Népsport, 1974. március (30. évfolyam, 50-76. szám)

1974-03-31 / 76. szám

­ LABDARÚGÁS ELŐKÉSZÜLETI MÉRKŐZÉSEK Bp. Honvéd tartalék — VM Egyetértés 3:1 (1:1). Szőnyi út. V: Eőry. Egyetértés: Hajdú — Schuszter (Ullmann), Józsa, Bodnár, Weimper, Komáromy, Vágvölgyi (Szepesi), Selenka, Szuromi, Siklósi, Túrái. G: Ko­csis (2), Jónás, ill. Túrái. PMSC—PMSC tartalék 2:2 (2:0). Újmecsekalja. V: Kresz. PMSC: Rapp (Katzirz) — Iványi, Cser­­neczki, Mauer, Tóth I, Tóth I, Konrád I, Zombori, Kardos, Ju­hász, Ben­csik. A második félidő­ben Rapp a tartalékok csatár­sorában játszott. G: Juhász, Zom­bori, ilL Rapp (2). Dorogi AC—Tatabányai Bá­nyász 4:2 (1:1), Tatabánya. V: Csákvári. Dorog: Schnitzer (Hor­váth J.) — Aspirány, Kácsor, Be­­recz, Horváth P. (Takács), Kiss, Gubán, Peszeki, Laczkó (Reich), Gabala (Haraszti), Bartalos. Tata­bánya: Brünyi (Csepecz) — Her­nádi, Kovács, Horváth L., Néder, Knapik, Zöldi, Szabó, Sallói, Ta­kács, Tóth. Lendületesebben, fris­sebben és gólratörőbben játszottak a vendégek. G: Reich (2), Lacz­­kó, Gubán, il. Takács (2). Bp. Honvéd—MTK 3:1 (2:0). Hungária két 400 néző. V: Tát­rai. Bp. Honvéd: Bicskei (Kolár) — Kelemen, Ruzsinszki, Egervári, Lukács, Czakó, Morgós, Hojszák, Pusztai, Füle (Varga), Kádár. MTK: Varga (Gőgös),­­ Török, Dunai, Sárközi, Kovács, Kanász, Borsó, Koritár, Berkes, Morvai, (Takács). Az I. félidőben a Hon­véd bebiztosította a győzelmet. A II. félidőben feljavult az MTK, de több helyzetet kihagyott. Az egységesebb Honvéd megérdemel­te a győzelmet. G: Füle, Czakó, Hojszák, ül. Koritár. Rába ETO —Videoton 4:3 (1:2). Székesfehérvár, 2000 néző. V: Horváth F. Rába ETO: Borbély (Pálla) — Baumann, Brandisz, Izsáki (Kalmár), Somogyi, Sebők, Csidei, Farkas (Glázer Z.,­ Stolcz, Horváth L., Glázer R. Videoton: Szabó I — Nyitrai, Ga­ram­völgyi, Mester, Hartyáni, Fejes, Wollek, Tieber (Szalmásy), Csukovics (Jan­­kovics), Kuti, Burka (Vasa). G: Stolcz (3), Glázer R., 111. Wollek (2), Burka. A Rába ETO jobb helyzetkihasználásával került ki győztesen. A Videotonból 5, a Rába ETO-ból 4 első csapatbeli játékos hiányzott. . . 4 NÉPSPORT KERÉKPÁR nem kíméletesen, DE SPORTSZERŰEN Az elmúlt kerékpáron ország­úti idény sok-sok emlékezetes eseménye közül most, a vasár­napi évadnyitó előtt két tanul­ságos pillanatot elvenítünk fel. Az egyik közel egy éve tör­tént egy meleg áprilisi délelőt­­tön, az Osztapenko szobor köze­lében, a másik a Mecsek szer­pentinjein úgy szeptember de­reka táján. A két történetben az­­ a közös, hogy mindkét esemény a verseny hajrájában, a céltól mintegy húsz-harminc méterre játszódott le, és mindkettőnek a válogatott keret tagjai vol­tak a főszereplői. Az Osztapenkónál Sípos Já­nos és Peterman hajrázott a győzelemért. Sípos vezetett, Peterman a kerékpáros gyakor­latban teljesen reménytelen helyzetben próbálta megelőzni, ugyanis Sípos és a járda közöt­ti alig egyméteres csíkra szo­rult. Siposnak csak egyenesen kellett volna tovább hajtani és alig észrevehető — a verseny­bíróság sehol sem bünteti! —, apró „faultokkal” ijesztgetni el­lenfelét, vagy a könyökével egy kicsit legyőzni ahhoz, hogy Pe­terman ne tudja megelőzni. En­nek ellenére Sípos példamutató sportszerűséggel utat engedett sporttársának, reálissá tette a küzdelmet és­­ vesztett. De csak a versenyt vesztette el, viszont lényegesen többet nyert: a sportszerető emberek elisme­rését. A Mecsek Kupa utolsó szaka­szán ketten voltak esélyesek a végső győzelemre: két váloga­tott, Gera és Takács. A cél előt­ti kanyarban e két kerékpáros tűnt fel és hogy, hogy nem, Takács egyszeresen elesett. A vita azóta is folyik, hogy Ta­kács helyezkedett-e rosszul, vagy, Géza hajtott szabálytala­nul. Egy biztos: az év legjelen­tősebb hazai nemzetközi verse­nye botrányos jelenetek között ért véget, felzaklatva, keserű szájízt hagyva a sportszerető szurkolókban. Alighanem egyértelmű, miért idéztük fel ezt a két esetet az idei, több hónapos országúti idény előtt. Ebben az igen ne­héz, balesetveszélyes sportág­ban különösen fontos a szabá­lyok betartása, a sportszerű ver­senyzés, hiszen az ellenkezője súlyos sérüléseket, elmérgesedett légkört eredményezhet. Egy pillanatig se gondolja senki, hogy gyámoltalan, udva­­riaskodó, „Kérlek, parancsolj megelőzni!” versenyzésre hívjuk fel kerékpárosaink figyelmét. Sőt. Arra kérjük a fiúkat, ne legyenek kíméletesek! Olyan ér­telemben, hogy diktáljanak erős iramot, hajtsanak végre taktikai bravúrokat, küzdjenek akkor is, amikor fogytán az erő, hogy az ellenfél ne tudja utolérni őket... K. T. TEKE A magyar férfiak és a román nők remekeltek Sütőék átlaga 999 fal Érdekesen kezdődött a MOM Csörsz utcai pályáján a Magyar­­ország—Románia felnőtt váloga­tott tekemérkőzés. Elsőnek a ta­valyi ifjúsági Európa-bajnokság győztese, Vasilica pintea és a má­sodik helyezett Vati Ágnes állt a dobóállásba. Akárcsak az EB-n, itt is egymás mellett dobtak. — Prerovban Pintea három fá­val győzte le Vatit — jegyezte meg Bihari Tibor, a tekeszövet­ség főtitkára —, vajon most me­lyikük van jobb formában? A választ hamar megkaptuk: Pintea. A tavaly még ifjúsági versenyző, mint később kiderült, ezúttal a felnőttek között is a legjobb eredményt érte el, 483 fát ütött. Erre a teljesítményre Csak csapattársa, Szilágyi volt kívüle képes. Az egyéni világbajnok Petrusca most „csak”­ 439 fát ért el, eredménye elmaradt a vá­rakozástól, akárcsak a magyar lányoké. Tompáné ugyan 14, Holczerné pedig 13 fával többet dobott a világbajnoknál, de ez nem volt elég ahhoz, hogy a csa­patversenyben megszorítsuk a legutóbbi négy VB győztesét. — Végre egyenlítettünk — mondta George Alexandra, a ro­mán lányok edzője. — Most ti­zenkettedszer játszottunk a ma­gyarokkal, s 6:6 lett a győzelmi arány! A férfi csapatok most találkoz­tak egymással tizenötödször. A mérleg 7:7 volt, szombaton este azonban már „átvettük a veze­­tést”. A VB-re készülő magyar válogatott világbajnoki formában versenyzett, s nagy fölénnyel, 371 fával bizonyult jobbnak el­lenfelénél. A magyar versenyzők átlaga 96­9 fa! — Én igazán bízom bennük, de erre még magam sem számítot­tam —­ mondta boldogan Kiss Pál, a csapat edzője. — Ha a csúcsformát május 17—23. között érnék el, akkor ... Mondanunk sem kerül, ebben az időpontban lesz Eppelheimben a VB. — Ez a verseny is igazolta, a nőknél a románok, a férfiaknál a magyarok mennek nagyobb eséllyel az NSZK-ba — értékelte a látottakat Ana Petrusca, a négyszeres csapat- és egyszeres egyéni világbajnok. — Persze, a holnapi egyéni verseny még meg­változtathatja véleményemet. Tóth Kati például tavaly Bukarestben valamennyiünket legyőzött, va­sárnap remélem, visszavágunk. ★ Nők: Románia —Magyarország 2002:2505. Románia: Szilágyi 483, Pintea 486, Petrescu 468, Trandafir 444, Constantin 385, Petrusca 439. Magyarország: Holczerné 453, Vati 436, Nagy­­né (a tarolásnál megsérült, soro­zatát a tartalék Tóth fejezte be) 406, Csaba 375, Tompáné 454, Hursán 381. Férfiak: Magyarország — Romá­nia 5993 — 5622. Magyarország: Révész 1001, Csányi 982, Varga 1010, Bencze 991, Sütő 1013, Mészáros 996. Románia: Bice 957, Grigor 867, Silvestru 994, Szelutz 890, Baias 944, Pismana­­ru 485, Gy. T. KOSÁRLABDA Az újonc TFSE nem tisztelte A hagyományos kosárlabda pén­teken a Sportcsarnokban két férfi­mérkőzést rendeztek, az előmér­­kőzésen a bajnokságra törő Bp. Honvéd a szeszélyesen sze­replő BSE-vel mérkőzött. A piros-fehérek a tavalyi egypontos vereségért most háromszámjegyű győzelemmel és kitűnő játékkal vágtak vissza. Így 11 mérkőzés után pontveszteség nélkül állnak a piros-fehérek a táblázat élén. Bp. Honvéd —BSE 109:73 (67:40). 800 néző. V: Szécsi, Gergely. Ed: Gyurasits (31), Lo­­sonczy (19), Márton (18), Gellér (13), Láng (12). 111. Kárász (21), Hegedűs (19), Malcsik (12). MAFC —Csepel 68:58 (44:32) 1500 néző. V: Veiker, Karner. MAFC: NAGY P. (14), Fehér (2), Ábrahám (1), Újhelyi (11), SAL­­GO (17). Cs: Nagy L. (10), Szir­mai (0), Henni (6), Kucsera (2). Edző: Balán Gábor. Csepel: Steier (3), RECSKA (10), Pálffy (16), Tóth (2), Bács (5). Cs: ME­GYERI (14), Halmos (4), Fehér (4). Edző: Glatz Árpád. Nagy iramban kezdett a két együttes és négy percen át fej fej mellett haladt. A csepeliek biztosabban dobtak, különösen Recska volt elemében. 8:7-re, majd 12:9-re vezetett a bajnok­csapat (7. perc). A műegyetemis­ták nem adták fel. Jól sikerült a MAFC cseréje, mert a beállt Nagy L. és Szirmai életet vitt támadá­saikba. Három perc alatt 18:12-re fordítottak! Feltűnt, hogy Pálffy milyen erőtlenül játszott, a 11. percben dobta első kosarát. A csepeliek hamar összeszedték a tíz személyit a MAFC sok bünte­tőt dobhatott, de ezek felét nem értékesítette. A félidő hajrájában Megyeri bizonyult eredményesnek a Csepelből, de a két Nagy do­básai rendre utat találtak a ko­sárba. Szünet után a Csepel kapott jobban lábra. Megyeri egymás után 8 pontot szerzett, de most Salgó és Henni dobásai sikerül­tek. A 13. percben 60. pontját dobta a MAFC és a Csepel csak 4° nél tartott. Úgy festett, hogy ■gén súlyos vereséget mér a mű­egyetemista együttes ellenfelére, de a hajrá a Csepelé volt. A 19. percben már csak 64:57-re veze­tett a MAFC, de utolsó percben tu­dott újítani. A műegyetemisták a várt­nál biztosabban nyerték a rangadót. A játékidő nagy részében irányították a küz­delmet és különösen védeke­zésben, dobásbiztonságban múlták felül a bajnokcsapa­tot. A csepeliek szétesően, erőtlenül rohamoztak , sok hibával védekeztek. Szombaton férfi csapataink be­fejezték a tavaszi 11. fordulót. A sportág hívei érdeklődéssel vár­ták, hogy a Gamz-MÁVAG hogyan veszi a bajai akadályt, mert a déli kosárlabdaközpontban már sok esélyes együttes hagyta el vesztesen a pályát. Ezúttal azon­ban a bajai szurkolók csalódot­tan távoztak a rangadóról, mert simán nyert a vendégegyüttes. Elgondolkodtató, hogy a Bajai SE otthonában lényegesen gyengébben szerepel, mint idegenben. A nap legnagyobb meglepeté­sét a TFSE szolgáltatta. Az utol­só helyen álló testnevelők remek hajrával legyőzték az esélyes Va­sas Izzót! Novákék nem tisztelték az Izzót, bármilyen tekintélyt is szerzett korábban Csepelen, Ba­ján. A Kecskeméti SC formába­­lendülését jelzi, hogy újra nyert idegenben. Annál keservesebben jutott viszont saját otthonában a 2 bajnoki ponthoz a PVSK és a SMAFC. Az együttesek nem sokat pihenhetnek, mert vasárnap újra pályára kell lépniük. FÉRFIAK Ganz-MÁVAG—Bajai SK 79:66 (38:31). Baja, 400 néző. V: Herc­­zeg, Karner. Ganz-MÁVAG: GA­LAMB (22), Újvári (8), GÁL (18), Varga (4), KALMÁR (23). Csere: Tóth (2), Mohácsi (—), Szirányi (—), Vigh (2), Todika (—). Ed­ző: Zsíros Tibor. Bajai SK: Ko­vács (13), KARÁCSONYI (16), KUBATOV (14), Iván (6), Ikoti­ty (7). Csere: Vörös (—), Pék (2), Csanádi F. (4), Bovanovics (4), Csanádi M. (—) Edző: Tax Imre. A bajai szurkolók érezték, hogy csapatuk nehéz mérkőzés előtt áll, de arra nem számított senki, hogy a gépgyári együttes ilyen könnyű győzelmet arat. Az 1. percben Kalmár és Galamb két kosarával négypontos előnyre tett szert a MÁVAG, a 3. percben Kubatov kiegyenlített, 4:4. A 4. percben Galamb sorozata révén már 12:6. A hazaiak még egyszer fellángol­tak és a 9. percben egy pontra ledolgozták hátrányukat, 16:15. Ettől kezdve azonban Kalmár rendre megszerezte a lepattanó labdákat, ezekkel indítottak és Galamb majd Gál kettős kosara­kat ért el. A MÁVAG jó dobóival csak Kubatov tudott lépést tarta­ni. A második játékrészben egyre jobban felülkerekedtek a vendé­gek és a félidő közepén már 21 pontos előnyre tettek szert, 64:43! Zsíros edző pihentette Kal­márt, majd Galambot, így a hazai­ak kis lélegzethez jutottak. A feljavuló Kovács és a csereként beállt Bovanovics pontjai csökken­tették a hazai csapat vereségének arányát. A Ganz-MÁVAG sokkal jobb volt, megérdemelten nyert. A bajaiak nem tudták Kalmárt, Galambot és Gált kikapcsolni. Kovácsék irány­érzékével is baj volt, egy-két sikertelen kísérlet után nem mertek dobásra vállalkozni. A BSE erősen megérezte a kitűnő formában volt, de most beteg Agfalvy hiányát. TFSE —Vasas Izzó 60:48 (30:31). Testnevelési Főiskola, 200 néző. V: Wein, Kardos. Nagy meglepe­tés! A 3. félidő közepéig fej-fej mellett haladt a két csapat. Ez­után azonban 3 perc alatt (!) öt kettős kosarat ért el a TF, az Izzó egyet sem és így 43:42-ről 53:42-re ugrott meg a TF. Az előnyt végig tartották a főiskolá­sok. Ld: Kamarás (18), Novák (14), Demeter (14), ül. Orbán (10), Török (10). Kecskeméti SC—BKV Hőre 70:64 (39:34). Dózsa György út, V: Cziffra, Bolgár. Az I. félidő közepén még az Előre vezetett 8 ponttal (8:16), de ettől kezdve a kecskemétiek irányították a já­tékot és biztosan nyertek az ide­gen környezetben is. Ld: Farkas (21), Kovács (14), Felföldi (12), Szabó (11), Ül. Téri (20), Verte­ben (14), Vera (12). Soproni MAFC—Csőszerelő 74:70 (31:33). Sopron. V: Szittya, Nagy K. Ld: Balogh (26), Orbay (24), Lipták (13), ül. Posch (18), Szoráth (14), Ladányi dr. (13), Szeredai (13). PVSK —Videoton 93:89 (47:41). Pécs, 200 néző. V: Puhl. Ld : Pálvölgyi (17), Tahi (16), Nagy J. (14), Hosszú (14), V: Petőfi (15), Korecz (14). 1. Csepel 1 5 — 15.­­ 10 Bp. Spartacus 5 5 — 15:2 10 6. Dózsa 5 5 — 15: 2 10 4. Bp. Honvéd 5 5 — 15: 5 10 5. V. Izzó 5 4 1 12: 4 9 6. Kecskeméti SC 5 3 2 12:12 8 5 2 3 9:10 7 8. VM Egyetértés 5 2 3 10:12 7 9. MALÉV 5 2 3 9:13 7 10. Vasas 5 1 4 7:13 6 11. Szd. Stirt 5 1 4 7:14 6 12. ZTE 5— 5 4:15 5 13. Szf. Volán 5— 5 3:15 5 14. BNA 5—5 1:15 5 BIRKÓZÁS Úttörők, két fogásnemben Először rendeztek Diósgyőrött országos úttörő birkózóversenyt. A küzdelemben 9 egyesület 128 birkózója indult. A fővárost az FTC és a Ganz-MÁVAG birkózó­palántái képviselték, a miskolci­ak mellett Szombathely, Székes­­fehérvár, Kazincbarcika, Sárospa­tak és Salgótarján sportiskolás birkózói léptek szőnyegre. Az A- csoportbeliek szabadfogásban, a B-csoportbeliek pedig kötöttfogás­ban mérték össze erejüket. Egy­szerre három szőnyegen folyt a legfiatalabb birkózók vetélkedése. Győztesek: Szabadfogás 29 kg: Simai (Haladás Sí). 32 kg: Ba­kos (KVSE). 35 kg: Berkovics (Haladás Sí). 38 kg: Spáczai (FTC). 41 kg: Bőhm (Székesfehér­vár). 45 kg: Kaiber (Ganz-MÁVAG). 49 kg: Koczka (KVSE). 58 kg: Lengyel (KVSE). Nehéz­súly: Bátorfi (Haladás Sí). Kötöttfogás. 35 kg: Szenttamá­si (FTC). 38 kg: Trugesics (Szé­kesfehérvár). 41 kg: Molnár (KVSE). 45 kg: Spáczai (FTC). 49 kg: Kiing (FTC). 53 kg: Tóth (DVTK). 58 kg: Andics (Haladás SE). 63 kg: Körösi (Ganz-MÁVAG). 68 kg: Szivák (FTC). Nehézsúly: Gáspár (FTC). A FORDULÓ VÁLOGATOTTJAI Férfiak A-csapat: Gyurasits (Bp. Honvéd), Nagy P. (MAFC), Kamarás (TFSE), Novák (TFSE), Kalmár (Ganz-MÁ­VAG). B-csapat: Pálvölgyi (Pécsi VSK), Márton (Bp. Hon­véd), Galamb (Ganz-MÁ­VAG), Balogh (Sopr. MAFC), Farkas (Kecske­méti SC). Ganz-MÁVAG-Ra­mim 9:1 Pénteken délután, birkózóverse­nyeken szokatlanul nagyszámú kö­zönség (mintegy 150 fő) kereste fel a Ganz-MÁVAG Kőbányai úti csar­nokát, ahol a gépgyáriak az olasz Portuali Ravenna kötöttfogású együttesét fogadták. A viadalt végeredményben 9:1 arányban nyerte a Ganz-MÁVAG. Az olasz együttes „ tisztel­etgólj­át” a tizennyolc éves Casadei szerezte, aki az utolsó másodpercben a Sólyom elleni felfordítással döntöt­te el a maga javára a mérkőzést. Győztesek (48 kg-tól felfelé): Hegedűs, Krakovecz, Molnár Gy., Tóth, Kocsis F., Fekete, Lubszky, Varga L, Kiss, iU, Casadei. ÚSZÁS Népes mezőny az FTC jubileumi versenyén Több válogatott, úszónk részvé­tele tette rangossá az FTC jubi­leumi úszóversenyének első na­pi küzdelmeit. Férfi úszóink kö­zül különösen Hargitay és Ver­­rasztó teljesítménye emelkedett ki. A nők 100 m-es gyorsúszá­sának győztese, egyben a Nyéki Judit emlékverseny idei védője Szekeres Ildikó (ÜI. Dózsa) lett. Eredmények. Férfiak. 100 m gyors: 1 .Cseke (FTC) 56.13, 2. Kiss (Ü. Dózsa) 56.62, 3. Hámori (Bp. Spartacus) 56.69. 100 m. pillangó: 1. Verrasztó (KSI) 59.38, 2. Hargitay (KSI) 59.75, 3. Szentirmai (BVSC) 1:00.35. 100 m­ hát: 1. Cseh (I­. Dózsa) 1:01.76, 2. Bánkúti (FTC) 1:04.76, 3. Hévízi (II. Dózsa) 1:05.26. 200 m hát: 1. Verrasztó (KSI) 2:08.36, 2. Rudolf (KSI) 2:11.46, 3. Hargitay (KSI) 2:11.78. 100 m mell: 1. Szabó S (Bp. Sparta­cus 1:08.10, 2. Szabó T. (II. Dó­zsa) 1:10.80, 3. Turányi (FTC) 1:11.67. 400 m vegyes: 1. Har­gitay (KSI) 4:36.37, 2. Verrasz­tó (KSI) 4:37.80, 3. Sós (KSI) 4:38.90. Ifjúságiak. 100 m gyors: 1. Kormos (FTC) 57.24, 2. Már­ton (BVSC) 58.92, 3. Hévizi (D. Dózsa) 56.33. 100 m pillangó: 1. Gyömörei (Bp. Spartacus) 1:03.05, 2. Legyesi (Bp. Spartacus) 1 :03.48­, 3. Zsemberi (FTC) 1:04.90. 4x100 m-es gyorsváltó: 4. FTC 4:03.48, 2. U. Dózsa 4:03.82, 3. Bp. Spartacus 4:04.23. Gyermek. 200 m mell: 1. Bujtás (FTC) 3:03.15, 2. Molnár (FTC) 3:03.71, 3. Wladár (KSI) 3:04.3. 4x100 m-es vegyesváltó: 1. FTC 5:18.00, 2. Bp. Spartacus 5:20.20, 3. BVSC 5:23.50 Delfin. 133. egyharmad m-es vegyes: 1. Hor­váth (BVSC) 1:52.21, 2. Gombos (FTC) 1:54.10, 3. Besze (FTC) 1:54.22. Réka. 100 m gyors: 1. Laczkó (FTC) 1:26.00, 2. Vérsé­gi (KSI) 1:27.00, 3. Csinges (OSC) 1:35.00. Nők: Nyéki Judit emlékver­seny. 100 m gyors: 1. Szekeres Ildikó (O. Dózsa) 1 :02.92, 2. Szlavicsek (O. Dózsa) 1:03.12, 3. Kov­ács (BVSC) 1:03.39. Nők: (FTC jubileumi). Junio­rok. 200 m pillangó: Miklósfalvy (BVSC) 2:38.48, 2. Pitnek­ (Bp. Spartacus) 2:39.38, 3. Baracska (FTC) 2:48.95. Ifjúságiak. 100 hát: 1. Miklósfalvy (BVSC) 104.15, 2. Tóth (FTC) 1:14.49, 3. Túri (FTC) 1:18.90 Serdülők. 100 pillangó: 1. Szóráda (BVSC) 1:111.62, 2. Goldschmidt (Tatabánya) 1:13.49, 3. Baracska (FTC) 1:15.94. 100 m hát: 1. Koczka (KSI) 1:13.13, 2. Domonkos (FTC) 1:15.44, 3. Dombi (Pécs) 1:16.14. 4 X100 m leány vegyesváltó: 1. FTC 5:11.90, 2. BVSC 5:12.70, 3. Tatabánya 5:12.80. TÓTH CSABA NEGYEDIK LETT MOSZKVÁBAN A Komszomolszkaja Pravda nemzetközi úszóversenyén, Moszk­vában az 1500 m-es gyorsúszás­ban Tóth Csaba 16:50.3 mp-es eredménnyel 4. helyezést ért el. A nagyszabású versenysorozat utolsó versenynapján szovjet, amerikai és holland sikerek szü­­lettek. Kiemelkedő eredmények: 280 m mell: 1. Sztarikov (szovjet) 2:26.6. 200 m női mell: 1. Ru­­szanova (szovjet) 2:43.8. 100 m női hát: 1. Brigitta (holland) 1:05.9 (holland csúcs). 100 m hát: 1. Potyjakin (szovjet) 1:01.2. 200 m pillangó: 1. Sarjugin (szov­jet) 2:09.2. 200 m női pillangó: 1. Hogan (amerikai) 2:22.0, 2. Se­­b­fasztova (szovjet) 2:23.3. 800 m női gyors: 1. Hogan (amerikai) 9:32.0. 1500 m: 1. Jefgrafov (szovjet) 16:33.6, 4. Tóth 16:50.3 p. XXX. 76. ♦ 1974. március 31. RÖPLABDA Először szerzett két pontot a Vasas A hétfőn kezdődő Savaria Ku­pa nemzetközi torna miatt a nők mezőnyében szombaton szünna­pot tartottak. Csupán a BEK-dön­­tő miatt elmaradt M­M­A Szombat­­helyi Spartacus mérkőzést bonyo­lították le. A férfiaknál a hét közben lejátszott két mérkőzés miatt csonka fordulóra került sor, több érdekes összecsapással. A Vasas fiatal csapata megszerezte idei első győzelmét: otthonában, a VM Egyetértés ellenében nyert. A vidéki rangadón a Kecskemét öt­játszás küzdelemben jobbnak bi­zonyult a Zalaegerszegnél. Ezzel két hellyel előbbre rukkolt a táblázaton, s jelenleg a vidék leg­jobbja. A forduló egyetlen idegen­beli győzelmét a Vasas Izzó arat­ta, a MALÉV SC otthonában. FÉRFIAK Kecskeméti SC —Zalaegerszegi TE 3:2 ( — 7, 9, 7, —7, 6). Kecs­kemét, 300 néző, V: dr. Vaszily. Kecskemét: KONYARI, Kocsis, Szabó, Szekeres, MIZSEI, Pápai. Cs: Hegedűs Z., HEGEDŰS L., Börcsök. Edző: Dunst Ferenc. ZTE: Takács, Kéméndi, Simon, MARKOLT, Koller, TOMANÓCZY. Cs: Cséve. Edző: Borosnyai Sán­dor. Nem túl magas színvonalú, izgalmas találkozón a KSC fő­ként jobb ütőjátékosai révén ke­rekedett a mezőnyben jó teljesít­ményt nyújtó ZTE fölé. Vasas — VM Egyetértés 3:1 (—17, 4, 12, 4). Pasaréti út, V: Szele. A közepes iramú összecsa­páson jól kezdett az Egyetértés. Az első, maratoni játszma meg­nyerésével alaposan ráijesztett a hazai csapatra. A folytatásban a Vasas fokozatosan magára talált és főként a hálónál játszott job­ban ellenfelénél. Jó: Mondi, Dé­vényi. Csepel SC—Székesfehérvári Vo­lán 3:0 (2, 7, 8). Csepeli sport­­csarnok. V: dr. Tőkészky. A Cse­pel 40 perc alatt könnyedén győ­zött a fiatal székesfehérvári csapat ellen. Jó: Buzek, Babati, ill. Or­bán. V. Dózsa —Szombathelyi Styl SC 3:0 (13, 5, 6). Vágóhíd u. V: Simai. A mérkőzést kényelmesen kezdő Dózsát meglepte a vendég­csapat. Az első játszmában 10:1- re, majd 11:4-re is vezetett. Időn­ként akadozó játékával is biztosan nyert azonban a lila-fehér csapat. Jó: Nagy I., ill. Komáromi. V. Izzó —MALÉV SC 3:1 (—13, 10, 5, 14). Kassa u. V: Karsai. Változatosan, érdekesen alakult a találkozó, a lelkes MALÉV és a gyengébb napot kifogott gyári csa­pat jóvoltából. Nagy küzdelem folyt, a harmadik játszmát kivé­ve. A hazai csapat az utolsó já­tékrészben játszmalabdáról vesz­tett. Jó: Podhors­zky, Kiszelly, ill. Hlatky, Brázda. NŐK N­M — Szombathelyi Spartacus 3:0 (4, 1, 3). Szombathely, V: Kiss L. A bajnokcsapat könnyű győzelmet ért el az NB I újonca ellen. Jó: Halászná, Énekes, ill. Lisztes, Tóth. GYEPLABDA NB I Nyolc csapat, háromidényes bajnokság Technikai nehézségek miatt csak most kerülhetett sor a gyep­­labdaba­jno­kság sors­olására. A Nagykőrösi Volán és a XVI. ker. Tanács csapata is résztvevője a bajnokságnak, így az eddigi hattal szemben nyolcra emelke­dett a létszám. A bajnokság há­­romidényes lesz, tehát minden csapat háromszor játszik egy­mással. Az I. forduló sorsolása Márc. 30—31: Aut­ótaxi —Nagy­kőrösi Volán, Volánbusz—Gödöllő, XVI. ker. Tanács —Kinizsi Sör­gyár, Bp. Építők —B. Pedagó­gus, IV. 6—7: Autótaxi —Volán­busz, Bp. Építők — Sörgyár, Pe­dagógus—XVI. ker. Tanács, Nagykörös-Gödöllő. IV. 13 — 14: Autótaxi—Bp. Építők. XVI. ker. Tanács —Gödöllő. Sörgyár—Peda­gógus. Nagykörös—Volánbusz. IV. 20 — 21: Autótaxi —XVI. ker. Ta­nács. Pedagógus Gödöllő. Sör­gyár-Volánbusz, *Bp. Építők — Nagykőrös. IV. 27 — 28: Autótaxi — Pedagógu­s, Volánbusz — Bp Építők.­ Sörgyár- Gödöllő. XVI. ker. Tanács — Nagykőrös. V. 4 — 5: Autótaxi—Sörgyár, Bp. Építők — Gödöllő. XVI. ker. Tanács-Volánbusz, Nagykőrös—B. Pedagógus V. 10—11: Autótaxi — Gödöllő, Volánbusz —Pedagó­gus, XVI. ker. Tanács—Bp. Épí­tők: Sörgyár—Nagykőrös KÉZILABDA Jönnek Bb falon­ék... Negyvenen a világ legjobbjai közül Április 4. és 7. között nagysza­bású nemzetközi férfi kézilabda­­tornát bonyolít le otthonában a 25 éves jubileumát ünneplő Bp. Honvéd. Ritkán látott erős me­zőny lép majd a Tüzér utcai pá­­­lyára. A résztvevő hat különféle csapatban negyven válogatott já­tékos található. Már kialakult a mezőny. Indul a Steaua Bukarest csapata, amely­ben Gatunak, Birtalannak és Ki­csidnek nagy szerepe volt leg­utóbb Románia világbajnoki győ­zelmében. Részt vesz a viadalon a Dukla Prága, a CS£KA Moszk­va a VB-n járt hét játékosával, az NDK bajnoka, az ASK Vor­­wurst Frankfurt öt válogatottjá­val, az NSZK-beli Wuppertal, s természetesen a Bp. Honvéd. Április 4-én mindjárt hat mér­kőzésre kerül sor, a nyitány nap­ján kétszer lépnek pályára az együttesek. A rendezők gondoskodtak az esemény sikeréről, rossz idő ese­tén a szabadtérről a Tüzér utcai csarnokba költöznek a kézilab­dázok.

Next