Népsport, 1964. február (20. évfolyam, 22-41. szám)

1964-02-02 / 22. szám

JlltlIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllitlIlllllllllUlllllllllllllHlllllllllllllllillilllllllllllllllllilllllllllillllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllliiiiiiiiiiiliililllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliilllllllllI Kiküldött­ munkatársunk távbeszélő-jelentése Innsbruckból Három újabb szovjet bajnokság, több meglepetés a téli olimpián .—v A téli olimpia pénteki első, már hajnali 1­é i­­ ) eseménye — a várva várt havazás volt. Nem­­ tartott sokáig s a sífutók nem is örültek a régen várt vendégnek, mert a friss porhó­l feladta a viaszolásban a leckét. Délelőtt, mi-2 Közben a Jégstadion csarnokában Sjoukje / H* ** 0* Dijkstra ismét bebizonyította fölényét a női wT_*m__fS7 ^ műkorcsolyázás kötelező gyakorlataiban, (J1 **■ kinn a nyitott gyorskorcsolyázó-pályán a& p n r szállingó hópelyhek sem zavarták Ligyija Szkoblikovát abban, hogy újabb nagyszerű olimpiai csúccsal szerezze meg immár negyedik aranyérmét. Ezzel máris a téli olimpiák eddigi legeredményesebb női versenyzője lett. Kora délután Seefeldben sánccsúcshullás közepette újabb finn győzelmet ünnepelhetett a hatalmas közönség, izgalmas kö­rülmények között. Kankkonen a verseny utolsó ugrásával vívta ki az aranyérmet és lépett - egyelőre a középsáncon - az 50-es évek nagy finn síugróinak nyomdokába. A magukra talált kana­daiak csütörtök esti váratlan, de megérdemelt győzelme után pénteken folytatódtak az A-csoportban a jégkorong-rangadók. A Szovjetunió magas színvonalú mérkőzésen győzte le biztosan egyik legerősebb ellenfelét, Csehszlovákiát. A B-csoportban a ja­pánok arattak újabb meglepő győzelmet. Szombaton az olimpia szinte valamennyi versenyhelye „üzem­ben” volt. Lizumban a szovjet sífutónők hármas sikerrel követték gyorskorcsolyázó kolléganőik csütörtöki példáját és a sportvilág megtanulta az eddig még csak a Szovjetunióban ismert fiatal Klavgyija Bojarszkih nevét. Nem sokkal később a Jégstadionban Szkoblikova folytatta a gyorskorcsolyázásban győzelmi sorozatát. S a szombati nap még tartogatott meglepetéseket. A lizumi női műlesikló-pályán a nézők a szó szoros értelmében testvér-, illetve nővérharcn­ak lehettek tanúi, amelyből az alig húszéves Christine Goitschel került ki győztesen eddig sokkal eredményesebb hugá­val szemben. Iglsben újabb színekkel gazdagodott a győztesek palettája. A kettes bobversenyen a britek „nyeretlen” legénysége megelőzte a nagyhírű olasz matadorokat és tizenkét év után szerzett téli aranyérmet a szigetországnak. A magyar sportolók közül a nők szerepeltek eredményeseb­ben a két napon. Almássy Zsuzsa tovább javított helyezésén, Ihászné csúcsot futott 1500 rp-en, a sífutó Balázs Éva jó teljesít­ménnyel a középmezőnyben végzett a sífutásban. Jégkorong­­csapatunk javuló játéka ellenére sem bírt a régi rivális osztrá­kokkal. Dijkstra tovább növelte előnyét Pénteken reggeltől a rőt mű­­korcsolyázók lefutották a hátra­­ev£ három kötel­ező gyakorlatot (kígyóvonalas elten hármas kife­lé; duplahármas hátra; hurok­­paragrafus hátra). Dijkstra esé­lyeshez mél­tón egyre jobban el­húzott a többiektől, fölényét mutatta helyezési száma is. A második helyért éles küzdelem folyt Heitzer és a kanadai Burka (no meg a pontozók) között. Meglepetésre Fukuhara tartotta negyedik helyét, de erősen fel­nyomult hozzá Haesler. Almássy Zsuzsának különösen a pénteki első gyakorlat sikerült kitűnően (ebben tizenötödiknek végzett), a másik kettőben sem követett el különösebb hibát és újabb öt hellyel került csütörtökhöz képest előbbre. Nehéz dolga lesz a vasárnapi szabadgyakor­latban, mert a német Seifert és a svájci Schmied szorosan­ a nyomában van. A női műkorcsolyázó-bajnok­ság állása az öt kötelező gyakor­lat után: 1. Dijkstra (holland) 9.5 helye­zési szám, 1113.2 pont, 2. Heitzer (osztrák) 20 — 1074.8, 3. Burka (kanadai) 27.5 — 1050.2, 4. Fukuhara (japán) 41 -- 1019.2, 5. Hassler (francia) 47.5 — 1015.2, 6. Haisler (amerikai) 53 — 1000.9, ...20. Almássy 186 — 889. Vasárnap a szabadon válasz­tott gyakorlatok során Almássy 8-iknak, Heitzer 25-iknek, Dijkstra 27-n ikne­k indiul. országos külföldi csúcs (régi: 2:40.5. Ihászné, 1964). Szombaton a harmadik tá­von, 1000 m-en „csak” 27-en álltak rajthoz háromfokos hideg­ben, de kellemes, szélcsendes időben. Néha-néha megzavarta a versenyt a hóhullás, de nem sokat ártott a tükörsima műjégnek. Folytatja-e Szkoblikova győzelmi sorozatát? — ez volt csupán a kérdés. A 7. párig kellett várni a feleletre. Addig az esélyesebb versenyzők közül Jegorova, majd Mustonen ért el 1:35-ön belüli időt. Azután jött, látott és győzött Szkoblikova, ismét a nap legjobb idejével és természetesen újabb olimpiai csúccsal. Ezzel a győ­zelemmel nagy lépést tett meg tavalyi világbajnoki bravúrjá­nak megismétléséhez. Ihászné ezen a távon nem indult, na­gyon készül a vasárnapi be­fejező, 3000 m-es versenyre. Női 1000 m-es gyorskorcso­lyázás. Olimpiai bajnok: Li­gyija Szkoblikova (Szovjetunió) 1:31.2, olimpiai csúcs, 2. Jego­­rova (Szovjetunió) 1:34.3, 3. Mustonen (Finnország) 1:34.8, 4. Haase (Németország) 1:35.7, 5. Sztyenyina (Szovjetunió) 1:36, 6. Jacobson (Svédország) 1:36,5. BIZTOSKEZŰ KAPUS Viktor Konovalenko, a tavaly Stockholmban VB-t és EB-t nyert szovjet válogatott ka­pusa, 25 éves, Gorki­ból szár­mazik. Az eddig lezajlott olim­piai jégkorong-mérkőzéseken kiváló képességeivel bebizonyí­totta, hogy a legjobb kapusok közé tartozik. (Lzepes Béla rajza.) testnevelő tanár a eeefeldi kö­zépsáncon megszerezte az olim­piai bajnokságot. 79 m-t ugrott, s ezzel biztosan megelőzte a norvég Engant és a többieket. Veikko Kankkonen érthetően nagy boldogsággal fogadta a gratulációkat és a következő­ket mondta: — Ez még csak a kezdet volt. Ez a győzelem visszahozta ön­bizalmamat, és a nagysáncon is szeretnék megküzdeni az arany­éremért. Síugrás középsáncon. Olim­piai bajnok: Veikko Kankkonen (Finnország) 229.90 pont (77­­, 80, 79), 2. Engan (Norvégia) 226.30 (79, 78.5, 79), 3. R­andt­­raeg (Norvégia) 222.90 (73, 79, 78), 4. Matous (Csehszlovákia). 219 (80.5 , 77 , 76.5), 5. Neuen­dorf (Németország) 214.70 (78.5. 77, 75), 6. Recknagel (Németor­szág) 210.40 (75.5. 77. 7­..5), ... 42 Gellér 189.50 (74 bukott, 74.5. 72), ...52. Csávás 170.90 (66. 69, 67). Szkoblikova folytatta diadalsorozatát Szép napsütésben hópelyhek szállingóztak pén­teken délelőtt a második női gyorskorcsolyá­zó-bajnokság, az X500 m rajtja idején. 30 induló közül az ed­dig még kevésbé ismert moszk­vai Kolokolceva érte el a 2. párban az első kiemelkedő ered­ményt 2:27.1-gyel. A hetedik párig tartotta az elsőséget, ak­kor azonban meglepetésre Mus­­tonen, a finn bajnoknő másfél má­sodpercet lefaragott az idejéből. "nagy érdeklődés előzte meg a 10. párban Szkoblikova és a volt olimpiai bajnoknő, a német Haase futását. Szkoblikova rendkívül erőteljes ellökésekkel, erejét kitűnően beosztva futott és hiába próbált nyomában ma­radni Haase, a szovjet bajnoknő fokozatosan elhúzott tőle s a hajrában még erősíteni tudott. A közönség nagy üdvrivalgás­sal üdvözölte a célban és mi­előtt kihirdették volna ragyogó idejét, már mindenki tudta, hogy újabb bajnokságot nyert. Az első három hely sorsa már nem változott, meglepetést oko­zott azonban a koreai Szong Szon Kim betörése, aki mind­össze hat tized trp-cel „maradt" le az emelvényről. Ihászné az 5. párban ismét svéd versenyzőnő, Eriksson el­len futott. Eriksson nagyon gyorsan kezdett. Ihászné nem vette át ezt a kezdést, de végig jól tartotta magát és értékes csúcseredménnyel ért a célba. Női 1500 m-es gyorskorcso­lyázás. Olimpiai bajnok: Li­gyija Szkoblikova (Szovjetunió) 2:22.6, olimpiai csúcs, 2. Musto­nen (Finnország) 2:25.5, 3. Ko­lokolceva (Szovjetunió) 2:27.1, 4. Szong Szon Kim (Koreai NDK) 2:27.7, 5. Haase (Németország) 2:28.6, 6. Scherling (Svédország) 2:29.4, ... 20. Ihászné 2:35.1, is téli olimpia MŰSORA VASÁRNAP 16 kcm-es sífutás, női 3000 m-es gyorskorcso­lyázós. férfi óriás-mű­­lesiklás, északi összetett verseny ugrószáma, női műkorcsolyázás (szabadon választott gyakorlatok), jégkorong. A-csoport: Ka­nada - Németország, Svéd­ország Finnország. B- csoport: Olaszország — Norvégia, Románia—Ju­goszlávia. !*/..%. ,/v ' ^ A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA VASÁRNAP, 1964. FEBRUÁR 2. ^ Ára: 60 fillér XX. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM A négysáncverseny győztese Seefeldben is kitett magáért Seefeld egy kissé messze esik Innsbrucktól, de ez nem zavarta túlságosan pénteken a elugrásra éhes nézősereget. 25 000 ember igyekezett feléje. Kitűnő volt az idő, a szél igen enyhén fújt, a hőmérő higanya négyfokos hide­get mutatott, s a vékony felhő­réteg mögül gyakran előbújt a napsugár is. A sánc pompás állapotban várta az ötvenhárom ugró viadalát, s amikor az egyes rajtszámot vise­lő norvég Sörensen 76 méteres ugrással megkezdte a küzdel­met, már sejteni lehetett, hogy sorra dől majd meg a sánccsúcs. Valamen­nyi részvevőnek három ugrás végrehajtására volt al­kalma, s ebből a két jobb kísér­letet értékelték. Sörensen után a német Mank a 77-es jelzésnél fogott talajt, s ő döntötte meg elsőnek a régi csúcsot. Recknagel 3­2-üknek in­dult. Biztosan fogott talajt 75.5 m-nél. Utána 34.-nek ugrott Csá­­vás László. Biztonságra töreke­dett, e emiatt csak 66 m-re si­került ugrása. Gellér László a 40-es rajtszámmal követte honfi­társát. Erőteljesen ugrott el, jó volt látni, ahogy közeledik a 74 m-es jelzéshez, talajfogása azon­ban nem sikerült, leült, s így ugrását bukottnak minősítették. A lengyelek legtehetségesebb fiatalja, Przybyla, 42.-nek ug­rott. 78 m-rel megdöntötte a sánccsúcsot. Utána következett a norvég Engan, a Zakopanéban tartott legutóbbi világbaj­nokság középsáncos győztese, újabb egy méterrel toldotta meg a csú­csot. Ezután meglepő teljesít­mény született: a csehszlovák Matous 80.5 m-t ugrott, s ezzel az első sorozatban a vezetést is megszerezte. Utána a német Neuendorf ért el 78.5 m-t, majd pedig az utolsónak indult finn Kankkonen 77 m-rel kezdett, s csak a 29. helyre került. A második sorozatra megrövi­dítették a nekifutót. Zömmel kisebb ugrásokat láthattunk. A teljesítmények így alakultak: Mank 75 méter, Recknagel 77, Csávás 69, Gellér 74.5, Przybyla 74, Engan 78.5, Mateus 77, Neun­­dorf 77. Brandzaeg 79. Kank­konen a sorozat leghosszabb, 80 m-es ugrásával a legtöbb tá­volsági és minőségi pontszámot kapta. A harmadik sorozatra ismét rövidítettek a nekifutón. Reck­­na nem tudott javítani. Csá­vás László 67 méterrel fejezte be a küzdelmet. Gellér László kissé idegesen ugrott el, lécve­­zetése nem volt kifogástalan, s bár 72 m-t ugrott, a vártnál ke­vesebb minőségi pontot kapott. Przybyla 73 m-t ért el, Engan 79-et, Mateus 76.5-öt. A 25 ezer néző szinte néma csendben várta Kankkonen utolsó kísérletét, hiszen kitűnő második ugrása után nagyon is esélyes lett. A legutóbbi négy­­sáncverseny győztese, a lahd­ Átütő szovjet fölény női sífutásban Az enyhe havazás kissé lelas­sította Seefelden a szombat dél­előtt tartott női 10 k­m-es futó­verseny-pályáját. Változatos te­repen kacskaringózott a techni­kás pálya. Két fok hideget mu­tatott a hőmérő, amikor a 36 induló rajthoz állt. Ebben a számban is előre ve­tette fényét a szovjet nők győ­zelme, hiszen a szakemberek már az edzések során is észre­vehették, hogy a szovjet nők mindent tudnak, amit egy futó­nak tudnia kell. Láthatták kitűnő erőnlétüket, és nagyszerű tech­nikájukat. A várakozást már az első 5 kilométer is igazolta. A részidőmérések szerint az első 5 kilométeren Bojarszkih volt a legjobb (21:54.7) őt Meksi­o kö­­vette (21:56.9). Kolcsina ekkor még a harmadik helyen futott (22:09.7). Tamásné Gecző Mária a 12-es, Balázs Éva pedig a 18-as rajtszámmal indult. Kettő­jük közül Balázs futott jobban, a táv felénél a mezőny első felében tanyázott, míg Tarnainé valamivel hátrább. Balázs fris­sen mozgott az aránylag lassú havon, de 7 kilométernél egy időre engedett az iramból. Köz­ben a második öt kilométeren érdekesen alakult a helyzet. Az élen jól tartotta magát Bojarsz­­kih,­e a második helyen futó Meksilo is. Ugyanakkor erősen visszaesett a harmadik helyről Kolcsina, helyére pedig Gusza­­kova jött fel. Kolcsina a továb­biakban sem tudott kellően erő­síteni, így megelőzte őt a svéd Strandberg a finn Pöysti és Pusu­a. Bojarszkih és Meksilo kemény hajrát vívott a végső győze­lemért A 24 éves szverdlovszki pedagógus, az idei 5 km-es szov­jet bajnok szoros küzdelemben szerezte meg az olimpiai győzel­met. Guszakova kissé leszakadt tőlük, de harmadik helyét senki • (Folytatás a 6. oldalon) | Befutott az első nevezés | K­i*li iu'uki­­.1,,A ’ | | a labdarúgó | | és egyéb érdekességek | A LEGFIATALABB BAJNOK Az olimpia eddigi legfiatalabb győztese a műlesikló Christine Goitschel. A 172 centi magas, 62 kilós szavo­ai lány júniusban lesz húszéves.­­Telefoto / MTI Külföldi Képszolgálat) Magyarország Ausztriával és az NDK-vel küzd a labdarúgó VB 16-os döntőjéb jutásért A FIFA, a Nemz­etközii Labda­rúgó Szöve­tsé­gi kilenctagú bizott­sága péntekem Zürichben nyilvá­­­no­eságb­a hozta az 1966. évi ang­liai VB selejtezőjének menetrend­jét. A VB-re 74 ország nevezett, de a Fülöp-sz­igetek, Guatemala és Kongó nevezését különböző mulasztások miatt nem vehették figyelembe. A megmaradt 71 or­szág csapata közül Anglia mint a VB rendezője,­­ Brazília mint a VB védője selejtező nélkül jut a legjobb 16 közé, ez többi 69 or­szág csapata selejtezőt játszik. A selejtezőket 1965. december 31-ig kell befejezni. A selejtezők rendje: Európa 29 európai és 2 afrikai ország került ide Kilenc csoport van, mind a kilencben mindenki min­denkivel két mérkőzést játszik, s a kilenc csoportgyőztes bekerül a 16-os döntőbe. A csoportok: 1. csoport: Bulgária, Belgium, Izrael 2. csoport: NSZK, Svédország, Ciprus. 3. csoport: Jugoszlávia, Fran­ciaország, Luxembourg, Norvé­gia. 4. csoport: Csehszlovákia, Por­tugália, Románia, Törökország. 5. csoport: Svájc, Észak-Íror­­szág, Hollandia, Albánia. 6. csoport: Magyarország, Ausztria, NDK. 7. csoport: Szovjetunió, Dá­nia, Wales, Görögország. 8. csoport: Olaszország, Skó­cia, Lengyelország, Finnország. 9. csoport: Spanyolország, Ír­ország, Szíria. A csoportok úgy születtek meg, hogy először kivették a legutóbbi VB 16-os döntőjében szerepelt 9 európai országot, s ezek mellé sorsolták a többie­ket Érdekes, hogy Magyarország és az NDK a legutóbbi VB-n , ugyanabban a selejtező csoport­ban küzdött Dél-Am­erika Itt három csoport ver­, s s három csoportgyőztes kerül a 16-os döntőbe. Itt is a Chilében szerepelteket emelték ki. L csoport: Uruguay, Peru, Ve­nezuela. 2. csoport: Chile, Kolumbia, Ecuador. 3. csoport: Argentína, Para­guay, Bolívia. Észak-Amerika Innen csak egy csapat jut Angliába. Három csoport van, s később a csoportgyőztesek játszanak egymással körmérkő­zést. 1. csoport: Jamaica, Holland- Antillák, Kuba. 2. csoport: Surinam, Trinidad, Costa Rica. 3. csoport: Mexikó, Egyesült Államok, Honduras. Ázsia és Afrika összesen egy csapat jut Ang­liába. Afrikai csoportok: 1. csoport: Ghana, Guinea. 2. csoport: Szudán, Kamerun. 3. csoport: Tunézia, Algéria, Libéria. 4. csoport: Marokkó, Szenegál, Mali. 5. csoport: Etiópia, Gabon. 6. csoport: Egyesült Arab Köz­társaság, Líbia, Nigéria. A csoportmérkőzések befeje­zése után a csoportgyőztesek (Folytatás a 6. oldalon.) A második félidő alapján közel állt a győzelemhez az FTC ifjúsági csapata — Távbeszélő-jelentésünk:­­* (Viareggio, február 1.) Bizony nehéz kilencven percet hozott első olaszországi mérkőzésünk mind a játékosok számára, akik a zöld gyepen csatáztak, mind a mi számunkra, akik a kiapa­dón izgulták végig a küzdelmet. Nehéz volt , noha a csapat jó­formán végigtámadta a máso­dik félidőt. Mert hogyan is fes­tett a játék képe? A Ferencvá­ros nagyon idegesen, elfogódot­­tan kezdett. Ez részben ért­hető is volt, hiszen a Sampdoria az elmúlt évben fölényesen nyerte a Karnevál Kupát, no­­meg, az olasz fiatalok mégis csak otthon érezhették magu­kat, még ha nem is Genovában játszottak. A gyorsan bekapott balszerencsés gól ha lehet, még csak növelte a zavart, s az első félidőben az olasz csapat veszé­lyeztetett többet. A második félidőre azonban már megnyugodtak a kedé­lyek, s általában a magyar játékosok irányították a já­tékot. Sokast támadtak, de a legjobb­­ helyzeteket is elkapkodták. Há­rom perccel a mérkőzés befeje­zése előtt aztán Juhász révén sikerült az egyenlítés. 141. Az egyik legszembetűnőbb, ta­pasztalat , s ez nemcsak a hozai mérkőzésünkön, hanem a többi vendégcsapat találkozóján is fel­tűnt — az olasz együtteseknek óriási előnyt jelen­t, hogy játék­ban vannak. Fizikumuk kitűnő, technikailag viszont egy-két ki­vétellel nem azt nyújtják, amit az előző hírek alapján várt unit. A játékosok atlétikai felépítésű sportemberek, kemények, s ki­tűnően fejelnek. A mieink erőn­lét tekintetében nem maradnak el a hazaiaktól, viszont látszott játékukon a labdahiány. Az FTC egyébként a következő összeállí­tásban játszott- Géczi — Hor­váth, Páncsics, Karsic® — Szán­tai, Lukács — Szőke, Juhász, Varga, Rátkai, Bernáth. A visszavágót hétfőn délután játsszuk a Sampdoriával. Re­mélhetőleg akkor még jobban megy a fiúknak, lehiggadtak, a a helyzeteket is jobban kihasz­nálják. Cs. F.

Next