Népsport, 1963. április (19. évfolyam, 65-85. szám)

1963-04-01 / 65. szám

A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORT TANÁCS LAPJA HÉTFŐ, 1963. ÁPRILIS 1. Ura: 1 forint ^ XIX. ÉVFOLYAM, 65. SZÁM ^''■''•'XXXNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXNXX'^ i (Az NDK lesz Magyarország ellenfele a Nemzetek Kupájában j I , —..., ------- | MÁRCIUSI DICSÉRŐ TÁBLÁNK j Olvasóink írják \ \ \ AXXXX^XXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXvXXXVvXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-SXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVCv'XXXXNXXXXVVXXXXXXXXXVvXXVVXXXXXXXXXXXX'? Magyar döntő a nemzetközi párbajtőr-versenyen „Ahhoz képest, hogy egy hét­tel ezelőtt odahaza hasonló ver­senyt nyert meg, elég hamar kiesett” — jegyezte meg némi iróniával a zsürielnök, nyug­tázva a svéd Genesso kiesését.­­ A megjegyzés egyébként valój­­­ban helyénvaló volt. A svéd fiú­­■ az elsők között mondott búcsút a további küzdelemnek a Ma­gyar Vívó Szövetség vasárnap lebonyolított nemzeközi párbaj­tőr egyéni versenyén. De mint néhány órával később kiderült, a nevesebb versenyzők közül még néhán­yan követték Ge­nesso példáját és így nem ma­radt egyedül — mint meglepe­tés.A versenyen végeredményben 75 vívó lépett pástra, köztük 28 külföldi versenyző, a nyugatné­met Romza ugyanis nem érke­zett meg. A versenyzőket 12 csoportba osztották, melyekből 4 — 4 vívó jutott a következő fordulóba. Ebben, az első fordulóban rnirid­­■ite­ze két váratlan eredmény szü­letett, Genec­jén kívül ugyanis a lengyel Krzyneki is kiesett, 1 győzelemmel. A forduló erővi­szonyaira az volt a jellemző, hogy a 12 csoport között mind­esene egyetlen olyan akadt, amelyben nem magyar verseny­ző ment tovább csoportelsőként ilyen előzmények után biza­kodva néztünk a II. forduló küzdelmei elé és méltán. Az egyes csoportokban, bár élénk, erős küzdelem folyt, az esélyes magyar versenyzők rendre ki­harcolták továbbjutásukat. A forduló érdekessége még a sok holtverseny volt, a 8 csoport­­ közül 4-ben csak újravív­ás után­­ dőlt el, ki jut tovább. A kiesők között említésre méltó az olasz I Chiari és Bongianni. A verseny következő forduló­ja már a világbajnoki rend­szernek megfelelően egyenes kieséssel folyt. Ekkor 32 ver­senyző volt még versenyben, 4 NDK-beli, 1 lengyel, 2 olasz és 1 svéd vívó állt a külföldiek közül. Ebben a fordulóban ez­után újabb érdekességekkel szolgált a verseny. Mona pél­dául igen szép találatokkal, a meglepetésre, legyőzte a této­vázó olasz Maestrit, az NDK- beli Janecke Sákovics felett aratott meglepő, 10:5 arányú győzelmet. A legnagyobb ér­deklődést a Szaniszló—Bárány csörte váltotta ki, amelyben nagy küzdelem után Bárány szinte bravúros győzelmet ért el (8:9 ről 10:9-re). Ezután már a legjobb 16 között folytatódott a verseny. Az ered­mények: Kulcsár— Móna 10:8, Gábor­—Marosi 10:6, Balczó — Janicke (NDK) 10:4, B. Nagy — Broms (svéd) 10:7, Fenyvesi- Bárány 10:8, Saccaro —Nemere 10:8, dr. Kausz —Nagy I. 10:6, Hank—Lendvay 10:5. Ebben a fordulóban is született tehát jó­­ néhány érdekesség. Kulcsár és Gábor 8 közé kerülése még nem jelentett ilyet, az viszont igen, hogy az öttusázó Balczó min­den megerőltetés nélkül győzte le a Sákovicsot verő NDK-beli vívót. A legnagyobb meglepe­tést azonban Fenyvesi, Bárány ellen elért, 10:8-as győzelme hozta. Saccaro és Nemere pár­harcát kísérte a legnagyobb ér­deklődés. Saccaro végig vezet­ve, Nemere taktikai botlásait kihasználva, nyert. A legjobb 8 közötti csörték vívására délután 6 órakor ke­rült sor. A Sportcsarnok lelá­tói jórészt megteltek érdeklő­dőkkel. A nyolc között azután újabb szép cserteket láthattunk. Gábor kezdett Kulcsá­r ellenében,­­ s hosszas küzdelem után idő le­­j­­ártával 10:8-ra győzött. A másik páston ezalatt B. Nagy Balczó felett aratott­ 10:6-d­e győzelmet, m­ajd a forduló legi­zgal­­masabb­­ csörtéjéb­e került Fenyvesi és az­­ olasz Saccaro között. Ez­ a csörte­­ nemcsak érdekességben bővel­kedett, hanem meglepő ered­ménnyel zárult. Fenyvesi Bárány után az olasz Saccarot is két­­vállra fektette, 10:6-ra győzött,­­ bejutott a legjobb négy közé. Ezután Kausz dr. a szolnoki Bánk 10:4-es legyőzésével jutott a négy közé. Az első helyért folyó, a né­gy közötti versengés tehát Saccaro kiesésével magyar .­ h­á'Zá ver­sen­yé­­ vá­ 1t. A négy közötti első csörtet Gábor vívta B. Nagy ellen, s ez B. Nagy 10:9-es győzelmével ért véget. A következő cserté­ben Fenyvesi és Kausz dr. ta­lálkozott, változatos küzdelem után 10:9-re Kausz dr. győzött. Az 5—8. helyet eldöntő csör­ték közül az alábbiak értek vé­get: Balczó —Kulcsár 10:8, Bal­czó— Hank 10:9, Saccaro —Kul­csár 10:8, Saccaro — Hank 10:4. Zimny és Biabmeeva a FMEumesmité mez versenyén — Távbeszélő-jelentésünk. — (Párizs, március 31.) Mind­össze 3 fok melegben, szélben és időnként esőben bonyolítot­ták le vasárnap az l’Humanité 26. mezei futóversenyét. Reg­geltől kezdve az egymást kö­vető különböző futamokban mintegy 2500-an indultak és a befejező nemzetközi számok délután a kedvezőtlen időjárás dacára nagy közönség előtt ke­rültek sorra.­­ A nemzetközi női versenyben a szovjet futónők külön versenyt vívtak Nowakowskával. A múlt évi győztes Babinceva biztosam lett első, I­lowakowsika azonban megszerezte a második helyet. Az újonc Tóth Mária jól meg­álltta a helyét. Now­akowska ki­vételével az összes többi lengyel futónőt megelőzte és ha kicsit bátrabban k­ezd, még jobban fel v­ f­­­úzha­tot­t vo­l­na. A nagy érdeklődéssel várt férfi verseny meglepetéssel vég­ződött, a lengyel Zimny ugyanis legyőzte az esélyes Bolotnyiko­­vot, érdekes, változatos küzdel­­­met láttunk a nehéz terepen. •­Váltott vezetés után, a 3. körtől kezdve az Ivanov, Bolotnyikov, Krzyszkowiak. Zimny élboly el­húzott a mezőnytől. Zimny csa­k az utolsó 100 m-en tört előre és lehajrázta a többieket, a m­eink közül Huszár túl bátran kezdett, az első körben még negyedik volt, de azután fokozatosan visz­­sze­esett. Simon A. lassan fel­nyomult Fazekassal, az utolsó körben azonban szúrás miatt ők is­­visszaestek. A négyes csapat­­versenyt fölényesen nyerte a Szovjetunió, a mieink a 3. he­lyen végeztek. A lengyelek har­madik futója, Ozeg csak 22. lett, Boguszewicz pedig szúrás miatt felad­t­a. Női verseny (kb. 2 km): 1. Babinceva (szovjet) 6:06, 2. No­­wakpuska (lengyel) 6:09, 3. Mu­­hadova (sz) 6:10, 4. Szkobcova (sz) 6:1,0. 5. Koroblene (sz) 6:11, 6. Tóth M. (magyar) 6:30, 7. Mroz (­) 6:36, 8. Sasvári (m) 6:39 Csapatban: 1. Szovjetunió 13 2 Lengyelország 28 p. Férfi verseny (kb. 8 km): 1. Zimny Lengyel) 22:56,6. 2 Bo­­lotnyikov (szovjet) 22:58,8, 3. Ivanov (sz) 22:59, 4. Krzyszko­­wiak (1) 22:59, 5. Huzin (sz) 23:13, 6. Konov (sz) 23:20, 7. Jefimov (sz) 23:21, 8. Tomas (csehszlovák) 23:26, 9. Vorobjov (sz) 23:29, 10. Bouchta (marok­kói) 23:32, 11. Jurek (cs), 12. Huszár, 13. Simon A.......... 17. Fazekas, . . . 21. Molnár. Csa­patban: 1. Szovjetunió 16, 2. Csehszlovákia 53, 3. Magyaror­szág 63, 4. Belgium 96­­. A magyar szakszervezeti futócsapat kedden repülőgépen érkezik haza Kiss András Magyar versenyzők nélkül vívják a döntőt Bolognában •— Távbeszélő-jelentésünk. — Bolognában szombaton a férfi tőr egyéni versenyen mind az öt versenyzőnk továbbjutott a vasárnapi, harmadik fordulóba. Kamuti László 5­­gy., Gyuricza 5 gy., Kamuti Jenő 4 gy., 1 v., csoportelsőként Pacséry 2 gy., 2 v. holtverseny után és Szabó 3 gy , 2 v. pedig csoporthar­madikként végzett. ★ (Bologna, március 31.) Reggel kilenckor 8 hetes csoportban kezdték meg a versenyzők a küz­delmet a 32 közé jutásért. Itt mindegyik versenyzőnk jól ví­vott és biztosan jutott tovább, egyedül Pacsérynak kellett holt­versenyben eldöntenie a tovább­jutás kérdését. A 32 között, ahol már direkt kieséséig rendszer­ben folyt a küzdelem, számunk­ra, sajnos, váratlan és kellemet­len fordulat következett. Kamuti Jenőn kívül, aki 10:5-r© verte a szovjet Szimonovot, egyik ver­senyzőnk sem jutott a 16 közé, Pacséry 8:7-es vezetés után Mic­hcs­től szenvedett 10:8 arányú vereséget. Gyuricza a lengyel Waydától kétszeri fordított ítélet miatt 8:8 után 10:8-ra kikapott. Szabó enervált vívással 10:4 arányban maradt alul az olasz Carpanedával szemben. Kamuti László pedig a szovjet Andriad­­zétől kapott ki 10:8-ra. A nyolc közé már az egyedül állva maradt Kamuti Jenő sem jutott, mert a francia Rodocha­nachi 10:7-re megverte. Ebben a fordulóban érdekességet jelen­tett, hogy a japán Okawa legyőz­te 10:5-re a szovjet Andriadzét. A négyes döntőbe két szovjet és két francia vívó jutott: Zsdá­­­­novics, Szvesnyikov, Rodochana- I­ch­ és Courtillat. A döntőben egyelőre még ki­alakulatlan a helyzet. Szvesnyi­­kov legyőzte Zsdánovicsot 10:6 arányban és Courtillat szintén 10:6 arányban Rodochanachit. Tilly János Nemzetközi mérkőzések Malájföld — Burma 3:2. Kuala Lumpur. Fülöp-szigetek —Új-Zéland 3:1. Manila. A Davis Ku­pa ázsiai zónájában Malájföld és a Fülöp szigetek teniszcsa­pata tovább­jutott a következő fordulóba. Olasz B-válogatott— Francia II. liga válogatott 1:0 (0:0). Nan­tes. Svájc ifjúsági— Hollandia if­­­­júsági 4:4 (2:1). Luzern. Labda­­­rúgás. Csehszlovákia ifjúsági —NDK ifjúsági 4:2 (2­:1). Prága. Labda­rúgás.★ 1 Győzött Papp László szomba­ton, Dortmundban Peter Müller­­ ellen. Papp a 4. menetben tech­­­­nikai ko-val nyert. iák). MTK—Szeged 7:0 (4:0) Hungária út, 7000 néző. Vezette: Balla B.­­Temesvári. Czil­ Gólok tetszés szerint A 10. percben Szabó kezezése miatt Sipos rúgott szabadrú­gást a Szeged 16-osáról. A labda a sorfalról visszapattant Sipos­hoz, s ő most már megtalálva a rést. 10 méterről, térdmagasság­ban lőtt a kapu bal oldalába, 1 :0. A 24. percben Laczkó Sándorhoz továbbított a szélső lőtt. Mészáros és Makrai igyekezett menteni, de a labda kipattant s az ötösön álló Kuti védhetetlenül lőtt a hálóba. 2:0. A 43. percben Bödör 12 méterről lőtt. Mészáros kiöklözte a labdát, s a befutó Sándor 7 méterről, félmagasan lőtt a kapu közepébe. 3:0. A 45. percben Szimcsák a jobbszélső helyére­ látszott kö­z­épre. Sándor ott termett, két lépést tett a labdával és 9 mé­terről védhetetlenül vágta a bal alsó sarokba. 4:0. Az 58. percben Szimcsák baloldalt elfutott, majd befelé ka­nyarodva, az 5-ös sarkától élesen lőtt a bal alsó sarokba, 5:0. A 75. percben Nagy középen megindult kicselezte a ráfutó védőket, nagyszerű ütemben kitört és 12 méterről nagy gólt lőtt a kapu bal oldalába, 6:0. A 82. percben Bödör a jobbösszekötő helyén kiugrott. 6 mé­terre a kaputól én csellé’ ..elfektette” Mészárost és könnyedén lőtt a bal alsó sarokba 7:0. Csak az MTK játszott MTK: Lanczkor — Keszei, Dam­szky, Kovács III — Nagy, Sí­pos — Sándor, Bödör, Kuti, Laczkó, Szimcsák. Edző: Kovács Imre. Eleinte kísérteties volt a ha­sonlatosság. Ismét délelőtt ke­rült sor az MTK mérkőzésére, megint csak a Hungária úton, napsütésben, szeles időben. Még a csapatok mezének színe is egyezett: a szegediek ugyanúgy piros-fehérben játszottak, mint múlt vasárnap a Debrecen. Ha­mar megszületett a 2:0-ás MTK- vezetés is. A folytatás azonban már me­rőben más volt. Az MTK roha­mai nem maradtak abba, egyik támadás a másik után gördült Szeged: Mészáros — Szabó, Kürtösi. Sándor­ — Kővári, Mak­­ray — Reményik, Nemes, Hajós, Oilicz, Polyvás. Edző: Orczifalvi István, a szegedi kapura, s csakhamar kiderült, hogy a vendégcsapat már az első percben ellőtte puskaporát, amikor Hajós ve­szélyes lövése a kapufát találta. A hazai csapatot mintha kicserélték volna. Védelme szilárdan állt a lábán, fede­zetei elöl-hátul mutatkoz­tak, s nem riadtak vissza a lövéstől sem, amit góljuk is bizonyított. Kiderült az is, hogy nem volt­­ szükség a taktikai húzásra, s Kuti hátravonására, mert a két­­ fedezet egymaga is kényelme­­s­­en elláthatta feladatát. Külö­­­­nösen Sipos nyújtott ezúttal is imponáló teljesítményt. A csa­tárok egy emberként rohamoz­­(Folytatás a 2. oldalon) Közepes színvonal a rangadókon i­ s két meglepő gólarányis eredmény a második fordulóban Az első fordulóban meglepetésnek számított a vidéki együttesek jó, és a fővárosiak gyenge szereplése. Meglepetés volt már maga az a tény is, hogy a pályák olyan állapotba kerültek, hogy egyáltalán lehetett rajtuk játszani ... És hogy az első fordulóban bizony eléggé alacsony volt a színvonal, és sok helyen döcö­gött még a csapatjáték? Idény eleje van, majd fokozatosan belelendülnek a fiúk , így vigasz­talódtak sok helyütt. Most már a második for­duló után is pontot tettek a csapatok. Mit is láttunk hát? Aki valamiféle nagy horderejű változást várt, az csalódott. Aki semmi változást, az — úgy­szintén. Mert a színvonal ugyan még most is alacsony szinten mozgott, de küzdelem az már volt több helyen is. Részletesebben: A rangadókon a lilák javítottak, a Honvéd viszont ismét vereséget szenvedett. Igaz, a Va­sas meglepő „jóindulatot” mutatott szombaton és könnyű szívvel mondott le a két pontról. Legalábbis úgy festett a csatárok tevékenysége, mintha nem is szándékoznának próbára tenni a lilák idegeit azzal, hogy veszélyeztetnek is néha. A másik rangadó előtt a Honvéd nagyon biza­kodott, hogy „na, majd most’*... és a mérkő­zés után nagyon szomorúan mentek el a játéko­sok a Népstadionból. Miért? Szerencsésebb, lel­kesebb volt a Fradi és gyenge volt a piros­­fehér támadósor. A Stécé viszont „továbbadta” a múlt heti súlyos vereséget. Pontosan a de­kára. Méghozzá a múlt héten MTK-t verő DVSC- nek! ... Az MTK is letörlesztette a múlt heti kisiklását. S méghozzá hogyan. Három mérkő­zésre is elég gólt rúgott a SZEAC hálójába. Igaz, hogy egy nagyon rossz Szegedébe, de ez mit sem von le a győzelem értékéből. A Szom­bathely még nem adta fel, győzött, ha nem is valami fényes játékkal. A két pont azonban két pont és ezek nagyon kellenek a Vas megyeiek­­nek. Négy nyertes csapott össze vidéken. A papír­forma döntetlent ígért, és az eredmény valóban az lett — a Győr — Pécs és a Tatabánya — Dorog összecsapáson. A győri legények ugyan kis hí­ján majdnem Pécsről is elhozták mind a két pontot. A testvércsapatok találkozóján viszont a Dorog örült jobban a döntetlennek. Az NB II-ben néhány vaskos meglepetés szü­letett. A bajnoki reményeket tápláló Székes­­fehérvár otthonában vereséget szenvedett a B. Spartacustól, s így bizony már kevés beleszólása lehet az első helyért folyó küzdelembe. A Buda­fok ugyancsak saját pályáján maradt alul a ta­bella alsó régiójában szereplő Pécs ellenében. A kiesési mezőnyben meglepetést keltett a K. Lombik Dunaharasztin kivívott győzelme. Érde­kes, hogy az NB lI-ben 15 csapat nem tudott gólt lőni, 9 csapat pedig csak egyet. A játék­vezetők ebben az osztályban e héten is általá­ban jól vizsgáztak. Az NB l­l-ban ezúttal kevesebb meglepetés volt, talán csak a Szolnoki MTE veresége az Orosházától, a Traktorgyáré az Izzótól és a Pápa veresége a Keszthelytől számítható annak. A labdarúgó NB I állása 1. Újpesti Dózsa 15 7 3 6 2 33:15 20 2. Budapesti Honvéd 15 8 3 4 37:20 19 3. MTK 15 7 5 3 28:22 19 4. Ferencvárosi TC 15 7 4 4 25:19 18 5. Győri Vasas ETO 15 7 4 4 22:18 18 6. Dorogi Bányász 15 5 6 4 21:17 16 7. Szegedi EAC 15 6 4 5­ 10:20 16 8. Tatabányai Bányász 15 5 5 5 17:16 15 9. Vasas 15 4 6 5 18:18 14 10. Debreceni VSC 15 3 8 4 16:24 14 11. Pécsi Dózsa 15 3 7 5 16:20 13 12. Salgótarjáni BTC 15 4 3 8 16:22 11 13. Komlói Bányász 15 2 7 6 16:23 11 14. Szombath. Haladás 15 2 2 11 10:31 6 Ferencváros—Bp. Honvéd 1:0 (1:0) Népstadion, 50 000 néző. Soós G.). Ferencváros: Aczél — Novák, Mátrai, Dálnoki — Vilezsál, Ha­vasi — Kökény, Rákosi, Rátkai, Fenyvesi II. Fenyvesi dr. Edző: Mészáros­ József. A csalódás moraja futott vé­gig a nézőtéren, amikor a hang­szórón közölték a Ferencváros , összeállítását. Sokan úgy vél- t ték, hogy Albert, Friedmanszky és Orosz nélkül a ferencváros i­aiak aligha lesznek képesek a két pont megszerzésére. Mégis­­ a zöld-fehérek győztek és ezt­­ elsősorban határtalan küzdőké­pességüknek, lelkes, csupaszív­­ játékuknak köszönhetik. Persze,­­ igaz az is, hogy a Ferencváros ezen a mér­kőzésen taktikailag is jól vizsgázott. A taktika a já­tékosok egyéni adottságai­hoz igazodott.­­ Vezette: Seipelt, osztrák (Gere, Bp. Honvéd: Faragó — Lévai, Marosi, Móricz — Tuschinger, Kotász — Nagy, Trohy, Nógrádi, Komora, Katona. Edző: Lóránt Gyula. Már az első percekben fel­­­ tűnt: Mészáros edző ezen a mérkőzésen Havasinak azt a feladatot szánta, hogy semlege­­­ sítse Tichyt. Havasi mindenk­­ hová követte a válogatott csa­­­­tárt, egy tapodtat sem mozdult­­ mellőle és ha az első félidőben­­ némelykor szabálytalanság árán­­ is, de végig tartani tudta a­­ magára hagyott összekötőt, s ez-­­­zel kihúzta a Honvéd ötösfoga-­­­­ának méregfogát. A mérkőzésnek egyébként az­­ volt a jellemzője, hogy a Bp.­­ Honvéd sokkal többet támadott, s az is, hogy úgyszólván egyik | | csapatnak sem volt tiszta gól­­s helyzete. A Bp. Honvéd mezőnybeli összjátéka pontosabb és sokkal folyamatosabb volt, de támadójátéka még any­­nyira sem volt gólveszélyes, mint a tartalékos ferencvá­rosi ötösfogaté. A győztes csapat csatárai gyors lerohanások után távoli lövé­sekkel is kísérleteztek. A 63. percben például Rátkai 28 mé­teres, bal felső sarokra tartó lövését Faragó nehezen ütötte szögletre. Két perccel később Fenyvesi dr. adott remek lab­dát az előre törő Kováknak, de a hátvédet Móricz az utolsó pillanatban szögletre szerelte. A Bp. Honvéd az utolsó negyedórában nagy hajrába kez­dett, míg a Ferencváros teljes erejével a védekezésre össz­pontosította erejét. A védők segítségre úgyszólván Rátkai is állandóan hátravonult, sőt felváltva hátrament a többi csatár is, így sem tudtak megakadályoz­­ni néhány lövést. A 83. percben például Nagy szögletrúgása után Tichy 14 méterről kapásból rá­lőtte a labdát, de Aczél a helyén volt, akárcsak akkor, amikor (Folytatás a 2. oldalon) Egy gól döntött A 37. percben a balösszekötő helyén 20 méteres szabad­ri­sáshoz jutott a Ferencváros. A közönség Novák nevét kiad­­­bálta. Valóban a balhátvéd futott a labdának, mindenki lövést­­ várt, a Honvéd-védők is. Közben Fenyvesi dr.-ra senki sem ügyelt. Ezt Novák észrevette, s lövés helyett hirtelen Fenyvesi dr.-hoz gurította a labdát. A válogatott balszélső néhány lépést­­ tett vele, majd naivon nehéz szögből, 7 méterről, laposan az­­ ellenkező sarokba vágta a labdát. 1:0. A lelkesedés diadala Botvinnik egy ponttal vezet Szombaton Moszkvában válto­zatlanul nagy érdeklődés mel­lett folytatták a Botvinnik — Petroszjan sakkvilágbajnoki pá­ros mérkőzést. Ezúttal a negye­dik játszmára került sor, amely­ben Botvinnik fehér, Petroszjan fekete figurákkal játszott. Botvinnik az angol megnyitást választotta, s már a 9. lépésnél nagy pozícióharc alakult ki. Petroszjan 20 percig gondolko­dott, hogy mi legyen a követ­kező lépése. A 11. és 14. lépés­ben már-már úgy látszott, hogy hamarosan döntetlennel fejező­dik be az eddigi egyik leggyor­sabb találkozó, de aztán tovább küzdött a két kitűnő sakkozó. Váratlan fordulatok következ­tek ezután. A 22. lépésnél le­egyszerűsítették a helyzetet az ellenfelek. Gyorsan folytatódott a továbbiakban a játszma, s a 25. lépésnél Botvinnik döntet­lent ajánlott fel, amelyet Pet­roszjan elfogadott. A negyedik játszma után te­hát Botvinnik 2.5:1.5 pontarány­ban vezet. Az ötödik játszma hétfőn lesz. (MTI)

Next