Népsport, 1983. július (39. évfolyam, 154-180. szám)

1983-07-29 / 178. szám

8 NÉPSPORT Továbbra is Varasdy vezet­ette!»­J Agria ’83 nemzetközi ver­seny, Eger. A mestercsoportban a 8. forduló eredményei: Lines (jugoszláv)—Tolnai 1:0, Hor­váth J.—Emődi 1:0, Kiss L. —Kiss A. 1:0, Roos L. (fran­cia)—Sugár 0:1, Forgács J.— Borsi 0:1, Sulyok—Szöllösi 0:1, Nagy J.—Kádas 1:0, Do­bos O.—Van der Wil (hol­land) 1:0. Döntetlen: Káposz­tás—Varasdy, Németh Z.— Perényi, Dobos J.—Horváth L. és Lobstein (francia)—Csa­pó. Az élcsoport állása: Va­rasdy 6, Káposztás és Peré­nyi 5.5—5.5, Horváth J., Su­gár, Lines és Németh Z. 5— 5, Tolnai, Kiss L. és Borsi 4.5— 4.5 pont. A 9. forduló párosítása az élen: Perényi —Varasdy, Sugár—Káposztás és Horváth­ J.—Németh Z. A 48 fős mesterjelölt-cso­port élmezőnye a 8. forduló után: Horváth Cs. (Volán SC) 7, Jurácsik és Sándor T. 6—6, Horváth I., Koncz, Imecs, Czeglédi és Nikovits 5.5— 5.5 pont. A nők közül a 8. forduló­ban Horváth Júlia győzött, a francia M. Vanhove veresé­get szenvedett, a másik há­rom sakkozónő fél-fél pontot szerzett. Az állás: Forgó É. és M. Vanhove 4.5—4.5, Mádl és Horváth J. 4—4, Csem R. 3.5 pont. Hegymászás Nők a csúcsokon Magyar hegymászók tíz­fős csoportja érkezett haza a napokban a Kaukázusból. Mint Lakatos János szövet­ségi kapitány elmondotta, a csoport négy hölgytagjának teljesítményével a legelége­dettebb. Vörösné Zsohovszky Piroska (Vörös Meteor), Pál Aranka, Major Irén és Mé­reg Katalin (mindhárom OSC) megmászta a Dzsantu­­gan 3A nehézségű 3991 mé­teres csúcsát, feljutott a Tjutju-Basi 4495 méteres or­mára. Emellett megmászták az Elbruszt és a Maly- Dongus-Orunt is. Hazai győzelmek ES Vízilabda­ ) OB II/A Kecskeméti SC—MAFC 10-8 (3-1, 1-4, 0-1, 6-2). Kecske­mét. Bíró. Medveczky. Kecs­keméti SC—MAFC 9-6 (3-1, 0- 1, 4-1, 2-3). Komjádi-uszo­da. Szentgyörgyi, Juhász K. CSMSK—MEAFC 8-8 (2-3, 3- 1, 2-3, 1-1). Komjádi-uszo­­da. Medveczky, Bíró. Ceglédi VSE—Egri Vízmű 18-13 (5-3, 6-2, 3-4, 4-4). Eger, Schlosz­­szer, Szentgyörgyi. CSMSK— MEAFC 7-6 (1-2, 3-0, 2-1, 1- 3). Miskolc. Szentgyörgyi, Varga. Ceglédi VSE—Egri Vízmű 16-15 (5-4, 4-3, 3-3, 4- 5). Cegléd, Pázmányi, Ká­dár. Bánki Donát—MAFC 8-6 (3-1, 3-1, 0-3, 2-1). Komjádi­­uszoda. V: Pászt, Pázmányi. Bánki Donát—MAFC 9-8 (2-2, 1-2, 3-1, 3-3). Komjádi­ uszo­­da.­­V: Koós, dr. Csillag. Kecskeméti SC—CSMSK 9-6 (3-1, 1-1, 2-1, 3-3). Komjádi­­uszoda. V: Ferenczi, Koós. Kecskeméti SC—CSMSK 12-8 (4-1, 2-2, 4-2, 2-3). Kecskemét. V: .Dombi, dr. Csillag Hód­mezővásárhely—Ceglédi VSE 15-11 (4-1, 4-4, 2-3, 5-3). Hód­mezővásárhely. V: Pázmá­nyi. Hódmezővásárhely—Ceg­lédi VSE 15-13 (4-4, 4-2, 2-3, 5- 4). Cegléd. V: Schlosser, Kőnigh. OB II/B Békéscsaba—Külker SC 8-7 (1-0, 3-2, 1-2, 3-3). Békéscsa­ba. V: Felkai, Kádár. MVSC —Ybl Miklós Főiskola 10-10 (2-0, 1-3, 2-2, 5-5). Miskolc, V: Pászt, Varga. I SPORTMŰSOR PÉNTEK ATLÉTIKA, VI. Budapesti Nagydíj, Népstadion. 17.00: megnyitó. 17.30: rúd, női ma­gas, férfi diszkosz, távol és 400 m gát. 17.45: női 100 m. 17.55: férfi 100 m. 18.05: női 800 m. 18.20: férfi 800 m, női gerely. 18.35: 110 m gát. 18.45: férfi magas. 18.50: női 400 m. 19.00: férfi 400 m, hármas. 19.10: férfi gerely, 4x100 m. 19.20: női 1500 m. 19.30: férfi 1500 m. 19.45: 100 m gát. 20.00: női 200 m. 20.05: férfi 200 m. 20.10 : 5000 m. EVEZÉS. Országos felnőtt női és férfi bajnokság, Sze­ged, Maty éri pálya, 16. Rövid egy hét leforgása alatt másodszor vállalkozik Szeged arra, hogy nagysza­bású evezős esemény házi­gazdája legyen. Miután má­jusban sikerrel rendezték meg az 1981 nyarán avatott Maty-éri evezőspályán a fel­nőtt nemzetközi regattát, az elmúlt hét végén ugyanitt került sor az országos ifjú­sági, serdülő és úttörő baj­nokságra. Péntektől pedig három napon át a felnőtt evezősök küzdenek a Maty­­éri pályán a bajnoki címe­kért. Sportnyelven szólva: az előfutam nehezebb volt, mint amilyennek a döntő ígérkezik. Az ifibajnokságon 800 fiatal mozgott a parton és a vízen, 150 futamot raj­toltattak az indítók, a ver­senyzőkön és kísérőiken kí­vül örvendetesen nagyszámú nézőt is el kellett látni. Ilyen nagy nyüzsgésre a kö­vetkező hét végén nem kell számítani, hiszen a három nap alatt jóval kevesebb fu­tamot kell rendezni, csupán 14 versenyszám döntőjére kerül sor. Csak vasárnap lesz zsúfoltabb a műsor, ak­kor a hagyományoknak megfelelően bajnoki címért vetélkednek öt hajónemben a túraevezősök és kilenc számban a mindkét nembeli veteránok. Miután az előadásnál ne­hezebb főpróbán sikerrel túl­jutottak a rendezők, bizto­sak lehetünk abban, hogy érdemes felkeresni Szege­det, a Maty-éri pályát az el­következő hét végén is. HÁROMTUSA. Budapest­bajnokság, úszás, Hajós Alf­réd uszoda, 17. KAJAK-KENU. Országos junior, ifjúsági és úttörő bajnokság, Szolnok,­­7.50 és 15. KERÉKPÁR. Mecsek Ku­pa nemzetközi országúti egyéni és csapatverseny, rajt: 6-os út Danicz pusztai tábla, 19.30, illetve Szekszárd, Fő tér, 16.30. A XXIV. Mecsek Kupa Baranya és Tolna megye rangos és nemzetközi mér­cével mérten is jelentős kerékpáros versenye. Az öt szakaszból álló viada­lon csaknem 400 kilomé­tert kerekeznek az NDK- ból, a Szovjetunióból, Csehszlovákiából, Lengyel­­országból, az NSZK-ból, Ausztriából és Jugoszláviá­ból érkező külföldi és a magyar versenyzők. Az egyéni és a csapatverseny­ben legjobban szereplők tiszteletdíjat kapnak. A résztvevők Tolna és Bara­nya sok lakóhelyén halad­nak keresztül, érdekes lát­nivalót nyújtva az érdek­lődőknek. KÉZILABDA: Georgikon Kupa nemzetközi férfi és női torna, Keszthely, Helikon-li­get és vendéglátóipari szak­­középiskola, 8. Olajbányász Kupa férfitorna, Szolnok, Tiszaliget, szabadtéri pályák, 15.15. Alkotmány Kupa nem­zetközi férfi és női torna. Dunaújváros, 16. VII. Vízmű Kupa férfitorna. Békéscsabai Előre Spartacus—Elektromos, 9,­ Délép SC—Szegedi Volán, 10.30, Debreceni Dózsa—Vis­­mut Aue (NDK-beli), 14, Elektromos—Délép SC, 15.50, Békéscsabai Előre Spartacus— Debreceni Dózsa, 17.20, Szege­di Volán—Vismut Aue, 18.50, Békéscsaba, II. sz. iskola tor­nacsarnoka. LOVASSPORT. A Bp. Honvéd nemzetközi verse­nye, Apajpuszta, 9. MŰUGRÁS. Ifjúsági orszá­gos bajnokság, Hajós Alfréd sportuszoda, 16. SAKK. Agria ’83 nemzet­közi verseny, 10. forduló, Eger, dr. Nagy J. u. 2., 14. TENISZ. Dr. Ernőházy Lajos nemzetközi emlékver­seny, Kaposvár, 8. ÚSZÁS. Országos úttörő­­bajnokság, Dunaújváros, uszoda, előfutam, 9.30, dön­tő, 17. VITORLÁZÓREPÜLÉS. Or­szágos bajnokság, Kiskunfél­egyháza, MHSZ-repülőtér, 8. VÍZILABDA. Siótour Ku­pa .Szőnyi út. Svájc—Syra­­cusa (olasz), 17, BVSC—Szol­noki VSE 18. Női bemutató mérkőzés. Szőnyi út, 16. LABDARÚGÁS Főnix Kupa. Nemzetközi ifjúsági torna. A 7. helyért. Hajdúszoboszló, 10, Huták. Az 5. helyért. Balmazújváros, 17, Németh L. A 3. helyért. Debrecen, 16, Győri. Az 1. helyért: Debrecen, 18, Divinyi. Nemzetközi mérkőzés. Sze­gedi VSE—Zwickau (NDK- beli), Szeged, 18, Horváth. SZOMBAT ATLÉTIKA. Szolnok város nemzetközi bajnoksága, Szolnok, 16.30. EVEZÉS. Országos felnőtt női és férfi bajnokság. Sze­ged, Maty éri pálya, 16. A XVI. nemzetközi Tisza-túra ünnepélyes megnyitója, Tiva­dar, Tisza-híd, 18. HÁROMTUSA. Budapest­­bajnokság, lövészet, Fehér út, 9. futás, Óbudai-sziget, 16. KAJAK-KENU. Országos junior, ifjúsági és úttörő bajnokság, Szolnok, 8 és 14.30. KERÉKPÁR. Mecsek Kupa nemzetközi országúti egyéni és csapatverseny, hegyi egyenkénti indításos verseny, Pécs, Hunyadi u. és Péter u. sarok, 8.30, illetve tömegraj­tos egyéni és csapatverseny, Üszögpuszta, 15. KÉZILABDA: Georgikon Kupa nemzetközi férfi és női torna, Keszthely, Helikon-li­get és vendéglátóipari szak­­középiskola, 8. Olajbányász Kupa férfitorna, Szolnok, Tiszaliget, szabadtéri pályák, 8.30 és 15.30. Alkotmány Kupa nemzetközi férfi és női torna, Dunaújváros, 9 és 14. VII. Vízmű Kupa fér­fitorna. Debreceni Dózsa —Délép SC, 8. Vismut Aue (NDK-beli)—Békéscsa­bai Előre Spartacus, 9.30, Sze­gedi Volán—Elektromos, 11, Vismut Aue—Délép SC, 16, Békéscsabai Előre Spartacus —Szegedi Volán, 17.30, Elekt­romos—Debreceni Dózsa, 19, Békéscsaba, II. sz. iskola tor­nacsarnoka. LOVASSPORT. A Bp. Honvéd nemzetközi verse­nye, Apajpuszta, 9. MODELLEZÉS. Aranyho­mok Kupa FSR hajómodell verseny és országos bajnok­ság. Kecskemét, Záportározó­tó, 9.30. MŰUGRÁS. Ifjúsági orszá­gos bajnokság. Hajós Alfréd sportuszoda, 11. SAKK. A Statisztika PSC Elekes Dezső nemzetközi em­lékversenye, megnyitó, sorso­lás és 1. forduló, V., Nép­hadsereg u. 10., 14. Agria ’83 nemzetközi verseny, 11. forduló, Eger, dr. Nagy J. u. 2., 9. SPORTLÖVÉSZET A szö­vetség nemzetközi versenye, Marczibányi tér (puska, pisz­toly), 9., Szentendre (futó­vad), 10., Margitsziget (trón) 9.30., Budaörs (skeet), 10. TERMÉSZETJÁRÁS. Lap­kiadó Vállalat SE: Szent­endre — Pilisszentlászló — Lepence-völgy — Lepencei strandfürdő — Visegrád — Nagymaros. T.: 9 órakor a Batthyány téren. V.: Bükkös György. Ugrón Magdolna. Orvosegyetem SC: GYO­PÁR. Kerékpártába: Tököl — Ráckeve — Lórév — Szi­­getcsép — Halásztelek — Csepel. T.: 7 órakor a Már­cius 15. téren. V.: Vízi Mik­lós. (Táv: 116 km). TENISZ. Dr. Ernőházy La­jos nemzetközi emlékver­seny, Kaposvár, 8. ÚSZÁS. Országos úttörő­bajnokság, Dunaújváros, uszoda, előfutam, 9.30, dön­tő, 17. VITORLÁZÓREPÜLÉS. Or­szágos bajnokság, Kiskunfél­egyháza, MHSZ-repülőtér, 8. VÍZILABDA. Országos if­júsági MÉN­ Kupa, selejte­zők, Tungsram uszoda, 10. Kőér utca, 11. Eger, 11. LABDARÚGÁS Intertotó Kupa, Bp. Hon­véd—Szloboda Tuzla (jugo­szláv), Népliget, Építők-pá­­lya, 18, Urban (Nagy L., Lo­­vassy). Videoton—Cracovia Krakow (lengyel), Székesfe­hérvár, 18, Nagy M. (Fekete, Gergácz). Nemzetközi mérkőzések: Oroszlány—VfB, Eppingen (NSZK-beli), Oroszlány, 16.30, Kecskeméti TE—FK Smede­­rovo (jugoszláv), Kecskemét, 16.30, Aczél. Bajai SK—Dina­mo Berlin (NDK-beli), Baja, 17.30, Horváth. VASÁRNAP ATLÉTIKA. A NYVSSC nemzetközi versenye. Nyír­egyháza, Városi stadion, 15.45. EVEZÉS. Országos női és férfi, valamint túraevezős és veterán bajnokság, Szeged, Maty éri pálya, 15. A XVI. nemzetközi Tisza-túra rajtja, Tivadar, Tisza-híd, 8. KAJAK-KENU. Országos junior, ifjúsági és úttörő bajnokság, Szolnok, 8 és 14.30, KERÉKPÁR. Mecsek Ku­pa nemzetközi országúti egyéni és csapatverseny, kri­tériumviadal, Mecseki kör­pálya, 10. KÉZILABDA. Georgikon Kupa nemzetközi férfi és női torna, helyosztók, Keszthely, Helikon-liget és vendéglátó­ipari szakközépiskola, 8.30. Olajbányász Kupa férfitorna, Szolnok, Tiszaliget, szabadté­ri pályák, 8 (eredményhirde­tés: 11.45). Alkotmány Kupa nemzetközi férfi és női torna. Dunaújváros, 9. VII. Vízmű Kupa férfitorna. Elektromos— Vismut Aue (NDK-beli), 8. Délép SC—Békéscsabai Előre Spartacus, 9.30, Debreceni Dózsa—Szegedi Volán, 11, Bé­késcsaba, II. sz. iskola torna­­csarnoka. LOVASSPORT. A Bp. Honvéd nemzetközi verse­nye, Apajpuszta, 9. MODELLEZÉS: Aranyho­mok Kupa FSR hajómodell verseny és országos bajnok­ság, Kecskemét, Záportározó­tó, 9. SAKK. A Statisztika PSC Elekes Dezső nemzetközi em­lékversenye, 2. forduló, V., Néphadsereg u. 10., 14. SALAKMOTOR. Országos csapatbajnokság, III. forduló, Nyíregyháza, Volán-pálya, 16. SPORTLÖVÉSZET. A szö­vetség nemzetközi versenye, Marczibányi tér (puska, pisz­toly), 9., Szentendre (futó­vad), 10., Margitsziget (trap) 9.30., Budaörs (skeet), 10. TENISZ. Dr. Ernőházy La­jos nemzetközi emlékver­seny, Kaposvár, 8. TERMÉSZETJÁRÁS. Épí­tésügyi és". Városfejlesztési Minisztérium SK: Alsóörs — Cserhegy — Szabadság-kilá­tó — öreg hegy — Balaton­almádi. T.: 7.45 órakor a Déli pu.-on. V.: Török Sán­dor. III. kerületi Központi SE: Tatabánya — Turul-emlék­mű — Vaditató — Lengyel halála — Ferenc-kunyhó — Bükkhegy — Vértesszőlős — Tatatóváros. T.: 6 órakor a Kelenföldi pu.-on. V.: Zsi­­láné Fábián Judit. ÚSZÁS. Országos úttörő­­bajnokság, Dunaújváros, uszoda, előfutam 9.30, dön­tő. 17. VITORLÁZÓREPÜLÉS. Or­szágos bajnokság, Kiskunfél­egyháza, MHSZ-repülőtér, 8. VÍZILABDA. Siótour Kupa, Siófok, Vitorlás-kikötő, Szol­noki VSE—Svájc. 10. BVSC— Syracusa (olasz) 11. Szolnoki VSE—Syracusa. 16, BVSC— Svájc, 17. Női bemutató mérkőzés, Siófok. Vitorlás­kikötő. 15.30. Országos ifjú­sági MÉH Kupa, selejtezők, Tungsram uszoda. 10. Kőér utca 11. Eger. 11. Szolnok, 11. LABDARÚGÁS Nemzetközi mérkőzések: SZEOL AK—Zwickau (NDK- beli), Békéscsaba, 16.30, Bo­gyó. Békéscsaba—Wismut AUE (NDK-beli), Békéscsa­ba, 18.30, Köböl. XXXIX. 178. ♦ 1983. július 29. 420-as ifjústiffi vito­rlázó EB Sporttörténelmi ezüst Vitorlázás Magyar szempontból sport­­történelmi jelentőségű Euró­­pa-bajnokság fejeződött be szerdán Agárdon. A 420-as if­júsági vitorlázó kontinensbaj­nokságon a magyar Nyári Gyula, Pálinkás Csaba ket­tős ezüstérmes lett a ma­gyar hajó még soha nem ért el ilyen sikert. Meglepetésről szó sincs, a VVSZ fiataljai már korábban is meg-megvillantották kivé­teles tehetségüket. A tavalyi ifjúsági EB-n például ötödi­kek lettek, s több nemzetkö­zi versenyen, bajnokságon szereztek értékes győzelmet. Pedig Nyáriék ezúttal nem is futották ki magukat iga­zán. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy balszerencsések voltak. Az egyik futamban például­­ mindössze egy méterrel szo­­­rultak a második helyre__ Egy ízben pedig az élen ha­ladtak, amikor a rendezők — szélforduló miatt — „lelőt­ték” a futamot. Nem árt tud­ni azt sem, hogy ezüstérmes hajónk minősége (vitorlázat, árboc, hajótest) elmaradt a riválisokétól — igaz, az EB-n szerepelt többi magyar 420- as még ettől is gyengébb föl­­szereltségű ... Szakemberek egyértelmű véleménye, hogy erről a két magyar fiúról még hallani fogunk. Mint ahogyan valószínűleg emlegetni fogják az agárdi EB rendezőit is. Félretéve az ilyenkor szokásos dicsérő jel­zőket, meg kell állapítani, hogy a Fejér megyeiek — karöltve a Magyar Vitorlás Szövetséggel — valóban nagyszerű kis Európa-bajnok­­ságot bonyolítottak le az ilyen eseménynek első alka­lommal otthont adó Velencei­tavon. Nyilván nem véletlen, hogy a nemzetközi szövetség évek óta előszeretettel hagyja jó­vá a világ- és Európa-baj­­nokságok magyar színhelyeit. Gondoljunk csak a szörf VB- re (1980), a csillaghajó EB-re (1981), a 470-es EB-re (1982), illetve a néhány hét múlva Tihanyban rendezendő miszt­­rál EB-re . .. A hajóosztályról. Bár a 420-as kategória nem olim­piai osztály, mégis megér­demli a fokozott figyelmet. Annál az egyszerű oknál fog­va, mert az itt versenyző fia­talok zöme felnőttként álta­lában a már olimpiai rangú 470-esben folytatja pályafu­tását. Márpedig abban a ka­tegóriában — a Pandák, Za­lai párossal az élen — mi is érdekeltek vagyunk. (pildál) Pálinkás Csaba Nyári Gyula Harmadik hely az IBV-n Kosárlabda­­. Hazaérkezett férfi ifjúsági válogatottunk a Koreai NDK- ból, ahol az Ifjúsági Barátság Versenyen vett részt. Fiatal­jaink jól szerepeltek Phen­­janban: hat mérkőzésből né­gyet megnyertek és ezzel az erős mezőnyben a harmadik helyen végeztek. Eredmé­nyek : Magyarország—Románia 66-55. Ld: Bodrogi (18), Fe­dor (16), Farkas A., Kardos (10—10). Csehszlovákia—Ma­gyarország 75-72. Ld: Bodro­gi (23), Fedor (18), Farkas L. (10). Magyarország—Koreai NDK II 109-57. Ld: Fedor (24), Bodrogi (21), Farkas L. (18), Forrai (14). Magyaror­szág—Lengyelország 66-64. Ld: Fedor (20), Bodrogi (17), Kardos (11). Magyarország- Bulgária 75-74. Ld: Farkas L. (23), Bodrogi (18), Fedor (15), Forrai (10). Koreai NDK—Magyarország 89-75. Ld: Forrai (16), Fedor (14), Bodrogi (13), Farkas L. (10). Végeredmény: 1. Koreai NDK 11 pont, 2. Csehszlová­kia 11, 3. Magyarország 10, 4. Románia 9, 5. Bulgária 9, 6. Lengyelország 7, 7. Koreai NDK II 6, 10.­ FONÁK ...mintha visszakézből a férjet vágná szájba, asszonyom ül

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék