Nemzeti Sport, 1938. április (30. évfolyam, 64-83. szám)

1938-04-01 / 64. szám

Jv&\AAAMjtN 1 f1868 ÁPR. t J , * Pentek _ ^ ' _ ............—i......— 1938 április 1. XXX. évfolyam. 64 szám. fPiPlifes Ára: 12 fillér g§§r S^F A feSSVétr Hm Romániában. jugoszláv vendége, Jugoszláviában 2*/7 dm. a Beogradski csütörtök délben je-Ausztriában . . 20 Gre­lentkezett és közölte, hogy hajlandó pulon Záeb.n ....... —­so Un fflSanGbS részt venni a budapesti húsvéti rrud­sor.záeban ... ... 1.as ír. tornán. Ezek szerint a torna meg­«*—**°,*lAeba“ • rendezésének semmi akadálya A..riháb............................ 4 •. m mamama többe. A Nemzeti legyőzte az Elektromost Gábory legyőzte a francia Lesueurt — Távirati jelentésünk — Alassio, március 31. Az alassiai nemzetközi tenisz­­verseny féljegyesének elődöntő­jében Gábory a francia Lesueur­­rel került szembe s kitűnő já­tékkal legyőzte. Az első szetben erős küzdelem folyt, a második­­­ban a kitűnő formában játszó Gábory fölényesen győzött. Az eredmény: Gábory—Lesueur 7:5, 6:3. R.*­­Gábory javuló formája igen örvendetes. Bordigherában még simán kikapott Palmieritől, de második versenyén, San Remo­­ban már küzdelmes játékban le­győzte az osztrák bajnok Bawo­­rowskit, majd a svájciak üdvös­kéjét, Maneffet is megverte. Vé­. Bécs, március 31. A magyar vonatkozású futball­­problémák még teljes bizonytalan­ságban lebegnek. Nem is történik addig semmi, amíg a német fut­­ballvezérek nem érkeznek Bécsbe a német válogatottal. Egyelőre csak az látszik bizo­nyosnak, hogy Budapest—Bécs alakjában le lehet majd játszani április 25-én Bécsben a tervezett magyar—osztrák meccset. Az osztrák válogatott ma dél­után edzést tartott a Stadionban. A nagycsapat a B­ válogatott ellen játszott. Csak könnyű mozgás volt, a gólokat nem is számították. A nagyválogatottban feltűnt Lin­delar és Hahnemann jó mozgása. A nagycsapatot Schönecker ke­zére bízták, a B­ csapat közül a Vienna Pöschl-je látja el a kapi­tányi teendőket. Howorka Ottó. A nagy négyes össze­csapás első felvoná­sának legújabb hírei B­udapest-Bécs lesz április 24-én Bécsiem Az osztrák válogatott edzése nem ment gólra Sindelar újra formában — Telefonjelentésünk — a legjobb k hitéiben FUTBALL \­ssst SHHBQ és PLÖKL sportáruházaiban VI. Vilmos cs. ál 33. Áfjnnuzpjf | ív, váci utca 40. Hi|cyytciv. gü­l aztán itt is Palmieritől ka­pott ki, de ezúttal már csak ne­héz küzdelem után. Most Alassiá­­ban — mint jelentettük — előbb Dallast verte meg, aztán a fran­cia erőlista 6. helyezettjével, Lesueurrel került szembe. Le­sueur az előző két versenyen két­szer verte Palmierit s a bor­­digherai, illetve sanremói ver­seny hőse volt. Gáborynak Le­sueur felett aratott győzelme te­hát értékes siker. Szerk.) MTK pálya Hungária középkorút Április 3-án, vasárnap délután fél 5 órakor -f*­ Hungária* Újpest rangadó mérkőzés előtte fél 3 órakor Phöbus-Ferencváros Nemzeti B­ajnoki mérkőzés T összeállították a h­úsv­étkor pesten szereplő csehszlovák főis­kolás válogatott futballcsapatot — Saját tudósítónktól — Prága, március 31. Húsvétikor Budapesten a ma­gyar főiskolás válogatott ellen sze­replő csehszlovák főiskolás válo­gatott futballcsapatot kijelölte a főiskolás szövetség kapitánya Ráda-Pesek dr. Budapesten a következő játékosok képviselik a csehszlovák főiskolásokat: Cse­spiva — Reiner, Tóth — Ulanov, Kalocsai­ 11., Pluhár — Drotár, Halász, Hudec, Jaros, Masát. A csapat tagjai közül Reiner, Kalocsay II., Drotár és Halász a csehszlovák főiskolai bajnokcsapat, a Magyar Akadémikusok Klubjá­nak tagja. A csapat legérdekesebb játékosa a 185 cm magas Csespiva kapus. Az elmúlt, évben meg­nyerte Csehszlovákia magasugró­­bajn­okságát, 190 cm-rel! A csapat többi tagja is kitűnő erő. Kalo­csay rövidesen a Slavia középfede­zete lesz, Hudec a Sparta tartalék­csatára, az elmúlt vasárnap nagy sikerrel helyettesítette Nejedlit Prostejovban. A Jaros-—Masát­­kettős pedig a Viktória Ziskov bal­szárnya. Ráda dr., a Sparta volt világ­híres középfedezete már egy hó­napja foglalkozik a csapattal és a következőket mondja: — Budapesten lesz a csapat első nyilvános szereplése ebben az összeállításban és mondhatom, hogy játékosaim nagyon jó for­mában vannak. Nem fogok velük szégyent vallani. Bármely első­­ligás csapatban megfelelnek! A■ csehszlovák főiskolás váloga­tott budapesti szereplése után, Bukarestbe és Drezdába is ellá­togat. A csapat kísérője: Vojta dr. testegészségügyi lektor és Lorenz edző, Moldvai. KAC-polyg­áspuslicetyl-ulya Április 3-án, vasárnap délután fél 5 órakor Kispest-Budafok Nemzeti Bajnoki mérkőzés előtte 3 órakor KAC - WSC kölyök rangadó mérkőzés Helyárak: Tribü­ni­les 1.50 P. Állóhely: 1.— P. Gyermekjegy :10 fill. — Köz­lekedés a 43-as villamos végállomásáig. Május 18-án vég­érvényes döntést hoz a NOB: s megrendezh­eti-e Tokió az 1940. évi Ejsiai át Múzsa­ula nyilatko­zata — Saját tudósítónktól — A Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyiptomi üléssorozatát követő so­­­ronkívüli ülésről (amelyet a NOB kiküldöttei Athén felé utaztakba­n, a­ vonaton tartottak) Múzsa Gyula felsőházi tag, az OTT hivatalos kép­viselője a következő érdekes nyi­latkozatot adta: — A NOB soronkívüli, rögtönzött ülésén megállapítottuk, hogy a to­kiói világreállításnak az olimpiai játékokat egy hónappal megelőzően­ való berekesztésére Japán eddig végleges választ még nem adott.­­ Éppen ezért a­ kongresszus Japán­nak május 1-éig határidőt adott, hogy a világkiállítás berekesztésével kapcsolatban most már visszavonha­tatlanul kötelező választ adjon, mert ezt a kérdést a NOB a tokiói olim­piai megrendezése elengedhetetlen előfeltételének tekinti. Ugyancsak május hó 1-éig köteles Japán egy, félmillió jennek megfelelő összeget valamelyik európai bankban elhe­lyezni, hogy abból a játékok esetle­ges elmaradása­ esetén az előkészüle­teket végzett nemzetek kárpótlást nyerhessenek. Amennyiben Japán ezeknek a feltételeknek május 1-ig eleget tenni nem tudna, máris hatá­rozatba ment, hog­y május hó 18-án a NOB végrehajtóbizottsága ülésre ül össze és a XII. olimpia rendezé­sének kérdésében végleges határoza­tot hoz. ■ FŐVÁROSI JÁTÉKVEZETŐK VIDÉKEN Komárom: KFC—DAC (Kertész KA Baglyasal.fa: BSE-SBTC II. (Larosi). Pereces: PTK—LSE (Molnár Imre). Diósgyőr: DAC—PRÉSE (Nóth). Szeged: Sylvamia— SZMTE (Fehér F.). Törekvés-pálya Kőbánya, Bihari­­utca Április 3-án vasárnap délután 4 órakor Törekvés — Bocskai Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte fél 3 órakor Törekvés - Köb-AC kölyök rangadó mérkőzés

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék