Népsport, 1964. június (20. évfolyam, 108-129. szám)

1964-06-01 / 108. szám

A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA hétfő, 1964. június 1. ^ Ára 11 forint ^ xx. évfolyam, ios. szám Párbajtőrözőink a szovjet együttessel vívnak az első helyért! A női tőrcsapat gyengébben szerepel a berlini versenyen n­­kikü­lött munkatársunk távbeszélő-jelentése . (Berlin, május 31.) A verseny­láz némileg alábbhagyott a Dy­­namo Sporthalléban az utolsó versenynapon, a női tőrözők és a párbajtőrözők csapatküzdel­me­inek az idejére. Úgy tűnik, az előző napok izgalmai, nagy csatái kicsit ,,immunizálták” ma­gukat a versenyzőket is. Ter­mészetes azonban, hogy a ver­seny­­— ha veszített is kissé az érdekességéből — nem volt ér­dektelen. Női tőrözőink az előző napinál lényegesen gyengébb formát mu­tattak a délelőtti versenyeken. Először az NDK ellen léptek pástra, s mint várható volt, még ezzel a bizonytalan vívással is biztosan nyertek. Következő el­lenfelük, a románok ellen azon­ban már erősen megmutatkozott gyengébb formájuk. Noha már 4:1 arányban vezettek, a szívó­san és jól vívó román lányok­nak sikerült megfordítaniuk a találkozó sorsát. A mieink szem­mel láthatóan „légüres térben” mozogtak a lengyelek elleni ta­lálkozó folyamán is, és 8:8 arányban végeztek a nemzetkö­zileg nem jegyzett lengyel csa­pat ellen. Párbajtőrözőink a mezőny két gyenge tagjával találkoztak a délelőtt folyamán, s az NDK-nak mind az I., mind a II. csapata ellen biztosan győztek. A nők a szovjet együttes el­len feltámadtak, azaz úgy pon­tosabb a fogalmazás, hogy Mendelényiné és Sákovicsné támadt fel. 4 — 4 győzelmükkel ellensúlyozni tudták Juhász és főként Rejtő fáradtságát, s 6:4, 7:4 arányban vezetve, szép győzelmet arattak a szovjet lá­nyok ellen. Párbajtőrözőink imponálóan „lépték le” a tavalyi világbaj­nok lengyel csapatot. Most, ami­kor telefonálok, csapatunk a szovjetek ellen készülődik. Ezen a találkozón dől el az elsőség kérdése, hiszen már csak ez a két együttes veretlen. Női tőr: Magyarország — NDK 14:2 (Sákovicsné, Juhász, Ma­rosi 4—4 gy., Mendelényiné 2 gy., 111. Richter, Dirnhofer 1 — 1 gy., Danzer, Fleischer 0 gy.), Szovjetunió—Lengyelország 12:4, Románia—Magyarország 10:6 (Vicol 4 gy., Gyulay 3 gy., Éne 2 gy., Szabó-Orbán 1 gy., ill. Rejtő, Marosi 2 — 2 gy., Sá­kovicsné, Mendelényiné 1 — 1 gy.), NDK—Lengyelország 9:7, Szovjetunió—Románia 9:7, Ma­gyarország—Lengyelország 8:8 (47:50) (Marosi 3 gy., Juhász, Mendelényiné 2—2 gy., Rejtő 1 gy., ill. Cymerman 4 gy., Fuka­­lova 3 gy., Skrobotovna 1 gy., Palonovna 0 gy.). Románia—NDK 11:5, Magyar­­ország—Szovjetunió 9:7 (Mende­lényiné, Sákovicsné 4 — 4 gy., Ju­hász 1 gy., Rejtő 6 gy., ill. Rasztvorova, Zabeli­na, Nyikan­­csu­kova 2—2 gy., Gorohova 1 gy.). Párbajtőr. Lengyelország— NDK II 10:6, Szovjetunió—NDK I 10:5, Magyarország —NDK II 14:2 (Gábor, Nemere 4—4 gy., Bárány, Kausz dr. 3—3 gy., ill. Burger, Schwarzburger 1 — 1 gy., Siegling, Melzig 0 gy.), Szovjet­unió— Lengyelország 8:6, Ma­gyarország— NDK I 13:3 (Kul­csár 4 gy., Nemere, Kausz dr., Gábor 3—3 gy., ill. Dumke, Schulze, Fiedler 1 — 1 gy., Kaiser 0 gy.), Szovjetunió—NDK II 13:2, Magyarország —Lengyelország 12:4 (Nemere, Kulcsár 4—4 gy., Kausz dr., Bárány 2—2 gy., ill. Gonsler 2 gy., Andrzejewski, Nielaba 1 — 1 gy., Skrudlik 0 gy.), NDK I. —NDK II. 10:6. Dávid Sándor Megkezdte munkáját a testnevelési tudományos konferencia A Testnevelési és Sport-Világ­­tanács dokumentációs és infor­mációs irodájának, valamint a kutatók bizottságának közremű­ködésével szombaton délelőtt nyitották meg a Kossuth Klub­ban a testnevelési tudományos konferenciát. A magyar sport­vezetők részéről Csanádi Árpád, az MTI elnökhelyettese, a Nem­zetközi Olimpiai Bizottság tagja üdvözölte a résztvevőket. A megnyitó után sor került a do­kumentációs és információs iro­da ülésére, amelyen a doku­mentációs és információs mun­ka jelentőségét méltatták a test­neveléstudomány fejlődésében. A témakörben dr. W. Arnold (Lipcse), J. Falize (Brüsszel), és dr. J. Red­a (Grác) kimerítően foglalkozott a nemzetközi együtt­működés kérdéseivel, a jövő fel­adataival és a gyakorlati segít­ség fontosságával. Vasárnap délelőtt került sor a kutató bizottság első előadá­saira, amelyeket dr. Lissák Kál­mán akadémikus, a TTT elnö­kének megnyitója után Ernst Jokl dr., a kutató bizottság el­nöke vezetett be. Ezek az elő­adások a 10—14 éves iskolás­gyermekek testi fejlődésének kérdéseivel foglalkoztak. A testnevelés és sport hatása a 10 —14 éves fiatalokra című té­makör előadásait hétfőn és ked­den is folytatják. A tudományos konferencián 17 ország képviselői vesznek részt, köztük a népi demokra­tikus országok küldöttei is. A konferencia részvevői vasárnap részt vettek a TTT jól sikerült fogadásán, és utána Budapestet tekintették meg. (MTI) Nagy Zsuzsa és Porsch győzött a Népsport vándordíjas versenyének első futamában A középtávfutás fellendítése érdekében tavaly megrendezett vándordíjas versenysorozat két­ségtelenül sikert hozott. Ebből kiindulva az idén is folytatják a Népsport vándordíjas verse­nyét, amelynek első fordulójára, az atlétikai szövetség rendezé­sében, vasárnap került sor a Népstadionban, a Vasas—FTC bajnoki labdarúgó-mérkőzés ke­retében. Már jóval a mérkőzés előtt sűrű sorokban özönlött a közönség a Népstadion felé, a versenyzők ugyanakkor bemele­gítettek . A BVSC — Láng KB I B-s ta­lálkozó befejeződése után került sor a 400 m női utánpótlás me­zőny futására. Pethő Mária nagy hajrás küzdelemben győ­zött a végig vezető, de a végén elmerevedett Szenteleki ellen. Ezt követően a női felnőtt me­zőny két futamát bonyolították le. A nagyszerű formában levő Nagy Zsuzsa végig vezetve, egyéni csúccsal, biztosan előzte meg a meg kevés edzéssel ren­delkező Kazi Olgát. A második futamban a táv nagyobb részé­ben Matina vezetett, de a cél­egyenesben Korompai biztosan húzott el tőle, sőt, a célban még Zsilák is „elkapta”. A férfi utánpótlás tízfőnyi mezőnye szép küzdelmet vívott, váltott vezetéssel. A gyors Gar­­baca 100 m-rel a cél előtt erős hajrát vágott ki és nagy fölény­­nyel futott át a célon. Feltűnt, milyen sok vidéki versenyző indult, de még érdekesebb, hogy a vidékiek nemcsak részvételük nagy számával jeleskedtek, hanem jó versenyzésükkel és jó eredményekkel is. A férfiak 1500 m-es küzdelme tulajdonképpen már szombaton megkezdődött azzal, hogy az NSZK-ban szereplő Simon Attila Mendenben állt rajthoz. Az ered­ménye ugyanis beszámít a ván­dordíjas versenybe. A várt jó idő elmaradt, és így nem csoda, hogy Budapesten öten megelőz­ték a vándordíj tavalyi nyerte­sét. A Vasas—FTC labdarúgó-mér­kőzés szünetében, de már eső­ben került sor a vándordíjas verseny­ző számára, a felnőttek 1 500 m-es futamára. A rajt után 200 méterrel Pamuki vezette a mezőnyt, Simon Dénes és a győri Kies előtt. Jó iramban haladt a mezőny, egyelőre még együtt. Nyolcszáz után Kies Gy. erősí­tett, de Aradi, Pintér, és Parsch szorosan ragadt rá. Ekkor már szétszakadt a mezőny. Csenge­téskor Kiss Gy. volt elől, Parsch azonban nem hagyta elmenni. A kanyarban, a célegyenes bejáratánál, Porsch megnyi­­­­totta a hajrát, biztosan el­húzott Kiss mellett és első­nek szakította át a célszala­got. A véghajrában Simon D. megelőzte a debreceni Aradit, de mindkettő egyéni csúcsot futott. Érdekes, jó versenyt futott a mezőny, s jó időeredményeket értek el. Nők. 400 m utánpótlás: 1. Pethő (Bp. Honvéd) 59.4, 2. Szenteleki (Szombathelyi Hala­dás) 59.4, 3. Prohászka (Komlói Bányász) 61.4, 4. Farkas (MPSC) 62.1, 5. Ribnikár (Bp. Honvéd) 64.3. 400 m felnőtt. I. futam: 1. Nagy Zsuzsa (REAC) 57.2, 2. Ka­­zi O. (MAFC) 58.2, 3. Nagy K. (Bp. Spartacus) 58.9, 4. Sasvári (Szombh, Haladás) 59.2, 5. Tóth M. (Bp. HSC) 60.2. II. futam: 1. Korompai (Vasas) 61.8, 2. Zsilák (Békéscsabai Dózsa) 62.9, 3. Ma­tina (FTC) 63, 4. Kazi V. (BVSC) 63.7, 5. Gyenes (Békéscsabai Dó­zsa) 65.2. Férfiak, 1500 m utánpótlás: 1. Garbacz (Újpesti Dózsa) 3:54.6, 2 Szentiványi (Tatabányai Bá­nyász) 3:56.5, 3. Jakabos (Pécsi Dózsa) 3:57.4, 4. Sarpa (Pécsi Dózsa) 3:57.7, 5. Nagy L. (DEAC­) 4:00. 6. Molnár (Tatabányai Bá­nyász) 4:02, 7. Stoll (DVTK) 4:02.6, 8. Nagy K. (Újpesti Dózsa) 4:02.9, 9. Prohászka (Komlói Bányász) 4:04, 10. Mihály (Cse­pel) 4:05.2. 1500 m felnőttek: 1. Porsch (Vasas) 3:45.3, 3. Kiss Gy. (Győri Dózsa) 3:46.3, 3. Simon D. (Bp. Spartacus) 3:47.4, 4. Aradi (DEAC) 3:47.5, 5. Pintér (Bp. Spartacus) 3:47.7, 6. Jani (Bp. Honvéd) 3:51.9, 7. Pamuki (Új­pesti Dózisa) 3:52.7, 8. Fazekas (DVTK) 3:52.9, 9. Borsos (MPSC) 3:53, 10. Fehér (Nyíregyházi VSC) 3:54.6. Részidők: 59.5, 2:03, 3:02.3. Nincs már veretlen csapat! A labdarúgó NB I XI. fordulóján a Ferencvá­ros elszenvedte idei első vereségét a Vasas elle­nében, s ezzel már nincsen veretlen csapat a labdarúgó NB-ben! Ez a találkozó végig igen jó­iramú, s helyenként magas színvonalú mérkő­zést hozott. Délelőtt két találkozót is játszottak. Az Újpesti Dózsa azzal győzte le a Komlói Bányászt, hogy csatárai kihasználták a kínálkozó helyzeteket, a komlóiak viszont sorra hibáztak. Tatabányán a két bányász-együttes megosztozott a pontokon. Az első félidőben a Dorog, a másodikban a ha­zaiak kezdeményeztek többet. Debrecenben a já­tékidő utolsó percében dőlt el a mérkőzés az MTK javára. Győrött megérdemelten szerezték meg a két pontot a hazaiak. A játékidő egy ré­szében kezdeményeztek ugyan, de a kapura nem jelentettek különösebb veszélyt a Tisza-parti csa­tárok. Pécsett a diósgyőri együttes folytatta jó szereplését, döntetlent ért el a hazaiak ellen. Sajnálatos sérülések történtek Debrecenben. Sándor és Varsányi i­­s kénytelen volt kivágni a játékból. Még egy tényező, amely mellett nem mehetünk el szótlanul: a Bp. Honvéd — Csepel mérkőzésen sportszerűtlen jelenetek és két ki­állítás szemtanúi voltunk. Az NB I B-ben akadt meglepetés. A Salgótar­ján vereséget szenvedett a Ganz-MÁVAG-tól. Szombathelyen a Budafok már 2:0-ra vezetett és csak utána sikerült a kiegyenlítés a hazai együt­tesnek. Az ózd idegenben újra győzni tudott és ezzel a táblázat élére került. Az NB II Keleti csoportjában a Nyíregyháza MSE legyőzte a Szolnoki MÁV-ot. A Bp. Előre megszerezte a két pontot az utóbbi időben kitű­nően szereplő Izzó ellen. Az Eger 3:0-ra győzte le Budapesten a KISTEXT-et. A Békéscsaba oda­haza 3:1 arányban nyert a Bp. Spartacus-szal szemben. A Nyugati csoportban a Pápa legyőzte a vezető Pécsi Bányászt. A másik éllovas, a Ka­posvári Honvéd pontot veszített Mosonmagyar­­óvárott. A labdarúgó NB I állása A labdarúgó NB I B alldsa (Zárójelben a 10. forduló utáni helyezés.) Ózdi Kohász 12 7 2 3 16:10 16 1. ( 1.) Ferencvárosi TC 11 10­­ 1 26 : 9 20 2- Salgótarjáni BTC 12 5 5 2 14: 4 15 2. ( 2.) Tatabányai Bányász 11 6 4 1 21:7 16 3. Szombathelyi Haladás 12 5 5 2 20:13 15 3. ( 3.) Bp. Honvéd 11 6 3 2 21:11 15 1- Nyíregyházi Spartacus 12 6 2 4 16:12 14 4. ( 5.) Győri Vasas ETO 11 5 3 3 14:10 13 5. Oroszlányi Bányász 12 4 6 2 11:9 14 5. ( 4.) MTK 10 6 1 3 15:11 13 6. Budapesti VSC 12 4 6 2 12:10 14 6. ( 6.) Újpesti Dózsa 10 5 2 3 15:11 12 7. Dunaújvárosi Kohász 12 5 3 4 12:11 13 7. ( 7.) Vasas SC 11 4 4 3 10:8 12 8­ 9. Szállítók 12 5 3 4 15:15 13 8. ( 8.) Csepel SC 10 4 1 5 11:10 9 8­ 9. Székesfehérv. VT Vasas 12 3 7 2 12:12 13 ! H0r°1g.­ ILa-nya£Z 2 5 4 8:11 9 10. Győri MÁV DAC 12 5 2 5 15:13 12 affisSEK­ 11 3 2 6 10:15 8­­ “ !,2 t t­­‘J*? !? 12. (12.) Diósgyőri VTK 11 2 3 6 5:13 7 12. Miskolci VSC 12 3 5 4 9:12 11 13. (13.) Pécsi Dózsa 10 1 4 5 5: 9 6 13- Danz-MÁVAG 12 4 2 6 17:18 10 14. (14.) Debreceni VSC 11­­ 1 10 3:28 1 14. VM Egyetértés 12 4 2 6 13:15 10 Elmaradt mérkőzések: Csepel—Újpesti Dózsa 15. Borsodi Bányász 12 1 4 7 9:22 6 (VI. 10.), MTK—Pécs (VII. 1.), 16. Láng SK 12 1 2 9 8:22 4 Vasas—Ferencváros 2:1 (2:0) Népstadion, 60 000 néző. Ve­zette: Bajics (jugoszláv) ( Hor­váth L., Aranyosi). Vasas: Szent­­mihályi — Ihász, Mészöly, Sá­­rosi — Bakos, Fister — Pál II, Machos, Kékesi, Puskás, Farkas. Edző: Noszkay Gyula. Ferencvá­ros: Géczy — Novák, Mátrai, Dalnoki — Perecsi, Orosz — Fenyvesi II, Varga, Albert, Rát­­kai, Fenyvesi dr. Edző: Mészá­ros József. Góllövő: Puskás, Puskás, No­­vák (11-esből). Szögletarány: 6:3 (1:2) a Vasas javára. A mérkőzés tulajdonkép­pen góllal kezdődött. A 2. perc­ben Pál II jobbról ívelt be egy szögletet, a labda a védők feje fölött átszállt Puskáshoz, aki le­kezelte, hátraadta Fisterhez, majd amikor a fedezet egyből visszaadta neki, 17 m-ről, kö­zéperősen, a bal alsó sarokba lőtt. Géczy előtt sokan álltak és talán ezért, de késve vetődött, 1:0. A Ferencváros nagy lendület­tel rohamozott az egyenlítésért. A 8. percben Varga 17 m-es szabadrúgásból a jobb kapufát találta el. A 11. percben Varga szép labdájával Fenyvesi dr. ug­rott ki, közeli bombája nyomán már túljutott a labda Szentmi­­hályin, de Fister estében fel­szabadított. A másik oldalon Machon kicsit hosszan szöktette a kapu előterébe tisztán felfutó Puskást. Lassan feljött a Vasas is, de két-három támadás után — a 14. percben — újabb gólt ért el: Machos, Puskás összjáték után a balösszekötő 16 m-ről a jobb alsó sarokba továbbított. Géczy itt határozottan „elaludt”, 2:0. Érdekes, izgalmas volt a já­ték. A 23. percben Farkas ha­gyott ki nagy helyzetet: az 5-ös­ről gyengéin Géczy kezébe emel­te a labdát. 2 perc múlva Albert játszotta át magát nagyszerű cse­lekkel a Vasas védelmén, de a lövés pillanatában szerelték. Ezután valamivel csökkent a játék­ irama. A Vasas elsősorban védekezett, s az FTC sem tört kellő lendülettel az egyenlítésre. A 30. percben Bakos megrúgta Rátkait, 4 perc múlva pedig Mátrai gáncsolta el hátulról a kiugró Machost. A 40. percben Fister lövését csak másodszorra tudta hárítani Géczy, majd Ma­chos fejelt közelről mellé. SZÜNET UTÁN is már a 2. percben a hálóban táncolt a labda. Fenyvesi dr. hú­zott kapura, Ihász a 16-oson be­lül becsúszó szereléssel próbál­kozott. Fenyvesi elesett, a bíró határozottan a 11-es pontra mu­tatott. A büntetőt Novak végezte el, a jobbra mozduló Szentmihá­­lyi mellett a bal alsó sarokba he­lyezte a labdát, 2:1. A gól után a Vasas támadott többet. Az 52. percben Kékesi távoli lövését Géczy kiütötte,­­ Mátrai szabadított fel. Az 55. percben Géczy a labdával a ke­zében kifutott a 16-oson kívülre. Machos szabadrúgását a kapus kiütötte a Puskás elé, aki a jobb kapufát találta el. Nagyon jól, ötletesen játszott a Vasas támadósora, egymás után több­ször is sakk-matt helyzet elé állította a zöld-fehér védőket. A 62. percben Farkas elől az 5-ösön szögletre mentett Novak, majd Fister közelről a hálótartó vasat­­ találta el. A 68. percben Farkas a mér­kőzés legnagyobb helyzetét hagyta ki: Fister labdájával ki­ugrott, kicselezte a bátortalanul, rossz ütemben kifutó Géczyt, de a kapu torkában kivárt a lövés­sel, és a becsúszó Mátrairól ka­pu fölé pattant a labda. Továbbra is nagy fölényben játszott a Vasas. A 75. percben Puskás lőtt 14 m-ről mellé, majd 8 perc múlva Pál II jól helye­zett lövését Géczy csak bravúr­ral tudta szögletre tolni. Az utolsó öt percben nagy hajrába kezdett a Ferencváros, s azon­nal helyzetei is voltak. Orosz előtt Ihász elesett, a fedezet ka­pura húzott, közeli lövését Szentmihályi kiejtette, de utána­vetődött, s még idejében elhúz­ta a labdát Orosz elől. Ezután Albert lövése vágódott vissza a mezőnybe a kifutó Szentmihá­­lyiról, s az azonnal „ismétlő” Fenyvesi II bombájába Sárosi beledobta magát. A bíró egy percet hosszabbított, és a Vasas­nál volt a félpályánál a labda, amikor lefújta a mérkőzést. Ezen a mérkőzésen is bebi­zonyosodott, hogy milyen nagy jelentőségük van a lélektani tényezőknek a spotban. A hosszú idő óta veretlen, tava­szi bajnokságra törő Ferenc­város játékosai egész héten arról beszéltek, hogy a Vasas a „mumusuk”, a piros-kékek ellen nem szokott úgy menni a játék, mint egyébként. A szurkolóit a közelmúltban nem nagyon elkényeztető Vasas pe­dig — bizakodott! És ez — a kívülállók számára eléggé érthetetlen lelkiállapot — meg­látszott mindkét csapat telje­sítményén. A Ferencváros né­hány perces fe­hangolásoktól eltekintve, erőtlenül, ötlettele­­nül játszott, a csatárok nagyon keveset mozogtak, a fedezetek hosszú percekre el-eltűntek a mezőnyben és a védők sokszor egészen kezdetleges hibákat vétettek. A Vasas pedig — részben az ellenfél hibáitól — szárnyakat kapott, s különösen a II. félidő közepén, olyan hig­gadtan, körültekintően, oko­san játszott, mint évekkel ez­előtt, a KK-győzelmek idején. Jóval több helyzete volt, mint a Ferencvárosnak és ezért — bár az utolsó percekben az FTC egyenlíthetett volna — megérdemelte a két pontot. A Vasasban Szentmihályinak nem volt sok dolga, néhány beívelt labda há­rításánál azonban látszott, hogy jó formában van. Mind a há­rom hátvéd biztosan állt a lá­bán. Fejjel és lábbal megbízha­tóan szereltek, de közülük is kiemelkedett Mészöly nagy hig­gadtságával és néhány bravú­ros megoldásával. Bakos és Fister állandóan játékban volt, óriási területen mozogtak. Fis­ter még Géczy kapuját is veszé­lyeztette. A­ csatársorban Ma­chos, Kékesi és Farkas renge­teget változtatta a helyét, szel­lemes átadásokkal hozták hely­zetbe egymást és Puskást, akit két gólja dicsér. A Ferencvárosban Géczy nagyon rossz n­apo­t fogott ki, merev volt, határozatlan, tőle több gólt is kaphattak volna. A hátvédek és fedezetek játéká­ra jellemző, hogy Mátrai — aki pedig néhányszor meg-megingott —■ kiemelkedően­ a legjobb volt közülük. Súlyos helyezkedési hi­bákat vétettek, nem tudták em­berhez továbbítani a labdát. A csatársor legjobbja Fenyvesi dr. volt. Lendületes elfutásaival és beadásaival nemegyszer meleg helyzetet teremtett volna a Va­sas kapuja előtt, ha a belsők jobban megértik. Varga jó kezdés után visszaesett, Albert keveset vállalkozott, Rátkai pe­dig inkább a mezőnyben­ szor­goskodott. Bajics játékvezető a mezőny­ben többször fordítva ítélte meg a szabálytalanságokat, a mérkő­zés hajrájában nem volt elég határozott, de hibáival így sem befolyásolta az eredmény alaku­lás­át. Borbély Pál A vártnál gyengébben kezdtek birkózóink a japánok ellen Mintegy 700 néző gyűlt össze vasárnap estére a Sportcsarnok lelátóira, amikor a pirosmelegítős magyar és a Nippon feliratú kékmelegítős japán együttes fel­sorakozott a 8x8 m-es szőnyeg két szélén az ünnepélyes meg­nyitóra. A himnuszok után Ma­tura Mihály, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke üdvözölte a ja­pán vendégeket. Szavaira Ma­­koto Hajasi, a japán küldöttség vezetője válaszolt. Ezután meg­kezdődött a találkozó. Lepkesúly. Alker ellen Hana­­hara pontozással győzött. Alker idegesen kezdett az előolimp­iai győztes japán ellen. Az első percben válldoboccal kísérlete­zett, de őt pörgették meg. Né­hány másodperc múlva hamisí­tatlan cs­elgáncs-csípődobással vitték szőnyegre. Az első 5 perc­ben még egy hátraesést kezde­ményezett Alker, de Han­ahara lefogta és alig tudott menekülni a kétváll-veszélyből. A második 5 percben csípődobáscal, pörge­téssel, rogyasztással, kiemelés­sel növelte pontjainak a számát a­­japán birkózó és bemutatta, hogy milyen akciódúc lehet egy kötöttfogású mérkőzés is.­ 0:1. Légsúly: Varga pontozással vesztett lesiguesi ellen. A két világbajnok találkozóján lesi­guesi a 2. percben válldobással kísérletezett, de ezt Varga meg­akadályozta. A két bíró érthetet­lenül mégis adott egy pontot a Z­­apán­nak. A m­ásod­ik percben­­ azonban egy sikeresen végre­hajtott válldobás már két pontot eredményezett lesiguesi­­javára. Varga ezután „végi­ghajtotta" a hátralevő időt, akciót azonban nem tudott kicsikarni. Csupán annyit ért el, hogy ellenfelét két­szer is megintették zárt birkó­­ó­zásért. Az egyik japán pontozó döntetlent hozott ki, 0:2. Pehelysúly: Guttmann — Oshi­ma döntetlen. A 8. percig nem tudott akciót végrehajtani egyik birkózó sem. Ekkor mindkét versenyzőt megintették zárt bir­kózásért. Ezután Guttmann lé­pett fel támadóan­ ,de a győ­zelmet nem sikerült megszerez­nie az előolimpián győztes Oshima ellen. 0.5:2.5. Könnyűsúly: Pólyák —Savaucsi döntetlen. Nagyon erős ellenfe­let kapott háromszoros világbaj­nokunk,­­ ráadásul a japán bir­kózó állandóan fejelt is. Pólyák támadott. Savaucsi bontotta a fogásokat, ennek ellenére nem intették meg. Akciót nem tudott elérni Pólyák, s így pontnélküli döntetlen született, 1:3. (Lapunk zártakor a verseny folyik.) Kun érdemes sportolói szinten belüli eredménnyel nyerte a marathonit Nagyon kedvező időben bo­nyolították le vasár­nap délután Csepelen a Bp. Honvéd maratho­­ni futóversenyét. A 15 induló közül hamarosan Szalay és Jlohr (MTK) állt az élre s 25 km­­ig ők vezették a mezőnyt. Itt Mohr kiállt. Az okosan kezdő Kun fokozatosan nyomult fel, 29 km-nél előzte Szalayt, majd elő­nyét jelentősen növelve, végülis az érdemes sportolói szinten (2:28:00) belüli eredménnyel nyerte a versenyt. Részidők (25 km-ig Szalayé, onnan Kuné): 17:00, 33:43, 50:55, 1:08:44, 1:25:40, 1:42:38. 1:59:01. 2:20:05. Marathon, futás: 1. Kun (Bp. Spartacus)­­2:27:17, 2. Szalay (MTK) 2:31:23.6, 3. Nagy P. (Ganz-MÁVAG) 2:36:12.4, 4. Hu­szár (Békéscsabai MÁV) 2:39:33,2. 5. Krasznai (Bcs. MÁV) 2:53:58.8, 6. Szabó (Komlói Bányász) 2:55:30, 7. Simon I. (Csepel) 2:55:51,4.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék