Nemzeti Sport, 1939. február (31. évfolyam, 24-43. szám)

1939-02-02 / 24. szám

Csütörtök _ _ | ,e _ i 1939 február 2. ■top- toayjfySSMflSB? SlStOflElf XXXI. évfolyam, 24. szám. ^ HBQm J®iF Ml A 4/, .... , KSmmF «*** 'XL WEfl MMfflHfl Legközelebbi szá-Affa: 12 fillér « |IF­fPulg Sr* műnk a mai ünnep *•­zlovakiaba­ nl.20 Ke­SflSpj Jelenik, sőt Budapest Romániában .. 6 lei ^§§1||. H1P1 főbb pontjain már Jugoszláviában 27, din. Franciaorsx&gban ...... *.29 «r. . _ _ , . w.. !«*7, • - - este lO óra előtt Köváry vezet az összetett síbajnokságban Szalay és előtt A lesiklásban Szalay 1 mp-el meg­előzte Kőváryt — A műlesiklásban Köváry fölényesen lett első A hölgyek közül Eleöd Anikó pompá­san szerepelt — Telefonjelentésü­nk — Kékestető, február 1. Szerdán délelőtt 9 órakor ismét nagyszabású keretek között foly­tatódott a Magyar Síszövetség ál­tal rendezett bajnoki viadal, a b­e­­siklóversennyel. 1200 méteres tá­von folyt le ez a verseny. Sajnos, elég rövid volt a táv, mert a 4 km hosszú pályán csak ezen a rövid részen lehetett a versenyt megrendezni. Ez a rész ugyanis a Kékestető és környéke. Márpedig igazán jó hó csak a Kékesn van. A szintkülönbség 230 méter volt. A lesiklóversenyen három hölgy is indult. A lesiklóversenyben saj­nálatos szerencsétlenség is történt, mert Balatoni Levente bukott és vállrándulást szenvedett. Kórházba szállították, ahol helyreigazították a vállát. Indulásáról egyelőre szó sem lehet. A lesiklóverseny eredményei a következők: A szeniorversenyzők: 1. Szalay L. BBTE 1.22 mp, 2. Kőváry Károly BSzKRT 1.23, 3. Taksonyi E. BBTE 1.30, 4. Koz­ma L. UTE 1.32.4, 5. Roland (Kassa) 1.34.4, 6. Ványa UTE 1.37, 7. Szatmáry BEAC 1.39.2, 8. Emá­nuel BBTE 1.40, 9. Alibertc BBTE 1.40.2, 10. (hol­t­versenyben) Schned­­der és Petri BBTE 1.41. 12. Szoko­­lay dr., 13. Wagler, 14. Makk F. (Postás), 15. Hegedűs MSK, 16. Pauer L. UTE, 17. Király J. HTVK, 18. Makk L. (Postás), 19. Berecky MAC, 20. Kovács J. HTVK, 21. Ondrus (Kassa), 22. Molnár BBTE, 23. Serák dr. (Postás), 24. Wachs­­mann GSE, 25. ifj. Papp (Postás), 26. Daniké (Postás), 27. Szuromy (Postás), 28. Kötisiba (Kassa), 29. Kubinyi (Kassa). Ifjúsági lesiklóbajnok: 1. Enyedi O. (Postás) 1:33.8. 2. Harangvölgyi (Postás) 1:41, 3. Riedth GSE 1­:58, 4. Ondrus K. (Kassa) 2:08, 5. Kiss L. (Miskolc), 6. Vásárhelyi (Postás). Hölgy lesiklóbajnok: 1. Eleöd Anikó BBTE 2:01.4, 2. Kozma Lászlóné UTE 2:36.4, 3. Gy. Jendrassik Nelly MAFC. Délután 2 órakor kezdődött 5 fokos hidegben a műlesiklás. A 350 méteres pályán 180 mé­ter volt a szintkülönbség. I­g­­­ó­­ László szövetségi kapitány 32 ka­put állított fel és különböző ra­vaszságokkal „tűzdelte” teli a pályát. A verseny eredménye a következő: Általános sorrend: 1 .Kőváry Károly BSzKRT (1:17.8 +1:24) 2:41.6. 2. Emánuel BBTE (1:29+1:24) 2:53, 3. Szalay BBTE (1:32+1:41) 3:13, 4. Schneidre BBTE (1:39+ 1:36) 3:15, 5. Roland (Kaissa) (1:30+1:40) 3:16 (Rolandtól a ren­dezőség egy büntetőpontot levont, ez 6 mpfi-t jelent, mert Roland egy ka­put kikerült), 6. Ványa UTE, 7. Kozma UTE, 8. F. Kovács HTVK, 9. Szatmáry BEAC, 10. Makk F. (Postás), 11. Berecky MAC, 12. Makk L. (Postás), 13. Pauer N. UTE, 15. Hegedűs, 16. Molnár BBTE, 17. Ondrus K. (Kassa), 18. Wagler MAC, 19. Wachsmann GSE, 20. Benke (Postás), 21. Serák dr. (Postás), 22. Szuromy (Postás), 23. ifj. Papp (Postás). Ifjúsági: 1. Enyedi O. (Postás) (1:55+ 1:58) 3:53, 2. Harangvölgyi (Postás) (2:31) f­UTBALL ess: SH­ABA ÉS PLÜKL sportáruháza bán VI. Vilmos cs.­ át 33. i"iripnUzfa[f­­ ív, váci utca 40. mirgytcft­i Sí -91 felszerelés korcsolya * 1 2 1:52) 4:23, 3. Riedth GSE, 4. Ond­rus (Kassa), 5. Vásárhelyi (Postás). Hölgy: 1. Eleöd Anikó BBTE (1:31­+ 1:55) 3:21, 2. Kozma Lászlóné UTE (2:06+ 2:06) 4:12. Az összetett lesiklóversenyben: 1. Kőváry Károly BSzKRT 131.5 pont, 2. Szalay L. BBTE 139.9, 3. Emánuel A. BBTE 151.9, 4. Kozma UTE 152.4, 4. Roland (Kassa) 153.2, 6. Ványa UTE, 7. Selmérdés­ BBTE, 8. Szathmáry BEAC, 9. Makk Ferenc (Postás), 10. Szokolay dr. HTVK, 11. Hegedűs MSK, 12. Pauer N. UTE, 13. Makk L.­­(Pos­tás), 14. Wágler L. MAC, 15. F. Kovács HTVK, 16. Bereczky MAC, 17. Ondrus K. (Kassa), 18. Molnár BBTE, 19. Wachsmann GSE, 20. Serák dr. (Postás), 21. Denke (Pos­tás), 22. Szuromi (Postás), 23. ifj. Papp (Postás). Ifjúsági: 1. Enyedi O. (Postás) 163.7 pont, 2. Harangvölgyi (Postás) 179.9, 3. Riedth GSE 204.4, 4. Ondrus K. (Kassa), 5. Vásárhelyi (Postás). Hölgy: 1. Eleöd Anikó BBTE 181.7 pont, 2. Kozma Lászlóné UTE 232, 3. Gy. A vasárnapi, első idei NB-bajnoki mérkőzés egyik ellenfele tegnap tartotta nagy edzését, a másik ma Jendrasík Nelly MAFC 386. Az összetett versenyben ez a helyzet: 1. Kőváry BSzKRT (240+240) összesen, 480 pont, 2. Szalay BBTE (216.75+211.50) 428.25, 3. Emánuel BBTE (235.50+175) 410.50. Nyilatkozatok: Tatár István, a Magyar Sí Szö­vetség ügyvezető a­lelnöke: Nagy­szerű verseny volt a mai napon is. Elégedett vagyok. Látszott, hogy akik Arthurhausban végezték az ed­­zéseeet, jóval a többiek előtt járnak. De ez természetes is. Minél több ed­zése van valakinek, annál jobban szerepel. Ha a pálya hosszabb lett volna, sokkal reálisabb lenne a ver­seny. Iglói László, szövetségi kapitány: Nagyon tetszett a verseny. A férfi­versenyzők közül elsőőorban Kőváry, de nagyon tetszett Szalay, Ványa és Sza­thm­áry Aba.- .VHW ügyek közül e­lőd Anikó kimagaslott. A fiatalok közöt is láttam néhány biztató te­hetséget. A versenyt a mai napon foly­tatják Ma az ug­róbajnokságok kerülnek sorra. A verseny délelőtt 10 órakor kezdődik. A SSE csütörtöki vendége a Fülek­ TC — Tele­fon jelentésünk — Salgótarján, február 1. A SSE holnap délután ismét komoly edzőmérkőzést játszik. Ellenfele a Fü­lekd TC csapata lesz. A SSE házatáján igen nagyok az összeállítási gondok, mert Maros, Mester, Kertesi és Csepregi bevonult katonának. Már a Fülek elleni mérkő­zésről is hiányozni fognak. H. P. Hazautazik a kanadai edző — Saját tudósítónktól — Hiába, nem vált be ... Eduard Trot­­tier, a magyar korongozók kanadai edzője csütörtökre virradó éjjel útra­kel London felé ... — Nem sikerült — mondja —, so­káig pihentem lábtörésem miatt és már nem tudtam jó formát elérni. Az oktatás sem ment... Londonban el­helyezkedést keresek, de ha nem talá­lok, visszautazom Fonodába. A korcsolyázószövetség a jövő évad­ban is akar kanadai edzőt hozatni. De jó korán, amikor még megfelelő edzők vannak a „piacon”. Ruhájának mérete és karaktere nem változik, ha jy||| VERDé* tisztíttatja. Deák Ferenc-u.Ifi 1.38-15-99 Mi lesz veled, MASz!? Komoly hatáskört a szövetségi kapi­tánynak! — Az elvesztegetett tél utolsó harmadában végre kell már tenni valamit! Mikor S­tankozi­ts Szilárd, a MASz évtizedeken át működött irányító szelleme az ősszel mind­nyájunk fájdalmára elköltözött az élők sorából, a gyász csillapulta után az atlétika minden barátját egy gondolat vigasztalt meg: • szabadon, csak az atlétika általános érdekeit tekintve, haladó szellemben lehet újjá­szervezni a­ MASz vezetősé­gét. És új korszak előtt áll a magyar atlétika! Szomorúan kell megállapíta­nunk, hogy ebből a reménykedés­ből semmi sem valósult meg. A MASz elvesztette ■ talán kissé túl­ságosan konzervatív gondolkozású fejét, de nem szerzett helyette másikat és most itt kínlódik hó­napok óta fej nélkül. Főtitkár és elnök egy személyben Egy pillanatig sem akarjuk kisebbíteni Tatár Istvánnak, a két év­ előtt megválasztott főtit­kárnak érdemeit. Tudjuk, hogy azóta, mióta Szerelemhegyi Jenő úr halála után az ügyvezetést át­vette, közel 20.000 pengőnyi adós­ságtól szabadította meg a MASz-t. Vannak, akik azt mondják, hogy ennek az élő sport adta meg az árát, de hát a világ nagy pénz­ügyi szakemberei is vitáznak azon, mi a jobb pénzügyi politika: a ta­karékosság-e, vagy a többtermelés. Aztán Stankovits Szilárd­ halálá­val minden az ő nyakába szakadt. Olyan ügyekben kellett döntenie, amelyek egyáltalán nem tar­toztak a főtitkár hatáskörébe. Az ősszel, még az atlétikai idény tartama alatt jött a mozgó­sítás, jöttek az izgalmas felvidéki napok. Nagyrészt az ő érdeme, hogy annyira-amennyire mégis tartotta a frontot itthon az atlé­tika és bár az atléták nagy része bevonult, a versenyeket megtar­tották. Sok egy embernek Ami azonban az idény lezárása után történt, az minden volt, csak nem nagyvonalú vezetés. Az ame­rikai edző ügyében megfeneklett tárgyalások, az elnökválság egy lépést sem haladott ügye, a téli edzések siralmas menete, az egész atlétikai életben tapasztalható ked­vetlenség mind arra mutat, hogy hiányzott a felsőbb irányítás. De nem is csoda. A főtitkár, ügy­vezető és elnök hármas munka­körét még akkor sem lett volna képes egyetlen ember kifogástala­nul betölteni, ha minden munka­erejét erre fordítja. Márpedig most télen, a magyar bajnokságok özönében és a világbajnokságok előtt a MASz Tatár Istvánja hát­­térbe szorul a síszövetség ügy­vezetőjével, Tatár Istvánnal szem­ben. Tenni kell valamit! Akárhogyan is forgatjuk, és nem jól van így. Végtére az atlé­tika a futball után a legngyobb magyar sportág, nemzetközi vi­szonylatban, mint az olimpia ge­rince, még a futballnál is fonto­sabb. Nem közömbös a sportolók ezrei és a sportkedvelők, tízezrei előtt, de nem lehet közömbös a magyar sport legfőbb irányítói előtt sem, hogy az­ olimpiai játé­kokat megelőző esztendőben a nagy erőgyűjtés ideje hogyan te­lik el az atlétikában. E pillanatban mellékes, hogy ki lesz a MASz elnöke és milyen irányelvek szerint, milyen munka­erőkkel óhajtja ellátni a vállalt feladatot. A lényeg az, hogy ad­dig is megtörténjen minden, ami az atlétika legsürgősebb szükség­leteit biztosítja. Legyen valaki, aki kellő súllyal támogatni tudja a második legnagyobb magyar at­létikai egyesület pályaügyét, ame­lyen t Ül, vagy bukik sok esztendő eredményes szereplése. Legyen valaki, aki sokhetes bizottságosdi nélkül dönteni tud, hogy ha már valutáris okok miatt amerikai edzőt hozatni nem tudunk, keres­sünk valaki mást, akire rá lehet bízni atlétikánk újjászervezését. Kell valaki, aki megfelelő hatás­kört tud biztosítani a munkavágy­tól égő és tervekkel teli szövetségi kapitánynak, aki a maga tekinté­lyével és súlyával felrázza a tes­­pedésbe merült magyar atlétikát. És aki gondoskodik róla, hogy a legrövidebb időn belül betöltsék a MASz elnöki székét és újjászer­vezzék, fiatal, dolgozni tudó és akaró szakemberekkel töltsék be a MASz tisztségeit. * Kereken megmondjuk: az OTT feladata, hogy ezt az ügyet kézbe vegye. Tudjuk, hogy Misángyi Ottót két nagyfontosságú megbízatása, főiskolai tanári feladatköre és OTT főtitkári teendője erősen igénybe veszi. Mégis az látszik leg­jobb megoldásnak, hogy — leg­alább is addig, míg a MASz vég­legesen meg nem tudja oldani az elnökség kérdését , irányítói, ta­nácsadói, kezdeményezői munkás­­sággával ő húzza ki a bajból a MASz-nak kátyúba jutott szekerét.

Next