Népsport, 1968. február (24. évfolyam, 21-41. szám)

1968-02-01 / 21. szám

A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA CSÜTÖRTÖK, 1968. FEBRUÁR 1. Díj: 90 fillér -fa XXIV. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM Újpesten, Csepelen és Kispesten is rendeznek esti labdarúgó-mérkőzéseket miximwT ÉsCwK sAwmee de Chiléből Több géli®! is győzhetett volna a Vasas A Santos miatt sűrítik a torna menetét (Santiago de Chile, Január 31.) Most sajnáljuk csak igazán, hogy az első mérkőzésünkön veresé­get szenvedtünk a II. Catolicá­­tól, mert akkor még az elsőség kérdésébe is beleszólhattunk volna. A Colo Colo elleni győzel­münkkel teljesen megnyugodott a gárda, visszanyerte önbizal­mát és a hangulat is sokkal jobb, mint az első napokban. Amellett, hogy most már to­vábbra is igyekszünk sikeresen helytállni a tornán, nem feled­kezünk meg a bajnokságra való felkészülésről sem. Pompás kö­rülmények között edzhet a csa­pat. A fó hangulatba azon­ban üröm is vegyül. A múlt hét végén Farkas lábfejét megcsíp­te valami ismeretlen rovar. Ele­inte nagyon megijedtünk, mert Jancsinak alaposan bedagadt a bokája, úgy, hogy kórházba kel­lett őt vinni. Még jó, hogy ha­marosan rendbehozták a lábát. 60 000 néző. Vezette: Massaro. Vasas: Kenderes­ — Bakos, Mé­szöly, Makrai, Somogyvári (Kis­tér), Menczel, Mathesz, Fister (Vidáts), Radics, Farkas, Korsós. Colo Colo: Cavallero — Valen­tini, Claría, Gaymer, Gonzales, Zywi­a, Moissessilva, Moreno, Zeleda, Beiruth, Capot. Kezdés után már a 8. percben megszereztük a vezetést. A kö­zépre húzódott Radics kitűnő labdát kapott Mathesztől. Nagy lendülettel tört a kapu felé, négy mezőnyjátékost is kicselezett, és a kifutó kapus mellett helyezte hálóba a labdát. 1:0. A 12. perc­ben Farkas a karou torkában nagy helyzetből fölé fejelte a lab­dát. A 20. percben Korsós fu­totta le az ellenfél védelmét, a hatoson, keresztező hátvéd azon­ban leterítette őt. Mintha semmi sem történt volna, tovább folyt a játék. A 25. percben veszélye­sen támadott a Colo Colo, More­no 3 méterről küldött lövését Kenderesi bravúrosan védte. A 40. percben Farkas ugrott ki, a kifutó kapus felett átemelte a labdát, amely csak hajszállal fu­tott kapu felé. A II. FÉLIDŐBEN már k­evésbé volt olyan jó iram­ú a mérkőzés. A 64. percben­ Ze­leda villámgyorsan a Vasas-kapu előtt termett, de Mészöly bra­vúrral tisztázta a veszélyes helyzetet. A mérkőzés hátralevő idejében jobbára a két 16-os kö­zött folyt a játék. Csapatunk játékán meglát­szott, hogy sokat kiadott magá­ból az NDK elleni mérkőzésen. Az első félidőben még igen fris­sen játszottak a fiúk, több gól­helyzetet is kidolgoztak, de ezek közül csak egyet sikerült érté­kesíteni. Szünet után időnként elég nagy nyomás alatt állt a védelmünk, de ezen a mérkőzé­sen mindenki hiba nélkül ját­szott. A Colo Colo ellenünk öt idegen játékossal erősítette meg csapatát. Egyénileg a mieink közül a nagyszerűen játszó Mé­szölyt, Menczelt, Makrayt, Fin­tert és Farkast illeti dicséret. Végezetül azt még feltétlenül el kell mondanom, hogy a Santos alapos zak­szba hozta a tornát rendező chileieket. A csapat ve­zetősége bejelentette, hogy Kaj­ihász húzódása is teljesen rend­bejött és valószínűleg legköze­lebbi mérkőzésünkön már ő is elfoglalja helyét a csapatban, neki kötelezettsége miatt haza­utazik. Végül úgy oldották meg a dolgot, hogy az utolsó forduló nem kedden és szerdán lesz, hanem hétfőn és kedden. Ná­lunk jelenleg az a helyzet, hogy a torna után még két mérkőzést játszunk Argentínában, és 18-án leszünk otthon. Legközelebb péntekről szombatra virradóra játszunk az Universidad Chile együttese ellen. Mindenkit üd­vözlünk. Rózner Győző Ve­sas-Colo Colo 1:0 (1:0) A másik mérkőzésen az NDK együttese csak nehezen tudott boldogulni a kemény chilei vé­delemmel szemben. NDK — Universidad Catolica 2:0 (0:0) Góllövő: Frenzel (63. és 75. p.) Az Octogonal torna állása: 1. NDK 5 4 1 — 19: 9 9 2. Santos 4 3 — 1 13: 4 6 3. U. Catolica 5 3 — 2 11 :11 6 4. Vasas 5 2 12 10:12 5 5. U. Chile 4 1 2 1 7: 9 4 6. Colo Colo 5 1 1 3 5: 9 4 7. Csehszlov. 4 1 — 3 5:11 2 3. Racing 4—1 3 4: 8 1 Csütörtökre virradóra újabb két mérkőzést játszanak. A pá­rosítás: Santos—Racing, Univer­­sidad Chile—Csehszlovákia. (MTI) s­­z pillanatban Az Újpesti Dózsa és az Aust­­ria között szerdán tovább foly­tatódtak a tárgyalások a KK- mérkőzések időpontja ügyében. Véglegesnek látszik, hogy már­cius 20-án Bécsben mérkőzik a két lila-fehér csapat, míg a visszavágóra március 27. és ápri­lis 3. került javaslatba. A Vasas is az OB I-ben? ... A két Spartacus egyesülése kö­vetkeztében a vízilabda OB I tizes mezőnyében egy hely meg­üresedett. A kiesett V. Izzó mel­lett — az elnökség legutóbbi dön­tése értelmében — a Vasas is pályázik erre a helyre. Valószí­nűleg osztályozom kerül sor a két együttes között. Az olasz sajtó jelentése sze­rint nem kevesebb, mint kilenc város jelentkezett az első for­dulóra kisorsolt olasz—magyar Davis Kupa teniszmérkőzés megrendezésére. A szövetség Cagliari mellett foglalt állást, s így a Pietrangeli és az olasz állampolgárságot nyert Musligan összeállítású csapat május 3. és 6. között Szardínia szigetén fo­gadja Gulyásékat. Elutazott a magyar jégkorong­­válogatott Svájcira. A csapat két mérkőzést játszik, Luzern­­ben és Bernben, február 1-én és 2-án. A magyar bajnokság feb­ruár nyolcadikén kettős mérkő­zéssel folytatódik. Szerdán elutazott Mexicóba Sir József dr. és Takács Andor, aki a Mexikói Olimpiai Bizott­ság felkérésére szaktanácsadó­ként működik majd a nyári olimpiai játékok színhelyén. Csütörtökön délután kezdik el a jegyek árusítását a március 16­-i Népstadionban sorra kerülő Vasas—Benfica BEK-mérkőzés­­re. A jegyeket a szokásos helye­ken árusítják,­­többek között a Vasas Eötvös utcai székházában is. ­ TÁVBESZÉL.1-JELENTÉS MEXICÓBÓL: Február 8-án játssza első mérkőzését a Ferencváros Itt vagyunk hát Mexicobört. Nagyszerű volt a repülőút Amszterdamból és ugyancsak felsőfokokban lehet szólni a fo­gadtatásról. Az itteni vezetőkön kívül újságírók, fotóriporterek vártak bennünket és nagy sze­retettel vették körül a játéko­sokat. Liverpool után ismét „már­ka” lett a Ferencváros, ez pedig újabb kötelezettséget ró majd a csapatra. Már túl va­gyunk az első edzésen is, ame­lyet mindenki jókedvűen, fris­sen végzett. A Politechnika vendégei voltunk, ezen a kor­szerű pályán gyakorlatoztunk.­­ Megtörtént a mérkőzések be­­­­osztása, amely szintén azt tük­rözi, hogy a Ferencvárostól so­kat várnak Mexikóban. Az utolsó napra hagyták a Ho­­tafogo a Ferencváros találko­zót. Csapatunk csak jövő csütörtö­kön, február 8-án lép a pályára, amikor Mexico válogatottja lesz az ellenfelünk. A Necaxa, az Atlanta, az Universidad és az America csapatából állítják majd össze a város válogatott­ját. Következő mérkőzésünkre február 13-án kerül sor, amikor Guadalajara válogatottjával mérkőzünk. Ez az együttes a Nuevo León, az Oro, az Atlante legjobbjaiból kerül majd ki. Két nappal később, 15-én a Toluca, a bajnokcsapat ellen állunk ki, február 20-án pedig a belgrádi Crvena Zvezd­a lesz az ellenfelünk. A torna utolsó mérkőzése 25-én lesz, amikor a Botafogóval szemben kell helytállnia csapa­tunknak. A lapok egyébként ezt tekintik a torna „slágerének” Majd elválik, valóban az lesz-e... A hétközi mérkőzéseket min­dig este rendezik, a vasárnapia­kat azonban kora délután. Ez nem túlságosan megeről­tető program, ki kell bővíteni. Mivel a Politechnika pályáján edzünk, már lekötöttünk velük egy barátságos jellegű találko­zót is. Mexico, január 31. Lakat Károly Június 5-én kezdődik a labdarúgó EB döntői® A. te és a Népstadion tavaszi műsora Az Európa-bajnokság döntője június 5-én kezdődik és 9-én ke­rül sor az utolsó mérkőzésre. Mi a helyzet a döntő körül? Er­re kértünk választ az MLSZ-től. Május 15 után, amikor négy csapat marad állva, újabb sorso­lást készítenek. Amennyiben Olaszország bekerül a négyes döntőbe, akkor június 5-én Mi­lánóban lépnek pályára egymás ellen a csapatok. Ezután a két győztes játszik az első helyért, a két vesztes pedig a harmadik helyért. Megtudtuk azt is, hogy a ver­senykiírás szerint a legjobb négy között már van kétszer 15 perces hosszabbítás. Ha a mér­kőzéseken döntetlen az ered­mény, hos­szabbítanak, ha to­vábbra is döntetlen marad , sorsolnak. Ugyanez a helyzet a harmadik helyért folyó küzde­lemben is. A döntőben pedig, ha 90 perc után döntetlen lesz az ered­mény, akkor hosszabbítanak. Ha a 120 perc is döntetlennel ér vé­get, akkor a szervező bizottság új mérkőzést ír ki. Ott is lehet­séges még hosszabbítás, de har­madik mérkőzést már nem ját­szanak. Ha döntetlenül ér véget a második 120 perc is, sorsol­nak. Még két megjegyzés. Ha Olasz­ország nem kerülne be a leg­jobb négy közé, akkor Anglia rendezi a döntőt, ha Anglia sem jutna el a legjobb négyig, ak­kor Spanyolország vállalkozott arra, hogy megrendezi a finá­lét. A másik érdekesség: amennyi­ben most a legjobb négy közé jutásért folyó küzdelemben az esetleges harmadik mérkőzés is döntetlenül végződne, akkor sorsolással döntik el a tovább­jutást. Az MLSZ elnöksége Korsós­nak, a Vasas játékosának hátra­levő büntetését elengedte. Kor­sós így a tavaszi idény első baj­noki mérkőzésén pályára lép­het. — Az MLSZ I. számú fe­gyelmi bizottsága a Bp. Honvéd — Szállítók előkészületi mérkőzé­sén kiállított Matulai Játékjogát visszaadta, mert a kiállítással a büntetést kitöltöttnek vette. eredménnyel kiesett Kiskunfé­­legyházi Vasas TE csapatát osz­totta be az MLSZ elnöksége. Az RB III Délkeleti csoportjába a Kiskunfélegyháza helyére a Szentesi KMTE került, mint a csoport legjobb eredménnyel ki­esett tagja. A Népstadion műsora a tava­szi idényben így alakul: március 3: Ferencváros—Salgótarján, március 6: Vasas—Benfica, március 17: Ferencváros—Pécs, április 3: Ferencváros — MTK, április 7: Vasas—Szeged és Bp. Honvéd — Ferencváros, április 14: Ferencváros—Videoton, áp­rilis 21: Ferencváros—Diósgyőr és Újpesti Dózsa—Vasas, április 28: Magyarország—Lengyelor­szág válogatott mérkőzés, vagy Magyarország — Szovjetunió, má­jus 5: Vasas — Ferencváros, má­jus 18: Bp. Honvéd—Vasas, má­jus 19: Újpesti Dózisa—Ferenc­­város, május 26: Ferencváros— Szombathely és Vasas—MTK, jú­­­ius 9: Ferencváros—Egyetértés, június 16: Ferencváros —Győr. A 33 korengedményes játék­­vezető közül a következők szerer­peltnek az NB I-ben: Gere, Kapo­­si, Soós G., Vadas Gy., Zsolt. Wottava, az NB I B-ben: Arar­nyossi, Fehérvári, Vadas J., Hor­­váth, Balla B., Kasza, Losoncz, Tófalvi. Az NB II-ben: Stadler, Farkas, Nyeste, Srei. A Hatvani Járási Labdarúgó Szövetség Játékvezetői tennfolya­­mot ind­­ott. A járásból harmizi­­can járnak az előadásokra. Most a már működő játékveze­­tők részére továbbképző tanfol­­yamot is tartanak. Mint már január 30-i számunk­ban megírtuk, a tv tavasszal 12 bajnoki mérkőzést és számos nemzetközi találkozót közvetít. A végleges műsor. Március 2 (szombat): Egyetértés — Tatabá­nya, március 6 (szerda): Vasas — Benfica BEK negyeddöntő a Nép­stadionban. Március 10 (vasár­nap ): V­ideo­ton S­C — Di­ósgyőr, március 13 (szerda): Gorotik , Zabrze—Manchester United, BEK negyeddöntő. Március 14 (csütör­tök): Benfica —Vasas negyeddön­tő, Lisszabonból. Március 17 (va­sárnap): Győr—Bp. Honvéd. Már­cius 20 (szerda): Sparta Prága — Real Madrid BEK negyeddöntő, (ha harmadik Vasas — Ben­f­ica mérkőzés lenne, akkor ezt is köz­vetítik). Március 23 (szombat): Csepel —Ferencváros. Március 31 (vasárnap): Magyarország—Szov­jetunió EB negyeddöntő. Április 4 (csütörtök): Győr— Vasas, április 7 (vasárnap): Bp. Honvéd—Ferencváros, április 14­­ (vasárnap): Szeged — Diósgyőr,­­ április 21 (vasárnap): Újpesti Dó­­­­zsa—Vasas. Április 28 (vasár-­­ nap): Magyarország — Lengyelor­szág. Május 1 (szerda): Szovjet­unió—Magyarország. Május 5 (vasárnap): Vasas—Ferencváros. május 19 (vasárnap): Újpesti Dó­zsa—Ferencváros. Május 23 (csü­törtök): KEK-döntő Rotterdamból. Május 29 (szerda): BEK-d­öntő Londonból. Június 2 (vasárnap): Győr—Újpesti Dóz­sa. Június 5­­ (szerda): EB-elődöntője valószínű-­­­leg Milánóból. Június 9 (vasár­ 1 nap): EB-döntő. Június 15 (szom­bat): Ferencváros—Győr. Június 22 (szombat): Csehszlovákia — Brazília.­­ Az MLSZ-b­en közölték, hogy Budapesten az 1968 —69-es okto­. A bajnokságból visszalépett tási évben labdarúgásban nem Budai Spartacus helyére az NB 1 rendeznek tanfolyamot. Minden N­ Keleti csoportjába a legjobb s más közlés tévedésen alapult. TELEXJELENTÉSÜNK SANTIAGO BE CHILÉBŐL Véglegessé vált az Újpesti Dózsa portyaműsora (Santiago d­e Chile, Január 31.). A telefon­zavarok miatt eddig nem tudtam jelentkezni. Most, hogy a Vasassal együtt itt va­gyunk Santi­ago­ban, ismertetem portyánk eddigi rövid történetét. Rendkívül fárasztó utazás után megérkeztünk Ecuadorba, ahol két mérkőzést játszottunk. Az elsőn az FC Na Honaitól 2:0-ra kikaptunk. Az I. félidőben még nem lát­­szott a csapaton a fáradtság, többet is kezdeményezett, jóné­­hány gólhelyzetünk is akadt. A második félidőben a szokatlan n­agy magaslaton a játékosok számára elfogyott a levegő. A második mérkőzésen a sok­szoros ecuadori bajnok FC Bar­celonát nagyon szép játékkal 5:2-re legyőztük. Dunai három, Bene és Fazekas egy-egy gólt lőtt. Concepcionban a Huachipa­­to ellen 4:2-re nyertünk. Bene kettő, Fazekas és Káposzta egy­­egy gólt szerzett. A további mű­sor: február 1-én Vina del Mar­ban a Wanderers lesz az ellen­fél. A mérkőzés után Limába utazunk, ahol harmadikon az Universidad, 5-én az Aliansa, Id­­én a Cristal ellen játszunk, 14- én újra pályára lépünk, az el­lenfél neve még nem ismeretes. 18-án Bogotában Columbia válo­­gatottja ellen, 21-én pedig a Santa Fee ellen lép pályára a csapat. Befejezésül még annyit, hogy a csapatban mindenig egészséges. Farsang Endre Martos Gy. javuló formában Jó minőségű Jégen került sor a városligeti Műjégpályán, az MJSZ minősítő gyorskorcsolyázó ver­senyére, amely válogató volt a jövő heti lengyelországi verseny­re. 500 m-es távon Martos Gy. ,la­nu­ló formában nem sokkal"ma­radt el a magyar csúcstól. A nőknél Tamási bizonyult a leg­jobbnak. 500 m-en Tölgyesi remek egyé­ni csúccsal beékelődött a két Martos-testvér közé. 1500 fllatt Martos György szin­tén biztatóan futott. Ivánkaivá­ ment egy párban és nagy kü­lönbséggel győzött. Férfiak. 500 m: 1. Martos Gy. (Bp. V. Meteor) 42,5, 2. Tölgyesi (Bp. Petőfi) 42.8, 3. Martos M. (Bp. V. Meteor) 43. 1500 m: 1. Martos Gy. 2:14.4, 2. Martos M. 2:13.7, 3. Ivánkai (Bp Petőfi) 2:20.2. 3000 t­k 1. Mankó (Bp. V. Meteor) 5:04.0, 2. Takács (MTK) 5:04.9, 3. Kutas (Bp. Petőfi) 5:13.8. Nők. 500 m: 1. Tamási (Bp. V. Meteor), 50.2, 2,3. Martosáé és Ihás­zné (mindkettő Bp. V. Me­teor) 50.8. 1500 m: 1. Ihászné 2:40.9, 2. Tamássi 2:46.2, 3. Mar­tosné 2:46.8. Ifjúságiak. Fiúk. 500 m: 1. Láng (Bp. V. Meteor) 49.0, 2. László (Bp. V. Meteor) 49.4, 3. Jándi (MTK) 49.9. 1500 m: 1. László 2:41.3, 2. Láng 2:42.5, 3. Kiss Gy. (VM KÖZÉRT) 2:42.8. Lányok, 1000 m: 1. Szabó (Bp. V. Meteor) 1:57.6, 2. Csűrt­ (Bp. V. Meteor) 1:59.0, 3. Sulyok (Bp. V. Meteor) 2:03.5. Bp. Honvéd-Dukla Prága 14:8 Sportcsarnok, 1500 néző. Vezet­te: Marek (csehszlovák), Böször­ményi (magyar). Pontozott: Ma­­hulka (csehszlovák), Stepanov (szovjet) és Pogány (magyar). Szerdán este háromnegyed ré­szig telt meg a Sportcsarnok né­zőtere és két előmérkőzés után kezdődött a Bp. Honvéd—Dukla Prága ökölvívó-találkozó 11 súlycsoportban mérkőztek a ver­senyzők egymással, és könnyű­­súlyban, valamint kisváltósúly­­ban 2—2 pár lépett szorítóba. Az első mérkőzés nagyszerű küz­delmet hozott, a csehszlovák Sárközi fergeteges rohamokkal igyekezett megállítani a techni­kás Badarit. Erőfeszítése hiába­való volt, és a magyar fiú biz­tosan győzött. A harmatsúlyú mérkőzésnek a második menet elején egy gyomorszájat ért bal­horog vetett véget. Nagy küzdel­met hozott az Előd —Placek könnyűsúlyú találkozó és az ál­mosan kezdő Előd hiába erősí­tett a 2. menet közepétől és hiá­ba számoltak rá ellenfelére. Kajdi macska-egér harcban a második menetben vetett véget a küzdelemnek, míg Gáli nagyon tartózkodóan kezdett a cseh­szlo­vák Héczeg ellen. N­agyváltósá­y­ban és középsúlyban egy-egy perc alatt ért véget a küzdelem. Félnehézsúlyban nem került so* mérkőzésre, de eredményt hir­dettek. Nehézsúlyban nagyot, szoros küzdelemben győzött Ju­hász. BP. HONVÉD —DUKLA 14:8. (Elöl a Honvéd öklözös). Lég­súly: Badari pontozással győzött Sárközi ellen. 2:0. Harmatsúly: Szabó Gy. kiütéssel győzött Pav­­uk ellen. 4:0. Könnyűsúly: Előd pontozással vesztett Placek el­­len. 4:2. Könnyűsúly: Szentes ellen Zamenacek a második me­netben feladta. 6:2. Kisváltósúly: Péterfi a második menetben ki­ütötte Prohászkát. 8:2. Kajdi el­len a második menetben Mihalík feladta. 10:2. Váltósúly: Gáli pontozással vesztett Héczey el­­len. 10:4. Nagyváltósúly: Németi­ az első menetben feladta Kernel ellen. 10:5. Középsúly: Balogh ellen az első menetben Král a mérkőzést feladta. 12:6. Harist ez orvos nem engedte indulni, mérkőzés nélkül vesztett Some­rrer ellen. 12:8. Nehézsúly: Ju­­hász pontozással győzött Paz­­nacht ellen. 14:8. ­ Kóczián döntőben a román asztalitenisz-bajnokságon A román nemzetközi asztali­tenisz-bajnokságon kedden este fejeződtek be a csapatverse­nyek. A fiatal magyar férficsa­­pat, Bánkuti, Tímár, Marosffy összetételben, miután a Koreai NDK cs­apatától kikapott, búcsút is vehetett a további küzdelmek­től. A Kóczián, Papp A. női csa­patunk a szovjet együttes felett aratott 3:1 arányú győzelmével is csak az ötödik helyet szerez­te meg. Férfi párosban is hamar „el­véreztek” a magyar versenyzők, a nő­ párosban pedig a Kóczián, Papp együttes a legjobb négy közé jutásért szenvedett veresé­get nagy csatában 3 2 arányban a román Alexandru, Mihalca­­párostól. Férfi egyesben Tímár jutott legtovább, 3:2 arányban még győzött a svéd Nerbert ellen, az­ 3:0 u­tán a szovjet Gomoszkovtól 3:0- ás veresé­get szenvedett. Vegyes párosban sem kísérte sok szerencse versenyzőinket. A Tímár, Kóc­zián-páros a koreai Kim Jong Sam, Cea Kang Suk­­párost ugyan legyőzte, de vere­séget szenvedett a szovjet Egli­­tisz, Gunberg-párostól. Az első fordulóban a Bánkuti, Papp-pá­­ros 3:2-re győzött az NSZK-beli Freundorf, Buchholz-pár ellen, de kikapott aztán 3:1-re a Sur­­bek (jugoszláv), Mi­ha Ica (román­) párostól. Női egyesben Kóczián Éva a legjobb nyolc közé jutásért a román Mihalcat győzte le 3:2-re, s utána az elődöntőbe jutásért a szovjet Grinberg ellen játszott. A szovjet kislány már 2:0-ra ve­zetett. Kóczián viszont jó játék­kal megfordította a mérkőzést, végül 3:2-re győzött.

Next