Nemzeti Sport, 1939. február (31. évfolyam, 24-43. szám)

1939-02-02 / 24. szám

Csütörtök, 1989 február 2. Lábtenisszel, futással, fejeléssel, kötelezéssel, labdázással és fürdéssel készült a Nemzeti a tavasz első NB-mérkőzésére Csak pénteken dől el, hogy Turi, Balogh és Horváth játszhat-e a Zugló ellen — Saját tudósítónktól — Gallowich Tiborral, a Zugló ed­zőjével és Tímár Zoltánnal, az NSC edzőjével együtt utazunk a 20-as autóbuszon. Gallowich a Béke­ utcába igyekszik, a Vasas edzésére, mi pedig Tímárral együtt a Nemzeti és az NSC közös edzé­sére. Gallowich rögtön megkérdi Tímártól: — Mondd, Zoli, elintéztétek már Tuliék szabadságát? A téma láthatólag nagyon ér­dekli Gallowichot, éppen ezért Tí­már azonnal felel: — Hogyne! Biztos, hogy vasár­­nap játszhat mind a három fiú! Amikor az Országbíró­ utcánál leszállunk és Gallowichot tovább viszi az autóbusz, megtudjuk, hogy bizony még semmi bizonyo­sat nem tudnak arra vonatkozó­lag, hogy Túri, Balogh és Horváth játszhat-e vasárnap, vagy sem? A pályáról már messziről hal­latszik a tompa labdadöngés. A fenti három játékos, valamint Kisalagi és Flóra kivételével már együtt van az egész fekete-fehér játékosgárda. Kisalagi és Flóra minden edzésre később jön a hi­vatali beosztása miatt. Az edzés a szokásos két kör futással, egy kör gyaloglással kezdődik s ezután még ki-ki fut­tem futballozni egész fiatal korom­ban, tavaly ősszel onnan kerültem ide a Nemzetihez. 170 centiméter magas és 68 kiló súlyú vagyok, foglalkozásom szövősegéd. — Szeretnék csak legalább egy-­­­szer bek­erülni a csapatba — teszi­k még hozzá — azután meg végleg bennmaradni. Ruff a Szolnok ellen bebizonyí­totta, hogy jó futballista, tehát valószínű, hogy az előbb elmon­dott vágyai hamarosan teljesülnek. A Nemzeti ellen még nem játsz­hat, de a Kispest ellen már ő lesz a fekete-fehérek balszélsője. Az amatőrcsatárok közben An­gyal kapuját döngetik. Fenyvesi felfedezi, hogy Angyal megnyilat­­kozott s megjegyzi: — Pista, te biztosan azért nyi­­latkoztál meg, hogy fiatalabbnak nézzenek a mérkőzésen! Angyal válaszra sem méltatja Fenyvesi megjegyzését, de egy pa­zar védéssel azonnal bebizonyítja, hogy neki egyelőre még nem kell fiatalabbnak látszania, mint ami­lyen... Sötétedésig tart az edzés, né­melyik játékost úgy kell becsalo­gatnia a fürdőbe Szöllösy mester­nek, hogy fürdés előtt egy kicsit meggyúrja őket. Az öltözőben, amikor mindenki együtt van, Mol­nár edző kijelenti: — A jövő héttől kezdve nem­csak szerdán és pénteken, hanem k­edden is edzünk. Kedden és pén­teken erőnléti edzés, szerdán min­dig labdaedzés lesz. Ezt már most vegye mindenksi tudomásul! A pén­teki edzésen pedig mindenki itt Le­gyen, mert nagyon fontos, hogy hogyan készülünk az első tavaszi mérkőzésre. Nem mindegy, hogy vereséggel, vagy győzelemmel kezdjük­­ meg vasárnap a tavaszi fordulót. Ezt vegye Sohasem fog mást használni! hat annyit, amennyi jól­ esik. Ezzel a szabadsággal­­ senki sem élt Inkább a köteleket veszik elő a fiúk s ötperces „távkötelezés” után kisebb csoportokra oszlik a társaság. Bihámy lábteniszmérkő­zést kezd Fenyvesivel és izgalmas küzdelem után 21:15 arányban rá is ver a szélsőre. Fenyvesi veresé­géért Szalay próbál revánsot ven­ni Bihamyn, de neki sincs szeren­cséje, ugyanolyan arányban kikap, mint Fenyvesi. A játéktér szörnyen sáros és mély, a profik nem is ott gyakor­latoznak, hanem a pálya melletti nagy, füves területen. Király, Illés, Pálya és Tompa feláll egy­mástól 25—25 méterre s négyszög­ben passzolják élesen egymáshoz a sáros, nehéz labdát. — Hála Istennek — állapítja meg Király Józsi —, most már egészen jó formában érzem ma­gam. Egészen biztos, hogy menni fog vasár­nap a játék, Ruff István, a csapat „leg­újabb” játékosa szorgalmasan kö­telez a pálya sarkában. Még télen szerződtette őt a Nemzeti, de az­óta csak kétszer játszott a csapat­ban, két barátságos mérkőzésen, egy, illetve két félidőt. Edzésen meg most vesz részt először, eddig nem tudott kijárni szolgálati be­osztása miatt, Ruff az alábbiak­ban „mutatkozik be” a Nemzeti szurkolótáborának: — 1915 november 20-án szület­tem Budapesten. A KTC-ben kezd- Gaál Franci és Bing Crosby amerikai vígjátéka P­árisi*o nászút 2 s gear Kiszely búcsújátéka volt a Taxisok szerdai edzésének eseménye — Saját tudósítónktól —­A Taxisok szerdai edzésének ér­dekes „vendége” volt Kiszely sze­mélyében. — Búcsúzni jöttem tőletek, fiúk — válaszolta játékostársai érdek­lődésére. — Nem ak­arok elválni tőletek és az edző úrtól anélkül, hogy meg ne köszönjem azt a sok szép együtt töltött időt. Nem sze­retném, ha valamelyikőtök is ne­heztelne rám, hogy még csak el sem búcsúztam az én régi bará­taimtól. Hamarosan megkezdődik a két­szer 25 perces edzőm­érkőzés, ellen­fél az Izsóval és Erdőssel meg­erősített amatőr Autótaxi csapata. Az összeállítás: Tóth — Miklósi, Aradi — Odry, Kiszely— Varga — Várady, Gárdonyi, Takács, Ser­­főző, Berecz. A Taxisok irányítják az első perctől kezdve a játékot. Kiszely váratlanul jól mozog kö­zépen. Minden labdán rajt van, jól ad szélre. — Hej, milyen jó középfedeze­tünk lehetne a Lapot — sóhajtják mellettünk a Taxisok szurkolói. Erdős rosszul ad haza egy lab­dát, a kis Tahi szemfüles és meg­szerzi a vezetést. Jól megy a já­ték. Az edző minden hibás mozdu­latra megállítja a játékot és meg­magyarázza a vétkesnek, mire kell ügyelnie. Különösen a két össze­kötőt oktatja nagy buzgalommal. Dolgozik is mindkettő rengeteget elől, hátul. Várady jól ad be, Ta­kácsnak nem jön ki jól a lépése, átengedi Gárdonyinak, ez rászúr, a labda a kapusról ismét eléje pattan és a csatár másodszor már nem hibáz, 2:0. Fordulás után Aradi helyére Erdős áll, Tóth a nagy csatársor ellen véd, az ő helyét az amatőrök kapusa foglalja el. Nem is megy már a góllövés a Taxisok csatársorának. Inkább csak oktató jellege van a játéknak s csak két hatalmas ka­pufa jelzi a „nagyok” fölényét. A sötétség vet véget a játéknak. Mialatt a többiek még két kört futnak és a levezető sétát végzik, Kiszely öltözni kezd.­­— Hogy ízlett a búcsúedzés? *— kérdezzük a távozó csatárt. — A portya óta ez volt az első edzésem. Az első félidőben még érezte­m egy kis merevséget, de fordulás után már éppúgy ment a játék, mintha a többiekkel együtt régóta jártam volna edzésre. N­a­gyön örülök, hogy a számomra ily szokatlan helyen is jól ment a játék. Még nem tudom, hogy a Ferencvárosban milyen helyen fo­gok­ játszani, de hiszem és tudom, hogy bármily helyre tesznek, meg fogom állni a helyemet.. Végleges a Phöbus belgiumi portyája — Saját tudósítónktól. — Az elmúlt héten megírtuk, hogy a Phöbus belgiumi portyáról tárgyal. Azóta már döntés történt a­ portya ügyében. Húsvétkor a Phöbus , két mérkőzést játszik Belgiumban. A portya valószínűleg még bővülni­ fog, mert arról van szó, hogy Németor­szágban is játszik az újp­esti kék­sárga csapat. Újra sorsolnak az amatőrök — Saját tudósítónktól —­A BLASz-ban az amatőrök már a múlt év decemberében elkészítették a tavaszi idény sorsolását. Tudott do­log, hogy a profik és az amatőrök az időpontokat egyeztetik és az ama­tőrök mindig alkalmazkodnak a „na­gyokhoz”. Úgy volt, hogy a profik február 26-án kezdik el az idényt és ehhez alkalmazkodtak az amatőrök is. A hollandiai válogatott mérkőzés miatt a profik csak március 5-én kezdenek, így tehát az amatőrök is eltolják egy héttel a kezdési időpon­tot. Ez azonban azzal jár, hogy a már kész sorsolást újra átdolgozzák. Erre még e héten sort kerítenek. A MOVE II 23-án rendkívüli közgyűlést tart. E­rtetlen tárgy: az alszövetséggé való átalakulás-Régi edzi az M- Textilt. MEZES (volt Erzsébet FC) az ETC-be megy. Ba­lszélsőt fog játszani. Az FSC Szabót, Nagyot és Weiszt nélkü­lözi tavasszal. Kollarits, a T- Előre kapusa az UTE-ba lép-A III. ker. TVE vasárnap délután 3 óra­kor barátságos mérkőzést játszik a Ganzzal a Nagyszombat­ utcában. Előtte a III. kér- TVE IV. o. csapata a Goldberger SE III-al áll ki-Változás a Postásban. Dobos Károly, az eddigi intéző másirányú elfoglaltsága miatt nem vállalja ezt a tisztséget. Az intéző Bob­­rik Károly lesz, valamennyi csapat edzését pedig Kalas István vezeti. Új hátvéd a KAC-ban. Burián, a Postás volt hát­védje a kispestiekhez lép. Kosaras balösszekötőt fog játszani tavasz­­szal a kis Hungáriában. A Ganz Grenácz kiadatását kéri a fran­cia szövetségtől. A Drasche tervei. Drálli Aladár, a Dra­­sche intézője ezt mondja: „A régi csapattal állunk tavasszal is a rajthoz. Az őszi helye­zéssel elégedettek vagyunk és nem kívánunk tavasszal sem jobbal-4* Az MTK vasárnap a WMTK-val játszik ba­rátságos­ mérkőzést Csepelen. Szenes, a Lampart középfedezete felépült betegségéből és a tavasszal újra játszani fog. Günser I.-nek, a III. ker. TVE csatárá­nak bizonytalan a szereplése a tavaszi rajthor. 3 Az utolsó simítások ... A Zugló ma a DASC elleni barátságos mérkőzéssel befejezi előkészületeit a Nemzeti-meccsre .• Saját tudósítónktól — A Zuglóban máig minden csen­des. (Mármint ami a nézeteltéré­seket illeti.) A két Fekecs-fiú „id­egtért” és ez nagyban meg­növelte a csapat önbizalmát. A vasárnapi mérkőzésre lázasan foly­nak az előkészületek. Ma, csütörtö­kön, komoly kétkapus játékkal készül a zuglói gárda a vasárnapi nagy erőpróbára. Ellenfél: a DASC csapata. Az összeállításról, a pályáról és a hangulatról így beszélt Fézler intéző: — Csak erdész helyén vitás az összeállítás. Ő ugyanis katona. Ha vasárnap szabad lesz — amit erősen remélünk — akkor a kö­vetkező csapattal rajtolunk a Nem­zeti ellen: Csizmazia — Deli II., Ferenczy — Horváth, Kapocsi, Er­dész — Gárdos, Rácz, Békefi, Fe­­kecs III., Fekecs II. Ha Erdész mégsem tudna elszabadulni a ka- Uzn­aságtól, akkor Békefi húzódik hátra balfedezetnek, Fekecs II. lesz a középcsatár, a balszélre pe­dig Gábor kerül. Egyébként ebben az utóbbi összeállításban játszunk ma a DASC-vel... — A pálya kitűnő állapotban lesz, még akkor is, ha esetleg esni fog, vasárnapig. Ami más pályá­nak hátrány — az eső — az a mi rendkívül homokos pályánknak csak előny. A hengerelés pedig semmiesetre sem fog ártani. Sőt! Mert természetesen lehengereltet­jük... — A hangulattal sincs ■ semmi baj. A fiúk alig várják, hogy focizhassanak. Ami pedig a szur­kolókat illeti, a honi pályára min­dig bizakodva jönnek ki. Márpedig tavasszal nyolc meccsünk lesz ide­haza!... A mai edzőmérkőzés 11 órakor kezdődik az Öv­ utcában. Tencsa erősíti az FSC csapatát az új idényben. Bősé:?. A BSzKI­T-nak olyan nagy a já­tékos­gárdája, hogy a vasárnap szerepelt három csapa­ton kívül még a következő együttest tudja kiállítani: Hajnal — Bel­csik, Ilej­kó — Kmetty, Kisfaludi, Gyuricse­k — B­a­um­aim, Kávai, Szailer, Nyilas, Be­recz. A Haraszti BVSC felépült betegségéből s újra játszik. Új játékost ig­azol le a KSC. Szikárat a Tápiószelei SE-ből. ° 1 ii Hnhi Hi I II Jll«—H HI Hi I BII­MMWMMBHBi (Vdf ) HERCZEG WLk FERENC VILÁGSIKERÉNEK 4SP m m I \v*81%ga?. ' •$¡ PREMIER MA! ni isi

Next