Népsport, 1958. február (14. évfolyam, 23-42. szám)

1958-02-25 / 40. szám

Az MLSZ-ben már megkezdődött a­j bajnokság, legalábbis erre lehetett következtetni abból a nagy forgalom­ból, amely hétfőn délután az MLSZ he­lyiségeiben látható volt. A ligaülés előtt a Salgótarján képviselőjének sokan gra­tuláltak, hogy a kitűnő bányászcsapat a Vasas után az Újpesti Dózsát is két­­vállra fektette és bekerült a Magyar Népköztársasági Kupa döntőjébe. So­kan összehasonlították a szombaton le­zajlott kupaelődöntőt a vasárnapi Fe­rencváros—Levszki-mérkőzéssel. A vé­lemények alapján a Salgótarján— II. Dózsa-mérkőzés színvonala „körökkel" jobb volt, mint a nemzetközi találko­zóé. Sokan dicsérték az Újpestiek fia­tal csatárait, akikben nem is olyan sok idő múlva sok öröme lesz a labdarú­gást kedvelő közönségnek. Később, a ligaülésen szóba került ez MNK döntőjének terminusa is. Végleges megállapodásra azonban nem jutottak, csak azt szögezték le, hogy a kupadöntőt a legjobb csapatával kell majd megvív­nia a két érdekeltnek. Megfelelő időpon­tot nehéz lesz találni, mert a világbajnoki előkészületek miatt a válogatott keret tagjait a szövetségi kapitány foglalkoz­tatja majd. A Ferencváros képviselője felvetette: nem lehetne-e május elsején lejátszani az MNK-döntőt? A hozzászó­lásokból azonban kiderült, hogy erre vajmi kevés a lehetőség, mert a ma­gyar válogatott csapat május elején a skótokkal mérkőzik, tehát az említett napon aligha állhatnak rendelkezésre a Ferencváros és a Salgótarján váloga­tott játékosai. Továbbra is érvényben van tehát az a határozat, mely szerint az MNK döntőjét augusztus 20-ig kell majd valamilyen megfelelő időpontban ünnepélyes keretek között lejátszani. Újra tárgyalták az NB I-es csapatok képviselői az NB I-es liga­ jogi helyze­tét az MLSZ kebelében". Az a vélemény alakult ki, hogy a jelenlegi gyakorlk, amely szerint tulajdonképpen csak edzőmérkőzéseket kötnek le és kezdési időpontokat rögzítenek, nem merítheti ki a testület feladatkörét Ennél sokkal fontosabb szervvé kell válnia a ligának és úgy kell a hatáskörét körvonalazni, hogy szerves részévé, segítőjévé váljék az MLSZ-nek, az egész magyar labda­rúgásnak. A Tatabánya képviselője sze­rint a ligának mintegy bizottságnak kellene működnie az MLSZ fennható­sága alatt. Ezt az elképzelést többen helyesnek tartották és megállapodtak abban, hogy a liga által kijelölt bizott­ság (Hermann Béla, Csáki Sándor, Kecskeméti­­Andor, P­erényi József K­r.) a hét folyamán az MLSZ szervező bizottságával összeül és kidolgozza a liga-bizottság működésének szabály­zatát. Rögzítették a bajnoki rajt NB I-es műsorát. Az első forduló első mérkő­zésére március 1-én, S­zombaton délután 3 órakor Kispesten kerül sor a Bp. Honvéd és a Szombathelyi Haladás között. A mérkőzést Gere vezeti. Vasár­nap a Népstadionban: Vasas—Újpesti Dózsa, negyed 2 (Srankó), utána Csepel —Ferencváros, 3 óra (Póse). A további mérkőzések: Komló—MTK, fél 3 (Bokor), Tatabánya—Dorog, 3 óra (Doberaal), DVTK—Pács, fél 3 (Bálla Gy.), Salgó­tarján­­v.Szeged, 3 óra (Bálla K­) A műsoregyeztetéssel kapcsolatban a Salgótarján képviselője felkérte az egyesületeket, hogy ha Salgótarjánba kell utazniok, lehetőleg úgy alakítsák a műsorukat, hogy ne kelljen Salgótar­jánban aludniok, mert szálloda tekinte­tében nagyon rosszul állnak. A régeb­ben 15 000 lelket számláló Salgótarján ugyanis 50 000-es várossá nőtt és szál­lodája átmenetileg kevesebb, mint ré­gen­ volt. A jelenleg üzemben lévő két Sí­álloda állandóan zsúfolt. Az MTK bejelentette, hogy örömmel vesz részt a Duna Kupa küzdelmeiben. Így véglegessé vált, hogy Magyarorszá­got az MTK, a Ferencváros, a Tatabá­nya és a Salgótarján­ fogja képviselni a DK-ban.* A Warta Poznan lengyel labdarúgó­­csapat a BVSC vendégeként Magyar­­országra jön a hét végén. A lengyel csapat műsora a következőképpen ala­kul: március 2-án a szabadnapos Bajá­val játszik Baján, 5­ ép a Ferencváros­b­en a lengyel csapat ellenfele az üllői útón, 8-án Kecskeméti Dózsa—Warta Poznan mérkőzés lesz Kecskeméten, 11-én pedi­g a vendéglátó BVSC a Sző­­nyi úton méri össze erejét a tengver együttessel.★ Az MLSZ 1958. évi igazolványai még nem készül­tek el, s ezért a Vasas— Ajex EK-mérkőzést még a régi igazol­ványokkal lehet megtekinteni. Ma még kérdéses, hogy az új Igazolványok a hét végére átvehetők lesznek-e. Éppen ezért előfordulhat, hogy a régi igazol­ványok az első fordulóra is érvényben maradnak.★ Néhány szerdai edzőmérkőzés: U. Dó­zsa—Székesfehérvári Vasas, Dózsa-sta­­dion. MTK—Bp. Vörös Meteor, Hungá­ria út, Szolnoki MÁV—Oroszlány, Bu­dapest (BVSC-pálya), Ferencváros I— Ferencváros II, Üllői út, Sad. BTC— Zagyvapálfalvai Építők, Salgótarján. Hétfőn este az MLSZ elnöksége is ülést tartott. Felvetődött, hogy a megyei válogatottak labdarúgó-tornáját a magyar labdarúgás valamelyik régi út­törőjéről, vagy kiválóságáról nevez­zék el. Az MLSZ az ötletet, amelyet a Népsport vetett fel, magáévá tette és úgy határozott, hogy a kérdésben a jövő héten dönt. Felmerült az az ötlet is, hogy az NB III-as csoportokat is hasonló elv szerint nevezzék el. * Foglalkoztak az MLSZ elnöksége és az NB I-es liga kapcsolatával is. Az a vélemény alakult ki, hogy az elnökség elismeri a ligát, mint javaslattevő szer­vez­eg működésével kapcsolatban, mint ahogy az már a ligaülésen is felmerült, ügyrendet dolgoznak ki. ★ A Diósgyőr kassai vendégszereplésére és a Pécs — Proletár Oszijek-mérkőzésre az MLSZ nem adott engedélyt. A kas­saiak a csehszlovák labdarúgó-szövet­ségtől sem kértek engedélyt a DVTK fogadására. Az elnökség a két NB I-es csapat ellen emiatt fegyelmit indít. Görögországból levél érkezett az MLSZ- hez, amelyben arra kérik az MLSZ-t, hogy a Kínában járt Szabó Pált szeret­nék edzőként foglalkoztatni. Az MLSZ a görögök kérését pártolólag továbbítja az ET-hez.­ ­ A­z MTK is hajlandó részt venni a Dnna Kupikban Több mérkőzést játszik Magyarországon a lengyel M arta Poznan Furmen pontversenyt nyert a berlini kerékpáros fedettpálya-találkozón .“ Távbeszélő-jelentésünk. (Berlin, február 24.) A múlt kedden és szerdán lezajlott verseny után most szombaton és vasárnap ismét nehéz fel­adat várt ránk a Seelenbinder-Halléban. Ezúttal belga, dán és német verseny­zőkkel kellett megküzdenünk. Szomba­ton az első szám a 3x50 körös pontver­seny volt. I. futam: 1. Furmen (magyar) 3 pont, 1 körelőny, 2. Meister II (német) 0 pont, 1 körelőny, 3. Wahl (német) 0 pont, 1 körelőny, 4. Mahlfeld (dán) 12 pont. Furmen nagyszerűen hajtott, részt vett az akciókban, ennek köszönhette sike­res szökésit és győzelmét is. II. futam: 1. Klime (német) 0 pont. 1 körelőny, 2. Köhler (német) 12 pont, 3. Göhler (né­met) 7 pont, 4. Petersen (dán) 6 pont, ...10. Pásztor (magyar) 3 pont. III. fu­tam: 1. Kappel (német) 10 pont, 2. Lü­­der (német) 10, 3. Jörg Jensen (dán) 8, 4. Pluskat (német) 7, ...11. Bascsák (magyar) 0 pont. Ezután 5 órás hármas csapatverseny következett. 1. Stolze, G. Oldenburg, H. Oldenburg (német) 222 km 300 m, 20 pont, 2 kör előny, 2. Mali­tz, Köhler, Lüder (német) 26 pont, 3. Wahl, Wag­ner, Maratin (német) 27 pont, 3 kör hátrány, ... 10. Furmen, Pásztor, Bascsák (magyar) 8 pont. A két szám után az összetett verseny állása: 1. Malitz, Köhler, Lüder 64 pont, 2. Wahl, Wagner, Maraun 61, 3. Mahlfeld, Petersen, Jörgensen (dán) és Stolze, G. Oldenburg, H. Oldenburg 58, ... 10. Furmen, Pásztor, Bascsák 26. A mieink azért végeztek a 10. helyen, mert egy váltásnál Bascsák és Furmen tömegbukásba került.. Bascsák mindjárt kiállt. Furmen végigment, de nem az­zal a lendülettel, mint előtte Vasárnap folytatódott a verseny. Be­nte arra gondoltunk, hogy nem is állunk rajthoz, mert Bascsák is, Für­mén is érezte a sérülését. Aztán mégis csak elindultak a fiúk. Egy-két előfu­tam után azonban be kellett látnunk, hogy hiába erőlködünk, csak még bete­geb­bek lesznek a fiúk, így hát a ma­gyar csapat kiállt a küzdelemből. A verseny egyébként olyan nehéz volt, hogy az előző napi győztes csapat és a belga együttes is feladta. Az össze­sített pontversenyt végülis a dán csapat nyerte meg 133,5 ponttal a Stolze, G. Oldenburg, H. Oldenburg hármas előtt, amely 124 pontot szedett össze. Ezzel berlini szereplésünk befejező­dött, kedden este indulunk haza és szerdán este érkezünk meg a Nyuga­tra. Fogarasi György A VASAS—AJAX Európa Kupa lab­darúgó-mérkőzésre jegyek a Sport­­propagandánál is kaphatók (VIII., Rákóczi út 57). T.: 143-468, 143-471. Megvette már TOTÓ-szelvényeit ? Női egyesben és női párosban is első lett Körmöczi Lyonban •A Tennia Club de Lyon nemzetközi fedettpálya teniszversenyének döntőire vasárnap került sor. Kitűnően szerepelt a versenyen Körmöczi Zsuzsa, két szám­ban is első helyet ért el. A női egyes döntőjében a francia Billaz-t 6:2, 5:7, 6:2 arányban győzte le, míg a női pá­ros döntőben — oldalán az angol Armstronggal — 7:5, 6:2-re verte a francia Billaz, Galtier-kettőst. A férfi egyest is dán Ulrich nyerte. A döntőben 6:3, 3:6, 7:5 arányban bizo­nyult jobbnak Drobnynál. A férfi páros­ban a Drobny, Jancsó-kettős 6:4, 6:2-re verte az Ulrich, Fox (amerikai) párt, vegyespárosban pedig az Armetrong, Jancsó-pár lett az első , a döntőben a Billaz, Pilet francia párt 6:3, 7:5-re győzte le. (MTI) Coppi megjárta... Fausto Coppi, a híres olasz kerékpá­ros világbajnok a profi tenisz-cirkusz mintájára kerékpáros cirkuszt szerve­zett és sűrű nyilatkozatok után hosz­­szabb dél-amerikai szereplésre indult. Reményei azonban a legújabb jelenté­sek szerint nem váltak valóra. A vene­zuelai versenyek a legutóbbi események következtében elmaradtak és legjobb esetben csak későbbi időpontban ke­rülhetnek sorra. Coppit és társait, kö­zöttük a svájci Kobletet Garacasban érte az a hír, hogy a tervezett mexikói versenyeket sem tartják meg, mert a vállalkozó nem tartja megfelelőnek az érdeklődést és felmondta a szerződést. Köbler mindenesetre elutazott Mexico City-be, de eddig még nem kapott szer­ződést, Coppi viszont a hírek szerint a hazatérés gondolatával foglalkozik. Fangiót elrabolták Amerikai jelentés szerint Juan Ma­­nuel Fangiót, a világ legjobb autó­­versenyzőjét elrabolták. Az argentin sportember Havannában edzésről ép­pen szállodájába tért vissza, amikor egy ismeretlen fegyveres személy­gépkocsiba kényszerítette, majd elro­bogott vele. (MTI) Nemzetközi jégkorong-mérkőzések: Szovjetunió—Norvégia 11:3 (5:1, 3:0, 3:2), Oslo. Svédország—Finnország 3:2 (0:0, 3:2, 0:0), Tampere. A svédek nehéz győzelme meglepetés. Kanada—WS si­mán­land 17:0. Stockholm. Csehszlovák válogatott—IK Grums 3:0. Egyesült Ál­lamok—Stockholm válogatott 5:2 (2:2, 1:0, 2:0). Stockholm. A norvégiai Hamarban rendezett nemzetközi gyorskorcsolyázó-versenyen a szovjet Grisin érte el a legjobb ered­ményt, 500 m-en 41.8 mp-cel pálya­csúcsot futott. A Helsinki környékén megtartott nem­zetközi sífutó-versenyen szovjet sikerek születtek. A 15 km-es versenyt Kolcsin nyerte 44:05 mp-cel, a nők 10 km-es ver­senyében Jerosina győzött 31:19 mp-cel. A Szovjetunió férfi kosárlabda-válo­gatottja vasárnap Milánóban 64:59 (28:28) arányban győzött Olaszország ellen. Bulgária férfi röplabda-válogatottja Ca­sablancában 3:0-ra győzött Marokkó válo­gatottja ellen. Nem tűnt el a miskolci síállomás felszerelése Gödry Éva miskolci sportfelügyelő a „Hová tűntek el a sílécek és a sí­bakancsok?’’ című januári cikkünk­kel kapcsolatban a következőket írja: „Téves az a megállapítás, miszerint eltűnt volna a miskolci síállomás fel­szerelése. A síállomást 1951-ben­­vette át a miskolci TSB és azt folya­matosan hasznosította. Évente általá­ban 800— 900 miskolci diák és ifjú­munkás vehette igénybe a léceket és a bakancsokat. A városi TSB költségvetéséből rendszerint biztosí­totta a sportszerek karbantartását, sőt adott esetekben a pótlását is. Igaz, hogy a szóbanforgó felszerelés ma már eléggé elavult, kezdők részé­re azonban még mindig használható. 1956 decemberében a volt városi TSB még 38 pár síléccel és bakancs­csal rendelkezett, s ezt akkor átadta az iskolások síállomásának, tehát csak két párral csökkent a felszere­lések állománya. A miskolci közép­­iskolások még ma is hasznát veszik az eléggé korszerűtlen felszerelések­nek.” Két új súlyemelő-világcsúcs A szovjet fegyveres erők 40 éves jubileuma alkalmával több sportese­ményt tartottak a Szovjetunióban. A leningrádi és a rosztovi súlyemelő veresenyen két új világcsúcs szüle­tett. Leningrádban Fjodor Bogda­­novszkij a váltósúlyú nyomásban 136 kg-os eredményével fél kilóval javí­totta meg saját ■ világcsúcsát. Rosztov­­ban Georgij Lobzsanidze a könnyű­súlyú kétkaros nyomásban 128 kg­­mal állított fel világcsúcsot. A régit Habutdinov 127.5 kg-mal tartotta. Tanfolyamot rendez az Országos Ifjúsági Sportbizottság Az Országos Ifjúsági Sportbizottság a megyei sportfelelősök részére Buda­pesten február 25-től 28-ig tanfolyamot rendez. Számos érdekes előadásban szó­­lesz a KISZ sportmunkájáról, a testne­velési és sportmozgalom és a KISZ kap­csolatáról, az országos és megyei sport­­bizottságok felépítéséről és feladatairól. ­­2 Kedd, 1958. február 25. Tizenhét világcsúcs - az ausztrál úszóbajnokságok mérlege A Melbourne-ben megtartott ausztrál úszóbajnokság utolsó napján Jan Kon­­rads már közölt 1500 m-es és 1650 yardos gyorsúszó-világcsúcsán kívül még két világcsúcs született. Konrads ugyanis verseny közben megjavította a 880 yardos (804.68 m) és egyben 800 m-es világcsúcsot is 9:14.5 mp-cel. A régi világcsúcsot mindkét távon Kon­rads tartotta 9:17.7 mp-cel. Így az egy hétig tartó ausztrál úszóbajnokságon összesen 17 világcsúcs született, ebből 11-et férfiak, 6-ot pedig nők értek el. A legeredményesebb versenyző kétség­telenül Jan Konrads volt hat világ­csúccsal! Az ausztrál bajnokság utolsó napján egyébként Devitt 55.9 mp-cel győzött a 110 yardos gyorsúszásban. India Kottákban rendezett atlétikai bajnokságán a legjobb eredményt Milka Sing érte el 400 m-en 46.6 mp-es indiai és ázsiai csúccsal. A szovjet asztaliteniszezők a bulgáriai Rusezéban a bolgár versenyzőkkel mér­ték össze erejüket. A szovjet nők 3:2, a férfiak pedig 5:3 arányban győztek A csapatverseny után egyéni versenyt is rendeztek. A férfi egyes döntőjében a bolgár Sivacsev 2:0 (16: 24) arányban győzött Paskiavicius ellen. A második játszmában a szovjet versenyző már 18:12 arányban vezetett. A női egyesben Zaharjan 2­0 arányban győzött a bolgár Ivanova ellen. Az ausztrál atlétanők követni akar­ják a világcsúcsdöngető úszókat. Betty Cuthbert, olimpiai bajnoknő a 100 yar­­dos síkfutásban 10.4 mp-cel beállította honfitársnője, Nelson-Jackson 1952-ben felállított világcsúcsát. Gathercole 2:44.7 mp-ce­ nyerte a férfi és Evans 3:02.4 mp-cel a női 220 yar­­dos mellúszást. Új — bá­r nem hivatalos — világcsú­csot jelent Amerika is. Alamedában a fiatal Sylvia Ruuska az 1 mérföldes (1609 m) női gyonsúszásban 21:37.5 mp-es időt ért el,­­ ezzel megjavította a holland de Nijs 1955-ben elért 22:05.5 mp-es eddigi legjobb eredményét. A nemzetközi szövetség a melbourne-i kongresszus határozata értelmében azonban jelenleg nem tart nyilván vi­lágcsúcsot egy mérföldön, hanem csak a szokásos méteres versenytávnak job­ban megfelelő 1650 yardon (1308.13 m) Vasárnap fejezték be Gottwaldovban a csehszlovák asztalitenisz-bajnokságot. Meglepetés, hogy Vyhnanovsky a férfi egyes döntőjében fölényes biztonsággal győzött Stipek ellen. Eredmények. Férfi egyes. Elődöntő: Stipek — Ostravicky 3:0 Vyhnanovsky —Tokár 3:0. Döntő: Vyhna­novsky—Stipek 3:0 (18, 19, 12). A 3. helyért: Tokár —Ostravicky 3:2. Női egyes. Elődöntő: Grafková — Rabasová 3:2, Kroupová —Svarcová 3:0. Döntő: Kroupová—Grafková 3:1 (17, —17, 15, 18). Férfi páros. Döntő: Stipek, Vyhna­novsky—Tokár, Dressler 3:0 (12, 15, 21). A 3. helyért: Mölzer, Gressl —Pola­­kovic, Pirk 3:0. Női páros. Döntő: Graf­ková, Kroupová —Harvanová, Rabasová 3:1 (—20, 16, 19, 10). A 3. helyért: Tho­­masová, Bosá —Bujucková, Spad­lová 3:1. Vegyespáros. Döntő: Stipek, Gras­ková—Vyhnanovsky, Kroupová 3:2 (18 —13, 13, —16, 15). A 3. helyért: Kad­­lee, Rabasová — Krupicka, Svarcová 3:1 A világbajnokságra utazó spanyol teremkézilabda- válogatott Frankfurtban 18:14 arányú vereséget szenvedett egy nyugat-németországi vegyescsapattól. Aueban (NDK) a ZSK Moszkva 2:1 arányban nyert a Wilmuth Aue labda­rúgó-csapata ellen. LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁGOK Jugoszlávia, Belgrád—Spit 2:0. Crve­­na Zvezda—Vojvodima 2:1, Partizán— Szpartak Szubotica 2:1, Zseleznicekr— Radnicaki 3:0, Vardar—FC Zágráb 2:0, Hajduk—Buducsnoart 3:3. Dinamo—Ve­­lezs 3:2. 1. Partizán 20 pont, 2. Dinamo 20, 3. Radniceki 18 p. Ausztria. Simmering—FC Wien 2:3, WAC—Wacker 0:2, Rapid—Olympia 2:1, Austria—Vi­enna 3:2, Kremser SC—Gra­­zer AK 3:0, Sturm Graz—WSC 0:1. An­talia—Kapfenberg 6:3. 1. WSC 25 pont, 2. Rapid 24, 3. Graze­r AK 13 p. Svájc. Grenchem—Bellinzona 8:1, Lausanne—Winterthur 2:2, Lu­gano— Biel 1:2, Uránia—Basel 3:2, Young Boya — Young Felleve 5:1. Anglia. A Manchester United 1:1 ará­nyú döntetlen eredményt ért el a Not­­tingham Forest ellen. További eredmé­nyek: Arsenal—Tottenham 4:4, Aston Villa—Chelsea 1:3, Blackpool—Sheffield 2:2, Bolton—West Bromovich 2:2, Ever­­ton — Newcastle 1:2, Leeds—Portsmouth 2:0, Leicester—Manchester C. 8:4, Lu­­ton—Preston 1:3, Sunderland—Burnsey 2:3, Wolverhampton—Birmingham 3:1. 1. Wolverhampton 46 pont, 2. Preston 41, 3. Luton 38. A Manchester United 37 ponttal az 5. helyen áll, Skócia. Aberdeen—Falkirk 1:2, Cl­de — Ruth Rovers 6:2. East Fire—Abrdrieo­nians 0:6, Hibernian—St Morren 5:5, Kilmarnock—Celtic 1:1, Mothenwell—­­ Hearts 0:4, Queene of the South — Dun­­dee 4:0. Rangora—Queene Park 5:1, I Third Lamark — Partick Thistle 1:4. Olaszország 1. Juventus 22 16 2 4 47:29 34 2. Padova 22 11 7 4 3­8:23 29 3. Florentína 22 10 7 5 35:26 27 4. Napoli 22 11 4 7 47:32 26 23 pontos: Roma, Lanerossi, Verona. 22: Alessandria, Internaziionale. 21: Mi­lán, Bologna. 20: Torino, Lazio, Spal. 17: Udinese. 16: Sampdoria, Atalanta, Genoa Franciaország 1. Reims 25 16 3 6 63:31 35 2. Monaco 29 13 7 5 42:25 33 3. Ang­ers 25 12 7 6 48:38 31 4. Nimes 25 13 6 7 46:30 SO 5 St. Étterme 25 7 16 2 41:30 30 29 pontos: L’ens. Sedan. 27: Lillé. 25: RC Paris, Lyon. 23: Ales. 22: Nice, Sochaux, Toulouse. 20: Valencienn­ea. 15: Marseille, Beaiers. 13: Méta. B­ u falitenisz - egymillió néző előtt r­ ivizió-tulajdonosok, no meg az­­ek. Ha kissé középre vinnék a fel- Sd ihatatlan szomszédok nemso- vevőgépet, talán jobban lehetne él- ›‹ ■mét készülékük előtt szurkol- verni a játékot, de a távolabbi felvé- ›› Március 2 és 9 között lesz Bu- teleknél is egy kevéssel közelebbről (f ) az asztalitenisz Európa-baj- lehetne próbálkozni. A hang tökéle- ja és ezt a nagyszabású nemzet- tes volt (ezt a versenyzők és szak- és sporteseményt a televízió több vezetők nyilatkozata alkalmával le­he­­te­tt közvetíti. Az adást ismét­í­tett tapasztalni, amikor rá lehetett is­ te sak a magyar bajnokságon­­ menni a hangjukra). Nem mutatott /­ majd több külföldi ország is, szép képet az üresen hagyott első két­­ ihén számítva is közel egy mű­­­sor sem (külföldön nem tudhatták, //­itő nézője lesz az Európa-bajnokság- hogy azok fenntartott helyek) és szel­­fi­­k­nak. Éppen ezért nem árt egy kissé lemi pihenésnek elkelt volna egy kis li­ff visszaemlékezni a legutóbbi televíziós zenés szünet is­­te , asztalitenisz-közvetítésre és röviden - e; a televízió munkatársai sz értékeim a látottakat, kellemes estéket tudnak szerezni a ff ›› Nyilván sokszor mosolyogtak a nő- sportkedvelőknek. A sportbemondó- ›­ te­tők, amikor a versenyzők alakjára, rwk azonban legközelebb jobban kell te­te lábára tekintettek, a kép ugyanis egy ggyernjS közvetítése szövegére. % ›› kissé torzított. Érzésünk szerint túl­ „ _ ‹›­y.­ságosan oldalról történtek a felvétel ‘ ›. Kik vezetik a labdarúgó NB I és NB II tavaszi mérkőzéseit ? A labdarúgó JT országos elnöksége kijelölte az NB I-es és az NB II-s játék­vezetői keret tagjait a tavaszi idényre. A keretek tagjai a következők: NB I-es keret Bálla Gyula (Szolnok), Bálla Károly, Bánkuti Andor, Bihari Sándor, Bokor István, Borossy László dr. (Miskolc), Dobszai Dezső (Kaposvár), Dorogi An­dor, Emsberger Gyula (Tatabánya), Fe­hérvári József, Fülöp István (Szombat­hely), Gere­ Gyula, Géczy Lajos (Szentes), Harangozó Sándor, Hernádi Vilmos, Huszita Béla, Kallós Sándor, Kaposi Sándor, Katona József, Kösztmer Vilmos (Debrecen), Nagy I. Lajos, Páldi Ede (Pécs), Pósa János, Pósfay József, Rigó Lajos (Lőrinci), Rozsnyai József (Kecs­kemét), Siklósi György, Sípos Szilárd (Miskolc), Srankó Jenő (Debrecen), Szi­geti László, Tausz Károly, Tárkony Ist­ván (Szeged), Virágh Ferenc (Cegléd), Zsolt István. NB I­-s keret Angyal Károly, Aranyosi Lajos, Al­mási János (Szolnok), Balogh Miklós, ifj. Balogh Pál, Balla Béla, Ben­kő László, Baross Géza, Balázsi Ernő, Bácsván Já­nos (Pécs), Budán Ferenc (Pécs), Bol­dizsár Gyula (Békés), Buzás­y József (Sárospataji), Bálint Antal (Szeged), Bácskai János (Salgótarján), Bíró Lajos (Kaposvár), Bámhidi József (Nyíregy­háza), Balczó Lajos (Szolnok), Bánk­y Zoltán (Szombathely), Böjtke József (Pápa), Boda Lajos (Nagykanizsa), Bor­zásd Imre, Csiba János (Gyöngyös), Csati Lajos (Pápa), Darázsi József (Pécs), Dévényi József (Nyíregyháza), Dudás János, End­re Lajos dr. (Pest megye), Farkas István, Fekete II Ala­jos, Fentös József, Fér György, Fernessy József (Győr), Fülöp Kornél (Debrecen), Gruber József, Geréb István (Békéscsa­ba), Guttfreund Anita­ (Debrecen), Gom­bár Attila (Pest megye), Gondi István (Zalaegerszeg), Gyarmati Pál (Békés­csaba), Gyöngyössy Róbert (Debrecen), Horváth László,­­-Sammer Károly (Baja), Hegyes Gyula (Kecskemét), Horváth Pál (Miskolc), Hangyási Imre (Székesfehér­vár), Horváth István­­ (Bicske), Hegyi Géza (Baglyasalja), Horváth Zoltán (Ka­posvár), Huczák János (Vác), Horváth Lajos (Szolnok), Hamar Antal (Szolnok), Horváth János (Nagykanizsa), Illés I József, Ihász Kálmán, Ignácz Imre (Székesfehérvár), Isztl Ferenc (Marcali), Juhász Kiss József, Jurka József (Sze­ged), Jármer Ernő (Győr), Jakab Ár­pád (Pest megye), Kádár Elek, Kerész­tes János, Kovács III Sándor, Kővári József, Kázár József (Szombathely), Krisztus Imre, Kulcsár László (Pécs), Kovács Rudolf (Kiskunfélegyháza), Kö­ves,­i László (Békéscsaba), Kasza Fe­­renc (Szeged), Rezes Imre (Gyöngyös)­, Kiss László (Gyöngyös), Kaposi János (Nyíregyháza), Kiss Sándor (Szolnok), Körös József (Szombathely), Lakatos II Géza, ifj. Láng István, Losonczy Árpád (Miskolc), Lombos­ István (Eger), Lesán János (Torökszentmiklós), Lőcsei Antal (Veszprém), Major I István, Markovita János, Martos László dr. Müncz György, Máthé Sándor (Zagyvapálfalva), Magyar Péter (Kaposvár), Migróczy Sándor (Nyíregyháza), Majoros Ferenc (Szek­­szárd), Mecseki János (Szekszárd), Nagy IT Lajos, Nagy József (Miskolc) Nagy Sándor (Debrecen), Nyeste István (Fűzfő), Nagy Károly (Zalaegerszeg) Oláh István, Petti Sándor, Pásztor György, Pusztai Jenő, Papp János (Pécs), Pazaurek Dezső (Mohács), Po­tocsny Sándor (Pest megye), Pillér Jó­zsef (Szombathely) Radó János, Roko­­der Károly (Pécs), Ruzsinszky Kálmán (Balassagyarmat), Rékácz János (Szol­­nok) ifj. Schop Károly,, Straucs József, Sterk Tivadar (Domaseék), Schmuc­ Ferenc (Győr), Somod­ Lajos (Gyön­gyös), Sárdi Rudolf (Tokod), Ság­hy Gyula (Dorog), Simák István (Vác), Su­tyor János (Pécs), Sóé Gábor (Pest me­gye), Szabó Sándor, Szamán Mihály (Békéscsaba), Szikokán Zoltán (Miskolc), Szarvas László (Békéscsaba), Szekeres Lajos (Győr), Szelei Ferenc (Győr), Szöl­­lö­sy Ferenc (Debrecen), Szegedi Ramu (Eger), Szabó Ferenc (Tatabánya), Szen­tesi Károly (Szolnok), Szabó István (Szombathely), Ternoczky Béla, Tóth Ist­ván (Miskolc), Tóth Vladimír (Tatabá­nya), Tamás Lajos (Nyíregyháza), Va­das János, Vadas György, Véli Kálmán, Vízhányó László, Va­­kár István (Székes­­fehérvár), Varga Tibor (Kaposvár), Völ­­gyesi Mátyás (Dombóvár), Valent Gusz­táv dr. (Devecser), Zsigmond Sándor* (M­iskolci^^^^ Ipari tanulók országos gálatorna-csapatbajn­oksága Mozgalmas képet mutatott vasárnap a Fiastyúk utcai Általános Iskola torna­terme. Az Ipari­ tanuló Sportközpont ugyanis itt rendezte meg országos gála­­torna-csapatbajnoksága döntőjét. Kilenc vidéki és három fővárosi ipari tanuló­iskola csapata vett részt. A csapatok­nak két kötelező és egy szabadonvá­­lasztott gúlát kellett építeniök, továbbá, egy kötelező műszabadgyakorlatot, vala­mint egy kötelező és egy szabadomvá­­lasztott ugrást kellett bemutatnitok. X., egyben az Iparitanuló Sportköz­pont által felajánlott ezüst vándorser­leg 1958. évi védője 320. sz. Székesfe­hérvári Vasipari tanuló Iskola 272.90, 2. 317. sz. Esztergomi Vasipari tanuló Is­kola 271.15, 3. 407. sz. Zalaegerszegi Helyiiparitanuló Iskola 2­69.55, 4. II. sz. Budapesti Helyiiparitanuló Iskola 268.80, 5. 56. sz. Budapesti Kereskedelmitanuló Iskola 268, 6. 7. sz. Budapest MÁVAG Vassporttanuló Iskola 265.35 ponttal. A verseny után beszéltünk Elbert Györggyel, az Ipari­tanuló Sportközpont vezetőjével, aki elmondta, hogy­ az első ízben kiírt galatamaverseny mintegy ezer ipari tanulót mozgatott meg. Az országos döntőt ugyanis egy területi és egy sportköri döntő előzte meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék