Népsport, 1968. április (24. évfolyam, 64-84. szám)

1968-04-01 / 64. szám

HÍR A MASJAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA hétfő, 1968. Április 1. •£­ Ára: 1,20 forint ^ xxiv. évfolyam, 64. szám Kemény csata vár birkózóinkra Hétfőn a Játékcsarnokban: magyar—lengyel viadal Az április 2-án kezdődő hagyo­mányos Felszabadulási Emlékver­seny előjátékaként április elsején este a magyar kötött- és szabad­fogású válogatott a legjobb len­gyel birkózók ellen lép szőnyegre a Játékcsarnokban. A lengyel válogatott az utóbbi időben egyre jobban megközelíti az európai élvonalat. Még akkor is izgalmas mérkőzésekre számít­hatnánk, ha a mieink a legjobb összeállításukban vehetnék fel a harcot. Erről azonban szó sem le­het. A sérülések szinte megtize­delték versenyzőink sorait. Né­hány hete Rzeszówban találkozott a lengyel és a magyar kötöttfogá­sú válogattat. Akkor is erősen tar­talékosan álltak fel a mieink, és nehezen győztek 4.5:3.5 arányban. Most sem jobb a helyzet. Csapa­tunk kulcsemberei közül Alker, Steer és Kiss Ferenc is sérült, kétséges Kozma szőnyegre lépése is. Ráadásul a szabadfogású gár­dának is vannak betegei: elveti és Gonda, s még az is jelentősen meggyengíti őket, hogy Bajkó és Csatári ezúttal kötöttfogásban har­col a magyar színekért. Az előreláthatólag kemény ösz­szecsapásokra valószínűleg a kö­vetkező összeállításban állnak ki a magyar csapatok: Szabadfogás: Erdős, Idei, Rusz­­nyák, Búzás, Kalinszky, Hollós­, Maróti, Nyers (Szabó L.). Kötöttfogás: Rádi, Varga J., Ba­­racsi, Hornyák, Bajkó, Sillai, Csa­tári, Kozma (Nyers). A kedden kezdődő egyéni nem­zetközi verseny külföldi részvevői közül a kiváló ukrán kötöttfogá­­súak nyolc versenyzővel már szombaton este megérkeztek, a románok és a jugoszlávok közül néhányan vasárnap érkeztek. Ismét Mikityenko nyerte a l’Humanité mezei versenyét Szerényit a szovjet futók mögött negyedik *. Távbeszélő-jelentésünk — (Párizs, március 31.). Vasár­­nap reggel kellemetlenül hűvös és esős időre ébredtünk. Fu­tóink között nem valami jó volt a hangulat, de dél felé szeren­cs­ére, már kiderült, s bár a szél nem állt el, a levegő erősen felmelegedett. A Courneuve sportparkban, a l'Humanité 31. mezei futóversenyén az idén is n­agy tömegek indultak a reggel­től kezdve pergő különböző fu­tamokban. A befejező nemzet­közi számokat kellemes időben, közel 10 ezren nézték végig. A kijelölt pálya talaja nem volt nagyon mély, de végig nehéz és egyenetlen. A hők versenye hatalmas meglepetést hozott. A szovjet atlétanők a táv elején közepes iramot diktáltak. A második körben Bragina és Kolesznyiko­­va fokozatosan erősített, Pignit azonban nem tudták leszakítani. Sőt, a cél előtt 200 m-rel az olasz bajnoknő élre ment és bár a hajrában már úgy látszott, hogy befogják, a végén még újítani tudott! A férfi mezőny négy 2 km-es kört futott. Nyomban a szovjet futók álltak az élre, váltott ve­zetéssel, igen erős iramban. A második körben Bezgyelov, majd Alanov már leszakadt, a többiekkel csak Szerény­ tartot­ta kb 4 km-ig a lépést. Utána nem sokkal a vezető Szviridov is búcsút mondott az élbolynak. A hajrában már csak Mikityen­­ko és Hrisztov maradt elöl, küz­delem nélkül, szinte együtt fu­tottak a célba. Szerényi jól küz­dött, az utolsó körben befogta Szviridovot és hozott Makarovon is. A többi magyar versenyző gyengén szerepelt. Mecser való­színűleg a pénteki városnézés alatt meghalt, már a melegítés­kor fejfájásra, szúrásra panasz­kodott. Az első kilométer után erős szúrást kapott, amely vé­gig kínozta, és hiába akart, nem tudott felzárkózni. Kiss György végig a középmezőnyben futott. Jóny és Szabó szúrás miatt visz­­szaesett, Kiss István újra izom­­görcsöt kapott és a 2. körben bicegve kiállt. A csapat így is második lett. Sok volt a feladás, az elindult nyolc ország csapa­tai közül csak három négyes csapata érkezett be! Nők (2 km): 1. Pigni (olasz) 6:22.7, 2. Bragina (szovjet) 6:23.1, 3. Kolesznyikova (sz) 6:25.5, 4. Ovadková (csehszl.) 6:26.3, 5. Jeromma (sz) 6:27.8, 6. Babinceva (sz) 6:30. Csapat: 1. Szovjetunió 10, 2. Csehszlová­kia 25. Férfiak (8 km): 1. Mikkyenko (szovjet) 23:59, 2. Husatov (sz) 23:59, 3. Makarov (sz) 24:15, 4. Szel­ényi (magyar) 24:24, 5. Szviridov (sz) 24:29, 6 Asanov (sz) 24:33, 7. Zsil­ev (bolgár) 24:27, 8. Tijov (francia) 24:42, 9. Szutko (lengyel) 24:44, 10. Bez­gyelov (sz) 24:45 . . . 13. Mecser 24:55___16. Kise Gy. ... 22. Jö­ny, 23. Szabó. Csapat: 1. Szov­jetunió 11, 2. Magyarország 55, 3. Csehszlovákia 76. Rózsavölgyi István 22 helyett csak 11 mérkőzés és Honvéd-sikerek az ökölvívó Budapest-bajnokság hajrájában Jó elődöntők után, jó küzdel­meket ígért a felnőtt egyéni ökölvívó Budapest-bajnokság va­sárnapi döntője is. Az ,,előjá­ték” azonban meglehetősen si­ralmas volt. Sérülések miatt a harmadik helyért 11 helyett csak 2 pár mérkőzött, majd két döntő mérkőzés is elmaradt. En­nek ellenére a mintegy 2200 né­ző nem unatkozott, mert a létre­jött párharcok méltó kárpótlást nyújtottak. Nagy meglepetést jelentett Gedó biztos győzelme és a fiatal Tóth eredményessége a félnehézsúlyban. Papírsúly: Gedó okosan, fe­gye­lmesetten öklözött, jó ütem­ben előzött, pontosan, ütött, a válogatott Orbánt a 2. menetben sérülés miatt leléptették. Bu­dapest bajnok: Gedó György (Vasas), edzője: Dzsalpy László. 2. Orbán (Bp. Honvéd), 3. Zubík (BVSC) mérközé© nélkül, mert Pillik (V. Dinamó) sérült. Légsúly: Badari ellen Jungha­us sérülés miatt nem állt­ ki. Bajnok: Badari Tibor (Bp. Hon­véd), edzője: Szántó Imre, 2. Junghaus (Vasas), 3. Magyar (C­eepel), aki ellen Ackeraiannt (Csepel) az első m­anetben sérü­lés miatt leléptették. Harmatsúly: Szabó Gy. ponto­zással győzött Simon ellen. Vá­ratlan jobbhorogtól Simon az el­ső menetben padlóra került, utána azonban élénk kül- és kö­zelharcban Szabó csak nagyobb tapasztala­tával nyert. Bajnok: Szabó Gyula (Bp. Honvéd), edző­je: Szántó Imre. 2. Simon P. (Bp. Spartacus), 3. Kovács L. (újpesti Dózsa) m n.. mert Papp T. (Va­sas) sérült. Pehelysúly: Kovács p. gy. Gselkó elle n. Kovács irányított, és beugrásokból testre ütött don­gái ellen a feltartó egyenesek keveset értek, "Delkóra kétszer is ráe­aám­oltak. Bajnok: Kovács Pál (M­­TK), edzője: Fog­arassy Mihály. 2. Cse­ókó (V. Dinamó), 3. Láng (Grin­z-MÁVAG) m. n. mert Előd (Bp. Honvéd) sérült. Könnyűsúly: Hajnal p. gy. Szántó ellen. Kölcsönös ki­ugra­tási kísérletek után Hajnal in­dult meg és 6 perci­g űzte ellen­felét, aki csak ritkán bonyako­­dot­t ki, és kétszer padlóra is ke­rült. Bajnok: Hajnal István (Új­pesti Dózsa), edzője: Ke­­itler Fe­renc, 2. Szántó (Bp. Honvéd), 3. Péter­fi (Bp. Honvéd) m. n., mert Szentest (Bp. Honvéd) az orvos nem engedte indulni. Kisváltósúly: Kajdi ellen Szi­lágyi az első menetben feladta. Szilágyi meglepően bátran és keményen kezdett, de Kajdi im­ponáló biztonsággal öklözött. Bajnok: Kajdi János (Bp. Hon­véd), edzője: Szántó Imre. 2. Szi­lágyi (Vasas), 3. Laki (Csepel), m. n., mert Gyömbér (Bp. Spar­tacus) sérült. Váltósúly: Gáli ellen Kovács B. az 1. menet után feladta. A sok­kal gyorsabb Gáli pontosan elő­zött. Kovács számára, kiújult sé­rülései miatt, reménytelenné vált a további küzdelem. Baj­nok: Gáli István (Bp. Honvéd), edzője: Szántó Imre, 2. Kovács B. (Csepel), 3. Tóth J. (Bp. Épí­tők), m. n., mert Czagány (Vasas) sérült. Nagyváltósúly: Túrós p. gy. Szabó ellen. Szabó beugrások­kal sikeresen kezdett, utána azonban a keményen és ponto­san ütő Túrós biztosan győzött. Bajnok: Túrós Lajos (Újpesti Dó­zsa), edzője: Kellner Ferenc, 2. Szabó F (V. Dinamó), 3. Borbély (Csepel) m.n. mert Czirány (Bp. Honvéd) sérült. Középsúly. Bajnok: Balogh István (Bp. - Honvéd), edzője: Szántó Imre, m. n. mert ellen­fele sérült. 2. Tóth M. (Csepel), 3. Nagy L (V. Dinamó), va. n. mert Benke (MTK) sérült. Félnehézsúly: Tóth p. gy. Sze­gedi ellen. Az est legkeményebb csatája. Állandóan Szegedi soro­zott, de Tóth jobbegyenesekkel és követő balfelütésekkel egyen­lített, és tisztább ütéseivel nyert Bajnok: Tóth Imre (Bp. Sparta­cus), edzője: Záborszky László 2 Szegedi (Csepel), 3. Papp K (Bp Honvéd) p. gy. Szilágyi (Ganz-MÁVAG) ellen. Nehézsúly: Edő­cs p. gy. Somo­gyi ellen. Edőcs az edz­ő és a harmadik menetben rövid soro­zásokkal volt eredményes nagy ütésekkel operáló ellenfe­lével szemben. Bajnok: Edecs István (Újpesti Dózisa, edzője: Kel­lner Ferenc), 2. Somodi (V. Dik­jámó), 3. Sebők II (Csepel), m. n*, mert Szabó B. (Bp. Spartacus) sérült. A mérkőzéseiket Böszörményi­, Gregor és Sermer vezette. Pon­tozott: Jács­i, Kulcsár II, Lengyel, Moór, Tálay. Az egyesületek közötti pont­versenyben: 1. Bp. Honvéd 33 pont, 2. Újpest: Dózsa 16, 3. Cse­pel 13, 4. Vasas 11, 5. V. Di­niam­ó 10 ponttal­. A Bp. Honvéd edzője, Szántó Imre, és intézője, Kun Endre a sz ép sikerért emlék­ver­etet ka­pott. 7. v. gy. Teniszeredmények New Yorkban, az újjáépített Madison Square Gardenben ren­dezett verseny férfi egyes dön­tőjében Ashe (amerikai) 6:4, 6:4, 7:5 arányban győzött az ausztrál Emerson ellen, akinek ez volt az u­tolsó ama­tőr szereplése. A Mentonban szovjet teniszezők vívták a férfipáros döntőjét: Met­­reveli, Lihacsov — Jegorov, Le­­­usz 6:0, 4:6, 6:4. — Rómában már olasz színekben versenyző , a magyarok elleni Davis Kupa ta­lálkozóra készülő ausztrál Mulli­­g­an és a román Na­st­a­se került a férfi egyes döntőjébe. — Li­mában Chile 3:0 arányban vezet a Peru ellen! DK mérkőzésen és továbbj­utott az amerikai zóna déli csoportjának döntőjébe. Síport műsor HÉTFŐ BI­R­K­Ó ZÁS. O­rszá­gok közöt­ti válogatott mérkőzés: Magyar­ország —Lengyelország, Játék­­csarnok, szabadfogás, 18. kö­töttfogás 20. A Bp.Honvéd a tabella élén! A kihagyott 11-esek fordulója Az Egyetértés védelmével nem bírtak a gyéri csatárok sem ♦ A Dunaújváros bátor támadójátékkal meglepte a Ferencvárost is ♦ 5 perc alatt 2 g©S a Fáy utcában A Videoton taktikai győzelmet aratott ♦ A tartalékos Újpest csak egy pontot tudott elhozni Miskolcról Két büntetőt kihagyott , mégis győzött a Szeged A Csepel könnyen fektette kétvállra az MVK-t Dunaújváros—Ferencváros 2:1 fs:­­ Dunaújváros, 18 000 néző. Ve­zette: Schopp (7), (Emsberger, Stadler). Dunaújváros: Varga (8) — Formaggini (8), Ligeti (7), Rup­­pert (7), Borsányi (7), Oláh (8), Végh (7), Csörgő (8), Mártha (7), Kiss (6), Nagy B. (7). Edző: Pa­­licskó Tibor. Ferencváros: Takács (8) , Novák (7), Bálint (6), Havasi (8), Horváth (7), Szű­cs (7), Karába (5), Branikovits (6), Albert (6), Rákosi (6), Fenyvesi dr. (6). Ed­ző: Lakat Károly dr. Csere: Albert helyett Kapitány (70. p.). Góllövő: Formaggini (27. p.), Kiss (69. p.), Karába (81. p.). Szögletarány: 7:2 (3:1) a Fe­rencváros javára. Az első lövést Kiss küldte ka­pura a 6. percben, 18 méterről, Takács azonban gyors vetődéssel tisztázott. A zöld-fehérek irá­nyították ezekben a percekben a játékot. A 7. percben a kitűnő Horváthot a dunaújvárosi térfél közepetáján Ligeti leterítette. Ezután nem sokkal Branikovits ugrott ki kecsegtetően, őt Nagy B. kaszálta el. A 10. percben, Karába szöglete után Braniko­vits fordulásból lőtt a 16-osról fölé. A 15. percben viszont a má­sodik kapunál adódott meleg je­lenet. Mártha elől az utolsó pil­lanatban tisztáztak a védők. A 10. percben Branikovits éles szögből, 18 méterről leadott lö­vését Varga csak másodszorra tudta megkaparintani. A 27. percben vezetést szerzett a ha­zai csapat. Végh a jobb oldalon előretörő Formaggini elé tálalt, a hátvéd 16 méterről nagy ere­jű lövést küldött a kapu jobb alsó sarkába. 1:0. Ezután harába lőtt fölé, majd Albert melléről hosszan pattant a labda, és oda­lett az alkalom. A 37. percben Novak szabadrúgását Varga gyors vetődéssel tisztázta, 1 perc múlva Fenyvesi dr. közeli lövését ütötte ki bravúrral. A 43. percben Borsányi letervezte Branikovitsot és ezért figyelmez­tette itt a játékvezető. SZÜNET UTÁN előbb Csörgő lőtt kapu fölé, majd a 48. percben Mártha ügye­sen kiugrott, középen Végh elé tálalt, a csatár azonban közelről a kivetődő Takácsba rúgta a labdát. Az 57. percben a hazai kapu előtt volt tűzijáték. Rákosi az ötösön, nagy helyzetben lyu­kat rúgott, a védők röviden sza­badítottak fel. Ezután Novák bombázta kapura a labdát, Var­ga azonban bravúrral tisztázott. Nem sokkal később Formaggini megsérült, rövid­­ápolásra szo­rult. A 62. percben Végh ment el a jobb oldalon, beadását Mártha kapura lőtte. Takács beledobta magát a labda útjába, s róla a gólvonal felé pat­tant a labda, de a befutó Novák tisztázott. A 63. perc­ben nagy helyzet maradt ki­használatlanul a hazaiak kapuja előtt. Albert faképnél hagyta a védőket, az ötös sarkáról azon­ban gyengén lőtt és a vetődő Varga elcsípte a labdát. Az ak­ciónál Albert megsérült. 3 per­­ces ápolás után tért csak vissza. A 69. percben, Csörgő partdobá­sa után Mártha a 11-es pontról visszafejelte a labdát Kiss elé, s ő 22 méterről a léc alá bombá­zott. 2:0. A 70. percben Albert helyett Kapitány jött be a pá­lyára. A 81. percben szépített a Ferencváros. A védők röviden szabadítottak fel, a labda Karába elé került, s ő a jobbösszekötő helyéről, 17 méterről lőtt a léc alá. 2:1. Az utolsó percekben a Ferencváros támadott, a hazaiak azonban szilárdan védekeztek. k­ 'k ★ A külföldről hazaérkező baj­nokcsapatok „mumusa” lett úgy látszik a Dunaújvárosi Ko­hász. Az együttes ugyanis ta­valy a Dél-Amerikából haza­tért Vasast, most pe­­ig a Bilbaóban kitűnően szere­pelt Ferencvárost is két­­vállra­­fektette. A zöld-fehéreket kétségtelen, betegség, sérülések tizedelték (Szőke, Varga, Pán­­csics stb.) és a hét közepén fá­radtságos mérkőzést és utazást hagytak maguk mögött. Mindez, meglátszott a csapat játékán. A bajnokcsapat meglehetősen las­súnak tűnt, hiányzott a játéko­sokból a frisseség, azért az el­gondolások sem sikerültek. A hazai együttes ügyesen játszott ezúttal, jól szervezte meg hátsó alakzatait. Valamennyi veszé­­­­lyes ferencvárosi csatár kü­lön őrzőt kapott. Sikerük alap­ja mégse csak a védekezés volt, hanem a támadásépítésre is nagy súlyt fektettek. A me­zőnyben ügyesen és sokat mo­zogtak. 3 — 4 csatárral is me­leg pillanatokat voltak képesek teremteni. Emellé határtalan lelkesedést is felmutattak. A Dunaújvárosi kapuban Varga több veszélyes lövést tett ártalmatlanná. A hát­védek sokat voltak játékban, ön­feláldozóan küzdöttek, Formag­­ginit dicséri, hogy többször elő­re is tört, sőt nagyon értékes gólt is lőtt. Borsányi sokat szor­goskodott a mezőnyben, teljesít­ményét csupán néhány sportsze­rűtlen belépője rontja. A fiatal Oláh meglepő jól tartotta Alber­tét és mindezt tiszta eszközök­kel tette. A hazaiak játékát a középpályán a fáradhatatlan Csörgő szervezte, ha kellett, há­tul is segített, jó labdákat oszto­gatott Rajta kívül még a gyors Végh és a robbanékony Mártha dicsérhető. Nagy Béla a hátsó alakzatokat segítette lelkesen. Kisst szép gólja dicséri. A Ferencváros kapujában Ta­kács a gólokról nem tehet. Volt néhány bravúros védés­e is. A hátvédhármast né­hány esetben megkeverték a hazai csatárok. Horváth nagy területein küzdött, lelkiismere­tesen, néhányszor a kapum is veszélyes volt. Szűcs különösen az I. félidőben volt erőteljes, ekkor sokszor vitte fel a lab­dát. A csatársorban kévés a di­csérni való, sem Branikovits, sem Albert nem igen boldogult a szoros őrizetben, Rákosi sem játszott szokásához híven nagy területen. Schopp játékvezető nem vezet­­te rosszul a mérkőzést, néhány kirívó szabálytalan­ság esetén azonban határozottabbnak kel­­lett volna lennie. NYILATKOZATOK Palicskó Tibor: óriási mérkő­zés volt — legalábbis számunk­ra. Játékosaink igen lelkesen, önfeláldozóin küzdöttek, helyen­ként ügyesen, is játszottak. A fáradt Ferencváros is nagyszerű c­sapat. Dr. Lakat Károly: A fáradtság látszott a csapaton, emellett bal­sz­ere­ncséunk is volt. Várkonyi Sándor NB I TARTALÉKCSOPORT Ferencváros—Dunaúj­városi Ko­hász 3:0 (2:0). Dunaújváros, 13 000 néző. V: Molnár. Ferencváros: Géczi (Németh) — Horváth A., Balogh, Megyeri, Juhász, Vépi,­­ Mezei, Végh, Mészáros (Soós), Fü­­si, Katona, (Eikel). Dunaújváros: Mohács (Sági) — Devecseri, Szabó, Csepecz, Török, Sul­a, Ju­hász, (Szentesi), Kamarás, And­riska, Földi, (Puzsik), Simon. G: Mészáros, Katona, Mezei. Jó: Ju­hász, Vépi, Mezei. Katona, ill. Kamarás, Török, Andriska. Bp. Honvéd—Pécs 3s© (1:0) Kispest, 12 000 néző. Vezette: Balla Gy. (9). (Katona, Czirják). Bp. Honvéd: Bicskei (7) — Ke­lemen (7), Ruzsinszki (7), Marosi (7) , Sípos (7), Vági (8), Fekete (8), Tóth Gy. (8), Szendrei (6), Komora (8), Tóth Ir. (7). Edző: Freiner Kálmán. Pécsi Dózsa: Rapp (8) — Her­nádi (7), Móricz (8), Kincses (7), Rádi (7), Konrád (6), Rónai (6), Jánosi (6), Tüske (7), Daka (7), Török (6). Edző: Kovács Imre. Gólövő: Kocsis (43. perc), Her­nádi (öngól, 52. p.), Kocsis (76. perc). Csere: Fekete helyett Kocsis (8) (20. percben), Konrád helyett Györkő dr. (6) (44. p.). Szögletarány: 11:3 (8:1) a Bp. Honvéd javára. Daka 20 méteres lövése jelen­tette az első említésre méltó eseményt. Ezt Bicskei védte. Fekete, majd Tóth Gy. elöl ütötte szögletre a labdát Rapp. A 14. percben Fekete bokája ki­fordult, a csatárt egy ideig ápolták, aztán az öltözőbe sánti­­kált. A 20. percben Tóth Gy. pon­tos beadásából Szendrei estében lőtt, de nem találta el jól a lab­dát. A másik kapunál Jánosi elügyetlenkedett egy helyzetet. A Bp. Honvéd egyre inkább belelendült. Tóth Gy. lövését, majd Sipos szabadrúgását hárí­totta Rapp. A 38. percben Kocsis 20 mé­teres, léc alá tartó bombáját a pécsi kapus levegőben úszva tolta szögletre. Konrád is meg­sérült, s elhagyta a pályát. A 43. percben, egy partdobás után Tóth K. lövése Tüskéről le­pattant, s a szemfüles Kocsis 13 méterről, nagy erővel a jobb felső sarokba zúdította a labdát. 1:0. A II. FÉLIDŐ A 48. percben Szendrei jó be­adása elsuhant a kapu előtt. Az 52. percben Kocsis hátra, Szend­­reihez továbbított, a csatár a 16-os tájáról laposan a jobb sa­rok felé lőtte a labdát, Hernádi könnyelműen próbált hárítani és lábáról, 5 méterről a kapu bal oldalába gurult a labda, öngól. 2:0. A 60. percben Daka lövését védte Bicskei, majd később Já­nosi elől mentett tigrisugrással. Hosszú és kiegyenlített mezőny­játék után Györkő dr. lövését védte Bicskei. A 76. percben Tóth Gy. középre adta a labdát, amely az ügyetlenkedő Rádi lába alatt elcsúszott. Kocsis résen volt, és 6 méterről, félmagasan a kapu jobb oldalába vágta. 3:0.. Honvéd-fölény jellemezte a hajrát. Szendreinek volt egy jó lövése, de Rapp védte. d­r ★ ★ Nehezen jött lendületbe a­­ Bp. Honvéd. Az I. félidő dere­káig nagyjából kiegyenlített­­ volt a játék. Ekkor, nagyon ügyesen és szervezetten véde-­­­keztek a pécsiek, a hazaiak­­ összjátéka pedig pontatlan át-­­­adások miatt akadozott. A fél­idő utolsó negyedórájában már nagy volt a Honvéd fölé­nye, a gól pedig végleg meg­nyugtatta a kispestieket. Vol­tak olyan időszakok, amikor a Bp. Honvéd gyors, sokmozgá­­sos csatárjátékkal kapujához szorította ellenfelét, és a tá­madások jelentős részét sike-­­­res lövéssel fejezte be. A Pécsi­­ Dózsa szünet után ugyan töb-­­­bet támadott, mint az I. fél­időben, de támadójátéka telje­sen veszélytelen, ötlettelen, egysíkú, kön­nyen kiismerhető volt. A Bp. Honvéd biztos győ­zelméhez nem férhetett kétség. A Bp. Honvéd közvetlen védelmének tagjai jól látták el kevés feladatukat. A fedezetek közül a beállós sze­repkörben játszó Vági pontos át­adásokkal, sok támadást indított. A középpályán Tóth Gy. volt a karmester, jó néhány kitűnő lab­dát adott társainak. Komora méltó társa volt, mert nemcsak nagy mezőnymunkát végzett, hanem odaért a befejezésekhez és gyakran lőtt kapura. Kocsis döntő érdemeket szerzett a győ­zelemben, hiszen két gólt lőtt, és ő indította el azt a támadást is, amel­y Hernádi öngóljával végződött. Tóth K. mozgékony volt. A Pécsi Dózsa kapuját Rapp a három gól el­lenére is nagyon jól védte. A me­zőnyjátékosok köz­ül a legjobb benyomást Móricz keltette,­­erő­teljes rombolásával. Rádi nagyon m­érsék­elten játszott, s ugyanez mo­ndható el Törökről és az el­fogadottan küzdő Jánosiról is. Daka és Tüske legalább a me­zőnyben igyekezett és szünet után mozgékonyabb és lendüle­tesebb volt Rónai is. Balla Gyula játékvezető hatá­rozottan, igen jól bíráskodott. NYILATKOZATOK: .Preiner Kálmán: Lendülete­­sebben, gólratörőbben játszot­tunk. Kovács Imre: C.Matár,játék nél­­kül nem lehet győzni. Németh Gyula NB I TARTALÉKCSOPORT Op. Honvéd—Pécsi Dózsa 5:0 (3:0). Kispest, 5000 néző. V: Nagy E. Cp. Honvéd: Erdősi (Lévai) — Kári, Navratil, Molnár, Tussinger, Kerekes, Polák, Dorogi, (Vécsei, Budai), Varga, Ádám, Tóth I. Pécs: Bimbó — Márton, Udvarácz, Maurer, Vajda dr., Kocsis, Kré­­m­er, Lutz, Máthé, Köves II, So­­mogyvári, (Zombori). Udvaráczot reklamálás miatt a játékvezető az 55. percben kiállította. G: Varga (2), Molnár, Polák, Ádám. Jó: Varga, Tussinger, Molnár, Ádám, ill. Köves II, Máthé.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék