Népsport, 1982. augusztus (38. évfolyam, 186-211. szám)

1982-08-08 / 192. szám

4 NÉPSPORT Holland siker Befejeződött a nők nem hivatalos vízilabdatornája. Hollandia szerezte meg az elsőséget 10 ponttal, a 3 pontos Ausztrália, a 4 pontos Egyesült Államok és a 2 pontos Kanada előtt. Gross és Schneider duplázott Egy világ- és két Európa-csúcs Az újságírók szavazata alapján adják át a Nemzet­közi Úszó Szövetség (FINA) hivatalos magazinja, az In­ternational Swimming and Waterpolo serlegét a­ világ­bajnokság legjobb úszójának. Pillanatnyilag két sportoló van versenyben: az NDK- beli Petra Schneider és az NSZK-beli Michael Gross. Schneider a 400 m-es ve­­­­gyesúszásban világcsúccsal is nyert, pénteken a 200 m-es vegyesúszás döntője után állhatott ismét a dobogó leg­magasabb fokára. Csak hat századdal (!) maradt el sa­ját világcsúcsától. Gross a 200 m-es gyorsúszás megnyerése után pénteken — magyar idő szerint szombaton hajnalban — a 200 m-es pllangóúszás­ban győzött. És van egy ezüstérme, amelyet a 100 m-es pillangóúszásban nyert. Egy versenynap még hát­ravan, és mi, tollforgatók még ráérünk szavazni. A szívemhez Schneider áll kö­zelebb — no nem azért, mert nő —, hanem azért, mert ő mégiscsak világcsúcsot is úszott. Igaz, Gross két Euró­­pa-csúcs megdöntését vall­hatja magáénak itt Guaya­­quilben. Olyan ez az egész, mint­ha sakkban a királynővel egy bástya vetélkedne. De térjünk vissza a koc­kás tábláról a medencébe. A pénteki döntők közül szá­munkra a legizgalmasabb a 100 m-es férfi hátúszás volt. Wladár Sándor eddigi máso­dik legjobb idejével ötödik­nek érkezett a célba, de mi­után az NDK-beli Baltruscht szabálytalan forduló miatt kizárták, egy hellyel előbb­re került. A győzelmet Dirk Richter szerezte meg, aki a 200 m-es hátúszástól az utolsó pillanatban azért lé­pett vissza, hogy tartogassa az erejét a 100-ra. Jól tak­tikázott, mert az időfutam­ban megjavította az általa tartott Európa-csúcsot, majd a döntőben 58 másodpercen belülre került, s ezzel egy csapásra két legyet ütött: világbajnoki és Európa-csú­csot állított fel. Az 55.95-ös idő nagyszerű, de hogy mek­kora klasszis is volt John Naber, Montreal olimpiai bajnoka, azt mi sem bizo­nyítja jobban, mint az, hogy hatéves világcsúcsa (1), az 53.40 mindmáig megközelít­­hetetlen. A 800 m-es női gyors­úszásban javítottak mérlegü­kön az amerikai gyorsúszók. Megtört a jég , első egyéni aranyérmüket nyerték ebben az úszásnemben. Az Egyesült Államok csa­patának tagjai azonban nem sokáig örülhettek, mert az NDK 4x100 m-es női vegyes­váltója világcsúccsal nyert. Ez volt az NDK tizedik aranya a VB-n. Nők 200 m vegyes. Világbajnok: Petra Schneider (NDK) 2:11.79, 2. Geweniger (NDK) 2:13.38, 3. Caulkins (Egyesült Államok) 2:15.91, 4. Geraszimova (Szov­jetunió) 2:17.12, 5. Winde (Egyesült Államok) 2:18.62, 6. Curry (Ausztrália) 2:18.95. 800 m gyors. Világbajnok: Kimberly Lineham (Egyesült Államok) 8:27.48, 2. Willmott (Nagy-Britannia) 8:32.61, 3. Schmidt (NDK) 8:33.67, 4. Schneider (NDK) 8:36.27, 5. Cohen (Egyesült Államok) 8:36.96, 6. Van der Meer (Hol­landia) 8:41.16. 4x100 m vegyesváltó. Világ­bajnok: NDK (Ottó, Geweni­ger, Geissler, Meineke) 4:05.88, világcsúcs (régi: 4:06.67, NDK, 1980), 2. Egyesült Államok (Walsh, Rhodenbaugh, Meagher, Sterkel) 4:08.12, 3. Szovjetunió (Gorcsakova, Var­ganova, Bokas, Geraszimova) 4:12.36, 4. Hollandia 4:12.37, 5. Kanada 4:14.78, 6. NSZK 4:15.73. Férfiak 100 m hát. Világbajnok: Dirk Richter (NDK) 55.95. Európa­csúcs (régi: 56.19, Richter, 1982), 2. Carey (Egyesült Álla­mok) 56.04 , 3. Semetov (Szov­jetunió) 56.42, 4. Wladár Sán­dor 58.85, 5. Kuznyecov (Szov­jetunió) 57.15, 6. Britt (Egye­sült Államok) 57.44. Baltruscht (NDK) diszkvalifikálták. 206 m­ pillangó, világbajnok: Michael Gross (NSZK) 1:58.85. ley (Egyesült Államok) 2:00.08, Európa-csúcs (régi 1:59.00, 4. Prado (Brazília) 2:00.30, 5. Gross, 1982), 2. Festenko Kraus (NSZK) 2:01.13, 6. Ar­(Szovjetunió) 1:59.91, 2. Beards­­vidsson (Svédország) 2:01.15. Michael Gross íWÍ^Viím­­íva­.­. Petra Schneider XXXVIII. 192. ♦ 1982. augusztus 8 GYŐZNI KELL AZ ARANYÉREMÉRT Még a legjobb indulattal sem lehetne azt állítani, hogy a magyar és a nyugatnémet játékosok pénteken késő este — magyar idő szerint szom­baton hajnalban — elmehet­tek volna reklámembernek, népszerűsítve a Nivea nap­olajat. Valamennyien olyan sá­padtak voltak, mintha leme­szelték volna őket. Budavári szinte remegő hangon mondta: — Ugye nem vette komo­lyan azt, amikor kijelentet­tem, hogy hat gólt dobok az NSZK ellen? — Persze, hogy nem. Azt viszont szeretném, ha nyer­nének. — Mi is . . . Nicolae Firoiu, az NSZK válogatottjának szövetségi kapitánya is ideges. „ Tulajdonképpen mi már csak másodikok lehetünk, hi­szen a Szovjetunió váloga­tottjától vereséget szenved­tünk. Előbbre csak akkor ke­rülhetünk, ha a magyarok vagy a hollandok bravúros győzelmet aratnak. A bravúrt természetesen a szovjetek el­leni mérkőzésre értem. — Mit vár a magyarok elle­ni találkozótól? — A jobb csapat nyer. A miénk! Komolyan úgy érzem, hogy többet tudunk. Ha tíz mérkőzést játszanánk egymás­sal, legalább hét a miénk len­ne. Ez a véleménye. Mindegy. A mieink avval a remény­­nyel ugrottak a vízbe, hogy a fennmaradt három találko­zó egyikét játsszák ... 6-3-m­al kezdődött A két játékvezetőről, a jugoszláv Klaricsról és a gö­rög Tlantaszról még a leg­rosszabb indulattal sem lehet azt állítani, hogy nem szere­tik a magyar vízilabdát... Nem az ő hibájuk, hogy az első játékrész nagyon rosszul indult. A játékosok keveset vállalkoztak, nem lőttek ka­pura, s két esetben a magyar kapu előtt csak súlyos hiha árán „sikerült” védekezni. Mindkettőnek kiállítás lett a vége. Az NSZK válogatottja pedig az előnyöket óramű pontossággal kihasználta. — Mi van veletek? — kér­dezi a szünetben dr. Mayer Mihály. A folytatás sajnos ugyan­olyan, mint a kezdet. Rossz. Dr. Csapó szabálytalankodik a kapunk előtt, kiáll. S máris 0-3. — Lőjetek! — kiabál dr. Bodnár András. Végre Gerendás elszánja magát és nyolc méterről be­talál a kapuba. 1-3. Akció­­gól. Gerendás először ered­ményes ezen a VB-n. Nem saját hibájából , hiszen már megírtuk, hogy az amőbafer­tőzés miatt az ágyat nyomta, s alaposan legyengült. Most újra ereje teljében van. Egy emberelőnyt végre va­­lahára elront az ellenfél. Az­tán mi játszunk létszámfö­lényben és Kiss középről, tá­volról a hálóba vágja a lab­dát. 2-3. Szép gól volt! És újra Kiss . . . Ügyesen megszabadul őrzőjétől, s a kapus hóna alatt a hálóba talál. Újabb akciógól! 3-3. Ilyenkor szokott valamit a bíró ítélni Kla­ics nem is tétovázik. Az első adandó al­kalommal kiküldi a meden­céből Gerendást. Nem hiába! Weyer hat méterről a jobb felső sarokba lő, 3-4. Dr. Csapó lövését a kapus védi. Az ellenfélé a labda, még negyvenöt másodperc van a negyedből. A támadást Gerendás akadályozza meg, magasan kieretelkedve a víz­ből. Dr. Csapót gyömöszö­lik, s őrzőjét, Obschernika­­tot ki is állítják. De ez az előny kimarad, mert Kiss ezúttal a vízre lő. Vége a negyednek. Ez már jobb volt. Elősorban Kiss, Gerendás és dr. Csapó jóvol­tából. A korábban remeklő Budavári nemigen jutott szó­hoz. Dr. Mayer Mihálynak Cservenyákot kiállítják Otto szabálytalankodik, ki­állítják. Ez az előny nem maradhat ki. Mégis kima­rad! ... Gerendás lövését Röhle védi. Kezdődik minden elölről. Klarics az NSZK-kapust kül­di ki. De ezt az előnyt sem váltjuk gólra. Sőt... Az el­puskázott helyzetet követően dr. Horkai nem engedi Stammnak végrehajtani a szabaddobást. Neki is pihen­nie kell ... A kapus nélküli NSZK támad, de a három méterről küldőt lövést Cser­vényük óriási bravúrral védi. Ellentámadás ... Dr. Csapó középen egyedül, s Geren­dás átadása pontos. A csa­tár higgadtan helyez a sa­rokba, 4-4. Egyetlen perc alatt meny­nyi fordulat. .. Kuncz szorongatja Ottót. Távoznia kell a játéktérről. Végre szerencsénk van, Stamm közelről a kapufára húzza a labdát. És újra dr. Csapó jön. Az NSZK kapuja előtt nyomják, cibálják, rán­gatják, de iszonyatos erővel beforgatja ellenfelét, s hiába csimpaszkodnak labdát tartó kezébe, lágyan a kapuba to­vábbít. 5-4 — a javunkra! Ez pazar teljesítmény volt. Először vezetünk v­ele csak tizenegy másodpercig! Otto ugyanis beindul, labdát kap, s öt méterről nem hibázik, 5-5. S aztán — döbbenet. Cservenyák, akire nem is olyan jellemző a reklamálás, nem tud uralkodni magán. Tsantasz már megadta a nyugatnémetek gólját, s ek­kor — hogy miért? — Tibor kiszól a játékvezetőnek: — Két méter. Csak ennyit. Tsantasz mu­tat: Cservenyák végleg, cse­rével kiáll! Drámai befejezés A harmadik negyedből már csak 22 másodperc volt hát­ra, a labdát mi birtokoltuk, de senki sem mert lövésre vállalkozni. Az utolsó játékrészre ma­rad a döntés... Stamm előbb indul a kel­leténél. A gólbíró észreveszi, tehát ismét a miénk a lab­da. Nagyon fontos, hogy ka­pus nélkül átvészeljük az el­lenfél előnyét. Végre bejöhet Bors, a 23 éves kapus Sok múlik most rajta. Azt is igazolhatja, hogy övé a jövő, illetve­­ már a jelen is. Dr. Csapó viszont a múlt, a jelen és a jövő... Nem bírnak vele! Gólhelyzetben van, amikor szabálytalanul szerelik. Tsantasz négyméte­rest ítél. Dr. Horkai nem hi­bázik. 6-5. 5 perc 26 másodperc van hátra. Tóth kiáll. Csak ezt sikerülne átvészelnünk. So­kat jelentene, mégsem si­kerül. Otto egyenlít, 6-6. Csak ne csüggedjenek el a játékosok. 3 perc 46 másod­percet ki kell bírni. De Kisst kiállítják. A nyolcadik NSZK- emberelőny! Ezt is belövik 6-7 ... Dr. Csapótól gyors egymásutánban Tsantasz többször is elveszi a labdát. Megunta a villogását?!... Kiss kiállításait azonban nem unták meg! Harmadszor me­het ki a vízből. Ez már azt jelenti, hogy vissza sem jö­het. Az NSZK-beliek jönnek. Klarics fúj. Vajon mit ítél? Két méteren belül látta az egyik NSZK játékost. A ma­gyar tábor áldja a bíró sze­mét ... Gyors indítás. A vége: Obschernikatot küldik ki. Gerendás nem sokat teketó­riázik, balról, kapáslövéssel egyenlít, 7-7. Már csak 1 perc 34 másod­perc ... Stamm betör a ma­gyar kapu el. Schmiedt el­nyomja. Klarics fütyül . Is­mét eggyel csökken a ma­gyar csapat létszáma. Ideg­tépő pillanatok! Az ellenfél játékosai nem kapkodnak, kézről kézre száll a labda, hadd fáradjon el a magyar kapus. Végül is Freund lő a kapura. A labda Obscherni­­kat elé pattan. A környékén senki. Csak­ meg kellene lök­nie a labdát. Ő inkább nagy gólt akar lőni. Szerencsénk­re. A labdát — kapufára vágja. Még 17 másodperc. Nálunk a labda — már nem veszt­hetünk, de — nyerhetünk! Minden magyar úszik előre. Firo­u edző a parton re­meg. Schmiedt kapja a lab­dát, elkezdi lóbálni, s köze­lebb lopja magát a kapuhoz. Vár — még hat másodperc van hátra. Aztán lő. De a VÍZCSEPPEK DÖNTÉS: A jugoszláv úszócsapat mindössze két­tagú. A Petrics testvérek alkotják, Borút és Darjan. Borút a 400 m-es gyors­úszás Európa-b­aj­n­ok­a egy nappal főszáma előtt be­lázasodott. Induljon? Ne induljon? Dúlt a vita. Végül is a válogatott csa­pat vezetője, edzője és or­vosa egyhangúlag közölte: engedélyezi a versenyzést. Az egyhangúság magyará­zata : mindhárom feladat­kört egy személy tölti be. A Petrics-papa... KEGYES CSALÁS. Autogramokért rohangál minden guayaquili gyerek. Az olasz vízilabda-szak­írót, Sandro Castellanot is megrohamozták. A mackótermetű férfi jó hu­morú és az egyik lapra a „pillangókirálynő”, Ma­ry T. Meagher nevét írta alá. Sandro barátja, Ca­millo Cametti azonban aggódik: „Csak nehogy a végén el is higgye magá­ról, hogy ő Mary. Ki tud­ja, ez mit váltana ki be­lőle?...” A két olasz ugyanis­­ egy szobában lakik. GOND. Minden vízilab­da-mérkőzés után csapa­tonként egy-egy játékost kisorsolnak, hogy ellen­őrizzék, nem használtak-e tiltott szereket. Ehhez azonban kis üvegcsében kell vizsgálati anyagot produkálni. Legalábbis an­nak, aki tud ... Budavári Imre izzadt, könnyezett, csak éppen nem tudott... Közel négyórás várakozás után — 6 üveg kóla és­­4 üveg ásványvíz lötyögött már a játékos gyomrában — végre sikerült néhány cseppet produkálnia ! A maga nemében ez is bra­vúros teljesítmény... KÖNNYEDÉN. Lázi Perényi, NSZK-beli fo­tóriporter szombaton az időfutamok után vicc­ből odaszólt az idő­mérőknek: „Lemérnének nekem egy 100 mé­tert?” A válasz „Igen” volt. Letette a gépét, le­dobta az ingét, nadrágját, és zsupsz. 52.60 alatt tel­jesítette a távot! A ma­gyar csúcs ennél csaknem egy másodperccel rosz­­szabb. Nem kellene a ma­gyar sprintereknek inkább­­ fényképezniük?!... labda lepattan a védők ke­zéről. Freund fordul, szökte­tik — de vége! Tízből tíz... Dr. Mayer Mihály bosszús, Tsantaszra haragszik. Dr. Su­dár pedig ezt mondja: — Rosszul játszottunk! Még egyszer ilyen rosszul nem lehet. Gerendás hamar felismeri a helyzetet: — Ha most nyertünk vol­na, akkor is győzni kellene a szovjetek ellen,­hiszen jobb a gólkülönbségük. Ruza József főtitkár min­denkinek gratulál. — Veretlenek vagytok, nyu­gi, nyugi. Az az igazság, hogy örül­hetünk a döntetlennek. És van egy kis esélyünk az aranyéremre. Csak egy kicsi... A szov­jet válogatott most nagyon együtt van, a VB-n még pontot sem vesztett. Tíz megkérdezett szak­em­­ber közül tíz az ő végső győ­zelmükre szavaz! Az aranyéremért szomba­ton — magyar idő szerint va­sárnap hajnalban — váloga­tottunknak győznie kell. De ne feledjük: a Tungs­ram Kupán 10:8-ra legyőz­tük a szovjeteket. .. Magyarország—NSZK 7-7 (0-3, 3-2, 2-1, 2-2) Vezette: Klarics (jugoszláv), Tsantasz (görög). Magyarország: Cservenyák — dr. Sudár, Kiss (2), Gerendás (2) , dr. Horkai (1), Kuncz, Bu­davári. Csere: dr. Csapó (2), Tóth, Bors, Schmiedt. NSZK: Höhle — Stamm, Otto (3) , Freund, Obschernikat, Os­selmann, Schröder (1). Csere: Loeble (2), Weyer (1). A Szovjetunió válogatottja 7-3-re nyert Hollandia ellen. A döntő állása: 1. Szovjetunió 2 2------18-13 4 2. Magyarország 2 1 1 — 14-13 3 3. NSZK 2 — 1 — 15-18 1 4. Hollandia 2--------2 11-14 — A Szovjetunió—Magyarország mérkőzést Pizzorno (olasz) és Frady (amerikai) vezeti. Az 5—8., a 9—12. és a 13—16. helyekért lejátszották a mér­kőzéseket. Eredmények: Kuba—Egyesült Államok 9-7, Jugoszlávia—Spa­nyolország 7-6, Olaszország— Görögország 10-6, Kínai NK­­Ausztrália 9-7, Franciaország —Új-Zéland 6-6, Kanada— Egyiptom 18-4. A végső sorrend: 5. Kuba, 6. Egyesült Államok, 7. Jugo­szlávia, 8. Spanyolország, 9. Olaszország, 10. Kínai NK, 11. Ausztrália, 12. Görögország, 13. Franciaország, 14. Kanada, 15. Egyiptom, 16. Új-Zéland. A győztesek mondták Dirk Richter (NDK): „Careyt 75 m-ig nem is láttam, aztán mintha a víz alól bukkant volna fel, ott volt velem egyvonalban. Úgy megijedtem, hogy fé­lelmemben Európa-csúcsot úsztam.” Michael Gross (NSZK): „Beardsley, a világcsúcs­tartó becsapott! Azt hittem, hogy ha egy méterrel előtte úszom, akkor az elég a világcsúcshoz. Persze, az arany így is fényesen csillog.” Petra Schneider (NDK): „A mellúszásra össz­pontosítottam, mert az Geweniger erőssége. Jól okoskodtam, nem sok hiányzott a világcsúcshoz.” Kimberly Lineham (Egyesült Államok): „8:20-ra számítottam, ettől azonban alaposan elmaradtam. Nyugat-Berlinben már szereztem egy bronzérmet, s azon igyekeztem, hogy ezt fényesebb kövesse. Ez sikerült.’’

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék