Népsport, 1962. október (18. évfolyam, 193-214. szám)

1962-10-01 / 193. szám

A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORT TANÁCS LAPJA HÉTFŐ, 1962. OKTÓBER h­­ Ára: 1 forint ★ XVIII. ÉVFOLYAM, 193. SZÁM BELGRÁDI TANULSÁGOK­­ A FALVAK IGENT MONDANAK Olvasóink írják ! Aranyi a hosszútávú bajnok Évközi mérleg wvv\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\v\v\\\\\\^^^^ • Az Ú. Dózsa veretlenül az élen! Az NB­­ e heti fordulójára is általában a ki­élezett küzdelem nyomta rá a bélyegét. Három mérkőzés végződött 1:0-ra és ezek közül kettőn a vesztes egyenrangú ellenfél volt. Régen várt eseménynek örvendezhettek vasárnap a szom­bathelyi szurkolók: csapatuk végre győzött. .. • Ezzel szemben a Debrecen elszenvedte első ve­reségét. A rangadó ritkán látott nagy harcot, izgal­makban bővelkedő találkozót hozott. Az U. Dó­zsa eddigi legjobb teljesítményével legyőzte a­­ Bp. Honvédet. Most már csak egy veretlen csa­­­­pat van: az Újpesti Dózsa! A lilák a táblázat rélén állnak. A legrosszabb benyomást ezen a héten az MTK-pályán szombaton kifutó Salgótarján kel­tette. Gyenge játékukat a bányászok még lelke­sedéssel sem igyekeztek pótolni. A forduló legnagyobb meglepetése — ha u­gyan egyáltalán lehet meglepetésről beszélni ezúttal is vidéken, Szegeden született. Az Új­pesten nagyarányú vereséget szenvedett egyete­misták a bajnokcsapat ellen köszörülték ki a csorbát. Sajnálatos, hogy a fordulóban két válo­gatott játékos — Mátrai és Sárosi — megsérült. Érdekes viszont, hogy a sérülés miatt tíz főre olvadt csapatok — az FTC és a Vasas is — ak­kor játszottak jobban, amikor válogatott védői­ket nélkülözni voltak kénytelenek. Ekkor többet vállaltak magukra a többiek, lelkesebben, kö­rültekintőbben küzdöttek, s feljavuló teljesítmé­nyüket látva, önként adódott a nézőkben a kér­dés: miért nem lehet e­z­t a teljesítményt állan­dósítani? ... Az NB II. Keleti csoportjában jól szerepeltek az idegenben játszó csapatok, öt csapat sze­rezte meg mindkét pontot. A Nyugati csoport legnagyobb meglepetése a Dunaújváros három­gólos győzelme a Szőnyi úton. Ebben a csoport­ban az otthon játszó csapatok szerepeltek igen jól, mert öt otthon játszó csapat győzött. Saj­nálatos eset történt Kaposvárott. A Csepel 2:0-ás vezetésénél a mérkőzés félbeszakadt, mert a já­téktérre követ dobtak be. Az NB III-ban az első helyen álló csapatok­nak jó napjuk volt. Mind a hat csapat meg­nyerte mérkőzését. Meglepetés, hogy szombaton a Váci Vasas is elvesztette veretlenségét, és most már csak a Zalaegerszegi Dózsa veretlen. A labdarúgó NB I állása 1. I. Dózsa 8 3 5­­ 16:10 11 2. Szeged 8 5 1 2 8: 9 11 3. Bp. Honvéd 7 4 2 1 22:11 10 4. Dorog 8 4 2 2 17:11 10 5. MTK 8 3 4 1 11: 9 10 6. Vasas 8 3 2 3 11: 9 8 7. Győr 8 3 2 3 11:12 8 8. FTC 8 2 3 3 12:12 7 9. Komló 8 1 5 2 11:13 7 10. Debrecen 7 15 1 8:10 7 11. SBTC 8 2 2 4 9:13 6 12. Tatabánya 6 2 1 3 9: 6 5 13. Pécs 8 1 3 4 3:11 5 14. Szombathely 8 116 6:18 3 U. Dózsa-Bp. Honvéd 3:2 (10) Népstadion, 25 000 néző. Ve­zette: Rajcsányi (csehozs'ovák) (Benkő, Illés). U. Dózsa: Lung __ Káposzta. Rajna, Sóvári — Solymosi, Vár­­hidi — Színi, Görőcs, Bene, Len­kei, Ross­i. Edző: Szücs Gyula. Bp. Honvéd: Takács — Lévai, Marosi, Kozmic — Perecei, Ko­tász — Nagy, Komora, Nógrádi, Tichy, Vági. Edző: Lóránt Gyula. Góllövő: Göröcs, Vági, Bene, Kozmis, Göröcs. Szögletarány: 8:7 (5:0) az V. Dózsa javára. A fegyveres erők napja alkal­mából rendezett színpompás be­mutató után került sor a nagy érdeklődéssel várt rangadóra. A Dóz­sa kezdett jobban és a 14. percben majdnem gólt ért el. Göröcs kiugrott és nagy helyzet­ben volt, de a kirohanó Takács megkaparintotta előle a labdát. Később Bene nagy lövését ütötte szögletre a kapus. A 17. perc­ben Komora tört kapura, de a kifutó és vetődő Lungba lőtte a labdát. Egy ideig kiegyenlített volt a játék. A 24. percben Bene­š Göröcs adogatás után Göröcs a kaputól húsz méternyire této­vázva nézegetett körül, hogy ki­nek adja a labdát. De nem volt fedezetlenül maradt társa. Ezért lövésre szánta magát, s a labda a léc alatt a jobb felső sarokba vágódott. 1:0 a Dózsa javára. A Dózsa továbbra is higgadtabban, tervszerűbben játszott és sokkal többet támadott. A 38. percben Sólymot­­ lövését szögletre ütötte Takács, majd később Lenkei lö­vését ütötte ki, ő a berohanó Bere közelről fölé durrantott. Nem sokkal később Kotász haza­­adását Bene majdnem elcsípte. A félidő hajrájában is sokkal pontosabb volt a Dózsa összjá­­téka. SZÜNET UTÁN Bene jó helyzetben a kapusba vágta a labdát, a másik oldalon Tichy szabadrúgását Lang szög­letre ütötte. Felélénkült a Hon­véd játéka. Az 55. percben a Dózsa vezetett remek támadást, ennek végén Bene több csel után Solymosihoz adta a labdát, a fedezetet azonban leszerelték. A 60. percben Komora hátrahúzott labdája már gólba tartott, de Színi kivágta a mezőnybe. Iz­galmas volt a játék, a Bp. Hon­véd fölénybe került és lendüle­tesen rohamozott. A 71. perc­ben Komora kapura tört, lövése a kifutó és vetődő Lungról ki­pattant, pontosan Vági elé, s a szélső 10 méterről laposan a bal sarokba vágta a labdát. 1:1. Kezdés után Göröcs viharzott el a jobbszélen, éles beadását a berohanó Bene közelről a léc alá fejelte. 2:1. A Bp. Honvéd küzdőszelleme továbbra is töretlen maradt. A 81. percben egy kapu elé ívelés után nagy volt a tömörülés, Káposztáról lepattant a labda és mielőtt még elrúghatta volna, a berobbanó Kozmis 7 méterről nagy erővel a bal sarokba vágta. 2:2. Nagyon érdekes volt a játék. A 84 percben Kotász felvágta Göröcsöt. Solymosi csavart sza­badrúgásánál Takács már verve volt, de a baloldali kapufa men­tett. A Dózsa erősíteni tudott. Három perccel a befejezés előtt Rossi kitűnően elfutott. Az a­lp­­vonal közelében hátraadta a lab­dát és a fedezetlenül maradt Göröcs egyből nagy erővel lapo­san úgy vágta a kapuba a labdát, hogy az a háló alatt kisurrant,­­ 3:2. A hátralevő időben­­ még Váginak volt egy jó lövése, amelyet Lang biztosan védett. Ilyen izgalmakban bővelkedő, érdekes, küzdelmes mérkőzést már régen láthatott a Népsta­dion közönsége. Mindkét csa­pat példásan vizsgázott lelke­,v­­edésből, akaraterőből. Erre­ jellemző, hogy a Dózsa kétszer /­­rt vezetését a Bp. Honvéd ki-4 egyenlítette, de az újpestiek-4 nek még maradt erejük az 4 újabb vezetés megszerzésére. 2 Az új Dózsa ésszerűen és jól 4 játszott. Várhidi Tichyre ügyelt,­­ s mivel Színi és Solymosi is fe-4­dezetet játszott, az újpestieké négy csatárral játszottak, ügye­­sen és sok mozgással, gyakori jj helycserékkel vezették fáma-4 dásaikat és jobb volt az össz-4 játékuk, mint az eddigi mérkő-4 zéseiken. A Bp. Honvéd terü-­ letet védett, de a kapcsolatot­ a hátsó csapatrészek és a csa-4 társor között nem tudta meg-4 teremteni az első félidőben, és 4 emiatt kicsúszott a Honvéd ke­'­­zéből a kezdeményezés. Szünet­e után a jó erőben levő kispes-­i tiek lendületesen, jól rohamoz-­­­tak, de csatársoruk nem tu­­j­dott megbirkózni az újpesti J védelemmel. A­ Dózsa megér­­y­demelte a győzelmet. Az U. Dózsában a Lang ismét biztoskezű kapus- 4 nak bizonyult. A hátvédek egy- 4 mást múlták felül. Mindhárman 1 átlagon felül játszott®. Káposzta 4 az első félidőben jól indított. 4 Rajna higgadtan szerelt. Sóvári­­ egy egész sor támadást akasz­­í­tott meg. Várhidi tartani tudta I. Tichyt. Színi csapatának­ egyik legjobbja volt , szerelésben és támadásindításban egyaránt helytállt. Solymosi főleg hátul segített sokat. Elől Göröcstől ki­tűnő alakításokat láttunk. Bene ügyesen cselezett és szemfüles volt. Rossi többször is nagysze­rűen futott el, és fáradhatatlanul, jól harcolt Lenkei is. A Bp. Hon­véd bán Takács az első két gólnál nem volt elég határozott. A hátvéde­ket többször átjátszot­ták , fő­leg Lévait. A fedezetek dereka­san szereltek, de a támadójáték kibontakozását csak szünet után tudták segíteni. A csatárok kö­zül Tichy ezúttal tartózkodó volt. A kapura viszonylag még Komora volt a legveszélyesebb. A szokottnál jobban játszott Vági. Rajcsányi csehszlovák játék­vezető jelentős hibát nem köve­tett el. Németh Gyula A Szovjetunió nyerte a női kosárlabda Európa-bajnokságot A női kosárlabda EB döntőjé­nek további eredményei: Az első helyért: Szovjetunió— Csehszlovákia 63:46 (39:20). Telt ház előtt a szovjet csapat ragyo­gó játékkal nyerte az Európa­­bajnokságot. A 3. helyért: Bulgária —Romá­nia 48:36 (29:8). A 5. helyért: Jugoszlávia — Lengyelország 52:44 (29:23). A bátrabban játszó jugoszláv együttes megérdemelten győzött Az Európa-bajnokság végered­ménye: 1. Szovjetunió. 2. Cseh­szlovákia. 3. Bulgária. 4. Romá­nia. 5. Jugoszlávia. 6. Lengyel­­ország. 7. Magyarország, 8. Franciaország, 9. Olaszország, 10. Belgium. A góllövő-lista élcsoportja 12 gólos: Tichy (Honvéd). 7 gó­los: Machos (Vasas), Göröcs (II. Dózsa). 6 gólos: Albert (Ferenc­város). 5 gólos: Kertes (Dorog), Povázcai (Győr), Nemes (Szeged). 4 gólos: Bodor (MTK), Iván (Komló). 3 gólos: Csóri (Dorog), Ganai (Komló), Komora (Honvéd), Menczel (Salgótarján), Monos­tori (Dorog), Csernai (Tatabánya), Taliga (Salgótarján). Harris, Friedrichs és Técsi győzött Remek küzdelmekkel fejező­dött be vasárnap Óbudán a motocross-viadal. A Bécsi út, a Laborc utca és La­bere köz által határolt 1500 méter kerületű, rengeteg természetes akadállyal teli új pályát sokáig emlékezetes versennyel avatta fel az Újpesti Dózsa. A fővárosban még soha­sem láttunk ennyi nézőt terep­gyorsasági versenyen. A könnyű megközelíthetőség miatt mintegy 30 000 ember állt a pálya két oldalán, óriási port csaptak a gépek kerekei, a por egy kis szépséghibája volt az esemény­nek, de mindezt feledtetni tud­ták a küzdelmek. A nap legjobb teljesítményét a két angol cross-versenyző, Harris és Curtis nyújtotta az 500-as futamban. Ellenfeleiket, beleértve a magyar versenyző­ket is, biztosan utasították ma­guk mögé. Az első futamot Harris, a másodikat Curtis nyerte, kettőjük között a két fu­tam össze ideje döntötte el az elsőséget — Harris javára. A magyarok közül Máté bizonyult a legjobbnak. 1A 350 kcm-esek szintén két­­futamos küzdelmében az első fu­tamot Técsi nyerte — Simon és Várkonyi előtt. A második fu­tamban Gál Tibor bizonyult a legjobbnak, de az első futamban nem tudott igazán versenybe lendülni, s így a végső győzelem Técsi kezébe került. A 250 kem-ben az NDK-beli Friedrichs szinte klasszisfölény­ben volt a mieinkkel szemben, Mester, Máté és Harangvölgyi előtt megérdemelten szerezte meg az elsőséget. A 125 kcm-ben Técsi második győzelmét aratta vasárnap a Berger, illetve Karketz előtt. Végeredményben ezúttal el­*­dőlt az országos bajnokság sor­­sa is. Még nem készült el a hi­vatalos összesítés, de az már bi­zonyos, hogy Técsi Sándor nyer­te a 125 és a 350 kem-esek, Má­té Sándor pedig a 250-es és az 500 kem-es géposztály bajnok­ságát. A vasárnapi viadal ered­­­ménye: 125 kcm: 1. Técsi (Csongrádi MHL) Danuvia, 2. Berger (Pécsi (­MHS) Danuvia, 3. Karketz (Szol­noki MHL) Danuvia. 250 kem: 1. Friedrichs (NDK) MZ, 2. Mester­ (Bp. Honvéd) Pannónia, 3. Máté (Újpesti Dózsa) Greeves, 4. Ha­rangvölgyi (V. Dózsa) Pannónia* 5. Hamar (Bp. Honvéd) ESC, 6. Schulz (NDK) Jawa. 350 kem: 1. Técsi (Csongrádi MHL) Jawa, 2. Weinbach (Bp. Honvéd) Jawa* 3. Simon (Ajkai MHS) Jawa, 4. Gál Tibor (Ú. Dózsa) Jawa. 500 kem: 1. Harris (Anglia) Triumph­ (53:40.4), 2. Curtis (Anglia) RSA (53:43.9­), 3. Máté (II. Dózsa) BSA, 4. Krech (NDK) ESC, 5. Burmeis­­ter (NDK) ESC, 6. Hernádi (MHL KMK) BSA, 7. Hopkins (USA) I BSA. Nagyarányú Dó az ökölvívó CSB-n Az I. osztályú ökölvívó CSB első őszi fordulójának vasár­napi mérkőzéseire a Sportcsar­nokban még félig sem teltek meg a széksorok. A látottak bi­zonyos fokig érthetővé tették ezt, bár azért akadtak cseme­gék is. ÚJPESTI DÓZSA — DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ 15:5 A fiatal NB I-es együttes nehéz­súlyú versenyzője, Balatoni nél­kül állt ki, mert a versenyző orvosi engedélye lejárt, s így nem indulhatott. Igaz, ezt csak a mérkőzés színhelyén vette észre az intéző, mert arra gondolt, hogy a válogatott mérkőzések előtti orvosi vizsgálatok is meg­­f­elelnek. Nos , nem feleltek meg. De a mérkőzés, amely nagy arányú lila-fehér győzelemmel ért véget, még­sem volt érdek­telen. A válogatott Cserq© csak kínnal-keservvel tudott döntetlent elérni és Nagy József sem egészen reálisan vágott vissza Vargának a tavaszai vereségért. Ezt követően a vezetőbíró szemé­lyében a véletlen közbeszólt és a mérkőzés állása 3:3-ra alakult. A továbbiakban viszont már nem bírtak egyenrangú ellenfelekké válni a dunaújvárosiak. Eredmények (légsúlytól felfe­lé, elöl az U. Dózsa öklözői): Cserge—Puli döntetlen. Puli volt a kezdeményezőbb! Ifj. Nagy J. pgy. Varga G. ellen. Vitatható győzelem! 3:1. Bognárt a 2. me­netben fejelés miatt Palotás el­len leléptették. Bognár fejelése nem okozott teljes harcképtelen­­séget, de a vezetőbíró mégis ki­számolta a pontozásban vezető és ezért érthetetlenül színlelő Palotást, majd leléptették Bog­nárt. 3:3. Kállai ppy. Csesznek ellen. 5:3. Hajnal édén Zellei a 2. menetben feladta. 7:3. Méhész II ellen Sípos az első menetben feladta. 9:3. Erdélyi ellen Pálin­kás az 1. menet után feladta. 11:3. Schrick ellen N. Szabó a 2. menetben feladta. 13:3. Benig­­nit a 3. menetben sorozatos sza­bálytalanságok miatt leléptették Csabaival szemben. 13:5. Hor­­nyák ellenfél nélkül győzött. 15:5* A mérkőzéseket Bányai és Ka­tona vezette. Pontozott: Kulcsár I, Sárközi, Vízi és a ,,pihenő** vezetőbíró. Férfi tekézeink jól kezdtek Klipében . Kiküldött munkatársunk távbeszélő-jelentése.­­ (Bratislava, szeptember 30.) Életrevaló gondolat született meg Bratislavában, amikor el­határozták, hogy megrendezik a teke Duna Kupát, hogy ezzel is közelebb hozzák egymáshoz a Duna mentén lakó tekespor­tolókat. Az egy hónapig tartó verseny vasárnap kezdődött, s azon a VB-n szerepelt külföldi csapatok részéről három indult. Mind a férfiak, mind a nők 6­­­6 versenyzővel vettek részt, és mindenki 100-at dobott. A magyar csapatban a húzódást szenvedett Szabó nem indult. Férfi csapatunk eredménye: Várfalvi 401, Kratochwili 486 (ha szombaton, a VB második nap­ján így dob, akkor Szabó vi­lágbajnoksága veszélyben lett volna), Rákos 414, Varga J. 428, Révész 426, Varga M. 416 , 2571. Női csapatunk: Steckl 398, Schrettné 369, Hávelné 388, Nádasné 388, Vajdáné 385, Sal­lá­iné 383 — 2311. További eredmények: NDK férfi: 2035, női: 2335. Románia férfi: 2570, női: 2395. A három csapat közül férfi csapatunk a legjobban, női együttesünk a leggyengébben szerepelt. M. B. Ifjúsági világcsúcsok és felnőtt országos csúcsok a budapesti súlyemelő CSB-n Budapest felnőtt csapatbaj­nokságát a MAFC termében ren­dezték meg, és így sajnos, nem sokan láthatták a szép csúcso­kat hozó versenyt, öt csapat (Csepel I, Csepel II, MTK, MAFC, Bp. Előre), vett részt a küzdel­mekben. A találkozó során nyo­másban Nem­essányi (MAFC), a félnehézsúlyban Fazekas (Testvé­riség) 110 kg-os országos ifjú­sági csúcsát először 120-ra, majd 122,5 kg-ra javította. Ecser a felnőtt országos csúcsot javí­totta meg nehézsúlyban, 161-ről 165 kg-ra. Kinyomta a 170 kg-ot is, de gyakorlat közben megállt a súlyzó. Szakításban a versenyen kívül induló Fedelovics (Testvériség) a légsúlyú országos csúcsot 85- ről 90 kg-ra javította. Volt két biztató ifjúsági világcsúcskísér­­lete is 92.5 kg-on. Itzés (MTK) a könnyűsúlyban Szarvas or­szágos ifjúsági csúcsát 102.5- ről 105 kg-ra javította. Nemessányi Markovits 110 kg-os csúcsát javította meg először 122.5 kg-ra, majd 127.5 és 130 kg-os szakításával megjavította a finn Nutio 125 kg-os ifjúsági világcsúcsát, először 127.5 kg-ra, majd 130 kg-ra. Utána megpró­bálkozott a 135.5 kg-mal, a fel­nőtt országos csúcs megjavításá­val is, de ez sem sikerült. Lökésben elért csúcsok: Itzés a könnyűsúly országos ifjúsági csúcsát 130-ról 132.5 kg-ra javí­totta. Nemessányi félnehézsúly­­ban Markovits országos 140-es csúcsát először 155-re, Nuotio ifjúsági világcsúcsát 155-ről 160- ra, majd 165-re javította. összetettben Federevich, Itzés és Nemessányi állított fel ifjú­sági országos csúcsokat és Ecser felnőtt országos csúcsot ért el. Nemessányi Nuotio 405 kg-os ifjúsági világcsúcsát 407.5-re, majd 412.5-re, s végül 417.5 kg­­ra javította. A csapateredményt a súlycsoportonként elért helye­zések alapján a 7—5—4—3—2 — 1 pontozás szerint értékelték. Légsúlyban: il. Nagy R. (MAFC) 310. 2. Horváth (MTK) 220. 3. Pohl (Bp. Előre) 212.5. 4. Bagdi (MAFC) 202.5. Versenyen kívül: Federovics (Testvériség) 272.5, ifjúsági csúcs, régi: 267.5 Fede­levics. Pehelysúly: T. Ulicska (MTK) 280. 2. Berki (Bp. Előre) 265. 3. Mitravcsik (Előre) 232.5. Könnyűsúly: 1. Szilárd­ (MTK) 340. 2. Itzés (MTK) 337.5, ifjú­sági csúcs, régi 332.5. Itzés. 3. Szőnyi (Csepel I.) 327.5. 4. Keleti (MAFC) 300. 5. Török (Csepel II) 295. 6. Kovács (Csepel II) 200. Váltósúly: 1l. Balogh (Csepel I) 340. 2. Pécsfalvi (MTK) 330. 3. Kocsis (MAFC) 320. 4. Mess (Előre) 272.5. Középsúly: 1. Veres (Csepel I) 420. 2. 3. Máthé (Cse­pel II) és Bencze (Bp. Előre) 310. 4. Borcsik (Csepel 11) 305. 5. Hollós­ (MTK) 295. Félnehézsúly: 1. Nemessányi (MAFC) 417,5, ifjú­sági világcsúcs, régi: 405, Nullo, finn. 2. Vanczák (Csepel I) 370. 3. Szentgyörgyi L. (Csepel I) 365. 4. Duska (MAFC) 345. 5. Szent­györgyi L. (Csepel II) 330. 6. Hét­helyi (Előre) 200. Nehézsúly: 1. Ecser (Csepel I) 485, országos csúcs, régi: 482.5. 2. Vályi (Cse-f­pel I) 417.5. 3. Nagy (MAFC) 375. 4. Bumbák (Csepel II) 300. ill. Paczek (MTK) 285. /' Budapest csapatbajnoka: Cs­epel I 30 pont. 2. MTK 33 pont. 3. MAFC 31. 4. Előre 21.5. 5. C­sepel II 15.5 pont. V Fegyveres erőink ünnepén kigyulladnak a reflektorok, s az eredményjelző táblán ott ra­gyog a felirat: „Fegyveres erőink köszöntik dolgozó népünket Pontban öt órakor megszólal a katonazene, s két oldalról egy­szerre bevonulnak a fegyveres erők napja színpompás műsorá­nak első részvevői, a katonai vál­tók tagjai. A Népstadion játéktere pillanat­­tok alatt a terepasztallá változik át. A Honvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Munkás­őrség váltói mutatják be, hogyan kell gránátot dobni, sátrat sze­relni, palánkon átmászni, fegyvert összeszerelni. Óránkra nézünk, alig telt el hat perc, s máris célba érkezett a győztes váltó, a Honvédelmi Minisztérium csapata. Változik a kép ... Piros mez­ben hatalmas vörös zászlókkal a kezükben sportolók jönnek, őket fehérmezes versenyzők követik.­­ Néhány pillanat alatt rendeződ­­­ rek « *’.orok, s az egész játéktér s megtelik színes mezbe öltözött sportolókkal. Gyors egymásután­ban színpompás gyakorlatok kö­vetkeznek, repülnek a zászlók, hajladoznak a katonasportolók. Az „Alpoktól délre” zenéjére újra változik a kép, s a sportolók kirajzolják a zöld gyepre: „Védjük a békét.” Utána ismét más gyakorlatok jönnek, s a következő pillanatban új jel­szó jelenik meg: „Éljen a párt!" Minden tökéletes. Erőt, fegyelmet sugároz az egész bemutató, nagy tapsot kap a zárókép, amelynek jelszava: „Békét.” Ezt írják ki élő betűkkel a résztvevők. Ezután az MHS motorosai kö­vetkeznek. Nagy sikert aratnak gyakorlataikkal. Az utolsó akkordokra az U. Dó­zsa—Bp. Honvéd rangadó szüneté­ben került sor. A 4x800 m-es fegy­veres váltófutásban, amelyben a váltóbotot a golyószóró helyettesí­tette, a Belügyminisztérium első csapata győzött, megelőzve a Bel­ügyminisztérium­ot és a Munkás­őrség együttesét. A Tornai sakkolimpia­ dönt© mérkőzései :1 t inti—t­feifftfíMmr.sztíf/ 21. /..?­ ­ Szombaton a harmadik forduló-­­­ban került sor az Argentína —­­ Magyarország találkozóra. A I mérkőzés állása 1.5:1.5 (1). 1 Najdorf legyőzte Portischt,­­ Honfi Sanguinettit, a Bolbochan —­­Szabó találkozó döntetenül vég­­­ződött, a Panno—Barcza mérkő­­­zés függőben maradt.­­ További eredmények: Jugo­szlávia— Bulgária 2.5:1.5, NDK— [Szovjetunió 0.5:2.5 (1). Cseh­­szlovákia—Egyesült Államok :1:1­­ (2), Ausztria—NSZK 1:1 (2) [Románia—Hollandia 0.5:0.5 (3). [ A döntőben a Szovjetunió­­vezet 7.5 (1) ponttal, Magyaro­­országnak 4.5 (2) pontja van.­­­ Vasárnap délelőtt fejezték be­­a 3. fordulóban, szombaton este­­ függőben maradt játszmákat. Az Argentína —Magyarország találkozó 2.5:1.5 arányú argentin győzelemmel végződött, mivel Barcza vereséget szenvedett J­an­­nőtől. Az NDK—Szovjetunió talál­kozón nagy meglepetés született: Uhlmann ugyanis legyőzte a világbajnok Botvinniket, de ezzel az egy ponttal is csak csökken­teni tudta a német csapat vere­ségének arányát, mivel végered­ményben a szovjet együttes 2.5:1.5 arányban győzött. A további eredmények: Csehszlovákia — Egyesült Álla­mok 1.5:2.5, Ausztria — NSZK 1.3,­­ Románia —Hollandia 3:1. (MTI)

Next