Nemzeti Sport, 1937. november (29. évfolyam, 213-233. szám)

1937-11-02 / 213. szám

Kedd ___ ■I»ii||ip|j|ii j|jjji,n Áras 12 fillér Jugoszláviában din. H| OUaz orságbaa ... BSfiR 9 k iWldBJ Fructiorix&gbu ... ...­­J iaiP-1 ■ $ Némtor­ságban , Svájcba...... 1 ■ Aattikában . . a'a'•'•'•V.'.V' .a ' ‘ ______‘ *■@.' .. ' ' ’ ......... ’ Sárosi 111, a FerencvárosB lesz! Majdnem felborult a rend Debrecenben, majdnem tragikusan végződött a KK-győztes ünneplése A Hungária simán győzött, az zelmét aratta. Kispest folytatta diadalsorozatát, a Budai ..ff" elcsípett egy pontot az Elektromostól .A pompás KK-győzelem fénye, azt hittük, tartósabb lesz, s reméltük, hogy ennek a nagy magyar sikernek termékenyítő hatása is lesz. A­ for­duló csemege­mérkőzésén azonban­­Debrecen beérte a mérkőzés előtt való ünnepléssel, a Ferencváros pe­dig a meccs kezdetéig tartó népsze­rűséggel. A kezdést jelző fütty után a légkör — meglepetésre — fe­­szültt vált, s ennek köszönhető, hogy a mérkőzés nem hozta, amit joggal vártunk tőle. Végeredményben nehe­zen és­­ szerencsével hozta el a KK-győztes mindkét pontot a pont­nélküli Bocskaitól. A többi mérkőzésen, a Hungária poraikból megélemedett csatárokat ünnepelt: Titkost és Müllert. Titkos újra, a régi volt — nagy öröm ez a válogatott szempontjából is! — Mül­­ler dicsősge — egyelőre csak egy­­félidős volt.. A bajnokcsapat egyéb­ként biztosan győzött. Kispest so­káig egy­ egyenlő e­rejűnek bizonyult az­ Amatőr Törekvéssel, csak a haj­rában bírta­­jobban szusszal és egy kis szerencsével. Kispest vesztett pontokat tekintve jobban áll, mint az Újpest! A Lola-istálló meglepe­téssel rukkolt elő: pontot vett el a hozzája képest „nagy”-nak mond­ható­­! Elektromostól.­ Az ETO-nak végre­­ sikerült, megmutatnia, hogy többet tud, mint amennyit eddig mutatott. Vége a győri „titkolózás”­­nak. Igaz­ szép futballt, általában nem láttunk! Annál szebben mutatkozott be az időjárás. Úgy látszik, hogy az időjárás rózsás kosarába vette a fut­ballt. Csak el ne kiabáljuk... - vásárk­ap .......... Ü Hői-út: Ferencváros—Szürke­­taxi, Nemzeti—Hungária. ' Újpest, Megyeri-út; 'Újpest- Budai „11”. .. Budafok: Budafok—Törekvés. Kispest: Kispest—Phöbus­, Latorca-utca; Elektromos— ETO. Szeged: Szeged—Bocskai. A II. ligában: Váci­ Remény— Csepel,­ TVSC-Vác PC, DVTK— Vasas, Sz. MÁV—Drogisták, Er­zsébet—Váci SE, Haladás—Alba Regia, Sál. BTC—Sim. BBC. A budapesti amatőr I. osztály­ban: MÁVAG—MAFC, PTBSC— EMTK, Drasgbe—MTK, FTC— Kispesti AC,­­Ganz—BMTE, Cs. MOVE—SzFC, SzAC—WSC, Pa­­^gB^k^^TVE,, ^ BVSC— Postás, mS^KRT' ^ LK~ Ro­ván idnyilkev érdeklildöbnek DG IV Eli kép BentvekUld:Abonyi Jenő " » Séfteg kereskedése, Budapest, — W­* lY.'Váel-utca 45. gtám A Ferencváros— Sáros! III. tárgya­lások kedvező befejezés előtt állanak — Saját tudósítónktól — Sok huzavona, találgatás, vita, hiábavaló tárgyalások után a tehet­séges Sárosi Béla ügye végre olyan megoldással zárul le, amely az a családot, a Ferencvárost és híveit egyaránt megelégedéssel tölheti el. A Ferencváros­ vezetősége az elmúlt héten­’ismét felvette a tárgyalások fonalát és sikerült­­ is olyan még­ . 1 .............. 1 1 ■■............... Fejfájás ellen Beretvás-pasztilla 1 '111 '■ ■ 1 1 , '. .......... i, 1 oldást, találni, amely­­ megegyezik a Ferencváros eredeti- ' álláspontjával és Sárosiék' s^m'4-ra' is megfelelő. Minthogy: azonban a szerződés­ meg­kötésében •»­. MAFC kiadatása szük­séges. Sárosi'­Béla csak — legjobb esetben — ,holnap­ lehet a Ferenc­város szerződtetett játékosa. Remél­hető, hogy most már­ újabb akadály nem merül fel és ha Sárosi Béla be­váltja a hozzá fűzött,­ reményeket, akkor hamarosan­ teljesül is a két Sá­rosi-fivér, álmai­ , egy csapatban játszanak.' . ' ~“r , ' Minden ifoot46n nagy esámény f­ei­­ segít a ssírttított kávépatlékkal, igesi* /jár tettenelppma­­,^5. , iáj a kávé fogyasztása! Az NB állása 1. Hungária 9 7 2 — 42:11 Ifi 2. Ferencváros 8 7 1 — 26:16 15 3. Phöbus 7 5 2 — 21:8 12 4. Újpest 9 5 2 2 34:15 12 5. Kispest 8 6 — 2 27:23 12 6. Nemzeti 7 4 1 2 21:21 9­­ 7. Elektromos 8 3 2 3 13:13 8 1­0. Törekvés 8 3 1 4 19:19 7­­ 9. Szürketaxi 8 2 3 3 21:24­­7 1 10. Szeged 9 2 1 6 14:21 5 11. Budafok 8 2 1 5 10:22 5 12. Budai „11” 9 1 2 6 16:27 4 13. ETO 8 1 — 7 9:34 2 14. Bocskai 8 ------- 8 7:27 — Külföldi v­elekdmányok. Bergamo: Olasz -Bl­'-Svájci B) 4:1 (2:0). Marseille: Délkeletfrancia válogatott— Táv. AC (Bécs) 4:1 (2:0). Lillé: Déllengyelország—Északfrancia­ország 2:1 (1:0). Paris: Bologna—Párisi­ válogatott 1:1 (0:0). ........... EURÓPA KUPA MÉRKŐZÉS Csak nehezen men­tett meg egy pontot Olaszország Genfben Svájc—Olaszország 2:2 (2:1) Négy perccel a befejezés előtt egyenlített Piola —kézzel — Telef­onjelentésünk — Genf, október 31. 25.000 néző előtt az angol Le­witsgton vezetésével­ a Servette Sta­dionban játszották­­ a második Eb mérkőzését. A két csapat­­így állt fel: Svájc: Bizzozero — Minelli, 'Veh­­mann -i—­ - Sprin­ger,­­ Vernatti, Lört­­scher — Bickel, Wganer, Monnard, W­alacek,­ Amado. Olaszország: Olivieri — Mon­teglio, Rava — Neri, Andreolo, Corsi — Cap­ra, Meazza, Piola, Fer­rari, Colaussi. Nagyszerű­­futballt mutat be a svájci csapat az első félórában. Mégis az olaszok jutnak vezetéshez a 15. percben Piola kitörése és re­mek lövése révén. Védhetetlenül rö­pült a­ labda a jobb felső sarokba.­­A 20. percben Bickel lefut, beadását Monteglio kézzel üti­ le. Az­­íjászok tiltakozása­­ellenére, Lewington nem enged, a 11-est Walacék lövi le. 1:1. ‘­­- 9 Három­­perc múlva Bickel ad be újra, Wagner hatalmas bombát ereszt meg ,a kapura, valamelyik olasz védő lábát súrolja a labda, de enélkül is bement volna: 2:1. Most keményebb lesz­ a játék. Piola köny­­l­yebben megsérül de tovább játszik. Ezután a Bickelt buktatják fel az olasz Védők, ki­ kell vinni a szélsőt. Néni is tér vissza,­­ kulcscsontját törte. Tíz emberrel is nyílttá tudják tenni a svájciak a játékot. Szünet­­után újra a .­.svájci csatár­sor van frontban csonkán is. De tíz perc múlva olasz fölény alakul ki. Az olasz belső hármas most teljes gőzzel dolgozik. A svájci védelem nagyszerűen állja a harcot.1 A fél­idő derekán­ a kiszabaduló svájci csa­tárok három szögletet érnek el egy­másután. A harmadik szöglet után Wagner hálóba is lövi a labdát, de Lewington nem adja m­eg a­ gólt, mert a labda előzőleg kiment az alapvonalon. A­ 40. perc A.ber Piola kitör, kézzel teszi maga és a labdát, de a játékvezető nem látja és a 20 méteres lövésből eredő gólt meg­adja. 2:2. • NYILATKOZATOK: Eicher, a svájci szövetség elnöke: Biekellel nyertünk volna. Újra fel­felé­­halad .a­ svájci" futball. Fischer Mór: Ilyen v­ersnek nem gondoltam, a svájci csapatot. . Lewington: Ez az igazságos ered­mény. Svájc "Sokat haladt taktika és technika terén. .­­Kleiner,­ a zürichi Sport szerkesz­tője: Vége a vereség-sorozatnak! Az olasz funkcionáriusokat, nem le­hetett megszólaltatni, annyira lever­­tek voltak-' a­ pontvesztés ,'miatt. Az egyik olasz­­ újságíró kollégám mon­­dotta­ a' következőket: . . "A svájciak­­is nyerhettek volna, de a­ nagyobb­­ klasszisa,' csapat le tudta küzdeni a balszerencsét is. BÍRÁLAT:­­ A­ svájci csapat főereje jó fedezet­­i sorában volt. Ve­rnati jó néhányszor leckét adhatott­­Andreolonak. Sprin­ C­er még a csatársorban is kielégí­­ttt. A hátvédek közül Minelli volt a határozottabb. Bizzozero rugalmas, jószemű kapus. .A csatársorban Walacek a leghasznosabb. Amado bátor és sebes. Wagner bombáival tűnt fel. Bickel a legjobb csatár volt. Monnard sokszor, megzavarta' az olasz­­védelmet. Az olasz csapatban ■ a­­ védelem 'f elsőrangú. Olivieri ugyan ' néha jbksonytalan­ volt, de Monteglio­­tökéletes. A fedezetsor a csapat leg­­­­gyengébb része. A belső hármas nemcsak nagy lendülettel, de okosan is futballozik. Piola a legjobb csatár a mezőnyben. Az olasz szélsők nem árultak el különleges tudást. Passweg. 1860 óta norma­KALAP külföldi világmárk­ák úridivat- különlegessége, KáPOlV-RIPOt 3. . ., , saroküzlet FTC-pálya IX, Üllői­ út 129 November 7-én, vasárnap délután negyed 3 órakor Ferencváros—­­ Szürketaxi Nemzeti Bajnoki mérk­őzés, előtte negyed 1 órakor Hungária—Nemzeti Nemzeti Bajnoki mérkőzés

Next