Népsport, 1966. január (22. évfolyam, 1-21. szám)

1966-01-03 / 1. szám

JBgai Sb /fyj A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA HÉTFŐ, 1966. JANUÁR 3.★ Kra: 1 forint ★ xxii. évfolyam, 1. szám KIK ALKOTJÁK az alapozó kereteket? Érdekességek labdarúgásban Megegyezett a Fer®fáros és az Intersna­­gionale az egymás elleni BEK- mérkőzéseik időpontjában. Esze­rint az első mérkőzés február 23-án lesz Milánóban, míg a visszavágó március 2-án este a Népstadionban. Amennyiben harmadik találkozóra is szükség terne, úgy az március 9-én lesz­­ az NSZK-ban, Münchenben vagy Stuttgartban. Alapos gondot okoz ■mit, Balogh Sándornak és Kis­­péter Mihálynak a BEK-re, a KEK-re és a VVK-ra való fel­készülés, mert a fontos kupa­­mérkőzések a formába hozó időszakban kerülnek lebonyo­lításra. Legnehezebb dolga az Újpesti Dózsának van, hiszen Kölnben már február 8-án pá­lyára kell lépnie. Megkérdez­tük Balogh Sándort, milyen el­gondolásai vannak a csapat gyorsabb formába hozására? — Tizennégy edzéssel indul­tunk útnak Tatára, ott az első héten tizenkét edzés lesz, s mire eljön a hónap közepe, már harmincnyolc edzés lesz a fiúk lábában. Mielőbb szeret­nénk kétkapus edzéseket játsza­ni, úgy tervezem: az első szombaton lesz Tatán a helyi Építők ellen. Megállapodtunk a Ferencvárossal és a Bp. Hon­véddal abban, hogy Tatán több alkalommal megmérkőzünk egymással. Nekünk különösen sietnünk kell! Mindhárom csapat úgy terve­zi, hogy külföldre utazik három­négy mérkőzésre. Legkorábban az újpestiek mennének, január 20 után. A fővárosi *-es " IWVIMUbl­­ok hétfőn el­­kezdik az alapozást. íme a kere­tek: Vasas, Varga, Kenderes, Bakos, Mészöly, Beren­di, Ihász, Sárosi. Mathesz, Kistér, Nell, Ké­kesi, Molnár. Puskás, Farkas, Pál. Vidács, Lázár. Ferencváros: Géczi. Zei­­rai, Noválk. Mátrai, Horváth. Páncsi­a, Dálnoki, Juhász, Pere­­csi. Lukács, Karába. Szőke. Var­ga. Albert. Rákosi. Fenyvesi dr. Németh, R­át­kai Bernáth. Bp. Honvéd: Dudás, Kato­na, Komára, Marosi, Mihalecz, Nagy A., Nagy Gy., Takács, Ti­­chy, Tóth K. Tóth Gy., Vági, Nógrádi, Tajti, Erdős­, Vörös. Sima, Kanyó, Csörgő, Sipos. Újpesti Dózsa: Szen­t­mihályi, Cselényi, Káposzta, Csordás, Sóvári, Kassai. Sóly­mosi I, Noskó, Sólymosi II, Ku­­harszki, Bene, Göröcs, Dunai, Zámibó, Lenkei, Színi, Kárpáti, Nyirő, Balogh, Kovács. M­T­K : Bakk, Csetényi, Dunai, Heger, Jen­y, Keszei, Kuti, Lacz­­l­ó, L­akinger, Lanczkor, Nagy E., Nagy I., Oborzil, Papp, Pau- Sicsek, Szűcs és Szűcs I„ Takács, Tarok, Varga. Csepel, Tör^, Fa­ tér, Vell­ai, Kiss, Molnár, Hu^y^din­ Faludi, Pető, Kies bán, Galambos Lesoth­­­ai- Sebes, Németh, Kalmár, Di­­■napulogz, Rottem­bilié* Sebes­tyén* Major, Matulai, A Vasas játékosállományában is történt nttlány változás. A legérdekesebb az, hogy neves játékosok is társ­nak a klubból, olyanok, akik számos élvonalbeli mérkőzésen szerepeltek. Ezek közé sorol­ható Sas Gyula, Szimcsák Ist­ván és Nagy Károly is. Machos visszavonulása már korábban ismertté vált, s az is, hogy Bozó és Ősi Ózdra távozott. Úgy volt, hogy Machos után Szimcsák is visszavonul. A szélső azonban kijelentette, hogy tovább akar még játszani, s mivel a Vasas nem tart igényt a játékára, alighanem a Bp. Spartacusba megy. Palicskó Tibor 02 , MTK egykori já­tékosa, tavaly az NB IlI-as Vö­drös Csillag Traktorgyár oktatója volt. Nos, az egykori hátvéd alaposam előre rukkolt, hiszem az idén NB I B-s edző lesz. A Szállítók csapatához szerződött. És még egy érdekes edzői hír: Kiss Gábor, a Bp. Honvéd, a Szombathelyi Haladás és a DVTK egykori szakoktatója, a Salgótarjáni Kohász SE edzője lett. Mire lesz képes ?Ida‘de­para­tacus? Ezt kérdeztük Szigeti Ferenctől, a csapat edzőjétől, így válaszolt: „Noha Virágh és Stohl eltávozott tőlünk, mégis megerősödtünk, mert a kedvez­ményes átigazolási időszakot kihasználtuk, négy játékost iga­zoltunk, köztük kettőt, aki az NB I-et is megjárta már: Fó­­nyódot és Csicsmannt. Hozzánk kerül a csepeli Pál László és az újpesti Sebők is. Nem két­séges, hogy ilyenformán a csa­pat 30—40%-kal erősebbnek lát­szik, mint amilyen tavaly volt. De hogy valóban erősödtünk-e, az csak néhány hónap múlva dől el, a bajnoki mérkőzése­ken.” Kiru­lunk a BP- Előrében a C­VM""C" nak, hogy Zsoldos és Reif nem távozott el az egyesületből, pedig mindkettő­jüket számos NB I B-s sport­kör hívta. Annak viszont nem örülnek a kék-sárgák, hogy két saját nevelésű fedezetükre, Ba­­tára és Hechtlre nem számít­hatnak, mert katonai szolgálatot teljesítenek. Eltávozott a csa­patból Friedrich, de valószínű­leg lesz egy új fiú is: a csepeli Várnai. A Bp. Előre játékosai egyébként már hétfőn megkez­dik az alapozást. December 25-én TM­ésia znáer­­lat a BLSZ-be tartozó csapatok számára. Számos egyesü­let ennél már jóval korábban benyújtotta nevezését, de vannak olyanok is, amelyek még a mai napig sem adták be nevezésüket, mint pél­dául az NB IH-ban a Sashalmi Elektronikus és a Rákoscsaba, a BLSZ I. osztályban a Köb. Lom­bik, a Nagytétény, a Cinkotai Autóalkatrész, az Rp. Növényolaj, sőt még a Ferencváros és az Egyetértés sem nevezte be ifjú­sági és serdülőcsapatait. Ezek a sportkörök nagymértékben hát­ráltatják az 1966. évi bajnokság előkészületi munkáit. A nevezési lapok sok érde­kességet árulnak el. Az Elekt­romos, a MOM és a Bécsi úti Épí­tők több ifi- és úttörőcsapatot in­dít, mint tavaly, de fel kell fi­gyelni arra, hogy a meghatározott létszámú csoportokon kívüli csa­patok, mint például a tartalék-, ifjúsági és serdülőcsapatok száma — sajnálatosan — csök­ken. Tavaly 196 ifjúsági és 154 úttörőcsapat küzdött a különböző bajnokságokban, 1966. évre csupán 157 ifjúsági és 131 úttörőcsapatot neveztek be. Kevesebb ifjúsági, il­letve úttörőcsapatot indít 1966-ban a Pénzügyőr, a Budai Spartacus, az ÉRDÉRT, a BEAC, a Kőbányai Tűzálló, sőt még a Központi Sport­iskola is ... Helyes lenne megvizsgálni, hogy mi okozta a csapatok számának csökkenését!... A BLSZ I. osztályához tartozó csapatok egyébként nagy lelkese­déssel néznek az 1966. évi bajnok­ság elé, mert az I. osztály négy csoportjának első 3 helyezettje és a legjobb 4 helyezett, összesen te­hát 16 csapat feljut majd az NB 111-ba. Most tehát nagy lehetőség van a felsőbb osztályba jutásra. De az alsóbb régiókban tanyázó csapatok nem érezhetik magukat teljes biztonságban, mert a BLSZ fejlesztési terve értelmében 1967. évben ismét csökken az 1. osztály­ban a csapatok száma: már csak három csoport alkotja majd az első osztályt, az utolsó helyezet­tek tehát kiesnek a 11. osztályba. A n. osztályú csoportok száma ugyancsak négyre fog csökkenni 1967-ben, viszont — régi kívánság­ra — felállítják a négycsoportos BLSZ II. osztályt is. Ezeket a rendelkezéseket teljes részletességgel a BLSZ 1966. évi versenykiírása ismerteti majd, amelynek összeállításán a BLSZ elnöksége jelenleg dolgozik. A bajnokság az NB III-ban már­cius 13-án, a BLSZ I. és II. osz­tályban március 27-én indul. Budapest kézilabda-válogatottj­a az ötödik helyen végzett Berlinben Női juniorcsapatunk sikerrel mérkőzött az NDK-ban ** Távbeszélő-jelentésünk, m (Berlin, január 2.) A berlin­i sportcsarnokban mintegy 8000 n­éző előtt szombaton kezdődött meg az úgynevezett ezilveszateti torna, amelyen a magyar kézi­­la­bdaválogatott is indult Buda­pest néven. A nyolc részvevő csapatot két csoportba osztot­ták. I. csoport: Belgrád, Jom­­köping (svéd), Prága, Berlin. II. csoport: Bukarest, Budapest, Koppenhága­, Lipcse. A 2x10 perces találkozók ered­ményei. I. csoport: Belgrád— Jonsköping 9:5, Prága—Belgrád 9:7, Berlini—Belgrád 10:7, Prága — Jonlköping 11:1, Berlin—Jon­­köping 9:3, Prága—Berlinn­ 4:2. — 1. Prága, 2. Berlin, 3. Belg­rád, 4. Jonköpin­g. II. csoport: Bukarest—Budapest 9:4 (4:1), Bu­karest—Koppenhága 7:7, Lipcse —Bukarest 7:6, Budapest— Kop­penhága 8:7 (5:4), Lipcse—Buda­pest 13:3 (5:1), Lipcse—Koppen­hága 11:9. — 1. Lipcse, 2. Bu­karest, 3. Budapest, 4. Koppen­hága. Csapatunk Széplaki (Tímár) — Gyűrű, Vitkay, Marosi, Nagy A., Simó, Kovács L. De: Vigh, Klein, Bartovics, Káló, Tarnóczky össze­állításban a torna egyik legjobb formában levő csapata ellen kez­dett. A mieink igen megilletődöt­­ten léptek pályára Lipcse együtte­se ellen és 5:1-es félidő után igen súlyos, 13:3 arányú vereséget szenvedtek. Góljainkat Gyűrű, Marosi és Bartovics dobta. Bukarest ellen, már valamivel jobban játszott csapatunk, a­­ro­mánok azonban gyors indítá­saikkal könnyen sakk-matt hely­zeteket teremtettek a magyar kapu előtt. Góljaink Marosi (3) és Kovács László révéin estek. Koppenhága együttesét, amely előzőleg váratlan, meglepetés­ként egy pontot elvett a kitűnő román csapattól, már elfogad­ható játékkal győztük le 8:7 arányban. Góldobóink: Káló (4), Marosi (3) és Klein. A torna igen színvonalas. A mérkőzések során nagyszerű csapat- és egyéni teljesítmé­nyekkel találkozhatunk. Az első napi küzdelmeik után egyébként a két német csapat láttszik a legfelkészültebbnek, közülük is elsősorban Lipcse játéka volt rendkívül meggyőző. Természetesen velük egy sor­ban kell megem­líteni a nemzeti válogatottakat felvonultató Bu­karest és Prága csa­patát is. A mieink az első napon meglehető­sen­ fáradt benyomást keltettek, az igen nagy dinamizmust, igény­lő, rövidített játékidőben nem érvényesült a játékfelfog­ásuik sem­. Női junior válogatottunk ugyancsak Berlinben szerepel. Szombaton: Budapest junior vál. —Berlin junior vál. 10:4 (5:1). Budapest junior vál.: Bujdosó—Till, Ba­bos, Jányáné, Gida, Ignácz, Hor­váth. Cs: Berke­szi, Kurucsai, Fü­­löp, Kardos. A gyors, színvona­las találkozón a fiatalok igen jó játékkal szerezték meg a győzelmet, bizonyítva mostani játékukkal­ azt, hogy világbaj­­nokcsapatuink mögött is biztosí­tott az után­pótlás. Góljainkat Horváth (3), Babos (3), Jányáné, Gida, Ignác­, és Kurucsai sze­rezte. Egyénileg Bujdosó és Hor­váth teljesítménye dicsérhető. A nők vasárnap Berlin fel­­nőttváloga­tott­ja ellen, léptek pá­lyára- Budapest Junior vál.—Berlin vál. 9:3 (3:1). Csapatunk ez előző napihoz ha­sonló összeállításban játszott az­zal a különbséggel, hogy a má­sodik félidőben a tartalék ka­pus, Tűzkő i­s szóhoz jutott. A lányok megismételték szombati ragyogó játékukat a felnnőttválo­­ga­tott ellen, is, amelyben négy országos válogatott játékos is helyet kapott. Egyénileg most is az elsők között említhető Buj­dosó és Horváth, valamint a tar­talék kapus, Tűzkő és Barbois is. Góldobóink: Jányáné (3), Horváth (3), Babos (2) és Giba. A férfiak tornája vasárnap a kora délutáni órákban folytatódott. Az első napi eredmények alap­ján újabb két csoportba osztot­ták be a részvevő csapatokat. Az első csoportba a szombati csoportelsők és­­másod­­kok — Prága, Berlin, Lipcse és Buka­rest —, a másodikba pedig a többi csapat — Budapest, Belg­rád, Jönköping és Koppenhága — került. Minthogy az együtte­sek vitték az egymás ellen el­ért eredményeiket, csapatunk­nak egy győzelme már volt új csoportjában. Ered­mények az 5—8. helyért: Belgrád—Koppenhága 8:5, Bu­dapest—Jonköping 6:5 (3:3), Kop­penhága— Jonköping 11:7, Buda­pest—Belgrád 11:4 (4:1). Együt­tesünk erősen feljavult játékkal folytatta vasárnap berlini sze­replését. Játékuk felgyorsult,­­ nemegyszer a nagy számú kö­zönség is elismerő tapssal ju­talmazta a mieinket. Jönköping ezer, a magyar csapat góljait Kató (2), Kovács (2)­­ Marosi és Tornóczky, Belgrád ellen pedig Marosi (1), Kovács (3), Nagy (2,), Simó (­2) és Vitkay érte el. Egyé­nileg ezen a két mérkőzésen is elsősorban Marosi és Kovács László volt dicsérhető. Ezzel Bu­dapest csapata biztosan szerezte meg a torna ötödik helyét. |-----------------------------­Labdarúgó | szakemberek | ankétja | szerkesztőségünkben | Herendin? I 4 t'sörd Ustrereks néhány kérdése Az élmezőnyben ezalatt az 1— 4. helyért folytatott küzdelemben a torna legszínvonalasabb mér­kőzésén Bukarest—Prága 8:4 (4:1­), majd Berlin—Lipcse 4:3 (3:1). A továbbiakban: Berlin—Bu­karest 5:3 (2:2), Prága—Lipcse 6:5 (4:3). A döntőre tehát Ber­lin és Prága csapata állt fel. A rendes játékidőben 4:4 arányú döntetlen született, amelyet 2x5 perces hosszabbítás követett. Hallatlanul izgalmas, ragyogó mérkőzés volt ez a találkozó, amelyen tulajdonképpen két me­rőben eltérő felfogású csapat játszott. A hosszabbításban vé­gül is a csehszlovákok bizonyul­tak jobbnak és egy góllal meg­nyerték a találkozót, s ezzel a szilveszteri tornát is. Prága— Berlin 8:7 (4:4, 0:2). A torna végeredménye: 1. Prága, 2. Berlin, 3. Lipcse, 4. Bukarest, 5. Budapest, 6. Belg­rád, 7. Koppenhága, 8. Jön­­köping. A csapat hétfőn indul haza Berlinből és kedden reggel 8.15-k­­or érkezik­­meg a Keleti pálya­udvarra. Török Bódog Balázs Éva és Pázmány Szabolcs folytatja jó szereplését sífutásban ind.): 1. Pázmány Szabolcs (Új­pesti Dózsa) 110:03:38, 2. Tag­scherer (Újpesti Dózsa) 1:04:40, 3. Holéczy (Újpesti Dózsa) 1:04:47, 4. Roziwall (Vasas) 1:05:47, 5. Vadas (Újpesti Dó­zsa) 1:06:20, 6. Spisák (Salgó­tarjáni BTC) 1:06:58. Csapatban: 1. Újpesti Dózsa, 2. Bp. Honvéd, 3. Vasas. Ifjúsági, 7.5 km (26 ind.): 1. Helmle György (Bp. Előre) 33:-11­­, 2. Bánfalvi (Bp. Előre) 34:39, 3. Fenó (Bp. Hon­véd) 35:29, 4. Németberta (Bp. Előre) 36:02, 5. Lányi (Bp. Hon­véd) 36:52, 6. Bu­rnbaum (Bp. Honvéd) 37:20. Csapatban: 1. Bp. Előre, 2. Bp. Honvéd, 3. Va­sas. Serdülő, 5 km (5 ind.): 1. Őzse (Bp. Előre) 24:49, 2. Czirá­­ki (Vasas) 26:20, 3. Gaál (Bp. Előre). Nők. Felnőtt, 7.5 km (8 ind.): 1. Balázs Éva (Bp. Előre) 37:37, 2. Monori (Bp. Előre) 41:47, 3. Újhelyi (Bp. Előre) 42:55, 4. Zimonyi (Vasas) 43:15. Szendrei bukott, ezért feladta a versenyt. Csapatban: 1. Bp. Előre. Ifjúsági, 5 km (1 ind.): 1. Szarka Anikó (Bp. Előre) 27:34. Vasárnap délelőtt Galyatetőn a Bp. Előre megrendezte az idény második sífutóversenyét. Az ol­vadt havon, a nehéz pályán ál­talában még mindig erősen évad eleji formában versenyez­tek a részvevőik. Folytatta vi­szont jó s­zereplését Balázs Éva és Pázmány Szabolcs, akik is­mét diadalmaskodtak a felnőt­tek versenyében. Férfiak: Felnőtt, 15 km (32 Több érdekes kérdésben hozott döntést a pénteken befejeződött sakkbajnokság Pénteken délben került pont az országos férfi egyéni sakk­­bajnokság közel egy hónapig tartó küzdelmeinek végére. A felszabadulás óta hu­szonegyedszer megrendezett országos bajnokság ünnepé­lyes díjkiosztása zajlott le ekkor a Magyar Sakkszövet­ség nagytermében. Gábor Zoltán ügyvezető elnök szólott a megjelent játékosok­hoz és az érdeklődők előtt tö­mören értékelte azokat a teljesít­ményeket, amelyek ezt a bajnoki döntőt jellemezték, s az utolsó percekig izgalmassá tették. Eb­ben a döntőben a magyar mes­terek színe-java találkozott, Bar­­cza és Szabó nagymester kivé­telével, s izgalmas játszmákban küzdöttek a helyezésekért. Be­­bizonyult, hogy a verseny ki­írása jó volt, a kitűzött célok­nak az eddiginél jobban meg­felelt. Többek között eldön­tötte az ez évi sakkvilágbajnoki versenyek öt magyar jogosultjá­ból háromnak a kilétét Portisch Lajos, Honfi és Bárczay szemé­lyében. De ugyancsak döntött az 1966-ban Havannában megren­dezésre kerülő sakkolmpia ma­gyar válogatottjának összeállítá­sát illetően is. Nagyrészben ennek lehet tu­lajdonítani, hogy a verseny hajrája nagy és nyílt harcot hozott. Gábor Zoltán elismeréssel szólt elsősorban Portisch Lajos telje­sítményéről, aki példás szellem­ben küzdve ezúttal hatodszor szerezte meg a baj­nok­i címet, ami bajnoki csúcsot jelent. Kí­vüle meg kell dicsérni főleg Honfi és Bárczay lendületes harci készségét, ami erős pozi­tívumként jelentkezett és aratott megérdemelt közönségsikert. ők hároián érték el a leg­több győzelmet, mert mindig mertek játszani. De Csém teljesítménye is kiemel­kedő, akinek az 1965-ös évben több értékes sikere volt. Meg kell még említeni Lengyel Le­vente nagy lendületű feltörését a hajrában. Saji­oe, negatívum is akadt, és ez főleg a sok döntetlenben mu­tatkozik, bár ezek nagy része küzdelmes harc eredményeként született. Beszéde befejezése után, kiosztotta a bajnoki érmet és a többi díjat. *■ Lapunk december 31-i számá­nak zárása után fejeződött be az utolsó forduló hét játszmája a következő eredménnyel: Földi — Honfi döntetlen, Bárczay—Kó­­bert 1:0, Bitek — Haág döntetlen, Lengyel —Dely 1:0, Kluger—Fi­lep 1:0, Bokor—Portisch F. 1:0, Faragó —Liptay dr. 0:1. Három függőben maradt játsz­mát péntek délelőtt döntötték el: Cséri —Forintos 0:1, Nava­rovszky—M. Kovács 0:1, Flesch — Polgár döntetlen, Balogh László A £ egyenlő pontszámot elértek között a több győzelem döntött, ennek azonossága esetén pedig a Berger — Swineborn számítási módszer. , A XXI. országos c *» • férfi egyéni sakkbajnoksáq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 w c £ S 5j c végeredménye: t3 Q £ > O a 1. Portisch L. (Bp. V. Meteor) — 1 1 Vz 1 54 54 54 44 54 54 1 1 54 1 1 1 Ve % % 1 I 10 11 — 1554 2. Honfi (Bp. Spartacus) 0—0054 44 1 1 1 054541 1 II I 115411 12 5 4 1454 3. Bárczay (DVTK) 01— 54 54 1 54 54 54 1 54 0II101IOI11 11 64 14 4. Lengyel (MTK) » 1 ü - 1 » jS jS )i 1 O H * 1 jí 1 1 1 54 0 54 1 8 11 2 13(4 5. Csőm (Bp. Spartacus) 0 54 Vz 0 — 1 44 54 0 54 54 0 54 1 54 1 % 3 I 1 1 1 8 9 4 12)4 6. Flesch (Bp. V. Meteor) %»0%0»-}4HlllH ’/a I 'h ‘/i Vz I I ’/a >/4 </4 6 13 2 12>/4 7. Bllek (Bp. V. Meteor) 'A 0 Vb % >4 % — I 44 44 44 44 1 44 44 1 44 I 44 44 44 1 5 15 1 1244 8. Kluger (MTK) 44 0 44 44 44 44 0 — 44 1 44 I I I 0 44 0 1 44 1 1 7 10 4 12 9. Forintos (Bp. V. Meteor) Vz 0 44 44 1 0 44 44 — 44 44 54 44 0 1 54 44 I 1 1 44 I 6 12 3 12 *). Dely (Nyug. Vasutas) 54 1 0 0 Vz 0 44 54 44 — 1 44 1 0 % 0 14 44 54 1 1 1 6 10 5 11 11. Haág (Bp. Spartacus) 54 44 54 1 44 0 44 0 44 0 — 1 I 44 54 1 'A 44 44 0 44 1 5 12 4 11 12. földi (BEAC) 0 44 1 54 1 54 54 44 54 44 0 — 44 0 1 44 44 I 44 0 54 1 5 12 4 n 13. Bekor (DVTK) 0 0 0 54 44 44 0 0 44 0 0 44 — I 1 44 1 1 44 T 44 1 6 8 7 10 14. M. Kovács (BEAC) 54 00000 54 011 54 1 0 — 100011 1 54 74 10 9 15. Filep <Debr. V. Meteor) 0 0 0 44 44 44 44 0 0 54 54 0 0 0 — I 54 54 1 1 1 1 5 8 8 9 16. Polgár (BEAC) 0 0 1 0 0 54 0 I 54 1 0 44 54 I 0 — 54 54 54 1 44 0 5 8 8 9 17. Liptay dr, (Bp. Honvéd) 0 0 0 0 44 44 44 54 44 44 54 54 0 1 44 54 — 44 54 1 44 0 2 13 6 844 18. Portisch F. (Ep. V. Meteor) Vz 0 0 0 0 0 0 1 0 54 44 0 O 1 54 44 54 — 0 44 1 1 4 7 10 744 19. Vamusz (Bp. Spartacus) 44 0 1 44 0 0 54 O 0 44 54 54 44 0 0 44 54 I — 0 44 54 2 11 8 744 20. Faragó (MTK) 44 54 0 1 0 >4 44 44 0 0 1 1 0 0 0 0 0 44 1 — 0 0 4 6 11 7 2T. Navarovszky (Tipográfia) 0 0 0 44 0 54 44 0 54 0 44 54 54 0 0 44 44 0 54 1 — 1 2 10 9 7 22. Köberl (MTK) Q 0 0 0 0 54 P 0 0 0 0 0 0 54 0 1 J 0 54 I 0 — 3 3 15 454 Január 10-én kezdi az alapozást a tekeválogatott-keret A tekézők január 10-én közö­sen kezdik el a felkészülést a júniusi világbajnokságra. A kéthetes alapozáson a követke­ző versenyzők vesznek részt. Nők: Steckl, Pénzváltó, Czakó, Szabóné (K. Porcelán), Sal­la­iné, Nádasné, Kissiné, Kustánné, Bö­hömn­é, Sashalmi, Jenei és Szász­­né. Férfiak: Rákos, Tormán, Vár­falvi, Balogh, Nagy Gy., Kiss, Gyi­mesi, Serbeczki, Szabó Jenő, Antal, Pinka, Tömösvári. Né­hány válogatottkere­t-tag: Schrettné, Hávelné, Tóthné, Va­r­­gáné, valamint Garbás, Szabó József, Varga Miklós és Ládornyi orvosi javaslatra, illetve hivata­li vagy egyéb elfoglaltságuk miatt nem vesznek részt a kö­zös alapozáson. Ők egyéni ed­zéstervek alapján, egyesületük­ben készülnek az idényre. A Zuglói Danm­­a NB II-s férfi röplabda-szako­sztálya január 10- én és 17-én hétfőn játékostobor­­zót rendez. A jelentkezőket a XIV., Erzsébet királyné út 35— 37. számú iskola tornatermében este 19 órától várják.

Next