­t­o­s-cso­­port: MAFC—SzAC, SzFC—MÁVAG, Törekvés—MTK, FTC—EMTK, WSC —BTC. — B­í­r­ó-csoport: Golsberger SE-TTE, BVSC—MPSC, El­TE— Testvériség, HAC—URAK, BSzKRT —Ili. ker. TVE, Postás—ZSE. Március 7: Szeged—Nemzeti ,Kispest—Br.-Sp. , .. Hungária—III. ker. Budafok—Újpest Budai—Bocskai Elektromos—Ferencvár­os ■ Phöbus—Haladás Profi liga: Váci, Remény—Vác FC, Lódén—Etc FC, Szürketaxi—Nagyté­tény, SBTC—Alba Regia, Dpogisták —Csepel Amat­őrbajnokság: Pártos-cso­port: BTC—Törekvés, KAC—SzFC, MAFC—MÁVAG, SzAC—FTC, EMTK—BMTE. — B­ir­ó-csoport: ZSE—UTE, Testvériség—BVSC, MPSC—Goldberger SE, BLK— BSzKRT, III. ker. TVE—HAC, URAK—Postás. Március 14.­­"H a*P!',!adá«—Híj***?' ^ III. ker.—Budafok Br.-Sp.—Hungária, N­emzeti—Kispest Ferencváros—Szeged Bocskai—Elektromos Phöbus—Budai Profi liga: Csepel—Vasas, Vác FC —Ladén, Alba Regia—Váci Remény, Nagytétény—SBTC, Drogisták—Szür­ketaxi.­­Amatőrbajnokság: P­á­r­t o®-cso­port: MAFC— KAC, SzAC—MTK, BMTE—SzAC, FTC—MÁVAG, WSC —Törekvés. — Biró-csoport: Gold- KOZMÁNÁL kezdje meg ezt az új esztendőt VÁSÁROLJON inget, kalapot, nyakkendőt !KÁROLY-KÖRÚT 3) beígér SE—Testvériség, BVSC—ZSE, URAK—III. ker. TVE, HAC—BLK, BSzKRT—TTE, Postás—UTE. Március 21: Hungária—Nemzeti Budaf­ok—Br.-So. Újpest—III. ker. , É­letrolyos—Phöbus Szeged—Bocskai Kispes­t—Ferenc­vár­os Budai—Haladás Profi liga: V­asas—Zugló, SBTC— Drogisták, Váci Remény—Nagyté­tény, Ladén—Alba Regia, Szürketaxi —Csepel. Amatőrbajnokság: P­á­r­­­o­s-cso­­port:­­ BTC—SzFC, MTK—MAFC, KAC—FTC, MÁVAG—BMTE, EMTK —WSC. — Biró-csoport: UTE— BVSC, ZSE—Goldberger SE, MPSC— ÉSzKRT, TTE—HAC, BLK—URAK, III. ker. TVE—Postás. Március 28 és 29. A húsvéti műsor egyelőre bizony­talan. Április 4. HálaMás—IIR ker. Br.-So.—Újpest Nemzeti—Budafok Ferencváros—Hungária Bocskai—Kispest Phöbus—Szeged Budai—Elektromos Profi liga: Csepel—Zugló, Eto FC —Vasas, Nagytétény—Lódén, Drogis­ták—Váci Remény, Szürketaxi— SBTC. Amatőrbajnokság: P­á­r­t­o­s-cso­port.:, MAFC—BTC, SzFC—Törekvés, EMTK—SzAC, BMTE—KAC, FTC— MTK. — B­­­r a-csopo­rt: Goldberger SE—UTE, III. ker. TVE—BLK, URAK—UTE, HAC—MPSC, BSzKRT —Testvériség, Postáig—BVSC.­­ Április 11: Svájc—Magyarország, Európa Kupa mérkőzés Baselban. Profi liga: Vasas—Vác FC, Zugló— Eto FC, Váci Remény—Szürkcetaxi, Lódén—Drogisták, SBTC—Csepel. Amatőrbajnokság: P­á­r­t­o­s-cso­port: SzFC—MAFC, Törekvés— BMTE, Mtk—FM­K, KA­MAVAG—­VISC. — Bír­ó-csoport: BVSC—BSzKRT, UTE—HAC, ZSE— URAK, Testvériség—III. ker. TVE, MPSC—­BLK, TTE—Postás. Április 18. Újpest—Nemzeti — III. ker—Br.-So. Szeged—Budai Kispest—Phöbus Hungária—Bocskai Budafok—Ferencváros Elektromos—H­al­adás Profi liga: Csepel—Etc FC, Vác FC—Zugló, Alba Regia—Vasas* Szür­ketaxi—Laden, SBTC—Váci Remény. Amatőrbajnokság: P­á­r­­­o­s-cso­port: Törekvés—MAFC, BTC—FTC, MTK—BMTE, MÁVAG—EMTK, SzAC—WSC. — Bíró-csoport: BVSC—Goldberger SE, ZSE— BSzKRT, Testvériség—HAC, MPSC— URAK, TTE—III. ker. TVE, BLK—­ Portás. " Április 25. Olaszország—Magyarország, EK, mérkőzés Olaszországban Profi liga: Eto FC—Vác FC, Ladén —SBTC, Vasas—Nagytétény, Váci Remény—Csepel, Zugló—Alba Regia. Amatőrbajnokság: Párt­os-cso­­port: MÁVAG—KAC, SzAC—MTK, EMTK—BTC, FTC—SzFC, WSC— MAFC. — Biró-csoport: TTE— MPSC, BLK—Testvériség, III. ker. TVE—ZSE, URAK—UTE, HAC— BVSC, BSzKRT—Goldberger SE. Május 2. Haladás—Br.-So. Nemzeti—II. ker. Ferencváros—Újpest Bocskai—Budafok Phöbus—Hungária Budai—Kispest Elektromos—Szeged , •*' ‘• Profi liga: Csepel—Vác TC, Alba Regia—Eto FC, Nagytétény—Zugló, Drogisták—Vasas, Váci Remény— Ladén. Amatőrbajnokság. Pártos-cso­port: SzAC—MÁVAG, EMTK—KAC, BMTE—BTC, FTC—Törekvés, WSC —PSZFC. — Biró-csoport: BLK— TTE, III. ker. TVE—MPSC, URAK— Testvériség, HAC—ZSE, BSzKRT— UTE, Postás—Goldberger SE. Május 6. , Áldozócsütörtök Er.-So.—N­emzeti Kispest—Elektromos Profik, amatőrök, szurkolók, itt a tavaszi - • " - :-v .d. * 7 rs?:1 n V UlifiálP JIMM. U.i3l^JL n — Saját tudósítónktól — ‘ *; ^ Hungária—Budai Budafok—Phöbus Újpest—Bocskai ■ ':yj, III. ker.—Ferencváros g'y.‘ Szeged—Haladás Május 9: Magyarország—Jugoszlávia váloga­tott mérkőzés Budapesten. tyér \ · Május 16, 17. , Pünkösd, A műsor még biztostottuc •: ■■­­ ' Május 28':'' ’ . Magyarország—Ausztr­á látogatott mérkőzés Budapertfni.­­ • Május .:7. Haladás—Iyénmeií .­ Ferencváros—­Er.-Lo Bixíkai--i!f.; W,. . ... . , Pholetti—U.pee Budai—Budai Elektromos—Hungária Szeged—Kispest. Május mu Hungária—Szeged Budafok—Elektromoz Újpest—Bwfei III. ker.—Phibu* Br.-So.—Bocskai Nemzeti—Ferencváros Kispest.—Haladás .. Profi liga: Zugló—Drogirték, fitt VC— tény, Vác FX1—Rlco Pegia, lédea^H^^^ Csepel. Amatőrbajnokság: P & rt port: MA FC— F­TC. FC- -B M’f' ’ Tör.—EMTK, 'FTC- S­AC. 'ÜTK­­MAVAG, KAC-• W •' B­­ r­o-c x-nm Goldberger SE-HAC, írja. URAK, UTE-Tfl. ker. TVE. ICCv- BLK, Testvériség—'fTfl, Postás. f *msSk Június .8. . Bocskai—Nemzeti • Phöbus—Er.-So. Budai—III. iker­. ■ Kl­sztromos—Cinért Szeged—Budafok. . Kispest—Hungária Ferencváros—H­aladá­s Profi liga: Nagytétény—Vác PC* Drogisták—Etc FC, SzüdketaXi— Zugló, SBTC—Vasas,. ARC* Regín— Csepel. Amatőrbajnokság: Pártos-cso­port: KAC—MTK, MAVAG—BTC, SzAC—Törekvés, BMTE—MAFC, FTC—WSC._ — B..ifó-<^tt:,$PSÜ ff? 3. U. t. U. "j kedves vevőinek . , —t- ►, v "y Sktud m­­énuisz-szaküzlet Bp.Bélvány-u. 3 T. 1-802-02 ■ ... ./­­ .■ |­­ ■ ....."T ■ . ^ " .... 1937 január 1 ÁrT^niUí, IV»Kőzet i Mért, ssErra“ mgaAflU isiért a Közetért, assrr. a ttenzeti Sport ír mi mind a kettőért Apestrábul ..*••••• 4 C­ ^

Next