Népsport, 1960. december (16. évfolyam, 245-265. szám)

1960-12-01 / 245. szám

♦aa* Befejeződüs a madridi sakkverseny A sakkvilágbajnoki zónadön­­tőbe jutásért folyó négyes kör­mérkőzés hétfőn este befejező­dő­ Madridban. Az utolsó napon a jugoszláv Gligorics a 34. lépésnél legyőzte a spanyol Pomart, Donner pedig a 47. lépésben Portischt. A né­gyes körmérkőzés végeredmé­nye: 1. Gligorics 3.5 pont, 2—3. Pomar és Portisch 3—3, 4. Don­­ner 2.5. A sakkvilágbajnok zó­­nadöntőbe Gligorics, Pom­ar é£ Portisch jutott. (MTI) föl? g \ ■ MmgSm — -■ £1 m m ml m§& A MAG­­’AR TESTNEVELÉSI ÉS SPORT TANÁCS LAPJA CSÜTÖRTÖK, 1960. DECEMBER 1. Ara­ Go fillér XVI. ÉVFOLYAM, 345. SZÁM A T­KI az olimpiai jelvényszerző versenyről Csütörtökön Bp. Petőfi—Bp. Vörös Meteor női kosárlabda-rangadó Jugoszláv előkészületek December 11-én Zágrábban kerül sor­­a Jugoszlávia—Magyar­­ország férfi kézilabda VB-selej­­tezőre. A jelentésnek ígérkező nemzetközi találkozóra a Jugoszl­­ávo­k Iván Sznoj szövetségi ka­pitány vezetésével megkezdték az előkészületeket. Az edzéseiket a következő 16 játékos végzi: J­an­d­rokov­i­ca. Jov­i­cs, M­oszta­­rac. Perovi­cs. Satanivukovics. Ragus, Peter. Simonic. Szitanko­­vics. Redin, Gyuranac, Dogan, Karadzsa. Basice, Sarenkapa ea ...CD. A jugoszláv­ok december 2-án, ötve 4-én , ugyancsak Zag­­rrban nemzetközi m­érkőzésen ere­djennek az NDK válogatott­ellen, s ez lesz a főpróba a­agyarok elleni mérkőzésre. Makray győzött Kedden este a Sportcsarnok G­zó­pületében- megtartották a­z ifjúsági, tornász-válogatott - két harmadik ellenőrző ver­­sjét. Ezúttal az első válogatón eztes Makray Katalin, a Pos­­t tehetséges versenyzője bízo­­ult a legjobbnak. Gerendagya­­rlata egészen kiválóan sike­rt. Az összetettben elért ered­­mnye 9.4-es átlagnak felel meg. Erődi, aki a legutóbbi váloga­tón az első helyen végzett, gyen­gén sikerült leugrása miatt nem került az első hat közé, viszont nagyon szépen ugrott Pataki Zsuzsa. Az eredményhirdetés után kijelölték a csehszlovákok ellen szereplő csapatot, amelybe négy Postás-lány — Pálinkás, Makray, Papp és Hidegkúti —, valamint Endrődi és Pataki ke­rült. Tartalékok: Tasnádi, Kriegs- Au és Szűcs. Összetett: 1. Makray (Bp. Pos­tás) 37.5. 2. Papp (Bp. Postás) 37.2. 3. Pataki Zs. (Bp. Honvéd) 36.9. 4. Pálinkás (Bp. Postás) 36.9, 5. Tasnádi (Bp. Honvéd) 36.6. 6. Hidegkúti (Bp. Postás) 35.3. Talaj: 1 Papp 9.5, 2. Hideg­kúti 9.4, 3. Makray 9.3. Gerenda: 1. Makray 9.5, 2. Endrődi (Bp. Petőfi) 9.3, 3. Pataki 9.3. Fele­­máskorlát: 1 Pálinkás 9.4, 2. Makray 9.4, 3. Papp 9.3. Lóugrás: 1. Pataki 9.4, 2. Papp 9.4, 3. Hi­degkuti 9.3. Újpesti Dózsa-Benfica 2:1 (0:1) Népstadion, 20 000 néző. Vezette: Al­bert Guim­ard (Julee Jonin, Francois Kelly) mindhárom svájci. Újpesti Dózsa: Török — Rajna, Várhidi, Sóvári — Szíli, Borsányi — Jagodács, Göröcs, Szusza, Kuh­anszad Ha­mpi. Benfica: Costa-Poreira­­— Angelo, Germano, Cruz — Neto, Seraiva — J. Augusto, Sant­ana, Aguas, Coluna,,Ca­­ven. Góllövő: Santana, Halápi, Szusza. Szögletarány: 8:3 (3:2) az Újpesti Dózsa javára. A mérkőzés előtt a Benfica be­zárkózott, senkit nem engedtek az öltözőbe. Esőtől felázott, eléggé rossz talajú pályán kezdő­dött a mérkőzés. A Dózsa nagy lendülettel kezdett, a 2. percben Göröc a kicselezte a védelmet, de az átadás nem sikerült. A 4. percben csak dance árán tudtak akasztani egy Dózsa-támadást a vendégek, mintegy 18 méterre. Szusza futott a labdának és fél­magas erős lövését a kapus véd­te. Nem sokkal utána Jagodics lőtt mellé jó helyzetben. A 7. percben Auguisto futott el a jobb­szélen, az alapvonalról hátra­­gurított a fedezetlenül hagyott Santana felé, s a jobbösszekötő mintegy 10 méterről laposan a jobb sarokba lőtte a labdát. 1:0 a Benfica javára. A gól után a Dózsa erősített. A 10. percben Szusza a sorfalba lőtt egy szabadrúgást. Majd is­mét Jagodics lőtt kapu mellé. A 14. percben Halápi ugrott ki, mintegy 12 méterről jó lövést eresztett meg, a portugál kapus azonban nagy bravúrral szög­letre ütötte a labdát. A 17. perc­ben Coluna lőtt kapu mellé egy szabadrúgást. A 19. percben igen jó Dózsa-támadás végén Halápi lőtt mellé nagy helyzet­ben. Még ugyanebben a percben Jagodics vezetett támadást, a hálóba is lőtte a labdát, de a játékvezető nem adta meg a gólt, mert előzőleg szabálytalanságot látott. A 23. percben Színi sza­badrúgása Göröcsöt találta nagy helyzetben és a jobbösszekötő kapu mellé lőtt. Aztán Jagodics lőtt ismét kapu mellé. A 28. percben Göröcs a balösszekötő helyén ugrott ki és lapos lövése a bal kapufa tövéből pattant ki a mezőnybe. A 30. perctől szűnt meg az Újpesti Dózsa nagy nyo­mása. A 36. percben Santa nagy kapufát lőtt. Két perc múlva pe­dig Augusto lövése vágódott vissza a kapufáról. Ezután a félidő végéig ismét az Újpesti Dózsa támadott. A II. FÉLIDŐ is újpesti rohamokkal indult. A 48. percben Göröcs ugrott ki, s mintegy 10 méterről nagy lövést eresztett meg, a portugál kapus azonban bravúrosan elcsípte a labdát. Az 52. percben Coluna fu­tott el, lövése a kapufáról a ve­tődő Török kezébe jutott. Az 55. percben Szusza nem találta el a labdát jó helyzetben, utána Ha­lápi még a kapust is kicselezve 4 méterről a kapu közepébe he­lyezte a labdát. 1:1. Két perc múlva a portugál kapus kiejtett egy labdát. Szuszta futott rá, rá­lőtte, s a labda a kapus kezéről kapu fölé szállt. Ez is nagy hely­zet volt. A 62. percben Göröcs remek és gyors cselekkel keresz­tültört a védelmen. Szusza elé tette a labdát, a középcsatár az 5-ös sarkáról a kapu közepébe lőtt. 2:1 az Újpesti Dózsa javára. Tovább rohamozott az Újpesti Dózsa. A 65. percben Kuharszki lövését védte bravúrosan Costa- Pereira. Két perc múlva Szusza lőtt ismét nagy helyzetben kapu mellé. A 75. percben majdnem egyenlített a Benfica. Várhidi hi­bájából Santana elfutott. Török kifutott a 16-oson kívülre, a csatár azonban nem lőtt azonnal és így odalett a helyzet. Né­hány Benfica-támadás után is­mét az Újpest ért el szögletet. Szögletrúgás után Sóvári lövé­sét a kapu fölé tolta a kapus. A 85. percben szabadrúgáshoz jutott az Újpesti Dózsa. Borsá­­nyi 20 méteres lövése a jobb­­kapufa tövéről perdült a kapu mögé. Az utolsó percben még Jagodicsnak akadt óriási hely­zete, de 8 .méterről teljesen tisz­tán állva kapu mellé lőtt. Ha a visszavágás reménye nem is, de a továbbjutás lehe­tősége szertefoszlott, amikor az első gól nem a Benfica, hanem az U. Dózsa hálójában táncolt. Ez a gyors gól megnyugtatta a portugálokat és érthetően nagyon idegessé tette a Dózsát. Ennek tulajdonítható, hogy a nagy lelkesedéssel harcoló magyar csapat, noha lényege­sen jobban játszott, mint ellen­fele, az I. félidőben nem tudott gólt elérni, s ez a későbbiekre nézve döntő volt. Pedig helyze­tei már a játékidő első felében is szép számmal voltak. De mit ért a mezőnyfölény, ha a táma­dások nem végződtek góllal! Jagodics, Halápi, majd Göröcs mér az első húsz percben nagy helyzetet hagyott kihasználat­lanul. Aztán egyszer a kapufa is megmentette a kitűnő Costa- Pereira hálóját a góltól. Igaz, hogy ebben az időszakban két esetben Török is csak a kapu­fának köszönhette, hogy nem kapott újabb gólokat. Szünet után erősített a ma­gyar csapat, s voltak idősza­kok, amikor nemcsak irányí­totta a játékot, hanem heves rohamozásokkal nagyon beszo­rította ellenfelét. A döntő hi­ba ekkor is az volt, hogy most is kimaradtak a legnagyobb helyzetek is, két esetben Szu­sza, egyszer pedig Kuharszki hibázott, amikor már csak a kapussal állt szemben, s is­mét lőtt a Dózsa egy kapufát is. Hiba volt az is, hogy az összjáték pontatlan átadások miatt gyakran elakadt, vagy a gyorsabb vendégek közbelépé­sei meghiúsították a befeje­zést. A portugálok nagy gondot fordítottak a védekezésr­e, két fedezetüket mélyen hátravon­ták, s néha n­égy, sőt időnként öt hátvéddel harcoltak, a fede­zetek helyére pedig az össze­kötők húzódtak hátra. De a Benfica nem adta fel a veszé­lyes ellentámadások, a kezde­ményezés lehetőségét. Nagy erényük volt, hogy az ellen­támadásokhoz, gyorsan felfej­lődtek és kevés támadásból is kidolgoztak helyzeteket. A Ben­fica budapesti játékával is be­bizonyította, hogy jó csapat, tagjai valamennyien jól képzett labdarúgók. Egy azonban két­ségtelen, az Újpesti Dózsa a játék kép alapján lényegesen nagyobb arányban is győzhe­tett volna. Az Újpesti Dózsában Török a gólról nem tehet. A hátvédek teljesítményéről nem lehet egyértelműen csak jót­­ mondani, mert Rajna idegesen, bizonytalankodva kezdett. Vár­hidi szünet után kétszer, három­szor is kihagyott, Sóvári pedig a gól előtt teljesen fedezetlenül hagyta a szélsőjét. Igaz viszont az is, hogy­­mindhármuknak vol­tak nagyszerű közbelépései, kü­lönösen­ Rajna javult fel, s szü­net után kifogástalanul játszott Sóvári is. Borsányi volt az együt­tes legjobbja. Sokat, fáradhatat­lanul dolgozott, s a labda meg­szerzése után rengeteg támadást indított el. Annál rosszabb be­nyomást keltett viszont ezúttal Színi. A jobbfedezet cselei és át­adásai nem sikerültek. Lassú és körülményes volt. A támadósor tagjai közül Szusza nagy igye­kezettel játszott, s erénye volt az is, hogy a megszerzett labdát ügyesen tartotta, s az első fél­időben a legritkább esetben adta rossz helyre. Szünet után azon­ban kihagyott két nagy hely­zetet, s el is fáradt. Kapura leg- s inkább Göröcs gyors megmozdu­­l­­ásai jelentettek veszélyt, bár a jobbösszekötő lényegesen mérsé­­­­keltebben játszott, mint leg­utóbb a Csepel ellen. Kuharszki ügyetlenkedései miatt sok új­­i pesti támadás elakadt. Halápi né­­­­hány nagyszerű megoldás mel­lett elemi hibákat is elkövetett. S Jagodics több esetben szeleske- s­dett, olyankor is lőtt, amikor a­­ beadás helyesebb lett volna. A Benf­icában Costa-Pereira ragyogóan védett. Több esetben gólna­k játszó lö­véseket hárított a nagy bra­vúrra­­. Nagy erőssége volt csa­patának, a közép­hátvéd, Ger­mano is. Kitűnően szerelt, na­gyon jól helyezkedett,­­ ha mód­ja volt rá, földön tartotta a lab­dát. A két szélső hátvédet már többször át­játszották. A fedeze­tek közül a szívós Neto szerelé­seivel, Seraiva pedig inkább el­őre adásaival tűnt ki. Az ötös­­fogat legjobbja Coluna volt. Leg­többször egészen hátulról vitte fel a labdát, nagyon, jól csele­zett, és San­tanával együtt csil­logtatta technikai képzettségét. Augusto az I. félidőben néhány­szor bebizonyította, hogy jó já­tékos, de később sérülése miatt nagyon visszaesett. Caven kevés támadást vezetett, Aguas magá­ra volt hagyatva, láthatóan lab­datartásra törekedett, így akar­ta társai felzárkózását elősegí­teni. A játékvezető Guim­ardnak túl­ságosan nagy feladatot jelentett ennek a heves, elég sok sza­bálytalanságtól tarkított mérkő­zésnek a levezetése. Mindkét, fél terhére többször ie tévedett. Németh Gyula — Tarr István Egri és Szabó László döntőbe került Belgrádban — Távbeszélő-jelentésünk. — (Belgrád, november 30.) A belgrádi ,,Aranykesztyű”­verse­­nyek középdöntőit kedden dél­előtt és délután tartották meg. Nekünk szokatlan az a nagy érdeklő­­dés, amely a verse­n­yek iránt megnyi­­vánul, mert bár a küzdelemnek csak három magyar és itt három lengyel­­”­x résztvevője van, minden jegy elővé­telben elfogyott és a keddi küz­­­elmeknek 8000 nézője volt. Maga a kiállítási csarnok im­pozáns, de nem teljesen kész Jelenleg nagyon hideg, miután a központi fűtéssel még nem ké­szültek el. Az öltözőket az elő­csarnokban ideiglenesen felállí­tott deszkafalak választják el, fürdési lehetőségek nélkül. A minimális kényelem egyelőre te­hát még hiányzik, de azt ígérik, hogy az EB-re minden rendben lesz. Maga a verseny számunkra sok kellemetlenséget tartoga­tott. Kezdődött azzal, hogy a jól küzdő Vona szemhéja felre­pedt a második menetben és az orvos nem engedte tovább mér­kőzni, bármennyire is nem tet­szett a dolog Vonának. Folytatódott a kellemetlenség Egri mérkőzésével, Egri a három menet al­att remekül küzdött az erősebb felépítésű Radanov el­len. Az edző utasításaihoz mér­ten az első menetben rendre el­lépett rohamozó ellenfele elől, s pontosan ütött. Radanov több­ször még a kötelekre esve bosz­­szankodott, amikor Egri már ütésre készen várta. A második menet kiegyenlített volt, de a harmadik menet ismét Egri ha­tározott fölénye jegyében telt el, így nemcsak a szakembereket, hanem a nézőket se meglepte az eredményhirdetés. Nagy Lajossal szemben ugyanis mind a négy jugoszláv bíró Radanovot hozta ki győztesnek. A jugoszláv fiú első dolg­a az öltözőben az volt, hogy elismerte vereségét. De ami ezután követ­kezett, az még furcsább, szinte példátlan volt. Az ebéd után tar­tott bírói értekezlet megsemmisí­tette a téves ítéletet és Egrit hozta ki győztesnek. A szerda esti döntőben tehát mégis ő áll szembe Mitroviccsal. Szabó László az esti műsorban szerepelt. Ott a korábbról ismert Spice, a Belgrádi Partizán ver­senyzője volt az ellenfele. Szabó jó ütemben keresztbe ver­te a be­ugrásokkal próbálkozó Soicsot és mind a három menetben jobbnak bizonyult. Kivárások, gyors ütések jellemezték a küz­delmet. Szabó frissen jött le a szőri tóból. A többi mérkőzés is hatalmas küzdelmet hozott és élénk tetszésnyivánítás kíséretében zajlott le. Elsősorban változatos összecsapásokat és néhány igen tehetséges és technikás jugoszláv versenyzőt láttunk. A pehely­súlyú olimpiai 2. helyezett len­gyel Adam­ski ugyancsak hatal­mas iramú, gyors mérkőzésen szerezte meg a győzelmet. Keddi eredmények. (Elől a győztesek). A nem jugoszláv versenyzőknél külön feltüntettük­­a nemzetiséget. Légsúly: Meho­­vics—Nevrkla, Kolarevics— Sarics. Harmatsúly: Egri (magyar) —Radanov, Mitrovics— Ge. Pe­helysúly: Paunovice—Erzics, A­dam­sk­i (len­gyel)—J­e­lac­sic­s. Könnyűsúly: Sztankovics—Vona (ma­gyar), Ben­e­d­ek—B­r­an­da­r­ek. Kisvál­tósúly: Bogoszavljevics— Palics, Nehovics—Dusén. Váltó­­súly: Kargics—Húsz, Pavics— Avramovics. Nagyváltósúly: Ke­­­ava—B­ar­t­u­sz­e­w­i­c­z (lengyel), Jeleszics—Andzselkovics.. Közép­­­­súly: Jakovljevics—Sztankovics, S­lovak­iew­ie­z (lengyel)—Tomics.­­ Félnehézsúly: Milivojevice—­­ Dzsordzijevics, Bogunics—Sztefan I­novics. Nehézsúly: Szretenovic­s—­­ Macsajov, Szabó L. (magyar) —­­ Solis, Holecska Tibor Ezüst jubileum Bozsik József december 4-én a Bp. Honvéd-Ferencváros mér­kőzésen ünnepli labdarúgó pá­­l­yyafutásának­ 25. évfordulóját. A­­ kiváló, csaknem százszoros vá­logatott játékos negyedszázaddal ezelőtt kezdte a játékot a Kis­pest színeiben, azóta megszakí­tás nélkül küzd a Kispest, il­­­­letve a Bp. Honvéd sportsike­­­reiért. (MTI) Fej-fej melletti küzdelemben döntetlen a lublini mérkőzésen . Távbeszélő-jelentésünk. (Varsó, november 30.) Varsó­­ból hétfőn este társasgépkocsin utaztunk a másik „ökölvívó-vá­rosba”, Lublinba, a lengyel—ma­gyar ifjúsági vá­logatott mérkőzés ifjESI, „második fordu­lójára". A lengyelekr­ő­l is, hétfőn este mér­legeltek, míg a mieink varsói­­ mini mérlegelését keddre is érvé­nyesítették. A lengyelek műsoron kívül még egy pehelysúlyú mérkőzést sze­rettek volna rendezni, de Babics sérülése miatt erre nem kerül­hetett sor. Lublinban nem sikerült a visz­­szavágó, bár igen közel álltunk a győzelemhez. Ezúttal Palotás győzelmét pontozták el. A var­sói és a lublini lengyel csapat erejét egyenlőnek vehetjük, ezzel szemben Babics sérülése és Kár­páti betegsége miatt mi Lublin­ban tartalékosan álltunk ki. Nagy előnye volt a lengyel válo­gatottnak az is, hogy teljesen pihenten küzdhetett ellenünk. Mielőtt a szorítóba lépett vol­na az első pár, H. Kukler, a többszörös lengyel ökölvívó-baj­nok és sokszoros válogatott ün­nepélyesen elbúcsúzott a közön­­ségtől, mert a jövőben — mint edző — a fiatalokkal akar fog­lalkozni. A nemzetek közötti mérkőzé­sek szokásos ünnepi műsorának befejezése után 2500 néző előtt lépett szorítóba az első pár (elől a lengyel versenyzők). Lét­súly: Orozdza! pontozásos vereséget szenvedett Csergétől. Cserge mindig jókor ütött köz­be, győzelmét a közönség lel­kesen megtapsolta. 0:2. Harmatsúly: Dielicki ponto­zással győzött Palotás ellen. Az első menetben Palotás kemény balhorgai pontatlanok voltak, vagy sokszor tenyérrel érte­k célba. A magyar fiút meg is in­tették. A második menetben már pontosabb balhorgokat ütött, ő az egyik után nyolcig számoltak is Dielicki felett. Pa­lotás igen okosan használta ki a még mindig szédülő lengyel „kihagyásait”, s gyomorra és fejre vitt horgaival nagy előny­­re tett szert. A közönség sem lelkesedett túlságosan, hogy a lengyel versenyzőt hirdették fel győztesnek. 2:2. Pehelysúly: Newynek p. gy. Kapus ellen. Kapus végig nagy lelkesedéssel harcolt, de kifor­rott ellenfele ellen nem lehetett eredményes. Newynek győzelme biztos volt. 4:2. Könnyűsúly: Atanowicz p. v. sz. Szántótól. Szántó meglepően bátran és okosan harcolt. Pon­tosan ütötte kemény horgait fej­re, testre egyaránt, bár ellenfele állta azokat. Szántó egyszer ér­demtelenül megintést kapott „állj után­­ütésért de még így is megérdemelten győzött. 4:4. Kisváltósúly: Symkowiak p. v. sz. Pauer 11-től. A végig támadó és nagyerejű horgokat ütő Pauer 11-vel szemben csak igen ritkán jutott szóhoz a lengyel öklöző, akit a 3. menetben meg is intet­tek fejelésért. 4:6. Váltósúly: Ziewkowski p. gy. Kosztolni ellen. Kosztolni ököl­vívásán meglátszott, hogy gyom­ra a vasárnapi mérkőzés után még nem jött teljesen rendbe. A lengyel fiú felütései nemegyszer találtak a fájó pontra. Kosztolin hősiesen küzdött, de nem tudta megakadályozni ellenfele gy­ö­­z­elmét, 6:6. Nagyváltósúly: Niezgoda p. v. sz. Pavlistól. Az első menetben csak tapogatódzás folyt. Pavlis azután — állandóan balegyene­seket ütve — könnyen „kiszur­­kálta” ellenfelét. 6:8. Középsúly: Kamyk p. gy. Du­­najetz ellen. Dunajetz a 2. me­netben érthetetlenül csak véde­kezett, s igen sokszor kettős fe­dezékbe ment ellenfele elöl. A 3. menetben nekibátorodott és igen szép technikai megoldáso­kat láttunk tőle (elhajlás, ke­­resztbeverés). Ezt a menetet megnyerte a magyar fiú, de ez kevés volt a végső győzelem­hez. 8:8. Félnehézsúly: Trela p. gy. Bit­tér ellen. Az igen kemény, for­dított alapállást­ szőke Trela ellen az első menetben sehogy sem tu­dott kibontakozni Bittér. Trelá­­nak sokszor sikerült a kötélhez vinni és ott megsorozni Bittért. A 2. menetben kemény horgaival Bittér kerekedett felül, de a me­net végén fogásért megintették. A 3. menet eléggé kiegyensú­lyozott volt, 10:8. Nehézsúly: Krzemiew p. v. sz. Szabó A.-tól. Szabó igen sikere­sen mutatkozott be. Jobbhorgai után nyolcat számoltak ellenfele felett, aki ettől kezdve igen óva­tosan öklözött. Végül is nagy fö­lénnyel győzött Szabó, 10:10. A mérkőzéseket a lengyel Kas­­przyk vezette. Pontozott: Liebel (csehszlovák), Schuhodal (len­gyel) és Óváry (magyar). Szerdán délelőtt 10 órakor ér­keztünk vissza Varsóba, ahonnan délután fél kettőkor indultunk hazafelé és csütörtökön reggel fél 8-kor érkezünk meg a Ke­leti pályaudvarra. Óváry Albert Rudolph, az év legjobb sportolója az ISK szavazása alapján Itt a tél: elérkezett az évi leg­jobb sportteljesítmények értéke­lésén­ek, kül­l­ö­n­böző ran­gso­r­ok felállításának hagyományos ideje. A nyugatnémet Internationale Six Art-Korrespondenz sporthír­­ügynökség immár tizennegyedik alkalommal rendezett nemzetközi, szavazást a külföldi lapok között az év legjobb sportolóinak meg­al­­­apí­tására. A szavazáson az idén 24 ország egy-egy sport­vagy napilapja vett r­észt, magyar részről a Népsport. A lapok az év általuk legjobbnak tartott tíz sportolóját sorolták fel és a helyezések alapján 10, 9, 8 stb. pontozással alakult ki azután a beérkezett szavazó cédulák alap­ján a végső sorrend. Az idei olimpiai évben ért­hetően az olimpiai sportágak képviselői kerültek előtérbe és közöttük is nagy fölény­ben voltak az atléták. Jellemző, hogy a szavazás alap­ján az első négy helyet atléta foglalta el és mindössze három más sportágbeli került az első tíz közé. A lapok a szavazás al­kalmával feltűnően mostohán bántak az úszókkal, jellemző pél­dául, hogy az olimpia egyik leg­értékesebbnek tartott világcsúcsá­val győztes Troy csak a szerény 26. helyet foglalja el. Meglehe­tősen háttérbe szorultak azután a téli olimpia kiemelkedő alakjai is, közülük még a gyorskor­csolyázó Johannesen szerepelt a legjobban 16. helyével. Az élen a két vágtázó, a né­ger Wilma Rudolph és a nyu­gatnémet Armin Hary na­gyon „szoros” küzdelmet ví­vott, amely csak két ponttal dőlt el a három aranyérmes tennessee-i lány javára. Mindkettőjüket három-három or­szág újságja helyezte az első helyre, de a többieken is mind elől szerepeltek a rangsorban. A harmadik helyezett Elliott négy újságtól kapott első he­lyezést, a negyedik Johnson tíz­­próbást pedig nem kevesebb, mint 7 újság jelölte az év leg­jobb sportolójának, ugyanakkor viszont hat az első tíz között sem említette meg. • A nem atléták közül a leg­több szavazatot Vlaszov, a Rómában fantasztikus világ­csúcsot elért súlyemelő kapta, három újság, a Szovjetszkij Szport, a L’Équipe és a Népsport rangsorolta elsőnek. A fenti sportolókon kívül egy-egy újság az év legjobb sportolójának je­lölte meg a súlylökő Niedert, a vágtázó Berrutit, a műugró Ingrid Kramert és a gyorskor­csolyázó Johannesent. Az ISK által rendezett sza­vazás végeredménye: 1. Wilma Rudolph (amerikai) atlétanő 145, 2. Armin Háry (nyugatnémet) atléta 143, 3. Her­­bert Elliott (ausztrál) atléta 136, 4. Ráfer Johnson (amerikai) at­léta 124, 5. Jurij Vlaszov (szov­jet) súlyemelő 98, 6. Pjotr Bolot­­nyikov (szovjet) atléta 61, 7. Otis Davis (amerikai) atléta 43, 8. Borisz Sahlin (szovjet) tornász 38, 9. Ralph Boston (amerikai) 37, 10. William Nieder (amerikai) atléta és Chris von Saltza (ame­rikai) úszónő 33 — 33 pont. Rudolph előtt eddig csak egy­szer, 1948-ban került nő az első helyre, akkor a négyszeres olim­piai bajnok holland Blankers- Koen. Az TSK eddig megtartott 14 szavazása alkalmával egyéb­ként mindig nagy fölényben vol­tak az atléták. Eddig a következők voltak az év legjobb sportolói: 1947: Jany úszó, 1948: Blan­kers-Koen atléta, 1949, 1951 és 1952: Zátopek atléta. 1950: Mathias atléta. 1953: Coppi ke­rékpáros, 1954: Bannister atléta, 1955: Iharos atléta. 1956 és 1957: Kuc atléta. 1958: Elliott atléta, 1959: Vaszilij Kuznyecov atléta. Öt ország tornája­­ csökkentett létszámmal Az öt ország hagyományos nemzetközi női röplabda-tornáját az idén Párizsban rendezték meg. Az ezúttal harmadszor le­bonyolításra került tornára az idén is ugyanaz az öt ország csapata készült: Franciaország, Hollandia, Jugoszlávia, Magyar­­ország és a Német Demokratikus Köztársaság együttese. Pá­rizsban azonban az ,,öt or­szág tornája” ezúttal csak négy ország csapatának a részvételé­vel került sorra. Csökkent a lét­szám, mert az NDK női röplab­­dázói hiányoztak a mezőnyből. Vajon mi történhetett? Talán az NDK röplabdázói lemondták részvételüket, talán a francia röplabda szövetség elmulasztotta meghívni ezt az együttest? Egyik sem: a francia kormány, amely a francia, dolgozók nagy felháb­­­borodására engedélyezte nyugat­­­­német katonai alakulatoknak a bevonulását, az NDK női röplab­­dázóinak franciaországi utazását­­ nemkívánatosnak tekintette és megtagadta tőlük a beutazó ví­zum kiadását. Rómában nem is olyan régen aludt, ki a népek barátságát hir­dető olimpiai láng, amely nagy­szerűen világította meg, hogy a különböző országok egyszerű fiai tudnak és akarn­a­k egy­mással barátságban élni még akkor is, ha ezt a megváltoztat­hatatlan tényt nem is nézik min­denütt jó szemmel. Természete­sen tudja ezt a francia kormány is, hiszen az olimpián a francia sportolók is részt vettek. Az NDK női röplabdaválogatottját mégsem engedték be francia te­rületre. A nyugati sajtó és rádió szinte nap mint nap­világgá kürtöli az immár elcsépelt ,,vasfüggöny’*­­legendát a szocialista államok­kal kapcsolatban. Ugyanakkor most —­­ mint már annyiszor — azt tapasztalhattuk, hogy éppen egy nyugati ország kormánya emelt válaszfalat a saját és egy másik ország sportolói közé.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék