Nemzeti Ujság, 1937. július (19. évfolyam, 146-172. szám)

1937-07-16 / 159. szám

i Pacelli bíboros államtitkár Párisban meglátogatta Lebrun köztársasági elnököt Rabindranath Tagore két unokahúga Sabíta és Huntara Tagore, Gosh Kiranendu hindu költő kíséretében Budapestre érkezett Fegyveres őrség áll Peking kapujában Izgalmas jelenet a Ferencváros—Vienna mérkőzésről A Ferencváros első gólja XIX. LVF. 151. SZÁM. NEMZETI ÚJSÁG 1937 JULIUS 10.­­ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V., Honvéd-utca 10. Telefon: 1-196-60, 1-196-68 és 1-196-69. IV., Kossuth Lajos-utca I.­ Belvárosi kiadóhivatal Telefon 1­ 895-33 és Christophoros utazási és menetjegy iroda Telefon: 1-878-52. Fiókkiadóhivatalok: V., Báthory-utca 8., II. era. Telefoni 1—196—60, s Szent Imre könyvkereskedésben, Szent Imre herceg­ útja 2. Telefoni 2-690-33 és a Pázmány könyvkereskedésben, Baross-utca 82. Telefon i 1-354-79. Előfizetési ára egy hóra 4 P, */n évre 10.80 P, egyes szám ára 16 fillér, vasárnap 32 fillér. KIADÓTULAJDONOS: KÖZPONTI SAJTÓVÁLLALAT RÉSZV.­TÁRS. FŐMUNKATÁRSI TÚRI BÉLA , 1919-1936. A KIADÁSÉRT FELELŐS: BAR­ANY­AY LAJOS A KÖZPONTI SAJTÓVÁLLALAT VEZÉRIGAZGATÓJA. A SZERKESZTÉSÉRT FELELŐS: D. TÓTH LÁSZLÓ FŐSZERKESZTŐ MMMMMMMSMSMSMWMIAMmMAMWMimMI Napirend Péntek: Július 16. Róm. kat.: Karm. B. A­. — Gör. kat.: Athenogen vt. — Prof.: Valter. — Gör. kel.: július 3. Anatól. — Középeurópai időszámítás szerint a nap kel 4 óra 03 perckor, nyugszik 19 óra 37 perckor. A hold kel 13 óra 35 perckor, nyugszik 23 óra 13 perckor. Nyitvalevő múzeumok: Magyar Nemzeti Múzeum (Muzeum-körut 14.) ásványtár, őslény­tár 9— fél 2. — Magyar Történelmi Múzeum (Múzeu­m-körut 14.) régészeti és történeti osztálya—fél 2. — Szépművészeti Múzeum (Aréna­ út 41.) régi­­ és modern képtár, szoborgyűjtemény, grafikai ki­állítás 9— háromnegyed 2. — Iparművészeti Múzeum (Üllői­ út 33.) 9—fél 2. — Mezőgazdasági Mú­zeum (Városliget Széchenyi-sziget) gótikus épület zárva. — Néprajzi Múzeum (Hungária-alsókörút 40.) 9—fél 2. — Országgyűlési Múzeum (Országháza XVII. kapu) 9—2. — Közlekedési Múzeum (Her­­mina­ut 16.) 9—1 és fél 3—5. — Magyar Tudományos Akadémia (Akadémia-utca 2.) Goethe-szoba 10— 12. — Budapest Székesfőváros Képtára (Egyetem-utca 6.) fél 10— fél 2. — Erzsébet Királyné Emlékmúzeum (Királyi palota) 9—4. — Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum (Andrássy­­út 103.) zárva. — Ráth György Múzeum (Vilma királyné­ ut 12.) 9­—fél 2. — Új Magyar Képtár (Andrássy út 69.) 9—háromnegyed 2. — Országos Levéltár (Bécsikapu­ tér 4.) 9—fél 2. — Királyi Várpalota termei 9—4 — Országház termei 9—4. — Tudományegyetemi Növény­kert (Romanelli­utca 25.) 8—12 és 2—6 — Aquincumi Múzeum (Szentendrei-út 7.) 9—12 és 8—6. — Várhegy barlang jégkorszakbeli ősállatcsontok múzeuma, bejárat (Szentháromság-utca 2.) az Elöljáróság udvarából, megtekinthető egész nap. — Magyar Királyi Hadimúzeum (Vár, Bástya-sétány 40.) 10—L — Nö­vénytár (Akadémia-utca 2.) 10—1. — Postabélyeg Múzeum (Krsztina-körút 12.) 10—1. Nyitvalevő könyvtárak: Országos Széchenyi Könyvtár (Múzeum-körút 14.) 9—2. — Fővárosi Pedag. Könyvtár (Mária Terézia-tér 8.) 9—2,5—8. — Statisztikai Könyvtár (Keleti Károly­ utca 5—7.) 8—2,3—6. — Mezőgazda. Szakkönyvtár (Városliget, Széchenyi-sziget) 9—2 — Vakok Könyvtára (Ida­utca 5.) 8—12, 2—5. — Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Könyvtára (Szemere­ utca 6.) 10—12. — Technológiai Könyvtár (József-körút 6.) 9—1 és 5—8. Nyitvalevő kiállítások: A Szépművészeti Múzeumban (Aréna­ út 41.) német grafikai kiállítás és németalföldi éremművészeti kiállítás 9—háromnegyed 2. — Országgyűlési Múzeum kiállítása, húsz év politikai története 1914—1934. 9—2. — A Nemzeti Szalonban (Erzsébet-tér) modern monu­mentális művészeti kiállítás 9—5. — A Műterem Képzőművészeti Kiállítások (Kossuth Lajos­ utca 12.) V. csoportkiállítása és ennek keretében Kenéz János festőművész gyűjteményes kiállítása 9—6. — A Tamás Galériában (Akadémia­ utca 8.) népművészeti kiállítás 10—6. - őstehetségek kiállítása (Erzsébet-tér 2.) három festőművész és három szobrászművész 9—7. — A Magyar Nemzeti Múzeum­ban (Múzeum-körút 14.) drágakövek és mesterséges ékkövek kiállítása 9—fél 2. színházak heti műsora ERZSÉBETVÁROSI SZÍNHÁZ. Egész héten minden este és vasárnap délután: Sárgapitykés közlegény. (5, 8). MARKUS PARKSZINHÁZ. Minden este: Gólya­szanatórium. (8). FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZ. Mindennap dél­után és este: Új műsor. (4, 8). PAVILLON. Minden este: Kertkabaré. (Fél 10). ÁLLATKERT. Szombat: Katonák a szinpadon. ANGOLPARKI REVÜ SZÍNHÁZ. Minden estei Csodarevü 1937. (Hétköznap fél 11, Vasárnap fél 9 és fél 11). MAGYAR MÜSZINKÖR. Mindennap: Marika álma. * (Hétköznap háromnegyed 5, vasárnap fél 4, 6, 8). (8). MOZIK MŰSORA: ADMIRAL FILMSZÍNHÁZ. (II. Margit-kórut 5­ b. Tel.: 15-35-07). Elfelejtett ember (Jean Hers­holt). — Charlie Chan a turfén (Warner Oland). — Híradók. — Előadások kezdete hétköznap fél 4, egynegyed 7, egynegyed 10, vasár- és ünnepnap fél 2- 4, há­romnegyed 7 és fél 10 órakor. ÁTRIUM FILMSZÍNHÁZ. (Mar­git-körút 30. Tel.: 1-530 34. 1-540 24). — Vasárnapig bezárólag! — Pesti mese. Fősz.: Turay, Páger Kabos). — Híradók. — Előadások kezdete hétköznapon fél 6, fél 8 és fél 10 órakor, szombat, vasár- és ünnepnap fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. Jéggel hütött néző­tér. BELVÁROSI FILMSZÍNHÁZ ,Irányi­ utca 21. Tel.: 3—845—63.) Dunaparti randevú (Perczel, Ka­bos, Csortos). — Garcta futárja (Wallace Beery). — Hétfőtől: Koenigsimirk (Elissa Landi). — Iglói diákok (Gervay Marica, Jávor és Kabos). — Híradók. — Előadások kezdete hétköznap jobbterem fél 5, fél 8, bal terem 6, egynegyed 10, vásár- és ün­­nepnap jobbterem fél 4, fél 7, fél 10, balterem 5 és 8 órakor. Az első előadás naponta 30—80 fill. helyárakkal. BUDAI APOLLO. (Széna-tér. Str­­.J­ iff Mihály (Ad.»lf Wa­nl­­bru­ek, LSöHbíHV — Dzsun­gel királynője (Dorothy Lara­mi). Híradó. — Hétfőtől: Vetélytársak (Gustav Fröhlich, Dor. Wiech). — Szent hazugság (Julian Jansen, Otto Hartmann). — Híradók. — Előadások fél 5-től folyt., utolsó 9-kor, képszünet 6 és fél 8-kor, vasár- és ünnepnap 3. 6 és 9-kor CASINO FILMSZÍNHÁZ. (Eskü­­nt L szám. Telefon: 1—831—02). — Prolongálva! — Greta Garbo: Camille, a végzet asszonya. — Híradók. — Előadá­sok kezdete hétköznap fél 6, fél 8 és fél 10 órakor, szombat, vasár és ünnepnap fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. CITY FILMSZÍNHÁZ. (Vilmos császár­ út 36. Telefon: 1-111-40.) Pesti mese (Turay, Páger, Ka­bos). — Híradók. — Előadások kezdete hétköznap háromnegyed 6, háromnegyed 8, háromnegyed 10, szombat, vasár- és ünnepnap háromnegyed 4, háromnegyed 6, háromnegyed 8 és háromnegyed 10 órakor. CORVIN FILMSZÍNHÁZ. (Jó­zsef-körut és Üllői-út sarok). Tel.: 138—988. 139—584.) Ne h­igyj a férfinek (Clark Gable, J. Craw­ford). — Híradók. — Kisérő mű­sor. — Előadások kezdete min­dennap fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. Első előadáson minden­nap 1000 hely 40—80 fillérig. — Jéggel hütött nézőtér! CORSO FILMSZÍNHÁZ. (Váci­utca 9. szám. Telefon: 18—28—18), így él Kína (Soederborn expedí­ciója a forrongó Kínában). — Chaplin a görkorcsolyabajnok (burleszk). — Híradók. — Előadá­sok kezdete mindennap fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. PÉCSI FILMSZÍNHÁZ. (Teréz­­körút 28. sz Telefon: 1—213—43.) Lila akác (Ágay, Nagy György, Somogyi Nusi). — Éjjel a pati­kában (Kabos, Gombaszögi). — Jaj de jó szeretni (Bálla, Hal­­may). — Új Igazgató (Szőke Szakáll). — Előadások kezdete hétköznap: háromnegyed 6 Lila akác, egynegyed 8 Éjjel a patiká­ban stb, háromnegyed 9 Lila akác, 10-kor Éjjel a patikában stb., vasár- és ünnepnap: 4-kor Lila akác, fél 6 Éjjel a patikában stb., 7-kor Lila akác, fél 9 Éjjel a patikában stb., 10 órakor Lila akác. FORUM FILMSZÍNHÁZ. (Kos­suth Lajos­ u. 18. T: 1­897-07, 1­895-43) — Harmadik hétre prolongálva önagysága inasa (Jean Harlow, Robert Taylor). — Híradók. Elő­adások kezdete hétköznap (szom­bat kivételével): fél 6, fél 8 és háromnegyed 10, szombat, vasár- és ünnepnap fél 4, fél 6, fél 8 és háromnegyed 10 órakor. HOLLYWOOD FIL­MSZALON. (Bethlen-tér 3. Tel.: 14—24—55 ) Ne higgj a férfinek (Joan Craw­ford, Clark Gable és Franchot Tone). — Boszorkánykonyha és Honolulu (filmcsemegék). Híradó. Előadások kedte hétköznap fél 4, fél 6, fél 8, fél 10, vasárnap 3, egynegyed 6, fél 8 és fél 10 órakor. Az első előadás mérsékelt helyárakkal, 370 hely 30—60 fil­lérig. HOMEROS IKERT­ MOZGO TTermina­ut 7 Telefon: 29—61—78) Suzy (Amerikai leány) Fősz.: Jean Harlow, Franchot Tone és Lewis Stone. — Szemet­ szemért (Stan és Pan). Híradók. Előadá­sok kezdete hétköznap háromne­gyed 5, 7, egynegyed 10 órakor, vasárnap fél 2. fél 4. fél 6. fél 8 és fél 10 órakor. Az első előadás mindennap mérsékelt helyárak­kal. Szép idő esetén 8 órától a kertben. JÓZSEFVÁROSI FILMPALOTA. 1 Kálvária-tér 7. Tel.: 1—341i—44.) Charlie Chan a turfon (Warner Oland). — Lybiai brigád (Avanti Savoya). Híradók. Előadások kez­dete hétköznap fél 5-től folytató­lagosan, az utolsó előadás 9 óra­kor és az egyes filmek kezdete fél 5. 6. fél 8. 9 órakor, vasár- és ünnepnap 3. 6. ás 9 órakor. Az első előadás mérsékelt helyárak­kal. MÁRKUS PARK MOZGÓ (VIII., Múzeum-körút 2. Tel.: 134—737.) Színpadon: Gólyaszanatórium. Szilágyi—Eisemann operettje 3 részben. — Filmen: Híradók. — Színes filmcsemegék. — Előadá­sok kezdete 8 órakor. METRO FILMPALOTA. (Teréz körút 60 - Telefon: 11—22—30.) Wallace Beery: A vén betyár — Az ördöngős egérke (színes rajz­film). - Világhíradók. - Elő­adások hétköznapon 6, 8, 10 óra­kor, szombat, vasár- és ünnepnap 4, 6, 6 és 10 órakor. Szép idő ese­tén nyitott tető. MŰJÉG MOZI. (Városliget. Te­lefon: 118—254). Méltóságos kis­asszony. Fősz.: Csortos Gyula, U­ray Tivadar, Szeleczky Zita és Berky Lili. — Mézeshetek (Anny Ondra, Hans Söhnker és Adele Sandrook). — Folytatólagos elő­adások kezdete 8 órakor, utolsó előadás kezdete 9 órakor. OTTHON FILMSZÍNHÁZ.­­Be­niczky utca 3—5. Tel.: 14—64—47.1 Nem élhetek muzsikaszó nélkül (Jávor Pál, Somogyi Bogyó). — A kis lázadó (Shirley Temple). — Világhiradók. — Hétfőtől: Menekülő szerelem (Lukács Pál). A fehér angyal (Kay Francis). Előadások kezdete hétköznap fél 5-től folytatólagosan, az utolsó előadás 9 órakor és az egyes ele­mek kezdete fél 5. 6, fél 5, 9 óra­kor, vasár- és ünnepnap 8. 6 és 9 órakor Az első előadás mérsé­­kelt helyárakkaL OLYMPIA FILMSZÍNHÁZ. (Er­­zsébet­ körút 26. Telefon: 1-429-47.) Dunaparti randevú (Kabos Gy., Ráday Imre). — Havi 200 fix (Jávor Pál és Páger Antal). — Híradók. Előadások kezdete hét­köznapon 4, fél 6, 7, egynegyed 9 és fél 10 órakor, szombaton 4, fél 6 7, fél 9 és 10 órakor, vasárn és ünnepnap 2, háromnegyed 5, fél 8 és 10 órakor. Az első elő­adás mérsékelt helyárakkal 40 allertőL OMNIA FILMSZÍNHÁZ. (Jó­­zsef-körut és Kölcsey-utca sarok. Tel.: 130-125).­­ Nyári szünet. PALACE FILMSZÍNHÁZ. (Er­­zsébet-körút 8. Tel.: 1—365—23.) Tempo 1937. Az év története. —* Az angol koronázás színes filmje. Előadások kezdete mindennap ^ 6. 8 és 10 órakor. Jéggel hűtött nézőtér. Nyitott tető. RADIUS FILMSZÍNHÁZ (Nagy­mező­ u. 22. Tel.: 1-220-98, 1-292-50). Halló Budapest (Bársony Rózsi, Kabos, Svéd stb.) — Iglói diákok (Gervay Marica, Básthy Lajos). Előadások kezdete hétköznap: fél 6 Halló Budapest, 7-kor Iglói diákok, fél 9 Halló Budapest, 10-kor Iglói diákok, szombat, va­sár, és ünnepnap: 4 órakor Iglói diákok és a többi előadás mint hétköznap. ROYAL APOLLO FILMSZÍN­HÁZ. (Erzsébet­ körút 45 Telefon: 1- 419-02. 1-429-46.) Így él Kína! Nagy expedíciós film. — Chaplin leghíresebb burleszkje. — Híradó. Előadások kezdete hétköznap 6, 8, 10, szombat, vasár- és ünnep­nap 4, 6, 8 és 10 órakor. SAVOY FILMSZÍNHÁZ. (Kál­vin-tér, Üllői­ út 2. Tel.: 1.460-40.) Lybiai brigád (Avanti Savoya). Budai cukrászda (Perczel Zita és Somlai). — Világhiradók. — Elő­adások kezdete hétköznap fél 5, fél 8 és 9 órakor, vasárnap 2, 5, 8 és fél 10 órakor. Az első elő­adás mérsékelt helyárakkal Va­sárnap délelőtt 10 és fél 12 óra­kor matiné. SIMPLON FILMPALOTA. (Horthy Miklós-út 62 T.: 2-689-98. 2- 689-99.) Mária nővér (Svéd S.) — Éjféli látogató (Theo Lingen). Híradók.­­ Előadások kezdete hétköznap fél 5-től folytatólag, utolsó 9-kor, vasár- és ünnepnap fél 2, 3, 6 és 9 órakor. ■zamatot* 8 PALLAS IEOD. 6a NYOMDAI E.­X» körforgógépein, Budapest, V. Bostvéd­ utca 10, (O, (Felelősi Győr* Aladár Igazgató,)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék